854 Vědomí jednoty - probuzení Sam Boomer

[ Ezoterika ] 2021-03-23

Vědomí jednoty. To je to, o co se všichni snažíme v tomto současném fyzickém vyjádření. Není to ani vše ani konec všeho. Existuje mnoho dalších úrovní kam vystoupit. V této chvíli to však představuje kvantový skok ve vývoji našeho vědomí. V současné době je naše vnímání omezeno našimi fyzickými 3D smysly. Nemůžeme vidět, slyšet ani komunikovat s ničím, co je nad rámec toho, co je přímo před námi. Přinejmenším ne bez velkého úsilí.

To ale neznamená, že tam nic není. Náš zrak a sluch fungují pouze v nejužší šířce pásma frekvence. To stejné dělá naše vědomí, a mimo to je omezeno současnými zábranami způsobenými našimi systémy víry. Vědomí jednoty nastane, až opona konečně poklesne, a my budeme moci zažít úplně novou vrstvu naší existence. Nemáme v úmyslu žít věčně v těchto fyzických tělech. Jsou to jen vozidla pro zážitky. Existuje pro nás zcela nový svět, který můžeme objevit nad rámec toho, co si dokážeme vůbec představit...

Závoj vědomí duality a prolomení programu
V současné době žijeme ve světě duality. Všechny nás informuje, jak máme vnímat svět. Pomáhá nám najít smysl a reference pro naše zkušenosti, ale na vědomé úrovni to klade těžký handicap na schopnost vnímat. Jsme bytosti s neomezeným potenciálem. Přesto myslíme v dualistickém modelu, který vytváří extrémy polarity. Znemožňuje nám to pochopit rozlehlost stvoření. Nemůžeme vždy umístit koncepty na opačné strany spektra - dokonce ani v klouzavém měřítku. To je velká chyba Vědomí Duality. To je to, co nás udržuje uzamčeno v 3D matici.

A právě toto myšlení nás udržuje v otroctví systému, který je navržen tak, aby nás potlačoval na každém kroku. Vědomí duality je to, co způsobuje, že se polarizujeme. Vytváří archetypální reakci boj nebo útěk. Všechno má jasnou definici. A proto to vede ke strachu a odsuzování. Velkou výzvou 3. hustoty je překonat toto dualistické myšlení. Funguje jako nástroj objektivního uvažování a volby. Ale tato objektivita často krvácí v našich emocionálních myšlenkových konstruktech, které poškozují nás i ostatní.

Povaha vícerozměrné reality a nekonečné existence
Aby existovala jak dualita, tak vědomí jednoty, musíme žít ve vícerozměrné realitě. Vyjádření vědomí je jedinečné. V jedné sféře existence nemůžete mít dvě úrovně vědomí. Není to ani tak zákon, ale zastřešující téma. Tyto různé aspekty vědomí tvoří základ naší vícerozměrné reality, protože jsou pravá podstata naší existence. Tělesnost, kterou prožíváme, je pouze iluzí a vědomí je to, co definuje, jak interagujeme s dimenzí, ve které v současné době sídlíme.

Celkově existuje 12 dimenzí, z nichž každá má své vlastní jedinečné vlastnosti. Existují jako úrovně, na které můžeme stoupat zvyšováním naší vibrace na shodnou frekvenci, na které pracují. Normálně to neděláte sami, pokud nejste mimořádnou duší. Běžnou cestou je, že se kolektivy zvedají a stoupají jako rasa nebo druh. Takto pokračujeme na naší cestě evoluce. Není to díky přijímání nových fyzických vlastností, abychom se přizpůsobili našemu prostředí. Skutečná evoluce, je evoluce vědomí. Naše skutečná podoba je duch. Pouze do nižších dimenzí jsme nuceni se vtělit do fyzických těl.

Proč je vědomí jednoty víc než jen další ʺprázdný duchovní konceptʺ
V současné době žijeme s vírou, že jsme od sebe odděleni. A v mnoha ohledech jsme. Jsou jasně definované hranice, kde končím já, a začínáš ty ve fyzickém smyslu. To ale nebere v úvahu celek našeho bytí. Vědomí jednoty provází Zákon Jednoho. Všichni pocházíme ze stejného zdroje stvoření. Všichni jsme se narodili ze stejného univerzálního stvořitele. Jsme všichni aspekty stejného celku. Pouze proto, že jsme si vybrali tuto objektivní zkušenost jako fyzickou bytost, považujeme se za oddělené.

Realita je taková, že ʺvšichni jsme jeden.ʺ Je to univerzální učení, které se po celé generace opakuje v bezpočtu náboženských, mystických a duchovních škol. To je to, o čem se zmiňuje vědomí jednoty, ale zkušenost je v tomto okamžiku mimo naše současné chápání.

Jednotné vědomí není jen koncept. Je to stav bytí, kterého musíme dosáhnout prostřednictvím vlastního osobního rozvoje a vnitřní práce jako kolektiv. Je důvodem, proč usilujeme o vzestup k 5D. Ve třetí hustotě si můžeme jen vzdáleně představit, co znamená vedomí jednoty. Dokud nevystoupíme, nemůžeme skutečně cítit nesmírnost toho, co to znamená být navzájem propojeni.

Když dosáhneme tohoto stavu vědomí, již nebude existovat žádná forma karmy, která by nás brzdila. Vědomí jednoty je ztělesněním čisté bezpodmínečné lásky. Na frekvenci vědomí jednoty nemůže existovat nic, co by neodpovídalo jeho vibrační úrovni. Je to začátek kvantového skoku v naší evoluci duší.

12 dimenzí vědomí: Co zatím známe ...
Mimo několika extrémně zběhlých psychiků a čtenářů akashických záznamů, jsou informace o povaze všech 12 dimenzí vědomí daleko za naším omezeným porozuměním. To je povaha vědomí. Většinou prostě nemůžeme vytáhnout z hlavy koncepty, v nichž nemáme žádné základy, i když na základě dostupných anekdotických důkazů můžeme učinit nějaké poučené odhady. Většina lidí se na povaze dimenzí 1-5 všeobecně shoduje. Až dosáhneme dimenzí 6-12, věci se stanou trochu nejednoznačnými.

1. dimenze: Toto je obecně známé jako minerální říše. Zde celý život začíná svou cestu duše. Zde začínáte cestu tělesnosti a seznamujete se se životem v částečně vtělené podobě...(pozn. a máte na všechno spoooooustu času, na druhou stranu ty informace v krystalech jsou fakt síla)
2. dimenze: Druhá dimenze je rostlinná a nižší zvířecí říše, které fungují pod společným neboli kolektivním vědomím. Na těchto úrovních je pocit a emoce. Ale dosud neexistuje individualizovaný smysl pro identitu. (pozn. jak se to vezme, když zakousnete mrkev, sakra to cítí)
3. dimenze: Zde sídlíme na naší současné úrovni vědomí. Bytosti, které obývají třetí dimenzi, zahrnují všechny lidi a zvířecí život, mají individuální vědomí, např. naši mazlíčci. (pozn. už jsem zažila, že se z nejvědomějšího osmáka stala kočka... v Putimi)
4. dimenze: Toto je někdy lépe známé jako astrální svět. Do této dimenze již máme přístup prostřednictvím našeho astrálního / snového těla. Je to místo, kde čas funguje odlišně od naší třetí dimenze a je otevřenější přímým projevům. (pozn. nejen to, oni občas lezou k nám)
5. dimenze: Pátá je místem, kde zažíváte plné vědomí jednoty. Zde nedochází k vzájemnému oddělení. Stále existuje individuální já, ale existuje rozpuštění všech hranic. Pracujeme pod konstruktem sdílené reality bez tajemství. (pozn. zdravím tam.... )
6. dimenze: Toto je první z dimenzí, kde již není potřeba fyzická. Duše se zde často rozhodnou cestovat jako lehká těla v jejich čisté podobě. V šestém máte ještě větší propojení se světy, které obýváte. (pozn. ok... mají to s námi těžké, tož hodně sil)
7. dimenze: Ti z této hustoty obvykle přebírají roli správců jiných světů. Jako učitelé přebírají odpovědnost za péči o vědomí. Čas zde existuje jako celek. Vše se děje souběžně samo se sebou a všechny možnosti jsou otevřené. (pozn. tam možná, ale co tady... )
8. dimenze: Osmá dimenze je možná nejzáhadnější. Zdá se, že bytosti na této úrovni nemají příliš mnoho kontaktních nebo směrovaných informací. Předpokládá se, že fyzická těla se stále používají. (pozn. přijde na to...)
9. dimenze: Tato úroveň je charakterizována planetárním a slunečním (hvězdným) vědomím. Na této úrovni jsou skupiny rodin duší schopny vytvářet obrovské kolektivy, aby vytvořily planetární vědomí, které může vyzvat život, aby přišel a pobýval na jeho povrchu. (pozn. a my si tu úchylně spleskáme monstrum...)
10. dimenze: Desátá dimenze představuje galaktickou úroveň. Zde se skupiny rodin duší spojí podobným způsobem jako 9. a stanou se hlavním galaktickým stvořitelem. Udělají to tak, že mezi sebou vytvoří duševní smlouvy a poté budou moci pozvat další formy života, aby přišly a obývali nově vytvořenou galaxii (pozn. a mohli by se v ní navzájem nemlátit po hlavách?)
11. dimenze: Jakmile dosáhnete této úrovně vědomí, říká se, že se můžete stát bytostí schopnou vytvořit svůj vlastní vesmír. Ve srovnání s biliony galaxií v našem vesmíru existuje pouze 18 vesmírů, což z něj činí vzácnou úroveň vědomí. (pozn. respektuji, umíte si představit ten chaos, kdyby jich bylo biliony?)
12. dimenze: Toto je aktuální náhorní plošina pro duše. Jakmile bylo této úrovně dosaženo, donedávna již nedocházelo k žádnému dalšímu dosažení. Bylo vidět, jak duše splyne s vědomím zdroje, odkud pochází. Nové informace však tvrdí, že se právě vytváří 13. dimenze. (pozn. však už to stálo za to... otázkou je, co tam vymyslí... držím palce)

Jak dosáhnete vědomí jednoty (a stanete se občanem Nové Země?)
Vytvoření jakéhokoli posunu ve vašem vědomí zahrnuje zvýšení vaší vibrace. Je to neměnný zákon vesmíru. Chcete-li vystoupit do vyšších dimenzí, musíte se shodovat s jejich frekvencí. Základní způsob, jak toho dosáhnout, je služba druhým. Je to nejrychlejší způsob, jak můžete zahájit praxi duchovního rozvoje s koncem v zamýšleném vzestupu. K tomu se nemusíte držet žádné doktríny a skript. Základní dobrota není vázána podmínkou. Pokud děláte práci, bude to ve vašem oboru znát. Budete akumulovat tuto pozitivní energii a v průběhu mnoha životů to zvýší vaši frekvenci natolik, aby došlo k dalšímu skoku ve vaší evoluci. Je to dlouhá cesta, která trvá stovky a tisíce životů. A to všechno vyvrcholí právě tady, právě teď ...

Vědomí jednoty je především o vyzařování lásky - k sobě samému i ke kolektivu. Je to zákon této dimenze. To je to, co se zde máme naučit. Čím dříve zvládneme tento pocit ztělesnit v plné osobní síle a autentičnosti, tím dříve provedeme skok na další úroveň cesty naší duše. Všichni jsme na cestě k vzestupu. Je to nevyhnutelná událost, která se u každého z nás bude lišit jen rychlostí, jakou se odehrává. Všichni jsme na vlastní cestě probuzení.

Vzestup na 5D je to, co jsme všichni přišli na tuto Zemi zažít. Je to večírek, jehož součástí chce být každá duše, právě tím, že jste tady, jste v neuvěřitelně privilegovaném postavení. Jsou tu duše, které čekají ve frontě, aby zažily ʺudálostʺ. Jakmile to přijde - udávat jakýkoli časový rámec by bylo pošetilé - bude to znamenat zrychlení v našem vývoji, nebývalé v naší historii. Změní to pro nás všechno tzv. přes noc.

Již nebudou existovat války, chudoba ani útlak jakéhokoli druhu. Budeme existovat v utopické společnosti. Možná si myslíte, že je to daleko, vzhledem k tomu, kde se nyní nacházíme v současném klimatu v našem světě. Věci se však mění rychlým tempem. Staré způsoby myšlení se stávají nadbytečnými a neustále revidujeme, co znamená vzájemná interakce progresivnějším způsobem. Chceme k sobě navzájem přistupovat s větší úctou a již dokážeme prohlédnout falešné zprávy a sociální manipulaci, která má mezi námi vytvářet rozkoly.

Staré paradigma vládnutí taktikou rozděl a panuj se blíží ke konci. Každým rokem v nás všech frekvence lásky vyzařuje mnohem silněji. Je to jazyk, se kterým jsme se narodili, a teprve nyní znovu objevujeme, jak vyjádřit celou jeho krásu.

Zdroj: https://awakeandalign.com/unity-consciousness/

Zpět