4433 Archanděl Michael: Pokročilé univerzální zákony páté dimenze Ronna Vezane

[ Ezoterika ] 2023-06-04

Milovaní mistři: Jak se učíte využívat kosmické záznamy ve vyšších sférách, začínáte rozšiřovat své povědomí o svém kosmickém původu. Proces znovusjednocení je v plném proudu, a proto se nyní mnozí věrní Služebníci Světla snaží získat zpět mnoho aspektů svého Božství. Součástí našeho poslání je pomoci vám vzpomenout si na vaše Božské dědictví a také vám pomoci pochopit bezprecedentní proces, kterým lidstvo v této době prochází. Moji stateční, po mnoho eónů času jste byli odděleni od své Duševní rodiny, abyste mohli zažít a naplnit své vlastní jedinečné Božské poslání. Zažili jste jiné vesmíry, podvesmíry, galaxie a civilizace, které přesahují vaše nejdivočejší představy. Když jste se vynořili a začali svou cestu v rámci tohoto podvesmíru, vaše zkušenosti se staly soustředěnějšími a podrobnějšími v rámci přípravy na ještě větší fragmentaci vaší Podstaty, abyste mohli zažít hustotu nově vytvořených galaxií a hvězdných systémů v nižších říších Světla. Členové Andělského království byli naším Bohem Otcem/Matkou určeni jako poslové, ochránci, průvodci a učitelé lidstva.

Když bylo určeno, že kontingent archandělů a velkých legií andělských bytostí bude doprovázet lidstvo do neznámých oblastí zmenšeného Stvoření v rámci mladé galaxie zvané Mléčná dráha, byl vyslán mandát, že někteří z nich budou muset značně fragmentovat svou podstatu, aby mohli toto poslání splnit. Proto tyto podivuhodné bytosti Světla souhlasily s tím, že se jejich atom Bílého ohnivého božího semínka rozdrobí na značně zmenšené jiskry duše Božího světla. To bylo nutné, aby se mohly vtělit na Zemskou rovinu vědomí během bezprecedentního experimentu s dualitou a polaritou. Byl jim také dán dar Svobodné vůle, který měl být lidstvu propůjčen. Proto existuje tak obrovské množství Duší, které mají andělský původ, a proto také existuje tak velká rozmanitost podivuhodných bytostí Světla z jiných Vesmírů, které byly vybrány, aby se staly Avatary a zářivými Duchovními příklady pro každou velkou Éru, ztělesněnými na Zemi.

Tyto fenomenální Bytosti byly vyslány do Galaxie v Andromedě, která je nejbližší galaxií k vaší domovské galaxii Mléčná dráha. Tam se nachází mnoho velmi vyspělých ̎mentálně zaměřených ̎ planet a civilizací a mnoho Legií Světla a Bojovníků Světla pochází právě z této galaxie. Posvátné triády Andělských legií a velcí Avataři, kteří se měli vtělit na pozemskou rovinu, aby vedli lidstvo, strávili na Andromedě velmi dlouhou dobu přípravou na své poslání ve vaší galaxii, sluneční soustavě a na Zemi.

Během ̎odpočinku a rehabilitace ̎ v mezidobí mezi životy této zvláštní skupiny se nejčastěji tyto fragmenty duše Hvězdného semínka vrátí na domovskou základnu v Galaxii Andromeda, která byla vytvořena speciálně pro tuto skupinu. Až budou připraveni, dostanou další úkol. Znovu a znovu se vracejí na Zeměplochu, aby pomohli lidstvu v jeho velkém boji za osvobození z okovů minulosti a opětovné získání Duchovní svobody.

Pozemské duše, které stále fungují v rámci omezení prostředí třetí/čtvrté dimenze, se cyklicky přesouvají do vyšší čtvrté dimenze, aby si odpočinuly a rehabilitovaly. Poté stráví nějaký čas na jedné ze sedmi hlavních planet vaší Sluneční soustavy. Jejich lekce, výcvik a zaměření se budou týkat nejdůležitějších vlastností, talentů a kvalit, které jsou potřebné k tomu, aby jim pomohly vrátit se do rovnováhy a harmonie - v mezích Univerzálního zákona - stávající dimenzionální sféry, ve které jsou naladěni. Fyzickým pohledem mohou tyto planety vypadat jako mrtvé a bez života; všechny však různým způsobem rezonují s frekvencemi Páté dimenze nebo vyššími a všechny jsou plné života - jsou bujné, krásné a štědré. Je čas, aby Země dohnala zbytek své sluneční soustavy a všichni se mohli posunout po spirále Vzestupu vzhůru.

Ti, jejichž frekvence duše rezonuje se třemi nejvyššími podúrovněmi Čtvrté dimenze, stráví své mezidobí života na pěti planetách vaší sluneční soustavy s vyšší frekvencí. Tam získají přístup k vytříbenějším mimosmyslovým schopnostem, které v průběhu mnoha věků inkarnačních zkušeností zanikly kvůli jejich nesprávnému používání nebo nepoužívání, a začnou je znovu aktivovat. Toto je jen malý přehled některých vyšších učení a informací, které na vás čekají, až zdokonalíte své mentální procesy a integrujete vyšší frekvence Světla vašeho blížícího se prostředí Páté dimenze. Nedokážete si ani představit, co všechno vás čeká v odvážném novém světě, který se snažíte vytvořit a užívat si.
Mnozí z Hvězdných semínek a Prozřených přišli do tohoto života s více aktivními aspekty své Božské buňky Diamantového jádra než ti, kteří stále fungují ve sférách třetí/nižší čtvrté dimenze. Proto jste v uplynulých letech zažili mnohem více ̎výbuchů vědomí Boha ̎.

Pokud porovnáte poznámky o svých dřívějších zkušenostech s ostatními, například s naším channelerem, který věrně přepisuje naše poselství, zjistíte, že jste během svého života prožili mnoho podobných zážitků. Zjišťujete, že to není běžné pro průměrného člověka, který stále existuje a funguje v nižších, pokřivených sférách struktury přesvědčení masového vědomí. To, co mnozí z vás nyní prožívají, je přechod závěrečných fází říše čtvrté dimenze.

Mnozí z vás na RYCHLÉ TRASE PROCESU ASCENZE jste v procesu integrace zbývajících aspektů svého Vyššího Já v rámci jemnějších úrovní 4D. To aktivuje mnoho vzpomínek a pocitů jako kaleidoskop zážitků z vaší dávné minulosti ve vyšších sférách. V posledních několika letech jsme zprostředkovávali kritický proces, kterým musíte projít, abyste se dostali do svého naprogramovaného cíle - první podroviny páté dimenze. Zasvěcení nositelé Světla mají nyní schopnost napojit se na města Světla páté a šesté dimenze, abyste získali přístup k božským částicím lásky/Světla (adamantinové částice) a přivedli je na světlo. Stvořitelské buňky budou dále aktivovat éterickou Boží buňku Diamantového jádra, která se nachází hluboko ve vašem Posvátném srdečním centru. Tato Boží buňka obsahuje plnou míru vašeho Božského práva, všechny atributy, vlastnosti a ctnosti Božího vědomí, které jsou lidstvu k dispozici pro tuto subuniverzální zkušenost.

Doporučujeme těm z vás, kteří jsou v tomto procesu noví, aby vstoupili do své osobní Pyramidy Světla v Páté dimenzi.
- Lehněte si na křišťálový stůl a představte si, jak částice Světla z Města Světla nad vaším prostorem stékají dolů skrze velký krystal do vašeho éterického těla.
- Sloup Světla prostupuje všemi aspekty vaší bytosti až do nejhlubšího buněčného jádra a DNA.
- Část Lásky/Světla/Života proudí dolů do jádra Matky Země, pomáhá v procesu její transformace a prostřednictvím vašeho Posvátného dechu také proudí do světa.

Vězte, že než jste se vtělili do své současné fyzické schránky, zanechali jste na křišťálovém stole ve své osobní Pyramidě světla páté dimenze éterickou repliku sebe sama. Pokud si to přejete, můžete část Adamantinových částic, které jste aktivovali svou vlastní Láskou/Světlem, věnovat Světové pyramidě ve vyšší Páté dimenzi. Váš požehnaný dar bude smíchán a spojen s dary Lásky/Světla ostatních a použit k vytvoření zázraků božských rozměrů; pro největší dobro Země, lidstva a celého Stvoření. Žádáme vás, abyste se stali Světelným majákem a nositelem nových frekvencí, které postupně proniknou kolem Země a do srdcí celého lidstva. Můžete pomoci proměnit svůj národ a svět. Buďte odvážní ve své vizi, vnímejte, co je ve vašem světě správné, a posilujte tak Lásku/Světlo, které přebývá v každém člověku, s nímž se setkáte.

Nesoustřeďte se na stíny, protože kamkoli zaměříte svou pozornost, tam ji posilujete a zvětšujete. Vaším jediným skutečným nepřítelem je strach. Uvolněte strach, abyste mohli vyzařovat maximální množství Lásky/Světla, a pak sledujte, jak se rozvíjejí zázraky. Jaká je vaše vášeň? Co vám přináší radost a uspokojení? Můžete dosáhnout čehokoli, co si dokážete představit - toto je čas znovuzískání vašeho Božského dědictví. Je čas uvolnit a přeměnit nebo vylepšit mnoho starých omezujících myšlenkových forem a struktur, které jste přijali za svou realitu.

Pokud strávíte nějaký čas meditací a rozjímáním a přezkoumáte ̎struktury ̎, které jste si vytvořili ve své realitě čtvrté dimenze (což zahrnuje mentální, emocionální, fyzická a dokonce i některá duchovní omezení), rychle zjistíte, že je čas uvolnit mnohá ̎pouta, která vás svazují ̎, abyste se mohli rychle přesunout do rozšířeného, posilujícího světa zítřka. Jste mistry manifestace ve vyšších sférách i na fyzické úrovni existence; jen jste na to zapomněli. Věřte v sebe a přestaňte vytvářet věci, které vám přinášejí bolest, vinu a utrpení. Staňte se opět spolutvůrci Světla, míru, rovnováhy a harmonie, abyste mohli napomáhat opětovnému projevení nedotčené krásy planety Země.

My z andělských sfér jsme zde ve velké síle, abychom vám pomohli projít tímto obdobím vývoje a velkých změn s lehkostí a milostí. Musíte nás však o pomoc požádat, protože nemůžeme zasahovat do vaší svobodné vůle. Ve své posvátné mysli máte zakódovány světelné balíčky moudrosti, které čekají na to, až je přinesete a budete sdílet s ostatními. Můžete dosáhnout nebo se stát čímkoli, co si dokážete představit, tak proč nedosáhnout až ke hvězdám a svému nejvyššímu potenciálu?
Získejte zpět své právoplatné místo mistra Světla. Když integrujete poznání Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste šli dál a sdíleli svou moudrost. Jsme vám stále nablízku, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/04/archangel-michael-advanced-fifth-dimensional-universal-laws-2/

Zpět