2325 Kryon Lee Caroll

[ Ezoterika ] 2022-03-26

Co víte o lásce a soucitu, co vám bylo po mnoho let říkáno esotericky?
Láska a soucit žijí v Poli a mohou se přenášet na velké vzdálenosti po celém světě. Můžete někoho vroucně milovat a představovat si, že to přijímá, a on to přijme. To je esoterika ve své nejlepší podobě. V minulosti jsme vám vyprávěli o věcech, které byly skryté na očích. Prozradili jsme vám některé atributy vaší duše. Ale žádný z nich, nic z toho, co jsem vám kdy řekl, nemá takovou moc jako tento. Pojďme si na chvíli promluvit o vaší DNA. DNA, kterou máte, je obrovská. Nemáte o ní ani ponětí, pokud ji nestudujete. Jsou v ní miliardy kousků a je to víc než jen pouhý plán těla. Tato vaše DNA ve své obrovitosti nese atributy vašeho minulého života. Tyto věci nejsou všechny obsaženy například ve vašem mozku, jak jste si mysleli, že by mohly být. Pokud tedy vaše DNA nese atributy vašeho minulého života, co dalšího by mohla nést? Nese váš rodokmen. Nese to, co je znakem, který říká, kolikrát jste byli na Zemi. DNA, kterou máte, ta multidimenzionální část, je tou největší částí. V biologii existují věci, o kterých řeknete, že mají kaskádové účinky; že když se stane jedna věc, spustí další a další. Tělo je vyvážené a chce zůstat v rovnováze. Tyto kaskádové efekty jsou často negativní věci, o kterých slyšíte, a mají co do činění se špatným zdravím. Ten, o kterém vám řeknu, je kaskádový efekt, který je tím nejpozitivnějším efektem, jaký jste kdy slyšeli, a začíná přímo ve vaší DNA. Dalo by se říci, že máte ve své DNA receptory pro lásku, a to jak pro příjem, tak pro vysílání. Lidská bytost je úžasným vysílačem soucitu a lásky, protože multidimenzionální anténa, kterou máte, drazí, je úžasná. Jakmile se do ní zařadíte a víte, že funguje a jak přijímat a vysílat, něco se stane. Řeknu vám to. Když začnete přijímat tuto lásku od Ducha, uvolníte se a pochopíte, že jste součástí celého Stvoření. Uvolníte se s neuvěřitelnou láskou, která se do vás vlévá, a vezmete si své sebevědomí a dáte ho pryč (bez ohledu na to, co vám bylo řečeno), a ono se začne vlévat skrze největší zdroj, který kdy byl; to vám umožní, abyste ho pak vlévali dál, abyste ho začali vysílat. Když se stanou tyto dvě věci, přijetí a předání této síly zvané láska... Ne emoce, ale podstata Stvořitele. Když to začne procházet skrze vás, ve vaší DNA se spustí kaskádový efekt, a já vám řeknu, co to dělá. Začne vás to léčit. Všechno, o co jste žádali; problémy, strach, úzkost, biologické problémy, to všechno začne klapat. Co kdybych vám řekl, že tento kaskádovitý problém se nazývá zdraví a rovnováha? Pokud chcete zdraví a rovnováhu právě teď na této planetě, začněte vysílat lásku a přijímat lásku. Tak se stane zdraví a rovnováha. Je to katalyzátor všeho, o co jste požádali.

Zdroj: https://goldenageofgaia.com/2022/03/26/kryon-you-are-dearly-loved/

Zpět