524 PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO! Spirituel

[ Ezoterika ] 2020-09-24

Arkturiáni -
Lidstvo musí být připraveno "co nejdříve".
Za 3 týdny (přibližně v polovině října) dojde ke kosmické události, na kterou se lidstvo musí připravit!

.... Začněte co nejdříve s přerušovaným půstem, protože umožňuje velmi rychlou změnu frekvence.
Umožní vám přesměrovat energii aktuálně používanou pro trávicí a metabolické procesy ke zlepšení neurologických systémů.
V tomto okamžiku je zapotřebí půst nejméně 16 hodin denně, aby nám pomohl s plánovanou nezbytnou aktualizací modelů nervového systému, protože Gaia je v přechodném poli magnetické změny a zvýšeného záření a fotonové aktivity.

Galaktický kolektiv o některých nadcházejících aktualizacích modelů kolektivní DNA
Jsme kolektiv arkturiánských hvězdných bytostí, součást Galaktické federace světla, která se zabývá přechodem forem života na planetě Zemi na vyšší dimenzionální frekvence. Za 3 týdny (přibližně v polovině října) dojde ke kosmické události, na kterou se lidstvo musí připravit. Probíhá přechod na 4-dimenzionální hustotu, což bude mít přímý vliv na stabilitu planety. Vědomí člověka musí být připraveno zažít na obloze jevy, které se mohou zdát obzvláště neobvyklé. Musíte se držet dál od strachu. Galaktická federace se rozhodla intervenovat, aby pomohla lidstvu a planetě Gaia držet krok se zrychlením dalších jevů souvisejících se vzestupem celého vesmíru. Změna ve vzestupu, která se odehraje na vaší planetě, bude hyperrychlá. Čas se stále rychleji hroutí k bodu kosmické neutrality a lidé se musí dramaticky vyrovnat, aby dokázali tyto frekvence integrovat.

Přišli jsme varovat !!!
To, co přijde, otřese životem, jak ho znáte. (Pravděpodobně mnoho vesmírných lodí začne obíhat kolem Země a projevovat se / zhmotňovat se z ničeho. Jsou zaparkovaní a vše sledují. Frekvence těchto lodí interaguje s frekvencemi Země. Tyto lodě vytvářejí síť silového pole / tlumení, aby rozptýlily veškeré vibrační šoky z čehokoli, co se blíží k Zemi.

Existují kosmické jevy, které ovlivňují magnetismus planety.
Země se přesunula do jiného vibračního a dimenzionálního prostoru (4. hustota). Prochází oblastí, kde další "domorodá" nebeská tělesa a formy na její oběžné dráze představují potenciální nebezpečí. (Při přechodu Gaii z 3D na 4D se objeví planety, které nejsou běžně vidět na obloze - klidně i Nibiru). Při pohybu tímto koridorem planety / asteroidy ovlivní Zemi - hlavně energeticky. Bude pro vás obtížné se orientovat.
Mnoho zpráv si klade za cíl zkreslit frekvenci a fakta. Mix zpráv je zaměřen na rozptýlení davů a ​​odvádění pozornosti od toho, co je v tomto okamžiku skutečně důležité. Na vaší planetě existuje mnoho rozptýlení, které brání lidstvu v přípravě na skutečné výzvy, které stojí před námi všemi. Je důležité, aby lidstvo začalo přijímat, že to, co vidíte a hluboko uvnitř víte, je pravda. Tisíce našich lodí a bytostí přišly z celého světa, aby pomohly s tímto přechodem. Gaia a rasy starseeds, které vznikli skrze ní, mají velký zájem o hvězdnou bránu, kterou je. Všichni jsme přišli, abychom usnadnili změny, které na nás brzy čekají.

PŘIPRAVTE SVÉ FYZICKÉ TĚLO.

Nejlepší a nejrychlejší způsob, jak to udělat:
- Začněte přerušovaný půst co nejdříve, protože umožňuje velmi rychlou změnu frekvence. Umožní vám přesměrovat energii aktuálně používanou pro trávicí a metabolické procesy ke zlepšení neurologických systémů. V tomto okamžiku je zapotřebí půst nejméně 16 hodin denně. Aktualizace jsou prováděny holograficky při práci s modely skupin duší. Hvězdné bytosti pomáhají provést aktualizaci lidstva prostřednictvím léčebných komor. Vaše systémy budou upgradovány manuálně. Musíme zasáhnout do zastaralých organických procesů lidského kolektivu, abychom dosáhli optimální úrovně aktivace DNA nezbytné pro bezpečnou integraci frekvenčního zrychlení.
Dostali jsme zvláštní povolení k přímému zásahu do probouzení lidstva a znovu spojit předlohy. Organický proces vzestupu/evoluce je negativně ovlivněn, nad možnosti lidstva sjednotit se samo a dosáhnout vzestupného stavu.

Naše pomoc je nutná ke sladění a integraci intenzivních frekvencí světla a změn, které ovlivní planetu v následujících týdnech a měsících.
Kromě toho existují v těle Země oblasti, které jsou stále ve stavu ohrožení. Pokud Gaia nebude integrovat vyšší frekvence (kvůli hustotě a traumatickým blokádám), dojde ke kataklyzmatickým událostem. Mluvíme o biofyzikální úrovni. Tělo matky Země zoufale potřebuje pomoc, aby tyto frekvence mohly snadno protékat. Podporujeme zrychlení schopnosti Gaii udržovat integritu těla ve 4D přechodové zóně. Nejde o oficiální odhalení mimozemšťanů. Jedná se o intervenci Aliance, která v této kritické době poskytuje masivní pomoc. Na obloze se však určité jevy objeví. Média hlavního proudu se snaží vytvořit to, čemu říkáte "falešné události", aby rozptýlili pozornost.

Velká část lidstva se jen dívá dolů, na Zemi, a zatímco se soustředíte na dramatické konstrukce, nemůžete si být vědomi toho, co se děje v celém vesmíru a ve vás.

DRUHÁ VLNA, VÝBUCHY, POLITICKÉ ŠARVÁTKY NA OBRAZOVKÁCH ... rozptylování pozornosti!
V této době je velmi důležité uplatňovat dobrý úsudek. Existuje mnoho druhů manipulace. Zásadní je vyhodnocování informací vlastní vibrační rezonancí. Připravte se. Poznáte, až přijde čas. Vaším osobním cílem bylo v poslední době nebe, že? Zdá se, že Slunce zapadá na jiném místě, nebo obloha a Slunce někdy mají podivný tón. Jsme to MY, kdo vás upozorňuje na nebeský prostor. Dávejte pozor na oblohu! Znamení přijdou.

Buďte v prostoru srdce a pomozte nám pomoci lidstvu vyrovnat vaše neurologické a energetické obvody. U většiny lidí musí tento proces aktualizace probíhat během spánku, v nevědomí, protože změny jsou často doprovázeny příznaky, jako jsou mimovolné fyzické pohyby, křeče a vibrace nebo pocity chladu a tuposti, tepla v těle. Může to vyznít jako intenzivní nebo "nudný" zážitek. U některých budou fyzické aktivace patrné již v době, kdy si přečtou tuto zprávu. Doporučujeme vám, abyste se během tohoto viscerálního procesu uvolnili a nechali jej projít bez odporu. Nechte stahování plynout.

Žádáme vás, abyste si představili fyzickou podobu těchto slov v oblasti kolektivního lidského vědomí. Je to manifestace (a vektor) tohoto vibračního přenosu. Nad tím, kdo tuto zprávu posílá, kdo ji slyší nebo vidí, nemá nikdo kontrolu. Žádáme nicméně o společnou tvůrčí účast lidstva na tomto procesu a věříme v ní.
GALAKTICKÁ FEDERACE SVĚTA ...

Zdroj: https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/10/grands-evenements-cosmiques-preparez.html?m=1

Zpět