1826 Co se píše v knize Jiang Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2020-12-04

Poselství Saint Germaina
Tajné knihy, knihy tajných vědomostí, ″prokleté″ knihy... Opravdu existují, nebo o nich existují jen legendy? Tyto legendy říkají, že je údajně mohou číst jen zasvěcení, a obyčejným smrtelníkům hrozí těmi nejhoršími následky až po fyzickou smrt.

Za nejstarší a nejzáhadnější knihu v dějinách lidstva je považován rukopis známý jako ″Ťiangovy strofy″. Kdo a kdy ji napsal, není známo. Existuje dokonce legenda, že jde o soubor vědomostí, které na Zemi přinesli mimozemšťané z Venuše a předali je nejstarší civilizaci, která kdysi existovala v Asii.

První spolehlivé informace o knize jsou spojeny se jménem starořeckého mudrce a zázračného učitele Apollonia z Tiany, který žil v 1. století našeho letopočtu. Říká se, že Apollonius byl schopen s jeho pomocí získat celou řadu nadpřirozených schopností, které jsou obecně připisovány esoterikům. Po Apollóniovi z Tiany zůstávaly ″Ťiangovy strofy″ po mnoho staletí pro západní mystiky a okultisty skutečnou záhadou za sedmi pečetěmi, až se nakonec vynořily se jménem Heleny Blavatské.

Údajně dostala tuto cennou knihu od jistého kněze v Egyptě a přečetla ji pomocí jasnovidectví. Nebo jí tento kněz pouze předpověděl, že si může přečíst tuto knihu, a ona ji dostala z rukou nějakého Kut Humi Lal Singha v Londýně nebo během své cesty do Himálaje... Což opět není zcela jasné. Některé zdroje uvádějí jedno, jiné druhé. Kniha byla napsána buď v sanskrtu, nebo ve starobylém jazyce východních mystiků, senzaře.

Sama Blavatská však neustále tvrdila, že všechny své poznatky čerpá ze Stans Jiang. Tato tajná kniha navíc údajně tvořila základ jejího ″Tajného učení″.. Přeložila také Ťiangovy stati do angličtiny a přivezla je do New Yorku. Tam je uložila do trezoru renomované banky. Pevně se rozhodla, že byla vybrána, aby se stala strážkyní a majitelkou starobylé knihy, i když byla neustále upozorňována, že musí knihu vrátit. Onemocněla podivnou nemocí, pak málem zemřela při výbuchu lodi, pak je postřelena na konferenci, kde se chystá novinářům vyprávět o zakázané knize, protože si myslí, že tak unikne silám, které se jí snaží knihu vzít.

Kniha samotná však ze sejfu zmizela. Tím ale podivný příběh nekončí...
Blavatská se setkává s americkým obchodníkem, plukovníkem Henrym Steelem Olcottem, který se zajímal o vše neobvyklé, a založili Teosofickou společnost. Po nějaké době se plukovník Olcott a madam Blavatská rozhodli odcestovat do Indie, aby navázali kontakt s velmistry zednářské Bílé lóže. Americká vláda brala tuto výpravu tak vážně, že 19. prezident, republikán Rutherford Burchard Hayes, jmenoval oba svými zvláštními zástupci a ministerstvo zahraničí jim vydalo diplomatické pasy.

Kolovaly zvěsti, že se jedná o špionážní misi proti Británii. Hned druhý den jim totiž byly ukradeny všechny doklady a peníze. Po nějaké době se britské koloniální policii podařilo ukradené peníze získat zpět. Dokumenty, bez nichž se Olcott a Blavatská nemohli dovolávat diplomatické imunity, se však nikdy nenašly. Kamkoli přišli, byli okamžitě zadrženi a prohledáni. Není známo, jak by policejní šikana skončila, kdyby plukovník Alcott nepředložil úřadům osobní vzkaz od prezidenta Spojených států...

S kým se tedy Blavatská a Olcott setkali v Indii, komu bylo určeno poselství od prezidenta Spojených států? Kdo poslal Blavatské Ťiangovy Stany? A co na nich bylo tak strašného, že ji pronásledovala nějaká tajná síla? Proč a kdo se obával vydání a šíření této knihy, ale proč tedy bylo povoleno vydat Tajnou nauku? A čí poslání madam Blavatská naplňovala?

Tuto informaci mi ve vědomém snu sdělil dlouholetý Guru lidstva známý jako Saint Germain. V žádném případě si nečiní nárok na vědeckost, protože není podložena žádnými hmotnými artefakty. Jeho cílem také není urazit něčí národnostní nebo náboženské cítění. Lze tomu věřit nebo ne, je to osobní záležitost. Ale pravděpodobně bude zajímavá pro úvahy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti lidstva.

Hrabě Saint-Germain, nezpochybnitelný poutník prostorem a časem... v oranžovém rouchu tibetského mnicha začal vyprávět.

... ″Nebudu vás dnes dlouho nudit příběhy z minulosti tohoto světa. Stejně tak nebudu znovu popisovat svůj příchod do vašeho světa. Dnes jsem se rozhodl trochu zatřást autoritami... Jste na ně tak zvyklí, že už jen pouhá zmínka o nejznámějších jménech vám napoví pravdu o jejich projevech. A přesto se málokdo chce zamyslet nad tím, jakým způsobem autorita přišla...

Čí poslové byli ve skutečnosti ti, jejichž jména obletěla celý svět. A jestliže v dávných dobách mnozí z vás ještě dokázali vidět pravdu, čím rychleji se civilizace řítí do vašeho věku, tím méně moudrosti se bohužel dostává do vašich myslí. A pokud se v dávných dobách dalo věřit v autoritu. Ale za vašich časů a ještě o století dříve se autorita často udělovala těm, kteří sloužili ve prospěch systému, jemuž se podařilo ovládnout svět. A ze jmen starověkých autorit stále častěji mluvili darebáci a nestoudní lháři, kteří si tato jména bezostyšně přivlastňovali.

Ale nebudu předbíhat... Svět je tedy pro mnohé na Zemi plný záhad. A mnozí z vás věří, že všechna tajemství světa byla již dávno popsána a že si je můžete přečíst a stát se velkým mudrcem, mistrem vesmírného osudu.

Za jednu z těchto knih - legend o vědění věčnosti - je považována kniha Ťiang. Není lákavé vědět o této knize? Vždyť podle legend popisuje mystická tajemství vesmíru, jak byl svět stvořen... Jak žije a co ho může zahubit.

Co motivuje ty, kteří chtějí tuto knihu číst? Zvědavost? Svým způsobem ano. Ale v žádném případě ne pouze. Co je to za knihu, která vzala život těm, kdo ji četli? A kdo si je bral? A pokud je to tak, pak možná znalosti této knihy nenapsali guruové světla? Nejvyšší Stvořitel světů tě přece nikdy nezbaví života kvůli poznání, kterému ses naučil. Pokud vědomosti nejsou určeny pro vás - jednoduše nic nepochopíte a už vůbec se vám nemohou uložit do paměti. Proč někomu brát život?

Historie této knihy je docela, docela zajímavá.

V dávných dobách, kdy v soustavě Sluncí zářila dvě světla, o nichž jsme vám také mnohokrát vyprávěli, byly všechny knihy psány v krystalech. Ve struktuře krystalu zvláštního složení byly všechny poznatky zaznamenány pomocí vibrací vlnění, které lze číst přímo vědomím. Čtenář, který se před krystalem naladil a ponořil do meditace, mohl vše vidět jako ve filmu, stačilo zavřít oči. A rozumět bez znalosti jazyků, ale přímo na základě myšlenkových impulsů. Jazyk a slova jsou totiž pouhým oděvem myšlenky, takže ti, kdo myšlenku přímo necítí, ji mohou poznat podle tohoto oděvu.

Všechno bylo zaznamenáno stejným způsobem, ať už vědomím vylepšeným technicky, nebo jen v hluboké meditaci mistrem záznamu informací. Byli to mistři nejvyššího stupně vývoje ducha, kteří dokázali převést myšlenku do vln, jež měly být zaznamenány, nebo dokázali převést záznamy informačních polí vesmíru do takových vlnových struktur a zafixovat je pro potomky v krystalech, pokud se jim nepodařilo napojit se přímo na struktury vesmíru zvané kroniky Akaši.

Jazyk myšlenkových impulsů, jazyk myšlenkových obrazů je jazykem vesmíru - společný pro všechny bytosti různých vesmírů. Trochu drsnější variantou je jazyk hudebních frází jako vyjádření myšlenkových obrazů ve zvuku. Mimochodem, v oněch vzdálených dobách průzkumu Sluneční soustavy a vzniku prvních civilizací vznikaly ozvučné krystaly. Při ponoření se do meditace je možné naslouchat hudbě sfér nebo hudbě nesoucí poznání vesmíru. O něco později vznikla technická zařízení na čtení krystalů. To však bylo až po smrti Rádži Suna, kdy mnoho lidí přestalo být schopno číst informace nejen přímo z vesmírných sfér, ale dokonce i z těchto speciálně zaznamenaných krystalů.

V nejstarších knihovnách Sluneční soustavy na Marsu, Faethonu, Zemi a Venuši byly uchovávány křišťálové knihy Faethonců, Siriusanů, Kassiopejců, obyvatel Polárky a Dračích ateliérů, obyvatel soustavy Nath a dalších hvězdných soustav - kteří se stali předky lidstva, právě těch Asurianů, Telurianů a Lemurů, o nichž jsme vám zde nejednou vyprávěli. Planety nazývám jmény, která většina z vás zná.

Během velké katastrofy prvního spálení, kdy Rádža Slunce a Faeton zahynuli, bylo mnoho knih - krystalů a později knih - zlatých desek přeneseno na Zemi do hlubokých sklepení pod horou Kailaš a také do sklepení Boreasu, Egypta, Hindustánu a také na některá místa budoucí Ameriky. Některé z nejstarších knih zůstaly na Marsu, a na Zemi byly přineseny pouze kopie v podobě zlatých desek.

Některé z těchto knih byly při následných katastrofách převezeny do Šambaly. Samotné knihy-krystaly tam skončily, protože neodpovídaly vibracím světa, který zhrubnul. Zlaté destičky však mohly ve vašem prostředí přežít. Tyto desky jsou kopiemi starobylých knih - krystalů psaných starobylým jazykem symbolů. Tyto symboly označovaly vířící energie a jejich struktury. A právě z kombinace různých konfigurací a různých pohybů a transformací energií se skládají myšlenkové obrazy. To je prvotina, kterou čtenář četl. To je samotný jazyk vesmíru, který je jasný všem, kdo jsou duchem otevření a duchem cítí význam všech variací vírů a struktur energií éteru.

Na světě, ve vesmíru, vlastně není nic jiného než tyto víry a věčně se pohybující a proměňující struktury éteru. Jsou to oni, kdo tvoří hmotu, a v nich můžete vidět, jak je vše uspořádáno, jak se vše zrodilo a co se může stát, když se něco změní nebo nezmění. Jedná se o velmi originální poznání.

V době, kdy byly sepsány zlaté tabulky, byly tedy pro tyto vířící energie a jejich struktury v různých stavech vynalezeny konvenční symboly. To byl psaný jazyk sensar, který se četl stejným meditativním způsobem, kdy znalec mentálním okem přeměnil konvenční znaky ve víry energií a četl obrazy a myšlenkové formy.

Jeden z výtisků křišťálových knih z Venušiny knihovny, zapsaný konvenčními znaky písma Sensar na zlatých deskách, se dostal do rukou útočníků Anunnaků. Stalo se to při první zápalné oběti. Dlouho se ji snažili přečíst, a nakonec se jim to podařilo. Nebyl to totiž krystal. Byl to jen talíř s ikonami. Anunnaki měli v držení spoustu materiálů z mrtvých knihoven z doby spálené. Jak byste řekli, čistě vědeckými empirickými metodami vypočítali, ke kterým jevům v kosmu se vztahují určitá smyslová znamení a co znamenají, jaké energie. Odtud se začala vyvíjet temná alchymie a temná věda Anunnaků. Přečetli si v nich vědomosti o stvoření vesmíru. Ale oni to pochopili po svém. Čtení a porozumění jsou totiž rozdílné věci, zejména pokud jde o tyto znalosti.

Sobecké vědomí, ponořené do iluze vlastního já a své oddělenosti od světa, si po přečtení těchto informací okamžitě začalo vytvářet hypotézy o využití těchto znalostí ve prospěch sebe a své civilizace a na procesy stvoření světů pohlíželo pouze jako na zdroj energie pro sebe a své touhy.

To znamená, že Anunnaki pro sebe objevili bezedný zdroj, aniž by si byli vědomi, že se sami skládají ze stejného zdroje. Ale jim to bylo jedno. Na vesmír pohlíželi a stále pohlížejí jako na zásobárnu užitečných zdrojů a možností, jak omezit přírodu a podřídit velké procesy vesmíru svým obchodním a malicherným zájmům. V měřítku vesmíru jsou jejich zájmy prach, ale snaží se, aby největší přírodní síly vesmíru, které vytvářejí život a veškeré stvoření vůbec, sloužily tomuto prachu.

Pokud se podíváte na moderní lidstvo, nijak se neliší od společnosti Anunnaki. Všechny aspirace lidí žijících v iluzích fyzického života spočívají také ve využívání přírody pro své malicherné účely a potřeby ve srovnání s přírodou samotnou. Pro lidi je vesmír také jen zdrojem, odděleným od nich samotných, který mají využívat - ve svůj prospěch.

Navíc Anunnaki, kteří četli starověké znalosti o vlnách a energiích světa, se do nich ponořili a pochopili znamení, jak může být stvoření zničeno. Bylo to varování dávných mudrců, ale poté, co se dostalo do rukou duchovních spáčů, stalo se z něj vědění zbraní proti živým národům a rasám vesmíru, které Anunnaki považovali za soupeře.

Duchovní spáči ani neuvažují o tom, že lokální použití destruktivních procesů může vést ke spuštění takových procesů v celém Stvoření. Nezajímá je, co se stane s vesmírem, je pro ně příliš rozsáhlý a nekonečný a nepovažují se za jeho součást. Sní a doufají, že ho změní, přebudují podle sebe a svých potřeb. Největší nevědomost ducha tak nutí je i všechny temné duchy přetvářet svět pro své potřeby. To je hlavním úkolem právě Lucifera, který vede jejich civilizaci a představuje si, že je velkým kameníkem vesmíru, Mistrem krotícím prvotní Chaos bytí, jímž myslí Absolutno neboli éter vesmíru.

Učitelé světla, představitelé starověkých civilizací, kteří tyto knihy sepsali, si uvědomili, jak hluboce pochybili, když vlnové záznamy krystalů zapsali jako ikony na zlaté desky. Nedostatečně vyvinutí duchové spící v iluzích nemohli číst v krystalech, ale desky s ikonami se ukázaly být v jejich moci a mohli vidět obrysy éterických struktur a jejich změny, pokud na ně v těchto ikonách aplikovali jiné struktury. Podmíněné znaky pro záznam znalostí byly na jedné straně obrovskou chybou, ale na druhé straně také průlomem. Mnozí duchové se dokázali dotknout tajemství vesmíru a díky tomuto poznání dokázali zvýšit své vibrace. Ale jen ti, kteří se zpočátku dokázali zříci své osobní důležitosti a egoistických tužeb.

Ti, kdo nadále upřednostňovali osobní užitečnost, i když ne pro sebe, ale pro celou civilizaci, ale před celým vesmírem, dostali nástroj zničení vesmíru. Mudrci prvních civilizací sice částečně předvídali činy nízkých duchů a do textů zlatých desek vložili ochranná znamení. Jejich ochrana spočívá ve více významech pojmů, jeden pojem může být vykládán různě. Jen ten, kdo je znal, znal pravý význam. To je to, co Anunnakům částečně brání v plnohodnotných experimentech s vesmírným éterem. Tyto konkrétní pasáže Písma nejsou schopni rozluštit až do konce. Taková je kniha, která jim byla dána a která byla později nazvána knihou mystických meditací neboli knihou Ťiang, od slova Dhyan, což znamená mystická meditace.

Původně slovo Dhian v jazyce Asuřanů znamenalo původní světlo nebo stejný éter, mystickou prázdnotu, která všemu dává světlo a život. V lemurštině to znělo jako ″Jian″. Pro srovnání, z tohoto kořene pochází sanskrtské ″džnan″ neboli poznání a čínské ″ťiang″, což znamená ″řeka″. Vody se však původně nazývaly také vesmírný éter, vakuum, prázdnota, z níž se zrodil svět. Podle mýtů v primitivních jazycích byl svět stvořen z vody. Starověké lemurijské slovo ″jian″ znamenalo éterické vody a obyčejná voda se označovala slovem ″yuy″. O tisíce tisíc let později Číňané, vzdálení potomci Lemuřanů, jednoduše vytvořili slovo ″Ťien″, které znamená tekoucí vodu, tedy už ne vesmírné vody, ale prostě pozemské řeky. Tak mělké jsou významy slov, tak mělké jsou pojmy spící mysli a vědomí duší, bohužel.

Ze starobylého slova Ťiang pochází také slovo zen, které znamená mystické rozjímání a pochopení prázdnoty neboli onoho éteru, z něhož vše pochází. To znamená, že Kniha Jiang je Kniha prázdnoty. To je správný název této knihy. ″Kniha éteru a jak z něj vytvořit svět″ - tak by se jmenovala v plném evropském překladu. Jiangovy strofy, které znáte, jsou úryvky z této knihy.

Jde však o to, že do světa se dostala jen ta kniha, která se dostala do rukou Anunnaků. Protože se Anunnaki potýkali s mnohočetnými významy bezpečnostních znamení ve zlatých deskách, rozhodli se nechat potomky starověkých civilizací na Zemi knihu částečně přečíst, aby od nich získali znalosti o správném významu znamení.

Za tímto účelem se představili hinduistickým a tibetským mudrcům a jogínům jako velcí duchové, prováděli zázraky svou technikou a nechali je jako vyvolené Vyššími silami číst starobylou knihu z Venuše, jak říkali. Samotný text uchovávali na zlatých deskách na své nejstarší základně za horou Kailaš v kobkách Falešné Šambaly. Brahmáni a jogíni dostali pouze jeden výtisk této knihy, a dokonce si směli přepsat více výtisků, aby je mohli studovat a uchovávat v chrámové pokladnici.

Tuto knihu také dali číst svým vyvoleným lidem, nebo spíše vyvoleným z vyvolených. Vyvolení z vyvolených - Jehovovi kněží, tak sestavili Kabalu. Jedná se o pokus o překlad znaků Sensar do hebrejštiny. Je to pouhý výklad, protože přímý překlad těchto znaků neexistuje a nemůže existovat v žádném jazyce. Může existovat pouze výklad, tj. popis pojmů energií a jejich proměn při vzniku hmoty a života v běžné lidské řeči. A popis běžnými slovy vede k největším zkreslením.

Odtud všechny ty představy o Otci, Synu, sefirách, jisté množství toho a onoho. Jsou to jen popisy energií. Otec je energie a Syn je energie, která je výsledkem přeměny, a tak dále. Při čtení výkladů kněží je třeba důkladně znát jejich pojmy a vědět, co a jaký druh energie přesně nazývají. Je to ještě větší šifrování a pojmové zkreslení. Protože tito kněží to všechno mohli pochopit jen díky svým schopnostem chápání, a ne víc. Nikdy neviděli tyto energie a jejich proměny na vlastní oči a nemohli je vidět. Vidí ji pouze největší duchové v nejhlubší meditaci proniknutí do Podstaty Pravdy. Veškeré logické myšlení Anunnaků a jejich žáků mohlo vést jen k sepsání ještě zašifrovanějšího traktátu plného zkreslení. Důležitý je účel tohoto pojednání. Cílem Anunnaků a jejich žáků bylo využít vesmírné energie jako největší zdroj pro jejich v porovnání s vesmírem bezvýznamnou životní činnost.

Z tohoto pohledu vznikla kabala. Podle vašeho moderního pojetí je to pokus pochopit a vysvětlit algoritmus stavby vesmíru, využít Celek pro své vlastní účely. To znamená, že na základě tohoto algoritmu je úkolem Anunnaků zcela přebudovat vesmír pro sebe, takříkajíc digitalizovat svět, vytvořit umělý svět, svět Řádu v jejich pojetí, na rozdíl od prvotního chaosu přírody. Sen právě onoho Lucifera podmanit si Absolutno.

Když však Anunnaki zanechali Kabalu vyvoleným, knihu Jian, opět přešli k hinduistickým bráhmanům, kteří byli již hluboce zasaženi arogancí vyvolených, jakožto nejvyšší kasty indické společnosti. Bůh je také zvláštním způsobem vyvolil... Tento ″virus″ arogance silně snižuje vibrace ducha a nedal a nedává těmto strážcům ″zakázané″ knihy možnost plně rozluštit pravdu, stejně jako Bohem vyvolení kněží, kteří napsali kabalu. Pro Anuáky zůstává k dispozici, ale je to zakázané ovoce. Sami také knihu všem ″zakázali″. Bojí se, že by oni a jejich civilizace mohli zahynout, kdyby někdo uvedl do pohybu energie popsané v knize.

Faktem však je, že to, co je v knize popsáno, je proces vzniku vesmíru a možnost jeho zániku. A pokud se někomu podaří manipulovat s energiemi, které mohou dočasně zabít vesmír tím, že ho uvedou do nucené noci Brahmy - pak všechny civilizace v něm na všech světech zahynou spolu s Anunnaki, Luciferem a veškerým zlem. A pokud se pokusíme vymýtit kořen toho, co nazýváme ″zlem″, najednou, bez dlouhého a postupného zpracování a transformace v průběhu stovek manvantar, pak bude zničeno samotné Absolutno, samotný vesmír až k zrnku ducha, také najednou. Jinými slovy, my všichni také navždy zmizíme jako projevy akrečních slupek duchovního zrna Absolutna a navždy se proměníme v prvotní prázdnotu, a to i informačně. Dochází ke zničení vesmírů. A právě před tím varovali dávní mudrci z jiných vesmírů, kteří dali prvotní vědomosti zakladatelům života. V jiných hvězdných říších, dávno před zrodem Sluncí a Země.

Zde se dostáváme k největší pravdě, kterou může pochopit jen probuzený duch, jen vědomá duše. A tato pravda je leitmotivem celé zakázané knihy. Řeknete-li tuto pravdu spícímu v iluzích, okamžitě se dopustí pádu ducha a jeho vědomí se obrátí a stane se protisvětským. Proto světlí Učitelé chránili toto poznání před nezasvěcenými.

Iniciaci zde však nelze chápat jako projití určitým obřadem a vyvolení! Ti, kdo chápou vše doslovně a pozemsky v rámci jedné fyzické inkarnace, nechápou ani pojem zasvěcení. Skutečné zasvěcení se děje samo od sebe! Je to osvícení ducha! Právě takoví zasvěcenci mohou vnímat tuto pravdu tak, jak má být, a nepropadnout Luciferovu falešnému osvícení. A pokud vědomí spí, je jedno, kolikrát jste byli zasvěceni prostřednictvím obřadů, váš duch stejně poletí do lži.

Jde o to, že v dávných dobách se obřady prováděly pouze na těch, kteří dosáhli určitého VĚDOMÍ. Nesnažili se toto vědomí uměle zvyšovat, jak to dělali později. A ″později″ není ani středověk! Falešná zasvěcení a jejich převrácené pojetí se objevilo již ve starověké Atlantidě a poté se dostalo do Egypta a na Východ.

Řeknu tedy tuto nejstrašnější pravdu, ale zároveň vysvětlím celou její strašlivost spícímu vědomí, aby se ti, kdo spí, poznali a slyšeli, v čem se mohou mýlit, když tuto pravdu slyší z úst zla. ″Děsivá″ pravda, pokud ji bereme povrchně, je taková, že zdrojem zla je samo Absolutno. Ale přestaňte se dál honit za myšlenkami! Zastavte se, aby vaše vědomí neupadlo do falešného osvícení!

Takže. Absolutno - náš vesmír je prostě velmi mladý. Žije pouze 33. manvantar, a proto ještě není zralý. Výsledkem této nezralosti je mladá spirální struktura. Duchovnost vytváří dualitu. To znamená, že Absolutno našeho vesmíru se v projeveném stavu stává duálním. I když je v podstatě jeden.

Dualita sama o sobě není zlem. Světlo a tma, plus a minus jsou fyzikální síly protikladů, které dávají existenci projevenému stavu mladého vesmíru. Tento stav energií a hmoty různých světů však představuje nebezpečí pro samotné Absolutno. Neprobuzená, nevědomá mysl může svět na druhé straně vesmíru snadno považovat za možný pro existenci. A protože existuje dualita, svět se údajně musí vyvíjet do různých protikladů, a proto mají všechny protiklady místo, kde mohou být a vyvíjet se. TADY je! Právě tato první představa a úvaha tlačí duši k převrácení, k pádu, k antisvětu.

Pokud duše spí, mysl začne pracovat svým logickým uvažováním. Mysl říká: ″svět se musí vyvíjet v různých protikladech, což znamená, že každý protiklad má své místo, kde může být a vyvíjet se″. Poznání Ducha však není Mysl. Duch, Duše, je IRACIONALITA, nikoli racionalita Mysli! Abychom tedy pochopili Pravdu a přijali ji, musíme vypnout Mysl a zapnout přirozenou iracionalitu, kterou zastánci Mysli nazývají Chaos. Pouze pochopením iracionality takzvaného prvotního Chaosu lze porozumět Absolutnu a pochopit, jak se vyvíjí, a obejít zranitelnost duality.

Mysl se však bude i nadále obracet k vědomí protisvěta. Zapne logiku Mysli a upadne do spárů antisvětského vědomí, které si představuje, že Absolutno je kořenem všeho, včetně zla.
Černá úvaha, která vede do podsvětí! Pozor!

- ″Když už musíme obejít dualitu, vzdejme se jí, svět zpočátku není duální. To je pravda. ....
Světlo je tedy tma a tma je světlo, takže je možné se rozvíjet cestou tmy a tma není špatná. Ani zlo není zlem a dobro může vést ke zlu a zlo často vede k tomu, co nazýváme dobrem. A tak je vše v rovnováze a velmi promyšlené. Absolutno je tedy veliké a dokonalé, jen my nedokážeme plně pochopit jeho moudrost. ... A to je to, že si nemůžete nic odepřít, svět splní vaše touhy. Protože jsme součástí Absolutna, znamená to, že všichni máme temné a světlé počátky a i ty se musí vyvíjet stejným způsobem. Nesmíme v sobě zadržovat temnotu... aby někde zazářilo světlo, aby byl někdo nepřímo potrestán našima rukama... nemělo by dojít k odplatě, protože nepřímo tvořím dobro skrze zlo a někdo, trpící mou trýzní, zdokonaluje svého ducha. Neměla by tedy existovat žádná karma... bla bla bla
Pokud tedy trpíte, je to jen váš problém, změňte svůj postoj a bojujte o místo pod sluncem, to je vývoj, to je evoluce. Přežije ten nejsilnější, podívejte se zpět do přírody. Kdo kradl - je bohatý, kdo zabíjel - jedl a v dalších inkarnacích, a mezi nimi, podle této logiky mysli, můžete také bojovat o místo pod sluncem a narodit se, kde chcete, se svou mocí... A pak můžete násilně přetvořit celý svět, odstranit všechny zbytky tzv. odplaty, ta je v někom stále přítomna, ale v někom, kdo si neuvědomuje potřebu vzít vše do svých rukou... a tak dále a tak dále.

Nebudu pokračovat, jinak se mnozí z vás opravdu začnou dívat do té propasti. A propast vtahuje!

Co nasává. Důvodem všech těchto úvah je nevědomost ducha o tom, jak to ve skutečnosti je, a pochybnosti, které z této nevědomosti vznikají! Tyto pochybnosti vznikají proto, že duch spí, zatímco pouze mysl se svými racionálními a logickými formulacemi zůstává vzhůru.

Zde se musí aktivovat duše, duch! Konkrétně jeho základní smysl pro spravedlnost, svědomí, jako barometr této spravedlnosti! Všechny chladné argumenty mysli jsou monolog ďábla ve vás. Zapojte svědomí a zamyslete se, zda je to spravedlivé? Položte si jedinou otázku: jaký je smysl toho všeho na světě? Proč musí být někteří ″zoceleni″, zatímco jiní ″zoceleni″ jsou? Kdy budou ″vytvrzelí″ ti, kdo se ″vytvrzují″? Jaký je účel světa, cíl? Zklidnit některé duše, ale proč jen některé? A proč se někteří lidé vůbec nerozvíjejí v dokonalosti ducha, ale naopak se stávají jen lstivými a zlými. Vývoj v různých směrech? Proč? Abyste se stali lepšími a někteří horšími... Proč se stávají horšími? Vyvážit vesmír. Ale podle této logiky rovnováha již existuje, tak proč? Takový vývoj je vlastně pouhým přešlapováním na místě. Jeden krok vpřed a jeden krok vzad - co z toho vyjde?

Celý satanismus se ukazuje jako ospravedlnění těch, kteří chtějí požitky na úkor druhých a chtějí se ″zatvrdit″ pácháním zla. Skutečným kořenem Zla není Absolutno, ale oddělené sebevědomí, které se považuje za oddělenou osobu, za smysluplného jedince a začne používat logiku mysli k ospravedlnění svého vlastního ega a svých egoistických pudů a tužeb, aniž by si všímalo druhého člověka a světa kolem sebe! Spirálovitá povaha Absolutna jednoduše umožňuje Vědomí myslet tak, jak myslí. Ale Vědomí si vybírá, jak bude myslet! Pokud si všechna vědomí všech bytostí, všech světů zvolí nemožnost ospravedlnit své sobecké touhy a zvolí si nemožnost těchto tužeb - duchovnost okamžitě zmizí ve struktuře Absolutna, ve struktuře Vesmíru. Dojde k průlomu Jednoho vědomí Absolutna rozptýleného v každé bytosti, kdy struktura vesmíru již nebude duální a spirální, ale stane se jinou, sférickou, kterou má mnoho jiných vesmírů, které žijí tisíce a miliony manvantar. Během takového množství manvantar se všem rozptýleným částem jediného Vědomí Absolutna, tedy všem duším světů vesmíru, podaří prohlédnout, nebo se ta jejich část, která se plně nezotavila, vrátí do vakua prázdnoty, ztratí vědomí a osobnost a schopnost cokoli cítit a myslet.

Takto se Absolutno zdokonaluje skrze nás všechny. Všichni ho zdokonalujeme, což znamená, že to, kolik zla v ní zůstane, závisí i na našich myšlenkách. Sférická struktura a zbavit se toho, co nazýváte zlem, je hlavním cílem a úkolem Absolutna v této fázi. Dále budou následovat další stupně sebezdokonalování, o kterých v tomto stavu prostě nemůžete mluvit, protože v tomto světě spirálové reality vesmíru takové pojmy neexistují. Budou existovat další vývojové stupně vesmíru a jejich nekonečnost, protože pokud se zdokonalování zastaví, vesmír zanikne spolu se všemi svými skvrnami v prázdnotě mezivesmírného prostoru.

V univerzálním pojetí tedy zlo není jen to, co vede k utrpení, ale i to, co brání seberozvoji Absolutna nebo vede k jeho degradaci a zničení vesmíru. Iluzorní ″vývoj″ k temné straně již ze své podstaty stojí na iluzi, že jeden z nás nebo vy jste ABSOLUTNÍ jedinec, který v sobě může obsáhnout celý svět nebo se stát jeho vládcem a podmanit si ho či přetvořit. A tato iluzorní představa zaslepuje mysl před skutečností, že pokud se člověk vydá touto cestou, začne bránit rozvoji Absolutna, což je samotné zlo.

Ve starověké knize Jian to bylo také popsáno, jak se vesmíry vyvíjejí a jak překonávají spirální stadium. Kniha se však dostala do rukou Anunnaků, kteří si sami sebe nedokážou představit mimo Absolutno, mimo ten mrtvý a bezedný, ale v jejich očích pouhý zdroj. A to varování před pádem, které jsem vám dnes také odhalil a popsal, tam bylo také. Anunnaki to však nebrali jako varování, ani jako informaci o tom, jak NIC nedělat, ale jako návod k jednání. Přesně to začali dělat, což opět dokazuje, že vědomosti mohou být v rukou nerozvinuté mysli velmi nebezpečné.

Navíc přepsali starověkou knihu po svém, vytvořili její takříkajíc kopii, kde je vše, co se NESMÍ dělat, popsáno jako to, co se má přesně dělat, aby se naučili vládnout vesmíru. Takže tady je jejich nová kniha Jian, o tom, jak ovládnout vesmír, jak změnit realitu vytvořením prostorové energie zakřiveného zrcadla, jak se vyhnout odplatě s pomocí stejného. A navíc tato křivá zrcadla technicky vybudovali a ti, kteří nemají svědomí, si v nich nyní tiše proplétají svůj materiální blahobyt. Neuvědomují si však, že tato zrcadla jsou vázána pouze na fyzickou rovinu trojrozměrnosti a nižší světy, a pokud duše opustí tělo spolu se smrtí, je v moci skutečných zákonů Kosmu, nikoli umělých konstrukcí civilizace Anunak. I když se Anunnaki snaží změnit prostor i tam, aniž by si uvědomovali, že tím jednoduše ničí Absolutno, vesmír až do jeho prvotní prázdnoty, a tím i sami sebe. To je opět to Zlo, které vede k destrukci vesmírů a k brzdění vývoje.

V téže knize, či spíše jen ve výňatcích z ní, nebo ve Stanech, které Anunnaki ukázali svým vyvoleným z lidstva, zůstaly jen drobty pravdy, popsané prizmatem iluzorních představ samotných Anunnaků a těch, kterým toto ″poznání″ lidí svěřili. A svěřili toto poznání lidem takříkajíc s jediným cílem: co kdyby potomci starověkých civilizací nějakým nepochopitelným způsobem spatřili ve starověkém textu něco jiného, co uniklo jejich pozornosti a pomohlo jim konečně zcela ovládnout ″chaos″ Absolutna, který se podle jejich chápání vymkl kontrole.

V 19. století měli Anunnaki na Zemi nový program - program úplné globalizace a experiment s úplným podmaněním celé planety. Tento experiment samozřejmě provádějí proto, aby se o něj pak pokusili ve větším měřítku, než je planeta.

Pak vybrali duši, která se dlouho snažila kráčet ke světlu, ale pokaždé narazila na svou pýchu a začala se považovat za vyvolenou pro velké poslání. Ve své poslední inkarnaci se dokonce zabývala šarlatánstvím a podvody, aby uspokojila svou pýchu a získala hmotný prospěch. I ji Anunaki chytili a poštvali na mě v těle podvodníka Cagliostra, který se za mě převlékl, připsal si všechny zásluhy a odhalil podvody naopak mně připsané.

Nyní byla tato duše znovu zachycena v další inkarnaci Heleny Blavatské.

Ano, byla posedlá hledáním pravdy, ale zároveň toužila po svém osobním přínosu, osobním poslání a viděla svůj vlastní osud, chtěla slávu a samozřejmě necítila duši a nechtěla cítit tu hranu, kdy může přijít stejné falešné osvícení. Nevěděla o něm a nechtěla o něm vědět a věřila v příjemnější pseudo-osvícení, jako v to pravé.

Na okraj tedy varuji všechny, kteří hledají své poslání a předurčení. Toto hledání vás jistě zavede do temnoty! Je to hledání. Pokud existuje nějaké poslání, odhalí se samo; jinak vám bude sloužit, ale pouze těm, kteří hledají takové duše posedlé osobním pocitem důležitosti. A i když chcete mít jen poslání a cíl kdesi v hlubinách svého vědomí - vypovídá to také o tíži ve vaší duši, kterou je právě ego a touha po osobním významu, osobním přínosu k vývoji světa a jeho osvícení. To láká falešné učitele, kteří okamžitě začnou nafukovat vaši pýchu a osobní důležitost. A to je zkouška duše. Pokud to nevydrží, padne a spojí se s toky antisvěta. Jde však o to, že i když to vydržíte, budete to muset vydržet stále znovu, protože duše může kdykoli padnout, protože je na pokraji pokušení. Ti, kdo nesou světlo, jsou zkoušeni každým okamžikem své existence. (pozn. a jak by asi byli zkoušeni v dokonalém světě)

Zvláště nebezpečné je nechat se vtáhnout do víru později, když duše skutečně začne bez jakýchkoli pochybností věřit ve svou vyvolenost, ve své poslání jako osobní záležitost, když to začne zveřejňovat ostatním lidem, vyprávět jim o svých velkých minulých inkarnacích a o svém velkém poslání nyní. Blavatská byla skutečně vybrána pro své poslání falešnými učiteli sil, které ovládly tento svět a často se skrývají za jmény Učitelů světla. V dávných dobách dokonce hráli představení s hologramy v podobě proroků a učitelů, nejednou i s mou holografickou panenkou. Naposledy to bylo právě s Blavatskou. Bylo jí ukázáno mnoho takových hologramů, zejména s učitelem El Moryou, a KutHumi. Prostě přišel podvodník, a dokonce ani ne Anunnak, jen někdo vyslaný tajnými lóžemi. Předal přepsanou kopii výňatků z Knihy Jian z tajných sklepení anglické lóže, zapsanou v sanskrtu s doplněním senzarských ikon označujících energie a éterové toky. To bylo v Londýně, odkud se později vydala Blavatská do Indie, aby vyhledala ″vyvolené″ anunnaki bráhmany, kteří by jí pomohli přeložit knihu do angličtiny. Částečně jí byl text diktován prostřednictvím holografických loutek představujících mahátmy - guruy.

Přeložená kniha byla určena pro uzavřené zednářské lóže na přímý pokyn Anunnaků z Agarthi. Podobně bylo svého času povoleno vydat knihu i antickému mystikovi Apollóniovi z Tiany, která měla být přeložena do řečtiny a šířena v tajné antické lóži na Peloponésu. Blavatská udělala Apolloniovu chybu a rozhodla se překlad vydat pro celou komunitu, zbožně věříc ve své výlučné poslání strážkyně a šiřitelky starověkého vědění. Zpočátku jí to říkali i její holografičtí učitelé v Himálaji, kteří se dokonce zhmotňovali v jejích pokojích v Evropě a Americe.

Je však třeba zmínit ještě jednu intriku. Blavatská a tato kniha nebyly sdíleny lóžemi v Anglii a Americe. Američtí členové tajných společností na prezidentské úrovni ji vyslali na misi do Indie, která však byla pod britskou nadvládou. Kromě toho měla Blavatská také špionážní úkoly ve prospěch Spojených států. Není náhodou, že britská tajná služba Theosofické misii v Indii velmi bránila, a to až do té míry, že docházelo k inscenovaným útokům a přímým zákazům vstupu a činnosti. Některé problémy vyřešil až zásah amerického prezidenta a samozřejmě dohody tajných společností Anglie a Ameriky mezi sebou.

Text, přeložený s pomocí indických bráhmanů, byl přivezen do New Yorku. Ale chyba Blavatské, která text zveřejnila, ji málem stála život... Kniha byla jednoduše vyjmuta z trezoru spolu s překladem. Byla dána těm, kdo o ni stáli, bez prostřednictví vznešené osoby, která věřila ve svou vyvolenost. Dostala ještě příležitost napsat své ″Tajné učení″ a pomohli jí sepsat přesně to, co potřebovali. Jmenovitě malá část Anunatic Stanz Jian ve správném výkladu, ve srovnání s kabalou a vědomostmi z ní. To bylo provedeno proto, aby se veřejnosti ukázal údajně jediný zdroj veškerých Vědomostí - nejvnitřnější vědění Východu jako kabalistické vědění Židů. Že údajně vše pochází ze stejného zdroje, a proto bychom neměli hledat nic jiného. Držte se starého písma, například Starého zákona. Východní, tibetští a indičtí mudrci přece říkají stejné pravdy.

Hlavní úkol a poslání Blavatské, které jí předali Anunnaki prostřednictvím svých poslů, bylo zobecnit a srovnat židovskou kabalu a Starý zákon s buddhistickými a hinduistickými znalostmi Východu. Samozřejmě, abychom shrnuli pravdivost vědomostí starých Židů a všeho, co je na nich postaveno. Takové jsou tedy uznávané autority, jako je madam Blavatská. Autoritu jí vytvořili ti, kdo jí toto poslání svěřili.

Stejnou část Knihy Jian, kde sami Anunaki sepsali návod na řízení vesmíru, na řízení lidské mysli, psychiky, společnosti, davu, zdrojů v podobě financí, plánů na vybudování ideálního sjednoceného světového státu, si odnesli. Ale právě na této části ti, kteří k ní měli přístup, nyní budují takzvaný Nový světový řád.

Těm, kteří ještě neznají základní mechanismus ovládání lidského vědomí neboli ovládání davu, řeknu, že je založen na využívání lidských neřestí, vnitřního egoismu, nestřídmosti a snah o uspokojení svých momentálních tužeb nebo tužeb nejbližší budoucnosti, tužeb fyzického těla. Systém ovládá ty, pro které jsou materiální potřeby jejich nepatrné podle měřítka života duše této poslední fyzické inkarnace jediné důležité, nebo mnohem důležitější než potřeby duše. A další důležitou pákou je strach. Strach ze smrti fyzického těla, strach z nemocí fyzického těla, a to je neuvěřitelně silné v těch, kteří se považují pouze za tělo, a kteří žijí pouze s materiálními potřebami, a bez materiálu si nedokáže představit život vůbec.

Ti, kdo umí ovládat své emoce a touhy, kdo se zbavili osobního významu vlastní osobnosti a jejích tužeb, kdo si uvědomují, že jsou nesmrtelnou duší, a ne pomíjivým tělem, jsou mimo kontrolu tohoto systému, alespoň vnitřně, duchovně, a nikdy se nestanou jeho otroky.

Mám na mysli existenci duše obecně a říkám to proto, že téměř každý má na mysli pouze tento bezvýznamný fyzický život a považuje se za tělo, a ne za duši. Svobodné duše se po osvobození od těl mohou inkarnovat kamkoli, ale skuteční otroci svých emocí, vášní a neřestí nemohou a zůstanou sloužit systému stejně jako v tělech a znovu se inkarnují jako otroci.

Plány na oklamání davu, plány na lež a podvod jsou již viditelné těm, kdo dokáží myslet a cítit duší, a mnohé již bylo vyřčeno ústy ″vyvolených″ a částečně zveřejněno.

Proto už tato část není ve vašich dnech tak zakázaná. Zakázaná zůstává část o proměnách energií a látek, o procesech zhmotňování a proměnách prostoru, kterou nerozluštili ani sami Anunakové. A to je zakázáno, tak, aby nedošlo k průlomové technologie, které civilizace zůstala na určité úrovni pod jejich kontrolou.

Sami Anunaki vědí samozřejmě víc než jejich svěřenci z tajných společností. A ani oni nespěchají s odhalením všech tajemství.

Sami však neznají základní tajemství starobylé knihy, projevování hmoty z prázdnoty a mizení hmoty v prázdnotě. O síle, která drží informace o formulářích.

To se sami snaží zjistit rukama svých svěřenců v pozemské laboratoři, které se u vás říká Velký hadronový urychlovač. Koneckonců doufají, že zvládnutím této technologie změní podstatu a vlastnosti vesmíru na své vlastní. A ve skutečnosti se ji snaží obrátit naruby.

Výkon pozemského urychlovače na to samozřejmě nikdy nebude stačit. Země sama je menší než smítko i v měřítku galaxie, natož vesmíru. Provedením ″stvořitelského″ experimentu však doufají, že se jim podaří otevřít ″zázračný portál″ a oživit spárovanou černou díru Nibiru energií Slunce. A jednoduše, že Slunce zanikne a jejich dvojitá černá díra se opět stane dvojhvězdou, jako tomu bylo kdysi v dávných dobách. To znamená, že chtějí obnovit svůj starobylý svět, který kdysi sami zničili tím, že z něj odčerpali všechny zdroje. A nyní ji chtějí obnovit na úkor životů jiných světů, jednoduše tím, že je zničí.

No a dalším cílem je provádět své ″zázraky″ při ovládání světů a pohlcování takto otevřených nových zdrojů vesmíru. Sní o tom, že vtrhnou do světů vyšších dimenzí, budou mluvit vašimi slovy a podřídí si je změnou jejich podstaty. To je to velké Zlo, které může zničit vesmír. A proto je Země, tato malá částečka vesmíru a sluneční soustavy, která je stejně tak částečkou prachu ve vesmíru, v první linii a je předmětem zadržování sil Temnoty a Světla.

Pokud však uděláte chybu a dáte průchod svým emocím, pak tím, že budete svůj svět před Anunnaky bránit a odrazovat, můžete Anunnakům prokázat neocenitelnou ″laskavost″ a otevřít pro ně ceněný portál. Mysleli na všechno. Síly Světla, bojovníci světelných civilizací ve snaze ubránit tuto hranici, ve snaze zachránit pozemský lid a přírodu Země, mají zasadit poslední úder. Proto je nemožná otevřená vojenská konfrontace, jakou Anunnaki kdysi dávno nejprve vyvrátili krystal Kailaš a pak postavili tento urychlovač. A udělali toho mnohem víc, aby zajistili, že sami bojovníci světla zničí svět ve snaze ho zachránit.
V minulosti probíhaly stejně urputné boje a velké omezování, protože svět byl na hraně velmi dlouho, už od první zápalné oběti. Dětinské fňukání o Vyšších mocnostech vás činí hloupými nástroji nepřítele.

Stejně tak se nepřátelé pokoušejí o jinou variantu podřízení světa svým cílům, kterou vidí v rozluštění jakéhosi digitálního kódu vesmíru. Nebo vytvoření nového kódu, protože je nepravděpodobné, že by se podařilo rozluštit něco, co neexistuje. Snaží se vytvořit jakýsi číselný kód pro svůj nový vesmír na základě napůl rozluštěných symbolů z knihy Jian o energiích stvoření, o jejich množství a zhmotnění jedné z druhé a další transformaci. Snaží se to popsat v nějakém programovém kódu a spustit tento kód pomocí umělé inteligence. K tomu, aby se to podařilo, jsou zapotřebí lidské zdroje velkých korporací a také nástroje, které k tomu slouží.

Procesy tvorby popsané v Jianově knize vás samozřejmě mohou naučit mnohé, včetně toho, jak získat podle vašich měřítek fantastickou špičkovou technologii, což je důvod, proč jsou tak přísně tajné. Ale hlavním cílem Anunnaků, který jim dal jejich Mistr Lucifer, je to, o čem jsem mluvil, totiž přetvořit podstatu Stvoření, podstatu hmoty, podstatu prostoru a světa pro sebe a své potřeby.

Když však s takovými výmysly pracně přišli, zůstávají v iluzi, že je to možné, a nechtějí vědět, že všechny tyto manipulace povedou v lepším případě k předčasné Noci Brahmy, v horším případě k úplnému zničení našeho vesmíru navždy spolu s nimi samotnými. Pokřivené vědomí antisvěta se však nedokáže zastavit, je pro ně snazší se úplně zničit, než se nesnažit dělat věci po svém.

Pokračují v poznávání světa tím, že ho ničí, poznávají svět jako nechápavé dítě, které vykuchává hračky. Je to vědomí, které se zastavilo ve vývoji, vědomí dítěte, které chce být mudrcem, vědomí, které se utápí v iluzích, ale myslí si, že zná pravdu. A všichni jejich následovníci jsou jejich přesnými kopiemi. Rozhodně si dělejte věci po svém, i když to všem přinese zkázu! To je vrcholný projev právě tohoto ega. To se projevuje u každého sobeckého dítěte i dospělého, ovšem v superobřích rozměrech. To je skutečné zlo. Je to tehdy, když v nevědomosti vidíte pravdu a děláte věci bez ohlédnutí jen proto, že se vám chce.

A pokud se takové vědomí dostane k projektu systémů podporujících život, hrozí mu velké nebezpečí. Právě to se stalo v případě knihy Jian. Nyní mají síly světelných civilizací s využitím stejných znalostí neutralizovat akce šílenců. Pochopili to totiž po svém, přepsali knihu po svém a učinili z ní návod k přetvoření světa, což znamená jeho zničení.

...A tak konfrontace pokračuje... A možná právě teď, ve vašich dnech, je obzvlášť akutní a přivádí svět na pokraj, a to nejen váš, ale i mnoha světů ve vesmíru...″.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2020/12/blog-post.html#more

Zpět