3511 Nezbytný chaos Teri Wade

[ Ezoterika ] 2022-12-03

Ve Spojených státech a po celém světě jsme nyní svědky chaosu, nenávisti a zmatku. Prezident Trump rozhodně rozdmýchal věci, které v mnoha lidech vyvolaly strach, a způsobil velké rozdělení, které je v USA velmi patrné. Co když je ale všechno, co se děje, dobře? Co když je to začátek zcela nového způsobu života? Znovuzrození nové éry? Proč podporovat člověka, který na všechny kašle, rozděluje zemi jako nikdy předtím. Slyším, jak ho lidé z jiných zemí odsuzují za jeho přístup America first. Ale tito lidé se na to stále dívají z trojrozměrné lidské perspektivy.

Lidská rasa je tak naprogramovaná žít v dualitě, že si neuvědomuje, že má ještě třetí perspektivu. Buď ho nemám rád, nebo ho máš rád ty. A co se podívat na to, co Trump dělá, neutrální perspektivou? Musíme se na to, co dělá, dívat energetickou perspektivou, vyšší perspektivou, univerzální perspektivou. To, co nyní zažíváme, je přesný plán Duchovního probuzení národa. Spojené státy jsou prvním národem, který tím jako západní společnost prochází, a povedou tento proces pokrývající celou planetu. Musíme si uvědomit, že chaos je dobrý, protože chaos je nutný ke změně systému. Abyste se tedy dostali k chaosu, musíte nejprve vybudovat strach na naší úrovni třetí dimenze.

Strach není nutně špatná věc, je to jen energetická vibrace, kterou prožíváme s našimi těly 3. dimenze. Nebezpečným se stává pouze tehdy, když si ho naše ego interpretuje jako něco špatného a temného. Ve skutečnosti strach dělá to, že urychluje akci k okamžitému zahájení změny. To, k čemu byla reakce boj nebo útěk určena, je rychlé vybudování energie pro přežití, abychom získali křišťálově čistý pohled na to, co dělat v situaci na život a na smrt. To je důvod, proč některá zvířata hrají mrtvá, aby se zachránila, ve skutečnosti dělají to, že mění situaci. Energetická vibrace strachu je tedy skvělým katalyzátorem pro vyvolání změny. Takže místo toho, abychom se na tuto změnu, kterou Trump vyvolává, dívali jako na strach, musíme se na ni dívat tak, že se vše kalibruje na vyšší úroveň.

Strach je pro tuto změnu nezbytný, a pamatujte, že strach je nejnižší frekvence, takže od této chvíle je to jen nahoru. Strnulý systém se nemůže udržet navždy. Tento rigidní systém útlaku, kontroly a autority se vždy chystal zhroutit a my se právě nacházíme na vrcholu tohoto zhroucení. Mnozí z nás si uvědomují, že strach a chaos jsou katalyzátorem k vzestupu na vyšší vibrace. Pokud tedy budeme na tuto změnu reagovat strachem, budeme znovu a znovu procházet stejnými spirálami a budeme muset znovu a znovu procházet stejnými lekcemi. Je čas se probudit!

Nyní se nacházíme v období, které někteří nazývají ʺkřivka změnyʺ, a každý si touto křivkou projde. Někteří budou plynout a někteří se budou bránit, záleží jen na jejich schopnosti přijmout nejistotu. Jak se říká... ʺinteligence je schopnost přizpůsobit se změněʺ.

Když lidé čelí změnám v tak masivním měřítku, jako je to, co se děje ve Spojených státech, procházejí jednotlivými fázemi a velkou z nich je...

- Popírání - Jak může být Trump naším prezidentem, jak se to stalo, omg, náš svět skončí.
- Hněv - Uvědomění si, že to, co se stalo, je skutečné a už to nelze popírat, a ouha, jsme svědky hněvu. Vrhají se na nás, protože jsou vytlačeni ze své komfortní zóny.
- Vyjednávání - Přicházejí k poznání, že budou muset vyjednávat a dojít ke kompromisu.
- Deprese - Někdy se jí říká ʺúdolí zoufalstvíʺ. Někteří lidé se stáhnou do sebe a nechtějí s nikým mluvit.
- Přijetí - Tato fáze nastává, když dojde k nepopiratelnému uvědomění si faktů a pravdy a k nevyhnutelné cestě do budoucnosti. Dospění k přijetí ʺnemohu s tím bojovat, tak se na to mohu připravitʺ.

Takže vlastně to, co jsem zde právě vysvětlil, je cesta Duchovního probuzení... Popření, šok ze zjištění hrůzy, ošklivosti a pravdy o světě, ve kterém žijeme. Prožíváme Hněv, protože nás prostě štve, co bylo provedeno našemu druhu a planetě jako celku. Pak začneme vyjednávat sami se sebou a snažíme se pochopit, co se dozvídáme. Někteří procházejí Depresí ʺTemnou nocí dušeʺ. Nakonec se dostaneme k Přijetí s výjimkou toho, co bylo provedeno nám a našemu světu, a začneme chtít změnu. To se děje ve Spojených státech a to, co se děje ve Spojených státech, vyvolá vlnový efekt v celém stvoření.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/12/03/chaos-is-necessary/

Zpět