329 Kořeny deep state Edge of Wonder

[ Realita ] 2020-05-19

Kdo vytvořil nový světový řád a některé jeho zúčastněné organizace?
- Rada pro zahraniční vztahy
- skupina Bilderberg
- trilaterální komise
- Římský klub
- Královský institut mezinárodních vztahů
- OSN

Co mají všechny tyto skupiny společného? Pokud pochopíme, jak tato chapadla deep state fungují, budeme lépe schopni pochopit, jak tito lidé řídí a manipulují s naším každodenním životem. Jednou z prvních, kdo se o základy Cabal zajímala, byla Nesta Webster, jedna z největších výzkumníků v historii. Jsme schopni sledovat historii Cabal tisíciletí zpátky. Nesta našla informace k původu bavorské větve Iluminátů a začátkům plánů NWO. Vše chronologicky uspořádala. Některých věcí se trochu dotkneme.

Agendu NWO zahájil Mayer Amschel Rothschild, který se rozhodl jakýmikoli prostředky ovládat celou planetu. Začal skromně jako ?čestný muž?, který se snažil položit právní základy? slovy běžného smrtelníka to znamená nadvládu podvodů, finanční zotročení, vydírání a vraždy a také mnohem vážnější věci, jako války, hladomor, depopulace, genocida. (prosím, nesnažte se to najít v Rotshchildově fakepedii = zmanipulovaná wikipedia).

V roce 1773 Mayer Amschel Rothschild shromáždil dvanáct svých nejvlivnějších přátel a přesvědčil je, že pokud společně spojí své zdroje, mohou ovládnout svět. Toto setkání se konalo ve Frankfurtu nad Mohanem, který se o několik let později stal centrem komunistických plánů Karla Marxe. Našel Adama Weishaupta, jedince neuvěřitelného intelektu a vynalézavosti, aby vedl organizaci, kterou plánoval. V květnu roku 1776 Adam Weisshaupt založil ve Frankfurtu tajnou společnost nazvanou řád Iluminátů a začali kout pikle.

Úkolem bylo:
zrušení řádné vlády ? zrušení soukromého vlastnictví - zrušení dědictví - zrušení vlastenectví - zrušení rodiny - zrušení náboženství ? zřízení světové vlády

V červenci roku 1782 řád Iluminati spojil své síly se svobodnými zednáři na kongresu ve Wilhelmsbadu. Hrabě de Virie viditelně otřesen zaznamenal: ?Nevěřím jim, mohu jen říci, že to vše je mnohem vážnější, než si myslíte.? podle jeho životopisce hrabě de Virie mluvil o zednářích s hrůzou. Poblíž brány do Regensburgu byl v roce 1785 na schůzce s Weishauptem zasažen bleskem verbíř iluminátů farář Lanz. Weishaupt zázračně unikl. Na základě tajných dokumentů, které měl u sebe, byla provedena razie, při které bavorská policie nalezla dokumenty, které mimo jiné obsahovali podrobné plány na nadcházející francouzskou revoluci. Francouzská vláda na hrozící katastrofu nedbala. Bavorští úředníci zatkli všechny známé členy Iluminátů, ostatní odešli do podzemí. Weishaupt pod ochranou knížete Ernesta II odešel do Ameriky, kde pomohl infiltrovat zednářské lóže.

Je možné že francouzská vláda ignorovala varování bavorské vlády, protože Rothschildův syn již ve Francii zorganizoval kontrolu, aby nedošlo k jakémukoli zásahu, který by zastavil pro plány iluminátů klíčovou francouzskou revoluci. V té době se začal formovat komunismus . V moderní době byl komunismus obrovským nástrojem deep state při vytváření světového konfliktu.

Mayer Rothschild poslal svých pět synů do pěti různých částí Evropy, aby založením bankovního kartelu zajistili úspěch iluminátů. Amschel provozoval Frankfurtskou banku, která byla později zavřena, pravděpodobně proto, že neměl potomky. Druhý syn Solomon byl poslán do Vídně, kde brzy převzal bankovní monopol pěti židovských rodin. Nathan založil londýnskou pobočku a profitoval v textilním a barvířském průmyslu v Manchesteru. Byl obávaný a nenáviděný. Čtvrtý syn Karl odešel do Neapole, kde se stal hlavou okultní skupiny Vendetta. Nejmladší syn James, který byl pravděpodobnou příčinou selhání varování francouzské vlády před revolucí, založil francouzskou pobočku domu Rothschild v Paříži.

Podle Eustace Mullins Rothschildové zjistili, že skutečné zisky spočívají spíše v půjčkách vládám než v půjčkách malým podnikům. Dnes jsou jejich podíly soustředěny ve fondech Five arrows v Curacao a Torontu. V jejich erbu je jednoocasý lev, orlice, kůň a pět šípů, na znamení pěti synů. Dům Rothschildů a jejich bankovní dynastie hráli hlavní roli při vytváření dalších tajných společností, které by byly hybnou silou NWO agendy iluminátů. Mayer Amschel míval na domě umístěný rudý štít, který vedl k jeho změně jména na Rothschild. Dům, na kterém Meyer umístil štít, byl sdílen s rodinou Schiffů, jejíž potomek je dnes součástí tažení proti Trumpovi.

Podle článku Davida Ickeho v roce1891 muž jménem Cecil Rhodos založil tajnou společnost, která se stala známou jako skupina kulatého stolu, jejíž součástí je síť Bilderberg. Cecil Rhodos získal bohatství těžbou diamantů a zlata na jihu Afriky. Dům Rothschildů financoval těžební monopol v dnešním Zimbabwe. Cílem společnosti bylo vytvoření světové vlády pod kontrolou Británie (iluminátů). Cecil Rhodos založil stipendium pro Oxfordskou univerzitu. Zde získávají studenti ilumináty silně zmanipulované vzdělání, a po návratu do svých zemí a vstupují do politických a ekonomických pozic a v podstatě jednají jako agenti iluminátů. Příkladem je bývalý prezident Bill Clinton.

Skuteční kontroloři kulatého stolu byl Dům Rothschildů a elitní členové jejich bankovní dynastie v americké a britské vládě. Warrenova administrativa spolupracovala na vytvoření globálního konfliktu - první světové války, kterou chtěli zničit svět, a poté jej znovu postavit podle svých představ. V roce 1919 se konala mírová konference ve francouzském Versailles, kam byli jmenováni elitní členové kulatého stolu z Británie a USA, aby rozhodli o tom, jak bude svět po zničení obnoven. Podle Davida Ickeho se v Paříži setkali členové kulatého stolu s ilumináty a vytvořili skupinu Bilderberg, Radu pro zahraniční vztahy, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, trilaterální komisi a Římský klub. V každé z těchto skupin dominují Rothschildové a Rockefellerové. Na Rockfellery je napojený Henry Kissinger. Všechny tyto organizace mají lidi ve špičkách globální politiky, obchodu, bankovnictví, vojenství, médiích a vzdělání. Všechny skupiny se snaží dostat agendu deep state mimo veřejnou pozornost.

Po smrti Rhodese v roce 1902 se stal vůdcem kulatého stolu jeho přítel Alfred Milner. Ten založil skupiny kulatého stolu v mnoha státech včetně OSN. Přitáhl mnoho mladých myslí, z nichž většina navštěvovala Oxfordskou univerzitu, v té době hlavní centrum doktrinace. Když se zdoktrínovaní dostali do mocenských pozic, byly použiti k šíření propagandy globální vlády.

3. února 1913 umožnil 16. dodatek americké ústavy uvalit progresivní daň z příjmu (tj. článek 2 komunistického manifestu) Prezident Woodrow Wilson zveřejnil knihu Nová svoboda s citátem: ?Co jsem vstoupil do politiky, měl jsem dojem, že se největší muži obchodu a průmyslu v USA čehosi bojí. Vědí, že kdesi existuje moc tak organizovaná, tak jemná, tak bdělá, tak uzavřená, tak všudypřítomná, že o ní raději mluví šeptem.

23. prosince 1913 je vytvořen Federální rezervní systém, který byl naplánován na tajném setkání v roce 1910 skupinou bankéřů a politiků. Přenesl moc vydávat peníze z americké vlády na soukromou skupinu bankéřů. Federální rezervní zákon byl spěšně předán na Štědrý den 1913, když většina lidí byla na dovolené. Navíc hlavní odpůrci zákona, který prosazoval zejména JP Morgan, zahynuli na Titaniku (loď zakoupil J.P.Morgan).

Kongresman Charles Lindbergh (otec slavného letce) varoval, že podpisem zákona?ustaví nejgigantičtější trust na planetě a zlegalizuje neviditelnou vládu peněžní moci. Tři roky po podpisu zákona o FEDu prohlásil prezident Woodrow Wilson, že je nejnešťastnější muž, který nevědomě zničil vlastní zemi - velký průmyslový národ je ovládán svým systémem úvěrů. Náš systém úvěrů je koncentrován, růst národa a všechny naše aktivity jsou v rukou několika mužů, stali jsme se jednou z nejhůře ovládnutých, a jednou z nejvíce kontrolovaných vlád v civilizovaném světě. Již více nejsme vládou svobodného názoru, přesvědčení a podle hlasování většiny, ale vládou podléhající názoru a nátlaku malé skupiny dominantních mužů.

V roce 1920 britský Winston Churchill uznal spojení mezi ilumináty a bolševickou revolucí v Rusku. Churchill říká, že: ? Od doby Spartaka ? Weishaupta, přes Karla Marxe, Trockého, Bela Kun, Rosu Luxembourgovou a Emmu Goldman neustále narůstá celosvětové spiknutí za svržení civilizace a rekonstituci na společnost se znemožněným vývojem, závistivou zlovolností a znemožněnou rovností.? ?To hrálo významnou roli v tragédii Francouzské revoluce, a bylo hlavní hnací silou každého podvratného hnutí v průběhu 19. století. Nyní tato skupina mimořádných osob z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky sevřela Rusy a stala se prakticky nespornými vládci obrovské říše.

Kongresman Louis McFadden byl předsedou sněmovního výboru pro bankovnictví a měnu a oponent federálního rezervního systému. Prohlásil, že když byl schválen zákon o Federální rezervě, lidé nevnímali, že byl zřízen světový bankovní systém - super stát ovládaný mezinárodními bankéři a průmyslníky, kteří se spolčili, aby zotročili svět pro své vlastní potěšení.

Fed vyvinul úsilí, aby skryl svou moc, ale pravda je taková, že si usurpoval vládu, která zde kontroluje vše, všechny naše zahraniční vztahy. Podle libosti vytváří a rozbíjí vlády. (pozn. no a nám přinesla sametovou revoluci, a Havla, a Klause, a nenažrané dobrovolníky ve vládě.... a Zeman to bere oklikou taky od nich)

Velká deprese a přijetí nové dohody FDR nebyla náhoda, byla to pečlivě vymyšlená událost, kterou se mezinárodní bankéři snažili dosáhnout stavu zoufalství, aby se mohli objevit jako vládci nás všech. Kongresman McFadden podal formální obvinění proti FEDu Radě guvernérů v květnu 1933. Zemřel v říjnu 1936 ve věku 60 let, někteří tvrdí, že byl zavražděn, protože znovu otevřeně mluvil o FEDu. V roce 1921, kdy byla založena Rada pro zahraniční vztahy (CFR), hlavní poradce prezidenta Woodrowa Wilsona a elitní člen kulatého stolu Edward Mandell tlačil prezidenta Wilsona na přijetí zákona o federálních rezervách. Ovládal prezidenta podobně, jako Dick Cheney ovládal Bushe. Mandell mohl být marxista, i když Philip Dru ve své knize usoudil, že pracoval pro socialismus, jak o něm snil Karel Marx, stanovil plán dobytí Ameriky a jak budou demokratické i republikánské strany ovládány a použity. Hned po svém vzniku začal CF přitahovat muže moci a na konci dvacátých let 20. století důležité financování CFR pocházelo z Rockefellerovy a Carnegieho nadace.

Jedna z výročních zpráv CFR zveřejněná v roce 1978 uvádí seznam 1878 členů ? 11 senátorů, 284 vládních úředníků, 170 zástupců médií. Výslovnou podmínkou členství je utajení. Předsedou je David Rockefeller. CFR má své členy ve vládě a jeho vliv se rozšířil do dalších životně důležitých oblastí, včetně médií, odborů, armádě, univerzitám. Za příspěvek k destrukci suverenity USA dostávají tučné příspěvky.
Většina Američanů o Radě pro zahraniční vztahy nikdy neslyšela.

Kongresman John O´Rorick varoval, že CFR má shora vliv a moc a klíčové rozhodovací pozice na nejvyšší úrovni vlády, a zároveň financuje a používá jednotlivce a skupiny k vyvíjení tlaku zdola. Nátlakem zdola ospravedlňují rozhodnutí na vysoké úrovni. (pozn. shora Francouzská vláda, zdola antifa.... a hele, Soroš, a ačkoli se někomu zdá milion chvilek podobných, nerozbíjí nikomu hlavy, a opravdu ne, účastníci nejsou placení, jen se jim už nechce pravidelně zvracet při otevření vládních pamfletů.. mám naději, že úroveň tohoto státu je trochu vyšší, než se zatím ukazuje)

Mezi významné členy CFR patří David Rockefeller, Henry Kissinger, James Warburg, Bill Clinton, pět různých lidí s příjmením Kennedy, sedm lidí s příjmením Lee , 6x Rockefeller, 4xBush, 3xFreeman, Russell, Oppenheimer ... zajímavá jména. Členy CFR jsou také zajímavé korporace ? Google atd... V předsednictví najdete společnosti jako Paypal, Sorošovy fondy, Facebook atd..

Oficiální časopis CFR tvrdí, že očividně nenastane žádný mír ani prosperita, dokud bude Země rozdělena na 50 nebo 60 nezávislých států. Podvýbor pro zahraniční vztahy Senátu zavádí souběžné usnesení Senátu č. 66 z února 1950, podle kterého by se současná charta OSN měla změnit tak, aby poskytovala světovou vládu. Krok za krokem se pokouší dosáhnout toho, čeho bylo dosaženo v EU. V květnu 1994 prezident Bill Clinton podepsal prezidentské rozhodnutí 25, a poté ho prohlásil za utajované. Zmocňuje prezidenta k převedení kontroly nad americkými vojenskými jednotkami na velení OSN.

Webové stránky cfr.org obsahují spoustu propagandy strachu ? koronavir, informační kriminalita, NWO. Taky zcela ignorují neschopnost demokratů porazit Trumpa. Jeho nástupce nazývají tváří globalizace. Existuje také část nazvaná sledovač globálních konfliktů, kde můžete zjistit, kde všude po světě jsou konflikty, které ohrožují Spojené státy (pozn. ještě mapu vesmíru, některé planety se zdají být skutečně nepřátelské).

Deep state provozuje spoustu důkazů na podporu toho, že za nimi stojí většina. Pomocí propagandy v mainstreemu zajistí, že se skutečně bojíte.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=yTssBRgNfvg

Zpět