5959 Telosiané: Opravdoví přátelé Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2024-02-21

S radostí se s vámi opět setkáváme, drazí bratři a sestry planety Země.

Máme mnoho poselství, která vám posíláme znovu a znovu, abychom vám pomohli prožít tento energetický a duchovní přechod ve vašem současném životě. Je důležité pochopit, že zažíváte to, co lidstvo nikdy tolik nezažilo. V současné době je skutečně důležité pochopit, že se již nemůžete vrátit zpět, to znamená, že se již nemůžete vrátit ke všemu, co jste dříve prožívali ve svém pozemském životě. Způsoby života v nadměrném materialismu skončily, způsoby žití v závislosti na technologii, která narušuje vaši mysl, skončí. Ti, kteří s vámi chtějí manipulovat, vám tuto technologii předkládají, různé počítače, stále sofistikovanější telefony, které ve vás vyvolávají dojem, že se něco učíte, které vám umožňují neustále kontaktovat, někdy i zbytečně, vaše rodiny, vaše přátele.. Neříkáme, že tato technologie nemá místo, ne. Ale jen je velmi důležité nebýt na ní závislý.

Zejména děti jsou na telefonech stále více závislé. Žádáme vás, rodiče, kteří v současné době následují duchovní cestu, abyste je zdržovali v této touze zírat na obrazovky po celý den. Uvědomte si, že záření z obrazovek, ať už počítačů, nebo mobilních telefonů, je škodlivé pro mozek dospělých i dětí. Je důležité se toho všeho co nejvíce zbavit. Nemusíte trávit svůj život u obrazovek, abyste kompenzovali nedostatek něčeho, co nedokážete definovat. Chcete mít spoustu přátel? Jsou ale všichni, které považujete za přátele prostřednictvím obrazovek, skutečnými přáteli? Děti Země, skuteční přátelé jsou ti, které fyzicky potkáváte, kterým se díváte do očí, se kterými si vyměňujete dobré, veselé a šťastné chvíle. "Falešní přátelé" telefonů vás nepřijdou podpořit, když budete mít potíže, ale ti, kteří jsou vám fyzicky blízcí, vám v případě potřeby přijdou na pomoc. Mluvíme o tom k vám, drazí bratři a sestry na Zemi, protože vidíme velké "propasti", které se mezi lidmi objevují.

To chtějí ti, kteří s vámi manipulují. Chtějí, abyste přestali mít fyzický kontakt, aby s vámi mohli lépe manipulovat. Jak s vámi manipulují? Jednoduše tím, že jste závislí na technologiích na úkor skutečného kontaktu mezi vámi lidmi. Čím více jste na těchto obrazovkách závislí, tím více s vámi bude manipulováno. Představte si den, kdy je vše z toho či onoho důvodu zablokováno. Lidé, kteří jsou na této technologii zcela závislí, budou v nouzi. Už nebudou vědět, jak normálně žít, nebudou vědět, jak komunikovat se skutečnými přáteli, se svou rodinou. Velké množství lidí bude ztraceno, zcela ztraceno bez této technologie. V našem světě také používáme technologie, ale používáme je vědomě pro blaho všech. Nejsme na tom závislí. Tato technologie, kterou používáme, se používá jak na našich planetách, tak na pomoc jiným planetám, jako je ta vaše. Vidíte, drahé děti Země, jak moc jste manipulováni "pro vaše blaho", jak vám bylo řečeno? Ano, technologie je užitečná a může lidstvu pomoci, ale za podmínky, že vám, lidem na Zemi, skutečně přinese skutečný blahobyt. Ale není tomu tak.

Vaše závislost se stává psychickou nemocí, kterou bude pro některé z vás velmi obtížné vyléčit. Je důležité, aby všechny technologie zlepšovaly váš život, ale nebyly jste na nich závislí. Vězte však, že v nadcházejících časech budou některé technologie upadat, protože zajistíme, aby jimi pozemšťané nebyli ovládáni. Musíte najít sami sebe, uvnitř sebe a ne prostřednictvím obrazovek. Nalezení sebe sama v sobě je tou nejdůležitější cestou, která vám v životě přinese to nejlepší. Uvědomte si, že setkání mezi vámi, ve skupinách, nebo s několika lidmi vám vrátí chuť na tato setkání. Oceníte tyto výměny, své úsměvy, své fyzické hry a děti vychované v této vizi života budou ještě šťastnější. Drazí bratři a sestry na Zemi, dívat se na život svýma fyzickýma očima, skrze skutečné lidské kontakty, je tou nejlepší cestou, jak projít tímto energetickým a duchovním přechodem, který právě prožíváte. Přejeme vám štěstí, klid a pohodu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/21/the-telosians-true-friends/

Zpět