238 Liga světla Mariann Rada / Korgeil z Temmeru

[ Ezoterika ] 2020-03-11

Žádný ze scénářů zkázy ve vašich představách vás nemusí odradit od cesty k zamýšlené transformaci vašeho světa. Celý obraz je zatím neznámý, ale není tak hrozný, jak se někteří mohou obávat. I když změny budou dramatické, nebudou kataklyzmatem. Změny, které podstoupíte jako lidé, však budou mnohem dramatičtější. Pro ty, kteří se budou držet starého světa, mohou být nejnáročnější, vy ostatní, kteří máte světlo v životě, připravte se na skvělé věci.

Země v minulosti prošla velkými pohromami. V těch dnech padaly celé civilizace. Nyní se z lidí a posvátných míst velká civilizace vynoří. Znovu přichází čas, abyste nastoupili zpět svou trajektorii k velké globální geometrii, ve které bude transformace energie snazší než v dřívějších dobách. To pro vás znamená větší příležitosti ve vašem žití a v budoucím vývoji vaší lidské kultury. Možná si ještě neuvědomujete, jak nejistá byla budoucnost, ale stále jste měli potenciál zvládnout to, po celou dobu. Tato doba transformace je skutečně dobou velkého pokroku pro vaše duše, váš svět a vědomí celého lidstva.

Zvenčí to nemusí vypadat tak snadné, uvnitř to nemusí připadat tak úžasné. Okamžité posuny se mohou zdát ohromující, jakmile však projdete turbulencí, bude to, jako byste byli pryč milión světelných let. Čas budete cítit jinak. Vše se bude cítit jinak. Protože turbulence budou zasahovat hluboko do vašich zkušeností a lehce vlnit povrchové energie, možná se budete obtížně soustředit. Uvolněte se a nechte poruchy procházet. Neztratíte sami sebe, pouze představu o tom, kdo jste si mysleli, že jste. Vše se nyní mění.

Nyní máme co říci k vaší současné situaci. Nastal čas pro další odhalení. Chtěli bychom vám připomenout, že nemůžeme porušit vaše sebeurčení, ani to nechceme. To není naše cesta. Ve vašem světě jste trpěli až dost zasahováním, nyní si toho uvědomujete, a proto chcete být svobodní. Pomáháme, ale nemůžeme chodit místo vás, pouze s vámi. Děláme to dálkově, ale to se brzy také změní.

Vaši vůdci jsou uprostřed něčeho obrovského, pokud jde o dopad, který to bude mít na celý váš svět. Velké síly se pohybují na různých úrovních a v různých geometriích. Některé změny se dějí rychle, jiné zůstávají téměř nepostřehnutelné. Mnozí z vás změnu vnímají mnohem rychleji. Jakmile se moc rozpadne, budou změny nepopiratelné a vznik něčeho zcela nového nezaměnitelný. Nemůžeme dostatečně zdůraznit rozsah toho, o čem mluvíme.

Demokracie a instituce ustoupí, stejně jako všechny základní nedokonalosti ve vašem pojetí svobodné a rovnoprávné společnosti, spravedlivých zákonů. Dalo by se říci, že experiment proběhl a dál se dá jít jen do něčeho zcela nového, neznámého, více ve prospěch lidstva.

Máme na mysli ne zhroucení, ale znovuzrození, ne chaos, ale rekonformaci, nikoli anarchii, ale úplné znovuzískání toho, co znamená samospráva. Nyní stojíte na okraji úplného předefinování sebe sama. Jste připravení. Čas se blíží, roste očekávání dynamického posunu. Toto je náš finální přenos předtím, než přijmeme novou roli v našem komunikačním přenosovém bodu. Budou pokračovat ostatní zprávy v jiných formátech, tak jak byly, ale my, kteří vysíláme jako strážci Ligy Světla tohoto lineárního příběhu, budeme hovořit příměji.

Ostatní členové naší posádky zde nadále přenášejí, sdílejí důležité pokyny a vodítka pro vaši bezprostřední realizaci. Sledujte je a poslouchejte, dny, o kterých jsme mluvili, klepou na dveře. Naši kolegové zůstávají v kontaktu, zatímco my, hlavní tým Plejádské posádky, se stáhneme. Náš post jsme přenechali ostatním, kteří budou odpovídat na vaše otázky, protože vaše vědomí jako celek se otevírá. Náš pozemský kontakt, Maryann, zůstává prozatím v kontaktu. Než nás čas znovu spojí, říkáme sbohem, s láskou a v míru, v jednotě.

Zdroj: https://ninespath.com/nine/collections/luminous-dimensions/change-is-in-progress-last-message/

Zpět