6352 Arogance a falešná věda - Nemoc pozemské společnosti 2. Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-19

Za´el: Vítám vás a děkuji vám, že jste se zastavili a poslouchali. Toto je druhá část série videí, která hovoří o některých z mnoha patologií, do kterých je Země ponořena.

Mluvili jsme o tendenci špatně zacházet, nebo marginalizovat ty, kteří myslí, nebo cítí jinak, zvláště pokud jsou otevřenější, nebo nevinnější než obvykle, nebo pokud se odváží zpochybnit některé ze schémat, která vytvářejí základy soběstačné reality 3D Matrixu. Tentokrát budu mluvit o dalším z problémů v myšlení 3D Země, které brzdí, zpožďují, zpomalují, nebo omezují veškerý osobní a duchovní rozvoj a pokrok směrem k pravému poznání reality, kterou si přejí znát.

Jak již někteří z mých společníků zmínili, pozemská věda je brutálně omezená. Ve většině případů je jednoduše omezena redukcionistickým a materialistickým myšlením, což znamená, že vše může být rozluštěno, nebo vysvětleno součtem svých částí a vždy v materiálním rámci, viditelném a hmatatelném nejzákladnějšími fyzickými smysly.

V mnoha dalších případech přímo sdílejí znalosti zcela obráceně, zcela obrácené vzhůru nohama, nebo se dokonce pokoušejí dokázat zcela falešné argumenty bez logického a skutečně vědeckého základu, prostřednictvím studií pečlivě prováděných s cílem dospět k určitému závěru a pak propagovaných mezi obyvatelstvem prostřednictvím kampaní různé úrovně agresivity, v závislosti na tom, jak hluboce chtějí, aby tato víra byla v populaci zakořeněna. To vše v zájmu těch, kteří řídí pozemskou společnost, aby kontrolovali vnímání a pozornost určitého jejího jádra, nebo její obecné masy.

Ve světě, kterému dominuje nejistota, zjevná potřeba šlapat po druhých, aby se člověk udržel na nohou, a obecné popírání těch věcí, které narušují pohodlnou realitu, která je staví do pozice zdánlivé nadřazenosti nad ostatními, existuje tendence ignorovat, trestat a zesměšňovat jakýkoli záměr prozkoumat nové cesty - otevřít nové dveře a studovat nové oblasti, které unikají tomu, co je v současné době známo oficiální, nebo propagovanou vědou o Zemi. Protože po tolika letech studia a učení se do puntíku tomu, co dosud s velkým úsilím objevili, jsou přemoženi pýchou, která jim nedovoluje přijmout, že možná a jen možná, nejenže nevědí všechno, ale že by mohl přijít někdo bez všech těch studií a položit na stůl otázky, které by člověka s titulem uvedly do rozpaků.

Problém by však nebyl tak vážný, kdyby se zastavil u toho. A faktem je, že stejně jako prakticky všechno ostatní, i informace jsou rozškatulkovány na různých úrovních. Ale je tu ještě něco mnohem horšího, a to, že víra, že tyto informace jsou pravdivé a úplné, je také rozškatulkována. Tímto způsobem kontrolor vkládá a vede určitý způsob myšlení ve svém žákovi, který je také učen, že existují určité věci, které znají jen oni mezi sebou. Budou učit další nižší stupeň omezenější a řízenější verzi těchto znalostí, dokud se nedostanou k běžné populaci, která bude věřit, že je široce informovaná a extrémně vzdělaná poté, co vyhledá a najde informace, které se k nim dostanou, až do té míry, že upadne do arogance, pokud jde o diskusi o těchto naučených tématech. Vytváření pýchy a arogance v tom nejnejistějším člověku vytvoří velkou neschopnost učit se, nebo dokonce zpochybňovat nové koncepty, které mohou nahradit ty, které se dříve naučili, s cílem skutečně pochopit realitu, ve které žijí, a ne tak jen mít pravdu, což pro ně není nic jiného než nadřazené postavení nad ostatními.

Slabí se často naučí předstírat, že jsou silní a moudří, ale je to jen převlek, nebo to, že se naučili napodobovat určitý způsob života. Když je tato maska kompromitována, objeví se arogance, kterou potrestají osobu, která se snaží něco zpochybnit přátelským a uctivým způsobem, aby se poučila a objevila.

Nejhorší na tom je, že kvůli této agresivitě to nakonec způsobí, že osoba, která zpochybňuje určité věci, s tím přestane, alespoň na veřejnosti, čímž se vytvoří dokonalá cenzura přidaná k té, kterou již kontroloři uplatňují přímým a doslovným způsobem, který udržuje lidstvo vycvičené, aby nesešlo z kolejí. Nesmíte upadnout do toho, co chtějí, abyste si mysleli, což je, že jste hloupí, nevědomí, nebo nezralí, protože to je přesně to, čeho se snaží dosáhnout, aby mohli zůstat v pozici nadřazenosti, nebo autority. Což je ve skutečnosti umělá nadřazenost, protože se nezakládá na skutečném, neživelném studiu reality kolem nich a jejich vlastních závěrech. Je to založeno na opakování toho, co se naučili, to je vše. Pro mě je to mnohem hloupější než klást otázky a snažit se najít odpovědi.

Ano, samozřejmě, všichni jsme v nějakém aspektu života velmi nevědomí, protože jich je nespočet, ale přidává to, nebo ubírá na vás něco? Pokud kladete otázky, je to právě proto, že to chcete vědět. Pokud se učíte nazpaměť bez otázek, je to jen proto, že potřebujete, abyste vypadali, že víte, ať už jde o získání titulu, práce, nebo společenského postavení nad někým.

Pokud se mě ptáte, mám pocit, že je poněkud arogantní a při vší úctě dokonce absurdní myslet si, že existují jen ty věci, které můžete vnímat svými lidskými smysly. Mnoho druhů zvířat má, vlastnosti, nebo smysly, které jim umožňují vnímat věci, které lidé nemají, a nemusíte opouštět svou vlastní planetu, abyste tato zvířata našli. Jsou tam s vámi.

Proto a podle vlastního uvažování a vlastního úsudku bych řekl, že je zcela logické si myslet, že kolem vás je alespoň několik úrovní světa a že vy vnímáte jeden rozsah a jiné bytosti vnímají jiný rozsah, vyšší, nižší, podobný, nebo úplně jiný. Nevím, jsem blázen?

Jsem si jistý, že jste to už slyšeli. Důvod, proč vidíte všechny ty hvězdy zářit na noční obloze, důvod, proč tam existují, je ten, že je v nich život, je v nich vědomí. Stejně tak vám říkám, že pokud tyto říše, nebo úrovně vnímání existují, je to proto, že v nich něco je. Jinak by nebylo co vnímat, neexistovaly by tyto různé rozsahy vnímání.

Nemusíte být mimozemšťan, nemusíte být ani génius, abyste si uvědomili, že vesmír se řídí řádem, řídí se vzorcem. Věci neexistují jen proto, že existují, nebo náhodou. Všechno má svůj důvod, nebo mnoho důvodů, které jsou harmonicky a dokonale propojeny, aby daly vzniknout něčemu jinému, co zase existuje v souladu a v plné soudržnosti se vším ostatním.

Pokud existují bytosti schopné vnímat jiné úrovně, ke kterým nemáte přístup, je to právě proto, že na těchto úrovních existuje život. A že život existuje také tak, že vnímáte určitý rozsah, do kterého můžete, nebo nemusíte být zahrnuti, se svými vlastními pravidly, svými vlastními přesvědčeními a dokonce i se svou vlastní vědou, do které můžete být zahrnuti, nebo ne.

Nikdy se nepřestávejte ptát, a to ani na věci, o kterých si myslíte, že už je znáte. Nedovolte, aby vás agresivní úsudek někoho, kdo tvrdí, že ví s jistotou, připravil o sebevědomí. Naslouchejte jim a sami posuďte, co vám v jejich argumentaci vyhovuje, protože mohou mít v tom či onom bodě pravdu.

A nakonec nabídněte své zkušenosti a to, co jste objevili, nebo co jste se naučili a stále vám to není jasné, tím, že to vyjádříte tímto způsobem. Ale nikdy, nikdy to nevnucujte. Co z toho budete mít? Záleží vám tolik na tom, abyste měli pravdu, nebo byste raději znali pravdu? To je jen moje rada.

S pozdravem,Za´el z ErryZdroj: https://swaruu.org/transcripts/arrogance-and-false-science-the-sickness-of-earth-s-society-part-2

Zpět