819 Absolut Marta

[ Ezoterika ] 2021-03-12

Povolání 12.3.21 Marta

Otec Absolut
Jak najít své povolání, aby váš život získal plný kreativní obsah.
Proč jsem o tom začal mluvit teď, když mnozí z vás stále musí přežívat v obtížných podmínkách 3D světa a navíc často zažívají tlak okolí, a navíc pro ně můžete být frivolní snílci?
Přechod do nových dimenzí nenastane znenáhla, máte příležitost se na něj připravit nejen energicky, ale i kreativně.
Z čeho se tato příprava může skládat?
Nejprve v uvědomění si svého osudu. Mnozí z vás už určitě dělají to, co máte rádi, a pak to budete muset pouze převést na nové koleje, s přihlédnutím k realitě nové Země. Ti, kdo se stále neživí tím, v čem je jeho duše, by měli snít o tom, co by pro svou duši chtěli. Pokud jste dosud neprojevili žádné výrazné talenty a schopnosti, měli byste se zamyslet nad tím, co vás opravdu zajímá a v jaké oblasti života byste mohli být nejvíce užiteční. Na nové Zemi budou vytvořena zájmová společenství. Jsem si jist, že každý z vás si určitě v jedné z nich najde své místo. Ale již nyní se můžete blíže podívat na své okolí.
Například pokud máte rádi zahrádkářství, měli byste se vydat tímto směrem a hledat podobně smýšlející lidi, s nimiž se můžete nejen podělit o své zkušenosti, ale také společně plánovat pěstování ve velkém.
Pokud máte chuť učit, můžete v této oblasti najít podobně smýšlející lidi a možná dokonce přemýšlet o vytvoření vlastní experimentální školy nejen s obecnými předměty, ale zahrnout také zákony vesmíru, duchovní praxe a esoterické znalosti.
Stejně smýšlející lidé by měli vědět o globálních změnách, které nyní na Zemi probíhají, a být s vámi na stejné vlnové délce vibrací. To bude odlišovat komunity nové Země od světa třetí hustoty, ve kterém z vůle osudu existují lidé/nelidé, jejichž vibrace jsou skutečně velmi variabilní.
V duálním světě mezi lidmi nejčastěji vládne duch konkurence. V komunitách nové Země to bude duch lásky, vzájemného porozumění a vzájemné pomoci. Hledejte nyní ty, se kterými byste chtěli pracovat a kráčet v životě, se kterými pociťujete aktivní duchovní příbuzenství, držte spolu, veďte se navzájem.

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-lyubimye-nedrugi/

Blízcí ʺnepřáteleʺ 10.3.21 Marta

Promluvíme si o vašem postoji k takzvaným ʺnepřátelůmʺ. V tomto případě nemyslím zločince v globálním měřítku, ale váš vnitřní kruh. Neustále vás dráždí, a proto jsou hlavním ʺtrenéremʺ nebo jinými slovy vaší zkouškou duchovní dospělosti. Pokud jsou vaši úhlavní ʺnepřáteléʺ - globalisté a jejich stoupenci někde velmi daleko, energicky je tolik necítíte, navzdory tomu, že děláte praktiky a meditace, abyste neutralizovali jejich vliv na Zemi a lidstvo jako celek. Fyzicky jste se svými přáteli.
V současné době, kdy ve vibracích dochází k silnému rozvrstvení, znamená ʺnepřáteléʺ lidé, kteří vám nejsou duchovně blízcí a způsobují vám pocit podráždění, nespokojenosti, odcizení. Tak se mohou ukázat i ti nejbližší. Někteří z těchto lidí k vám nesou nízké, a proto nepřátelské vibrace. Navzdory skutečnosti, že v subtilní rovině jste všichni Jedno, ve fyzické rovině se ocitnete na opačných stranách ʺbarikádyʺ. Pokud jste svým vědomím již překročili rámec trojrozměrnosti, jsou energetičtí ʺnepřáteléʺ stále zcela ponořeni do duálního světa, což vám ztěžuje komunikaci s nimi.
V mnoha zprávách jste již dostali radu, jak se naučit harmonicky koexistovat s blízkými, jejichž vibrace jsou nesrovnatelně nižší než vaše vlastní. Nyní je velmi důležité neutralizovat jejich vliv na vás - energeticky i fyzicky, protože v poslední - konečné fázi Vzestupu Země musíte najít nejen energetickou nedotknutelnost, ale také klid mysli. Pokud se už mnozí z vás naučili, jak dobře pracovat s energiemi, vyčistit vaše jemná těla a prostor kolem vás od všeho negativního, pak vás komunikace s blízkými, v duchu cizími, nevyvede z harmonického stavu vysokých vibrací.

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-poveliteli-vetrov/
Bouřlivý vítr 11.3.21 Marta
Praktiky pro klid v duši i při komunikaci s blízkými v jiných vibračních ʺkategoriíchʺ.

Bouřlivý vítr
Když vaši blízcí začnou útočit na vaši ʺnedostatečnostʺ, ʺsektářstvíʺ, ʺšílenstvíʺ - zkrátka, vaši abnormalitu z jejich pohledu. - Představte si, že stojíte v přírodě uprostřed pole a klidně dýcháte.
Uklidněte je, řekněte, jak moc je milujete, a plynule přejděte na vibrační úroveň, která je s nimi harmonická a vyvážená. K tomu musíte mentálně splynout s větrem - stát se tímto větrem sami, a poté, naladěný na Energii vzestupu, se postupně uklidnit a proměnit v jemný lehký vánek ...
Aniž byste se ponořili do toho, co vám říkají vaši blízcí, protože již znáte nazpaměť standardní sadu jejich frází, přepněte veškerou svou pozornost na energetickou složku tohoto procesu. Dýchání se v tomto stane vaším věrným pomocníkem.

Energetický vánek
Pro ty z vás, jejichž blízcí nevyjadřují otevřeně nespokojenost, ale tiše vás odsuzují. Z energetického hlediska to není lepší než otevřené slovní útoky, a možná to způsobuje ještě větší škodu, protože neustálý průvan má těžký a despotický účinek na vaši psychiku. Zaměřte se na změnu směru tohoto větru tak, aby se ohýbal kolem vašeho energetického prostoru, aniž by vám způsobil morální a vibrační poškození. Pokud máte pocit, že ve vzduchu neustále vládne napětí, protože vaši blízcí nesdílejí vaše názory na život, musíte si co nejčastěji představovat, jak energetický tok jejich odsouzení směřující na vás je odražen vaší ochrannou sférou a dramaticky mění směr. Nejlepší je použít zrcadlovou kouli. Ta bude nejen odrážet energetické toky nízkých vibrací namířených na vás, ale také pomáhat blízkým postupně očistit své vědomí od negativních energií, které se neustálým kontaktem s vaším vysokovibračním prostorem začnou postupně měnit.
Budete je chránit a budete udržovat vysokou úroveň svých vibrací, a bez velkého úsilí ovlivňovat vědomí vašich blízkých a jejich energetickou složku.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-prizvanie/#ixzz6ozqsfUxL

Zpět