5092 Globální bažina Peter B Meyer

[ Ezoterika ] 2023-09-17

Úvod
Abychom porazili naše utlačovatele, je nezbytné znát jejich organizační strukturu a používanou taktiku. Předchozí článek nastínil jejich strukturu, kterou zřejmě ještě málokdo pochopil. Následující vysvětlí jejich aplikovaný modus operandi. Bez těchto znalostí je to prohraná bitva a kabala to ví. Pokud dostatečně bdělí čtenáři pochopí a uplatní tyto dva unikátní články, utlačovatelé prohrají, a osvobodíme se od staletí útlaku. Je to teď nebo nikdy, tak se podle toho chovejte!

Oligarchie světa - Faraoni jsou stále kolem nás - Černý papež je vrchní velitel, který ovládá svět -
Globální močál je odvodňován
Mnozí si mohou myslet, že jsou docela dobře informováni o všech hlavních hráčích z "konspirační knihy" Deep State, pokud jde o různé prvky společnosti, které ovládají náš svět ze zákulisí. Ale organizační struktura skládající se z osmi vrstev je mnohem složitější, než se často předpokládá. Skutečný vrchol pyramidy tvoří luciferští faraonští vládci Oktagonu se sídlem ve Švýcarsku, kteří, jak se zdá, tvoří jádro globální chobotnice vládnoucích elit zasahujících do každého výklenku ̋naší˝společnosti.

Toto jsou faraonští templářští bankéři ze Švýcarska se svými pěti sloupy zednářských stoupenců, kteří tvoří vládnoucí oligarchii po celém světě. Vládnoucí faraoni pocházejí z Luciferova okultního tajemného náboženství, které původně pocházelo z Babylonu a Egypta. Nyní jsou identifikováni jako globální elita, nebo kabala. Nás považují za své otroky a majetek, s nimiž si mohou dělat, co chtějí. Oktagon je název vysoce tajné nacistické organizace, která na konci 2. světové války získala veškeré své jmění z uloupeného nacistického zlata a zboží uloženého ve Švýcarsku, aby je mohla použít pro budoucí války a nezákonné akce.

Známý německý skandál 90. let se týkal černých fondů, z nichž byla financována politická volební kampaň Helmuta Kohla a CDU za použití nacistického zlata, praného ve Švýcarsku a organizovaného tajnou nacistickou organizací Oktagon pod tajným kódovým slovem ̋Templáři ̋. Švýcarska ̋.

https://archive.org/details/ThePharaohShow

Faraoni jsou stále kolem nás
Podle velmi doporučovaného dokumentu ̋The Pharaoh Show˝padla poslední pevnost templářů 18. května 1291, jen o 2,5 měsíce později bylo 1. srpna 1291 založeno Švýcarsko. Podle dokumentu byl ve Švýcarsku ukryt poklad templářů, za jehož pomoci byly založeny švýcarské banky. Z templářů vznikli svobodní zednáři. ̋Faraoni jsou stále naživu a vládnou světu prostřednictvím tajných společností, jak bylo popsáno; faraon a jeho armáda zmizeli v moři ̋. Ve starém Egyptě byl faraon nejmocnější osobou. Faraon byl politickým a náboženským vůdcem egyptského lidu a měl tituly:
̋pán obou zemí˝a ̋velekněz každého chrámu ̋.

Magie melchisedechovského kněžství v rámci starověkého Šalamounova kněžství je slučitelná s praxí reformovaného katolicismu. Tato starší část Šalamounova kněžství má svůj původ v egyptském kněžství Djedet jako původních základech křesťanství, jak je praktikovali templáři 12. století v rámci římského katolicismu. Zahrnuje prvky, které se později staly součástí rosenkruciánů 15. století jako gnostický protestantismus a hermetické teosofie 16. století jako součást liberálního katolicismu. Z faraonů se stala šlechta, aristokracie a svobodné zednářství. Ze svobodného zednářství vznikl Nový světový řád. Všichni politici jsou smíšenými potomky šlechty a všichni jsou smíšenými potomky jejich bývalého rytířského řádu zvaného Oktagon templářů; To je faraonská pokrevní linie, která vládne celému světu, v němž jsme my lidé jejich otroky.

Pouhých 147 korporací, které tvoří ̋superentitu ̋, ovládá 40 % světového bohatství; což je reálná ekonomika. Tyto megakorporace jsou středem globální ekonomiky. Tyto banky se ukázaly jako nejvlivnější. Uvedených deset nejlepších nadnárodních společností drží největší kontrolu nad globální ekonomikou - a pokud jste jedním z milionů, které jsou přesvědčeny, že svět řídí velké banky, měli byste získat plíživý pocit ospravedlnění. Všechna spojení s řídícími skupinami jsou propojena po celém světě a stávají se katalyzátorem globálního finančního kolapsu.

James Glattfelder, teoretik komplexních systémů na SFI potvrzuje a vysvětluje:
"Ve skutečnosti méně než jedno procento společností dokázalo ovládat 40 procent celé sítě. ̋

3. vrstva je Palantir, nejvýkonnější špionážní stroj, jaký byl kdy vynalezen. Palantir se již dlouho snaží prodat vládám bezkonkurenční sílu prosévat a využívat informace jakéhokoli druhu. Peter Thiel zmapoval dokonalé spojení vládního vlivu s oním korporátním chvástáním, které Trump miluje. Intercept nyní může odhalit, že Palantir roky pracoval na posílení globální vlečné sítě NSA a jejích mezinárodních partnerů a ve skutečnosti byl vytvořen společně s americkými špiony.

4. vrstva je tvořena černým jezuitským papežem Adolfem Nicolasem Pachónem, který je generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova Ďábelského plánu pro nový světový řád, Římské říše.
Adolfo ovládá pátou vrstvu s tajnými společnostmi, které zase kontrolují CIA a prostřednictvím JTTF - (Joint Terrorism Task Force) ovládají FBI a americké zpravodajské agentury, které řídí obchod s drogami, stejně jako tajné dodávky uranových zbraní a nelegálního bílého fosforu - zbraně, odebírání orgánů, pedofilní kruhy, nelegální používání diplomatických kontejnerů atd. A na okraj také regulují lidské oběti a obchodování s lidmi.

5. Černý papež je vrchní velitel, který ovládá svět.
Vatikán ovládaný jezuity je jediným vlastníkem všech západních korporátních zemí: Satan prostřednictvím zednářů vlastní Vatikán, a papež je jeho otrokem. Tajné společnosti jsou loutkami černého papeže, a černý papež je loutkou CIA. Clintonova nadace slouží CIA, její agendu sleduje americký Kongres. Ministerstvo obrany je vysáváno CIA a má své špiony v Kongresu.Na druhé straně je CIA loutkou švýcarských templářů Oktagonu. Ti ukrývají své peníze v Bitcoinu, který vytvořila Alice v laboratořích CERN LHC v Ženevě. Bitcoin je řízen umělou inteligencí.

Katolicismus bude navždy vymýcen, pravděpodobně dříve než později v tomto desetiletí. Satanský luciferský jezuitský řád byl v průběhu historie spojován s válkou a genocidou. Jezuité byli formálně odstraněni z mnoha zemí, včetně Francie a Anglie, ale stále jsou široce přítomni ve Španělsku a Itálii. Pěšáky černého papeže jsou Jacob a Evelyn Rothschildovi, kteří jsou zcela podřízeni jezuity vedenému Římskému impériu. Mimo jiné spáchali také atentát na Johna F. Kennedyho na příkaz CIA. Nyní se zaměřili na zavraždění Trumpa. Černý papež také spolupracuje s tajnými společnostmi a CIA za pomoci FBI a všech dalších amerických zpravodajských služeb. - Q Anon odhalil vatikánské propojení Rothschildových plazů, kteří stojí za Deep State.

6. Šestou vrstvu tvoří chazarská mafie, což jsou falešní Židé. Vatikán - papež František - a král Karel včetně holandské a španělské královské rodiny v čele. Tvoří trojjedinou vládu Tajných vlád a jsou přímými loutkami Vatikánu. Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové a Schiffové patří k hlavním aktérům celkem 13-ti archeologických pokrevních rodin. Vlastní soukromý Federální rezervní systém USA a téměř všechny ostatní centrální banky na světě. Bank of England a Deutsche Bank slouží Oktagonské bance pro mezinárodní zúčtování - BIS ve švýcarské Basileji. Nedílnou součástí bankovního kartelu, který je naprostým podvodem, jsou Bilderberg Group, Rada pro zahraniční vztahy a Trilaterální komise.

Globální močál je odvodňován
Bilderberg Group a CFR jsou pověřeny prováděním agendy NWO, velení nad kontrolou populace, očkováním, postřikem chemtrail, otravou jídlem, vodou a vzduchem a drogovými kartely. Uvedené instituce dohromady tvoří bažinaté kartely po celém světě, které jsou nyní rychle vyčerpávány za pomoci probouzejících se vlastenců. Mějte na paměti; všechny země, které byly začleněny, byly vtaženy do bankrotu kabaly prostřednictvím bankovního kartelu, zahrnujícího třináct rodin pokrevních linií Archonů.

Jejich bohatství a bohatství všech bankovních rodin je zabaveno milicemi a rozdělováno lidem na planetě Zemi na příkaz 188 členů Rady guvernérů Světové banky, pod mandátem správce globálního dozoru Global Debt Facility. který byl všemi vůdci pověřen vedením hnutí za svobodu po celém světě podle dříve dohodnutých ̋Pravidel přechodu moci ̋.

Bohatí a mocní, přesněji banksteři, využívají svou moc k utlačování slabších, aby efektivně zničili ekonomiku. Opona se nyní otevřela, abychom mohli sledovat chazarskou mafii a její zlý plán infiltrovat, tyranizovat a vymýtit všechna abrahámská náboženství a povolit pouze jejich babylonský talmudismus, známý také jako luciferianismus, satanismus nebo starověké uctívání Baala.

"Lidové masy se mají více obávat kombinace bohatých a profesionálních elit - než aristokracie, která se zrádně snaží vlivem bohatství a talentu omezit svobodu občanů.˝ ̋Bankovní systém postupně získal úplnou nadvládu nad oběžným prostředkem, aby mohl zvyšovat nebo snižovat moc a majetek, aby mohl vybírat od lidí daně v podobě prémií a úroků ve výši omezené pouze množstvím papírových peněz, které může vydat.˝Dobře se zamyslete nad tím, co bylo v tomto článku uvedeno, a uvědomte si, že tato skutečnost se nyní stala skutečností, protože vše přijímáme; ani slovo nebylo přehnané. Pokud se my lidé hromadně probudíme a budeme proti tomu protestovat, můžeme zabránit dalšímu utrpení, jinak přeživší skončí jako otroci satanské kabaly.

Již bylo rozhodnuto, že NWO - Nový světový řád - bude brzy řízen z Izraele. Vládci kabaly si říkají sionisté a prohlašují: ̋Naše životy jsou na prvním místě.˝To znamená, že všichni ostatní na planetě Zemi jsou jejich úhlavními nepřáteli. Jen někteří z nás si tuto skutečnost uvědomují! Skutečnými nepřáteli mocenské elity jsou všechny země, kde národní banka netančí podle not klanu Rothschildů, mimo jiné Čína, Bolívie, Venezuela, Kuba atd.

Závěr: Nyní, po statisících pozemských let, je konečně dosaženo pokroku. Lidstvo konečně dospělo k okamžiku, kdy se může osvobodit. Jak moc se to musí zhoršit, aby se objevila skutečná vůle to všechno změnit???? Nezapomeňte; klíčem k vítězství je jednota! Počtem mnohonásobně převyšujeme nepřítele... a to je naše síla pro změnu k lepšímu! Všichni vyvolení inkarnovaní byli na Zemi přivedeni pro její osvobození a osvobození všech národů z tohoto dlouholetého útlaku a otroctví.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/17/global-swamp/

Zpět