523 Zákon jednoty Doug Esse

[ Ezoterika ] 2020-09-27

Q: Zákon Jednoty - s ohledem na zkreslení Zákona Jednoty a svobodné vůle, jak mohou Strážci umístit Zemi do karantény? Je tato karanténa v rámci zkreslení svobodné vůle? Jak se karanténa může řídit Zákonem Jednoty a sladit s prvotním zákonem svobodné vůle?

Ra: Strážci hlídají zkreslení svobodné vůle komplexu mysli, těla a ducha třetí hustoty v této planetární sféře. Události, které vyžadují aktivaci karantény, zasahovaly do komplexů mysli / těla / ducha se svobodnou vůlí. Někteří členové Konfederace udělali věci, které podle jiných členů porušily svobodnou vůli lidí. Připomeňme, že skupina Yahweh přivedla marťanské duše a geneticky je upravila před inkarnací na začátku třetí hustoty Země, před 75 000 lety.
____________________________

Q: Svobodnou vůlí, řekněme skupiny Orion, bylo zasahovat. Jak je to vyváženo s dalším konceptem, který jste právě dali?

Ra: Vyvažování probíhá z dimenze do dimenze. Pokusy takzvaných křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou přijatelné z hlediska dimenze jejich porozumění. Komplexy mysli, těla a ducha této dimenze, kterou nazýváte třetí, však tvoří dimenzi svobodné vůle, která není schopna plně rozpoznat narušení manipulací. Aby bylo možné vyvážit dimenzní odchylky vibrací, byla vytvořena karanténa, což je situace vyvážení, kdy se svobodná vůle skupiny Orion nezastaví, ale dostane výzvu. Skupině třetí hustoty zatím nebrání svobodné volbě.

Doug: Každá hustota má své vlastní způsoby, jak vyvážit svobodnou vůli. Orion dobře ví, že chtějí dobýt Zemi, a je správné, aby to zkoušeli, protože jsou negativní ve čtvrté hustotě. Ale ve třetí hustotě, s tolika zmatky, nemluvě o závoji zapomnění, mají lidé obecně malou představu o tom, jakou polaritu v daném okamžiku sledují. To, co se může jevit jako pozitivní, může být negativní a naopak. Součástí práce karanténní sítě je proto řízení množství stimulů s negativní polaritou, které se dostanou dovnitř, aby lidem "nebránily ve svobodné volbě". Orion se stále může dostat dovnitř, ale pouze v míře povolené karmou a posláním.
____________________________

Q: Prochází skupina Orion jednou za čas v určitých oknech ... má to něco společného se zkreslením svobodné vůle?

Ra: Ano. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel v určitých mezích. Všechny zdroje jsou jeden. Fenomén okna je fenomén jiného já strážců. Funguje z dimenzí mimo prostor / čas v oblasti inteligentní energie. Stejně jako vaše cykly, určité vyvážení. Takové rytmy jsou jako úder hodin. V případě oken nemá žádná entita hodiny. Proto se to zdá být náhodné, ale není to náhodné v dimenzi, která vytváří tuto rovnováhu. Proto je analogie v určitých mezích.

Doug: Karanténní síť, kterou vytvořili superpokročilí strážci, je složitá a schopná fungovat různými způsoby pro různé hustoty. Tito strážci nejsou stejní strážci, na které se Ra odvolává, když hovoří o skupině Yahweh. Strážci, kteří zřídili karanténní síť, jsou od oktávy nad naší vlastní ... daleko pokročilejší než skupina Ra nebo skupina Yahweh nebo kdokoli jiný v Konfederaci planet. Tito strážci jsou na božských úrovních, v jednotě se zdrojem. Dokonce i na božské úrovni platí primární zákon služby. Bohu na jakékoli úrovni nechybí soucit ani nezůstává nedotčen. Karanténní síť je jako mimořádně složitý počítačový program, který měří a hodnotí metafyzické věci, jako je planetární karma, planetární svobodná vůle a rovnováha mezi pozitivními a negativními ovlivňujícími osobami v kontaktu s planetární populací. Tento superpokročilý počítačový program nelze v naší oktávě hacknout. To, co se jeví jako náhodné otvory v síti, kam mohou vklouznout členové Orionu, je součástí programu, který umožňuje prosakování pramene negativity, aby se vyvážila jakákoli pozitivita, která také přichází - vše je vyvážené, bez ohledu na to, jak lidstvo Země volá o pomoc.
____________________________

Q: Vyvážení okna brání strážcům snížit jejich pozitivní polarizaci úplným vyloučením kontaktu Orionu?

Ra: To je částečná pravda. Vyrovnávání ve skutečnosti umožňuje stejné množství pozitivního a negativního přílivu, což je vyváženo zkreslením mysli / těla / ducha sociálního komplexu. Ve vaší konkrétní planetární sféře je nutná mírně negativní informace nebo stimul kvůli poněkud negativní orientaci zkreslení vašeho sociálního komplexu. Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, aby jednotlivec mohl mít stejnou příležitost zvolit si službu druhým nebo službu sobě.

Doug: Představte si, že existuje spektrum, které sleduje kolektivní polaritu mezi záporem a kladem. Orientace lidí na Zemi nebo kolektivní myšlenkové formy patří na poněkud negativní stranu, i když jinde říkají, že většina duší na Zemi je pozitivní. Spíše je dovoleno projít karanténou "mírně negativní" informaci nebo vlivu (stimulu), než přímé pozitivní informaci, protože lidstvo vytvořilo prostřednictvím naší kolektivní orientace podmínku, která přitahuje odpovídající polarizované informace / podněty. V duchovním smyslu dostáváme to, co si zasloužíme, podobné k podobnému.
____________________________

Q: Pokud by Konfederace přistála na Zemi, byla by brána jako bohové, porušili by zákon svobodné vůle a snížili tak jejich polarizaci vůči službě všem, totéž pro skupinu Orion? Jak by to ovlivnilo jejich polarizaci vůči službě sobě samému? Je pro Orion lepší působit za scénou, nebo se ukázat a získat rekruty?

Ra: V případě hromadného přistání skupiny Orion by účinek polarizace byl silně směřující k nárůstu služby sobě samému. Z dlouhodobého hlediska je pro skupinu Orion zdravější zůstat za scénou, neporušuje Zákon Jednoty, svou práci vykonává prostřednictvím práce této planety. Hromadné přistání by způsobilo ztrátu polarizace v důsledku porušení svobodné vůle planety. Byl by to však hazard. Pokud by planeta byla dobyta a stala se součástí říše, byla by znovu nastolena svobodná vůle. To je omezeno kvůli touze skupiny Orion postupovat směrem ke Stvořiteli. Tato touha po pokroku brání skupině v porušování zákona o vyvolávání zmatku.

Doug: Masová mimozemská invaze by byla pro Orionskou říši hazard. Pokud by úplně dobili Zemi a potlačili jakýkoli odpor, pak by byla Země přidána do jejich seznamu dobytých planet a stala se součástí Impéria. Úplné dobytí by však bylo obtížné, protože Orion by musel nejen použít sílu, ale pak nějak ovlivnit mysl a srdce obyvatel Země. Museli by zařadit negativní pojmy do něčeho, co se jeví jako pozitivní. Orionské impérium raději hraje dlouhou hru v zákulisí, aby se "orientace Země - jejího sociálního komplexu" pomalu posunula do negativní polarity. Takto se lidé na Zemi dobrovolně zotročují po celé generace. Ano, Orionské impérium bylo po tisíce let zaneprázdněno prací a udělalo určitý jednoznačný pokrok. Ale téměř pokaždé, když se pokusí dostat naši sociální evoluci směrem k negativnímu, převládne v lidstvu pozitivita (je zde mnohem více pozitivních duší než negativních). Je zde mnoho příkladů a některé jsou uvedeny v materiálu Zákona Jednoty. Několik současných příkladů - objev, přijetí a uzdravení mnoha sociálních neduhů, jako je rasismus, agrese, heterosexismus, ageismus, nerovnost na všech úrovních včetně ekonomické, rasové, sexuální a genderové. Průsak energie čtvrté hustoty probouzí naše srdce, abychom viděli to, co jsme neviděli tisíce let. Božská femina je probuzená a pracuje na srdcích lidí všude po celém světě.
____________________________

Q: Zmínil jste slovo "Impérium" ve vztahu ke skupině Orion. Film "Hvězdné války" je alegorie?

Ra: Ano, zjednodušený dětský příběh je alegorií fyzického / filozofického / sociálního zkreslení / porozumění.

Q: Existuje sklizeň entit zaměřených na službu sobě samému, jako je zde sklizeň entit zaměřených na službu druhým?

Ra: Existuje jedna sklizeň. Ti, kdo jsou schopni vstoupit do čtvrté hustoty prostřednictvím vibračních komplexních úrovní, si mohou zvolit způsob svého dalšího hledání Stvořitele. 85-90% populace bude opakovat 3 hustotu, než budou dostatečně polarizovaní pro 4. Do negativní sféry postoupí ti, kteří mají srdeční čakru blokovanou na 95% . Do pozitivní postoupí jedinci s aktivací srdce 51% (zhruba 10% populace). Když vstoupí do čtvrté hustoty, dojde k rozdělení. Část jednotlivců, kteří vstoupí do čtvrté hustoty, půjde na planety nebo na místa, kde je služba druhým a druhá část půjde do místa, kde je služba sobě.
____________________________

Q: Konfederace zavedla karanténu před 75 tisíci lety. Pokoušela se skupina Orion kontaktovat některou část této planety před tím?

Ra: Asi před 45 000 lety došlo k pokusu. Nebylo to úspěšné. Přibližně před 2 600 lety poslali entitu komplexu sociální paměti, což se setkalo s určitým úspěchem, ale mělo to dopad v časoprostorovém kontinuu. Před 2 300 roky začal Orion pracovat na sklizni stejně jako Konfederace.

Doug: Orion se pokusil spojit s lidmi na Zemi před 45 000 lety a poté znovu před 3 600 lety. Nejen, že je to docela odstup mezi pokusy , ale také Orion nehraje roli ve válkách a rozpadu Atlantidy. .Můj odhad: 1) Duše Atlantidy byly pestrou posádkou, pravděpodobně mnoho pocházelo z Maldeku a Marsu - obě byly docela kruté civilizace. 2) Zákon odpovědnosti posílil a nastartoval druhý hlavní cyklus. Zákon odpovědnosti je metafyzický zákon, který zvyšuje schopnost člověka zpracovat lekce ve třetí hustotě a přichází, když člověk dosáhne prahového počtu inkarnací, kde jeho zvolená polarita začne získávat trakci. 3) Spíše více heterogenní původ lidských duší, než je norma pro planety začínající třetí hustoty vyústil v kmenovou válku - a to vytvořilo vysoce zkreslené kolektivní vědomí.
____________________________

Q: Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před 3600 lety?

Ra: Tato entita pojmenovaná tvými národy Yahweh/Jehova.

Doug: První skupina Yahweh, kteří byli strážci Marťanů, přivedli své duše na Zemi před 75 000 lety, a byli členy pozitivní Konfederace (pozn. s krutými Marťany?) Druhý - falešný Yahweh byla skupina Orion čtvrté hustoty, která napodobila Yahweh Konfederace a zasévala zmatek u lidí třetí hustoty, kteří plně nechápou manipulace negativních bytostí čtvrté hustoty. Ra říká, že díky chytrému přestrojení za Jehovu "byli schopni Orioňané poprvé vážně proniknout do vědomí planetárního komplexu".
____________________________

Q: Můžete mi říct původ Desatera přikázání?

Ra: Původ těchto přikázání se řídí zákonem negativních entit působících na pozitivně zaměřené komplexy mysli, těla a ducha. Informace se pokusily zkopírovat pozitivitu při zachování negativních charakteristik. Účelem skupiny Orion, jak již bylo zmíněno dříve, je dobytí a zotročení. To se děje hledáním a ustanovením elity a přiměním ostatních sloužit elitě prostřednictvím různých zařízení, jako jsou zákony, které zmiňujete, a další dané touto entitou. Příjemce přokázání byl extrémně pozitivní, což odpovídalo za některé z pseudo-pozitivních charakteristik obdržených informací. Stejně jako u neúspěšných kontaktů tato entita/vibrační komplex - Mojžíš, nezůstal důvěryhodným pro ty, kteří dříve slyšeli filozofii Jednoty. Z této vibrační úrovně třetí hustoty odešel v zarmouceném stavu poté, co ztratil čest a víru, se kterou začal konceptualizaci Zákona Jednoty a osvobození těch, kteří byli z jeho kmene.

Q: Pokud byl tento subjekt pozitivně orientován, jak ho mohla skupina Orion kontaktovat?

Ra: Jednalo se o intenzivní bojiště mezi pozitivně orientovanými silami Konfederace a negativně orientovanými zdroji. Ten, kterému se říkalo Moishe, byl otevřený a přijal Zákon Jednoty v jeho nejjednodušší podobě. Informace se však stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat konkrétní fyzické věci v rovinách třetí hustoty. Proto zůstal otevřený pro typ informací a filozofii samoobslužné povahy. Pokud by si byl plně vědom zákona jednoty, řekl by ne.

Doug: Desatero přikázání bylo dáno Falešným Jehovou z Orionu. Dělá to z deseti přikázání negativní? Jak si Desatero přikázání "zachová negativní vlastnosti"? Byly ostatní "zákony" také z Orionu?
V jistém smyslu byly ruce Orionu ruce svázané, protože Mojžíš byl "extrémně pozitivní" člověk. Ra takové superlativy používá jen zřídka, a když ano, je to velmi úmyslné. Jeho extrémní pozitivita fungovala jako filtr. Mojžíš byl v kontaktu s Pravým Jehovou, který v touze učit Zákonu Jednoty odhalil, že Nekonečný Stvořitel je velký "JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" - Exodus 3:14.

Pokud spojíme biblický příběh s výše uvedenými popisy Mojžíše od Ra, získáme obraz člověka, který musel pociťovat neuvěřitelné napětí. Pravděpodobně byl v kontaktu s Konfederačním Jehovou, když vedl svůj "kmen" z otroctví ke svobodě. Jehova byl zapletený s Marťany, z nichž se mnozí stali Židy. Ve skutečném smyslu byli Jehovovi lidé skutečně "vyvolenými lidmi", ne proto, že by si Jehova přál založit elitní skupinu. Tato skupina, která by byla lepší než ostatní lidé, aby vládla nade vším, byla spíše "světlem národům", jak je uvedeno v Izaiášovi. Cílem Jehovy v genetických manipulacích, které ostatní členové Konfederace považovali za porušení, bylo pomoci zlepšit schopnost lidí , učit Zákonu Jednoty, následovat energii lásky k Bohu a bližnímu.

Zdroj: https://cosmicchrist.net/

Zpět