4372 Ježíš neučil "nanebevstoupení ̎ - Ježíš neučil "nanebevzetí ̎ Kabamur

[ Ezoterika ] 2023-05-28

Samozřejmě, že učil. Je to jedno z jeho hlavních učení. Ježíš je tak New Age, jak jen to jde. Doslova slíbil nové nebe a novou zemi. Problém je v tom, že moderní křesťané se řídí církevní doktrínou, nikoli Ježíšovým učením. Opakují 1 nebo 2 verše, které jsou nepřesným vyjádřením toho, co řekl. ̎Není jiné cesty k otci než skrze mne. ̎ Především, co to má společného s tím, že byl zavražděn kvůli Bohu? Nic. Proč tedy moderní křesťané jeho učení přehlížejí ve prospěch pohanské krvavé oběti? Ježíš mluvil aramejsky. Nikdo se nesnaží zkoumat, co skutečně řekl, protože to převrací většinu toho, co církev učila. Řekl ABWOON (Zdroj), nikoli ABBA (Otec). Celé jeho poselství bylo o tom, že Bůh je v nás. Ke Zdroji nevede jiná cesta než do nitra. Jeho poselství je jedinou cestou, nikoli uctívání rozhněvaných bohů nařizujících vraždy a otroctví (anunnaki). Ježíš se ani jednou nezmínil o Jahve-Jehovovi jako o Bohu. Ježíš neřekl, že se vrátí, aby vládl tomuto světu jako král, ale že nás vezme tam, kde je on. Na místo, kde je připraveno ̎mnoho sídel ̎ (5D Země).

Co se stane v okamžiku, v mžiku oka, při posledním zatroubení? Zatroubí totiž polnice, mrtví budou vzkříšeni jako nepomíjiví a my budeme proměněni..... ̎Jeden bude vzat a jeden bude ponechán ̎. (Lidé zmizí.) Jak poznáme, že se to blíží? ̎V té době uvidí Syna člověka (podobného lidem) přicházet v oblaku s mocí a velkou slávou (UFO). Až se to začne dít, vstaňte a zvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. ̎ Ježíš nepraktikoval krvavé rituály Bohu, takže nemohl být poslední obětí svému Bohu. Nikdy se nezmínil o Jahvem nebo Jehovovi. Netvrdil, že zemře za naše hříchy. V příběhu se nepřihlásil dobrovolně, byl zrazen. Učil, že Bůh je uvnitř a my uděláme ještě větší zázraky. Moderní křesťané bezmyšlenkovitě opakují hesla jako ̎Ježíš je král ̎ a zjevně věří spíše v moc démonů než andělů. Ježíš nevytvořil náboženství. Necestoval po světě a neříkal lidem, že je Bůh. Říkal, že Boží království je v nás, že i my jsme bohové a budeme dělat větší zázraky než on. Církevní učení je vymývání mozků, které vás má držet dál od toho, co učil Ježíš.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/28/jesus-didnt-teach-ascension/

Zpět