4385 Úloha pracovníka světla Teri Wade

[ Ezoterika ] 2023-05-29

Co je to pracovník světla a jaké je jeho poslání. Dochází k posunu a lidstvo se mění.

Po celém světě si lidé uvědomují, že staré paradigma už nefunguje a že musíme změnit způsob života, abychom přežili. Evoluce se nikdy nezastaví, takže pokud nějaký druh začne stagnovat, nebude dále existovat. Zjednodušeně řečeno, pracovník Světla je ten, kdo se rozhodne změnit svět tím, že zvýší vibrace sebe sama i světa. Ve skutečnosti nejde o detaily toho, jak se k tomu dostanete, ale o výsledek. Mnozí pracovníci Světla si neuvědomují, že se jim dostává pomoci s jejich posláním v podobě obrazů, zvukových a telepatických stahování atd., které iniciují tvorbu myšlenek, aby se tyto potlačené vzpomínky a znalosti dostaly na povrch. Vztah mysli a těla je velmi důležitý, protože pokud je vaše mysl rozervaná, vaše tělo se o to nestará a to vás zcela vyvede z rovnováhy, a když jste mimo rovnováhu, nic neplyne hladce. Pamatujte, že jste svým stvořitelem, takže vás vede nesmírně inteligentní zdroj, kterému jen musíte věnovat pozornost.

Mnozí z vás si uvědomují, že jsou přitahováni k určitým lidem, informace, které jsou způsobeny energetickou rezonancí, přitahuje známost. Tato známost vám možná ještě není zcela jasná, ale bude. Důvěřujte svému plánu. Pracovníci Světla a Světelné bytosti jsou kolektivní termíny pro duše, které se inkarnovaly na Zemi, aby převedly tuto planetu na vyšší úroveň vědomí a do nové reality. Nakonec si všichni uvědomíme, že zvyšováním svých vibrací zvyšujeme vibrace kolektivu prostřednictvím energetické rezonance. Časem se naše energie spojí a vytvoří pozitivní energii, která změní celosvětové holografické pole a posune lidstvo na vyšší vědomí, aby přineslo lepší svět. Je velmi důležité objasnit, že práce se světlem není o náboženství, i když má některé podobné aspekty, o kterých se mluví, jako je vědomí Krista. Koncept práce se světlem je víra mimo náboženskou volbu. Pracovníci Světla se označují jako bojovníci Světla, světelné bytosti, pozemští andělé, hvězdná semínka, Plejáďané, Siriané, Arkturiáni, empati, léčitelé atd. Ve vzácných případech máte Plejáďany, Siriany, Arkturiány a další mimozemské rasy, které se zde inkarnovaly a vstoupily do lidského těla, aby konkrétně pomáhaly. Tyto pojmy jsou aspekty duše, které se ve vás probouzejí, aby vám poskytly vedení a jasné pochopení toho, kdo jste, odkud pocházíte a co obnáší vaše poslání atd.

Dobrá, tady je jiný pohled na 144 000...
Podle plejádského učení se ̎Kristova duše ̎, což je nejvyšší úroveň vědomí v našem vesmíru, skládá ze 144 000 aspektů duše. Těchto 144 000 aspektů duše vám umožňuje mít více inkarnací v různých dimenzích a realitách současně.
Pojem Kristus je tedy titul, a pokud jste dosáhli této úrovně osvícení, bude k vašemu jménu přidán Kristus. Pojem Kristus je vlastně titul, který byl každé duši přidělen na úsvitu Stvoření, na rozdíl od hlavního proudu náboženství, který vás bude nutit uctívat Ježíše nebo konkrétní božstvo. Cílem pracovníka Světla je stát se Kristem nebo Buddhou, bytostí působící na vyšší úrovni vědomí. Takže to, co říkám... Informace, které dostáváte, které jste si sem přinesli z těch aspektů duše, které čerpáte z vyšších dimenzí, které vás vedou, pochází z předchozích životů, které jste žili v minulosti, a z životů, které budete žít v budoucnosti, protože čas je lineární a souvislý pouze ve fyzičnu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/29/the-role-of-a-lightworker/

Zpět