2002 Karistus Cosmic agency

[ UFO ] 2022-01-18

Yazhi Swaruu a Aneeka z Temmeru
Karistus - Enigmatická rasa z Jupiteru

Yazhi: Karistusové jsou většinou 6D lidé. Cokoli je ve vyšší hustotě, bude mít své zrcadlo a ekvivalenty ve všech nižších hustotách. Objevují se s křídly, protože jsou rádi viděni jako andělé, pojem anděl na Zemi částečně pochází od nich. Vím, že jsou ve své víře velmi svérázní. Podle karistuské mytologie jsou všichni Lyřané, nyní po celé Galaxii, karistuskými hybridy. To znamená i my dvě. Odvolávají se na to z úrovně duše, nejen z biologie. Z jejich pohledu to podle mě může být, respektive je to naprosto platné. Takže si vykládají to, co se děje na Zemi, jinak, než jak vidíme problém my.
Pro ně je to jednodušší. Je to prostě dualita, která se tu hraje, a jsou to dvě skupiny duší, které soupeří o Zemi na všech úrovních existence. Zdůrazňuji to proto, že toto tvrzení považují za velmi důležité. Pro ně je to prostě boj mezi lidmi Vlash a hybridy a lidmi Karistus a hybridy. Vlashové pro ně obsahují všechny negativní rasy, reptiliány, šedé nebo jakékoliv jiné, a Karistusové jsou pozitivní stranou. Hybridům, kterým my říkáme hvězdná semínka, říkají stejně.
Vlashové napadli Zemi, podle nich svět Karistů, který je jejich sluneční soustava, protože jsou dost možná nejvyspělejší rasou a kulturou celé této sluneční soustavy. Pro ně Země patří jim. Tvrdí, že je to jejich majetek. Celá sluneční soustava byla jejich územím, dokud nepřišli nájezdníci.Q: Proč tolik bojů o Zemi? Copak tam venku není dost planet?
Yazhi: Nejde o Zemi samotnou. Jde o to, kdo na ní žije (a nakonec i proto, že vědomí Země je skutečně výsledkem všech těch vědomí na ní). Pro ně jsou lidé také Karistus, a pak Reptiliáni a vše negativní je projevem Karistuse. Všechny lyřanské druhy jsou pro ně variantami Karistů nebo jejich kříženců, všechno je projevem vědomí, a neexistuje žádná negativita, pouze to, co si duše vytvoří, se projevuje podle jejích myšlenek.

Q: Ale kromě lyřanských ras existují tisíce dalších, nelyřanských: Andromeďané, Siriané atd. Kde se vzali v této sluneční soustavě a proč nemají právo nazývat se jejími vlastníky?
Yazhi: Karistové se cítí být právoplatnými vlastníky, protože jimi byli po celé věky a mají ji přímo na dosah ruky. Všechny ostatní rasy jsou jen... cokoliv, vetřelci?

Q: A všechny ty ostatní rasy s tímto názorem souhlasí? Co na to říká Federace, byla vytvořena pro boj s těmi vetřelci. Takže tu byli po celé věky také.
Yazhi: Teprve po všech těch bojích a válkách s Tiamatem a pak ještě nedávno, když na Zemi vstoupilo nespočet duší z nesčetných ras jako hvězdná semínka, kříženci s Karistusem. I když mám pocit, že to tak bylo vždycky!
Nevím, co říká Federace na to, že Zemi vlastní Karistus. Pochybuji, že to potvrzují. Protože jak se ve Federaci říká nebo si myslí, místo patří tomu, kdo na něm žije! Ale vlastnictví Země je pojem Karistusu, ne Federace.

Q: Jak se Karistus staví k plánům Federace ″zvýšit úroveň hry pro lidi″? Jakým způsobem hodlají pomoci?
Yazhi: Nelíbí se jim to a otevřeně to říkají. Proto s námi souhlasí a podporují nás.

Q: Souhlasíte s jejich prohlášením o vlastnictví Země?
Yazhi: Ne, nesouhlasíme. Ale jsou to pozitivní bytosti. Takže Země by byla v mnohem lepších rukou, kdyby se o ni starali oni. Ale vlastnictví, jako je toto, s námi nepřechází. Nejsem si jistá tím, co chtějí udělat nebo dělají s tímto problémem. Ale podporují nás, jsou na naší i vaší straně. Sledují vaše videa a velmi si vás váží, tak mi to bylo řečeno.
Spolu s Alfratany (Centaury) jsou nejpočetnějším nelidským druhem, který zde pracuje ve prospěch Země. Karistusové nejsou Federace.

--------
Aneeka: Víte, co je pro nás důležité? Karistusové si nárokují Zemi, protože kdysi byla jejich, před příchodem Lyřanů, mluvím o době před 200 000 lety. Dalším bodem je, že Karistusové považují Lyřany za sebe, to znamená, že Karistusové jsou podle své historie, legend a víry původem lyřanská rasa, proto vidí invazivně to, co dělá Federace, která je tak tolerantní k tomu, co se děje na Zemi. Proto Karistusové s Federací nesouhlasí. To znamená, že pro Karistusy jsou všechny rasy lidského vzhledu ve vesmíru jejich variantami nebo jsou to sami Karistusové - lidé jsou Karistové, Taygetané jsou Karistové, Swaruu jsou Karistové, Engané jsou Karistové, Antareané jsou Karistové a Ummité jsou Karistové.
Mají velmi ochranářské myšlenky, nárokují si Zemi, ale ne z invazního hlediska, nýbrž aby ji vrátili do stavu, v jakém byla s nimi.
Oblékají se podobně jako Andromedáni, do dlouhých zdobených tunik. Jen mají velmi dlouhé krky. Oči mají mandlové, světlé - téměř bílé, ale myslím, že mají i tmavé oči. Velmi pomalé pohyby.
Spolupracují, když chtějí, ale jsou vnímáni jako někdo zvenčí, jako ″nadřazení″ Federaci. Pocházejí z 6D, ale žijí ve všech D pod šestkou. Sami o sobě jsou nejvyspělejší civilizací a rasou v této sluneční soustavě. Vnímají se jako velcí rádci.
V některých bodech s nimi nesouhlasíme, ale nevidíme důvod, proč si je znepřátelit, když to není tak, že by chtěli Zemi pro sebe invazivně. To není jejich styl. Spíše tvrdí, že kdyby Země zůstala pod jejich kontrolou, nic z toho, co se nyní děje, by se nestalo. A já vím, že mají na Zemi mnoho hvězdných semen.

--------

Anéeka: V poslední době máme Karistus docela blízko, srdečně. Jsou na naší straně, a ne na straně Federace v tomhle průšvihu. Taygeta a Karistus po celá léta spolupracují.
Díky Karistusu víme, že všechna ta setkání na Jupiteru, v jeho blízkosti, o kterých lidé na Zemi mluví, jsou falešná! Karistus prohlásil naší královně Alenym, že ty údajné schůzky Federace jsou lež a že by o tom věděli a že Federace by takový druh schůzek na půdě Karistu nikdy neuskutečnila. Řekli také, že vědí, že některé skupiny exopolitiků jsou falešné a pod přímou kontrolou CIA.

Q: Proč by se to nemohlo uskutečnit na jejich půdě?
Anéeka: Protože Karistus a Federace přerušily spolupráci. Stále spolu mluví, ale Karistus nechce mít nic společného s právem Federace ani s interakcí s Federací kvůli špatnému řešení pozemských problémů a kvůli tomu, že Federace byla tolerantní vůči rasám, které jsou proti zájmům Karistu, konkrétně vůči Vlashům a Maitre, které nazýváme Kingu reptiliáni a Tall Greys.
Karistus pomáhá snad už od dob před Taygetou. Tento problém s Federací a s regresivními rasami na Zemi, včetně hybridů, trvá už tisíce let. Dá se říci, že Karistus je jednou z nejaktivnějších ras bojujících ve prospěch lidstva, většinou přímou konfrontací, což už Taygeta moc nedělá. Karistus se dostává do těsné špinavé a osobní přestřelky, boje na nože nebo meče proti regresivním agentům nebo hybridům. Ale od té doby, co se k moci dostala Alenym, vedená Swaruuňany, Taygeta přestala bojovat tímto způsobem, nebo jen v nějakých lokálních potyčkách, ne v přímém boji.

Q: Dělají to ve své lidské podobě... nebo myslíš hvězdná semena?
Anéeka: Obojí, jak přímé formy bytostí, tak hvězdná semínka a hybridi. Karistus je velmi ušlechtilá a dobře smyšlející rasa bojující za lidstvo. Zapojením do této války utrpí Karistus velké ztráty na životech, protože je to válka a lidé by si měli začít uvědomovat, že je to válka, jinak sníží své šance na přežití. Problémem je, že i oni byli pod botou a zákonem Federace, která si činí nárok na Zemi jako na prostor pod kontrolou Federace. Takže Karistus také bojoval legálně, in natura s Taygetou a Radou Alcyone (a Radou Lyry a Avyonu (Urmahs).

Q: Děkuji. Mám trochu jinou otázku. Jestli existují na vyšší úrovni než 5D, předpokládám, že se sem nemohou dostat ponořením? Nebo mohou? Mají ve své hustotě imerzní kapsle?
Anéeka: Tento koncept je porušen nebo byl porušen Yazhi. Říkali jsme, že Karistus jsou bytosti šesté hustoty. Podle Yazhi ne. Jsou na jakékoliv úrovni jako každá jiná rasa a pouze v závislosti na duchovní úrovni a úrovni vědomí jejich obyvatel, ale bez toho, aby je nebo jakoukoliv jinou rasu řadili do nějaké číselné hustoty, to je New Age. Karistové jsou Karistové na jakékoliv úrovni, kde může být každý z nich!

Q: Když cestujete na Jupiter, uvidíte jejich krystalické stavby? Protože Swaruu říkala, že potřebuje speciální nastavení frekvence lodi, aby je viděla.
Anéeka: Ano, ale k cestě tam potřebuješ speciální frekvenci tak jako tak, i do Taygety, i do Alfraty, i do Cyndriel a do Piti. Mají také nějaké energetické pole, které je chrání a skrývá, ale to není tak špičková technologie.

Q: Co tedy vidíte, když se podíváte na Jupiter, když jste blízko?
Anéeka: Jaký je Jupiter? To je ten problém, nikdy jsem tam nebyla. Těžké křižníky třídy Toleka, jako jsou ty, na kterých vždycky jsem, opouštějí hyperprostor mezi Marsem a Zemí, takže nikdy nemám možnost podívat se na Jupiter zblízka.

Q: Považují Karistové za své pouze lyřanské rasy? Tedy ne Andromedány atd.?
Anéeka: Andromedány ne, protože ti jsou úplně jiná větev. Karistus vidí a chápe genezi lyřanské rasy jinak než Federace, protože pochází z velké expanze a podobně. Pro Karistus je geneze spíše duchovním projevem a v tom případě by mohli mít větší pravdu než oficiální příběh Federace o ″velké expanzi″.

Q: Takže všichni ostatní hvězdopravci na Zemi, kteří jsou sirianští, šedí hvězdopravci atd... by nebyli jejich?
Anéeka: To jsou hvězdní. Ty považují za své varianty nebo hybridy, ale pouze pokud pocházejí z toho, čemu říkáme Lyřanská rasa. Takže Siriané asi ne, protože jsou spíše příbuzní s Andromedány a arkturiánskými rasami (vodními a poloobojživelnými).

Q: Swaruu říkala, že Karistové jsou bioplazmatické energetické bytosti.
Anéeka: Ano, to je pravda, ale to dělá mnoho ras, když nejsou inkarnovány, dokonce i lidé, nejen Karistus. Podívej se na Yazhi! I na ni lze takto pohlížet. Tvrdí, že se může projevovat jako lasička! Karistusové, které znám, mají těla jako my ostatní. Tedy, mluvila jsem s nimi a vypadají jako Lyřan!

Q: Možná máme na mysli různé ″úrovně″ Karistů.
Anéeka: No ano, přesně tak, ale to pak platí pro jakoukoli rasu, úroveň existence a vědomí. Já je popisuji po svém, takže se to může lišit od toho, jak je popsala Swaruu 9, ale nakonec mluvíme o stejných bytostech.https://swaruu.org/transcripts/karistus-enigmatic-race-from-jupiter-information-from-yazhi-swaruu-and-aneeka-of-temmer

Zdroj: https://swaruu.org/

Zpět