701 Otázky k současné situaci Cosmic Agency

[ Ezoterika ] 2020-12-27

Anéeka z Temmeru - souhrn

Přinejmenším od velké povodně měla Federace kontrolu nad všemi resety.

Holografický systém s odstupňovanou radou a matriárchálním způsobem je jeden z nejlepších politických modelů planety. Až budou lidé obecně připravení, je jednou z možností. Lidem musí být dána příležitost rozhodnout, jaký politický systém jim nejlépe vyhovuje.

Zasedání mezi Federací a radou Alcyone skončila téměr katastrofou. Jsou roztříštěné a fungují téměř jako dvě různé rady. Obě nesouhlasí s tím, co se nyní děje na Zemi. Federace považuje všechno zlo za součást zkušeností na Zemi, generovaných samotnou popupací. Federace nebyla infiltrována, vždy to tak fungovalo. Nezasahovali ani během velkých nepokojů, jako jsou světové války. Tentokrát bychom si zásah všichni přáli. Spolupracuje s kýmkoli, kdo má skutečnou kontrolu nad planetou, v tomto případě s tajnými společnostmi, Cabal.

Rada Alcyone je velmi silná a představuje všechny civilizace v hvězdném systému Plejády M45. Rada Alcyone má zatím 11 ras v rámci v hvězdného klastru M45 jako členy a 3 externí spojence. Sleduje a stará se o všechny záležitosti skupiny. Má velkou váhu při rozhodování a politice uvnitř Federace. Pokud diplomacie selže, mohou se lidé volbou každého individuálního člověka stát užitečnými v boji rady Alcyone. Můžete masivně vizualizovat, že Federace nemá ve vašich životech žádnou moc. Pamatujte však, že Federace není zlá entita nebo organizace. Prostě je. Její etika se liší od etiky, kterou používáte na Zemi, a dokonce ji používáme i my Taygetané. Chápání věcí se stává komplikovaným procesem exopolitických interakcí. Federace dělá to nejlepší, co může. Federace je vícevrstvá organizace. Zhora je to všechno láska a světlo a integrace, jak mnozí říkají, ale bezprostředně nad Zemí ji tvoří lidé, nelidé, mimozemšťané, se svými zájmy a svými přáními a potřebami. Jsou to také bytosti, žijící a vyvíjející se. Ve Federaci jako takové nejsou války, ale mají právní a jurisdikční problémy, jako je ten, který nyní zažíváme mezi Radou Alcyone a Federací.

Kód Federace označuje stav evoluce civilizace na planetě. Federace nezasahuje, protože nevidí důvod k zásahu. Cítí, že pokud pomohou přímo, vezmou lidem kredit. Pokud by udělali práci za lidi, lidé by se nepoučili z toho, co se děje. Považují za nutné, aby lidé vyrostli z mentality závislosti na někom jiném, aby byli zodpovědní sami za sebe.

Není pro mě snadné se s tím vyrovnat. Snažím se vidět věci objektivně, ale je pro mě těžké sledovat, co se děje na Zemi. Pokud budu cítit, že jakýmkoli způsobem pomáhám, zůstanu zde, ale je pro mě velmi těžké absorbovat tolik negativity. Pomáhají mi cvičení a meditace a moje láska k vám (pozn. krátce se inkarnovala ve Španělsku)

Q: Co můžeme udělat, aby Federace, která tady na Zemi ovládá umělý 3D matrix, zastavila genocidu, která začala?
Anéeka: Vše, co můžete a musíte zdola udělat, je odolat tomu, co přichází, jak nejlépe umíte. To samo o sobě je silnou zprávou pro vedení Federace. Všichni byste se však měli pokusit vyřešit problém bez externí pomoci. Pak se mohou rasy, které nesouhlasí s postupy Federace, všemi silami pokusit vše zastavit, jak jsme již začali. Federace bude mít tendenci vidět destrukci lidstva jako takového jako přirozený proces. Nevidí ničení lidstva, vidí pouze transformaci a odstranění nechtěného počtu lidí, kteří ubližují planetě jen proto, že je jich podle nich příliš mnoho, a to je také náš problém s Federací, nesouhlasíme. Z jejich velmi omezeného a neempatického hlediska vidí vylidňování jako jediný způsob, jak zachránit planetu před určitým zničením. Vidí, že planetě dochází čas, a proto je příliš pozdě na jiné možnosti. (Nesouhlasíme).

Q: Federace neustavila žádné orgány pro spolupráci s běžnou populací, jak tedy její názor na způsob záchrany Země může být relevantní.
Anéeka: To je jeden z důvodů, proč s jejími postupy nesouhlasíme. ... Federace neselhala. Funguje jako vždy. Z platného hlediska lidí na Zemi trpících tímto problémem, není žádný zásah regresivní. Strategie však navrhuje pouze rada Alcyone a spojenci.

Federace již má planetu Zemi; je jejich "majetek", pouze ho upravují tak, aby vyhovoval jejich současným potřebám. Spojenecká rasa Rady Alcyone prohlásila, že Země je jejich, a nikoli Federace. Cabal se chce lidí zbavit, protože je považují za příliš velké množství hroutící ekosystémy a celou planetu. Konstatujeme, že existují i jiné možnosti, kromě genocidy. Problém je v tom, že aby tyto další možnosti fungovaly, lidé u moci, Cabal a Illuminati by se museli vzdát své moci a zdrojů. A to nechtějí. To je hlavní problém. Není to Federace, kdo se chce zbavit lidí, vychází to z Cabal a lidí v tajných společnostech, které ovládají Zemi. Plán vylidnit Zemi pochází v zásadě od více lidí ve skutečných mocenských pozicích, Cabal, Illuminati. Federace je k tomu jen tolerantní. A to je z pohledu rady Alcyone a spojenců stejně špatné, jako kdyby plánovali genocidu sami. Alfateáni působí v právním kontextu větší Federace a všechny jejich operace vycházejí z ústředního velení Federace. Podle nich dělají to, co je správné, a pomáhají lidem na Zemi, jak nejlépe dokážou.

K alternativám pro genocidu patří demontáž Cabal, Iluminátů, a s nimi i současných politických systémů na Zemi, které se ukázaly být účinné pouze pro ty u moci, a navíc jen částečně. Dále správné rozdělení zdrojů. Správná distribuce znalostí způsoby, kterými mohou lidé porozumět a jednat proti super populaci. Přehodnocení veřejného vnímání všech věcí, které brání správné a bezplatné kontrole porodnosti. A hlavně rozpuštění Cabal, Iluminátů a současné struktury moci na Zemi a okamžité zavedení holografické společnosti pod vedením hvězdných ras, které mají základ v empatii a které pochází z emocionálních ras, jako jsou ty v Radě Alcyone. To bude plně projednáno na zasedání Rady a spojenců v Alcyone 31. prosince 2020. Hlavním argumentem je zachovat rasovou a kulturní identitu. V současné době o tom nemám podrobnější informace. Čtvrteční setkání je určeno pouze pro členy Alcyone a 3 další spojence, protože si všichni rozumíme a dokážeme o věcech diskutovat jako přátelé a v míru. Alpha Dracos a další mohou být pozváni později. U Alpha Dracos vidím problém v tom, že jsou velmi kooperativní a spokojení s Federací.

Následující měsíce považuji za nesmírně důležité. Pokud zvítězí Trump, bylo by to dobré znamení změny a naděje, pokud splní, co slíbil. A pokud vyhraje Biden, pak v USA mohou nastat občanské války a povstání a také to může ovlivnit zbytek světa, protože všem bude jasné, že na Zemi padla demokracie a veškerá svoboda.

Q: Jaká je role vyšší Federace v právní bitvě mezi rebely a Federací?
Anéeka: Pouze jejich vedení, protože z jejich pohledu zde nejsou žádné strany. Pouze se reflektuje vnitřní stav mysli těch, kteří tvoří Federaci. Vyšší Federace chápe, že pokud něco není správné a etické na jedné úrovni, na jakékoli nižší nebo vyšší úrovni, pak to není správné a etické na žádné úrovni. Jejich přístup by tedy musel být všechno vyřešit s úctou, láskou a integrací. Nesouhlasí s tím, co se v tuto chvíli děje na Zemi.

Q: Pokud Federace nehraje podle pravidel, pokusíte se nám pomoci na vlástní triko?
Anéeka: Už děláme věci sami, proto nás považují za rebely. Děláme vše, co je v našich silách a mezích, v rámci hvězdného Zákona. Federace je odrazem toho, co se děje na Zemi a naopak. Jak je to na Zemi, tak je to ve výše uvedené Federaci. Jeden je odrazem druhého. To je jeden z hlavních důvodů, proč na Zemi a ve Federaci vládne chaos. Federace, která dohlíží na Zemi, není dokonalá organizace lásky a života. Snažila se, ale stále žije uvnitř duality. Vyšší federace integrovaných bytostí a světelných bytostí existuje, ale je to vyšší úroveň. Ne tato vesmírná Federace, která je velmi podobná Zemi a skládá se z lidí jako vy. Federace má mnoho členů, kteří sice mají holografickou královskou rodinu, jako je Taygeta, ale ve Federaci na všech úrovních s královským dozorem nepracují. Vyšší federace z vyšších hustot má úplnou autoritu nad nižší federací, a to přímo, nebo úrovňově. Jako pozorovatelé je zde nyní několik dalších zástupců, ale nezasahují. V tuto chvíli nemohu uvést, kteří.

Q: Jak ovlivní lidstvo, když vezme Federace do úvahy dosažení kritického množství lidí?
Anéeka: Mluví o tom již roky, ale důkazy ukazují, že jsou v rozporu s tímto tvrzením. Jak vysvětlila Yázhi Swaruu, každá probuzená osoba představuje a ovlivňuje větší počet lidí, a to v přímém vztahu a úměrně s její úrovní vědomí. Kritické množství nárokované Federací je 51%, ale nemusí být samo o sobě nutné. V tuto chvíli je odpovědí občanský odpor a neposlušnost ve hmotě. Problém je v tom, že jste všichni rozděleni, a nemůžete se navzájem koordinovat, jako to dělá regresivní kontrola médií a veškeré komunikace. Aby k tomu mohlo dojít, musíte nejprve probudit co nejvíce lidí.

Q: Myslím, že elitu a Federaci řídí negativní AI.
Anéeka: Federace má vlastní AI. Problém je mnohem složitější. Federace není negativní, je jen ve zmatku, stejně jako Země, je jejím odrazem.Víme, že je zde spousta negativních AI. Ale i u těch nejpokročilejších počítačích musí být někdo, kdo je alespoň naprogramuje. AI je pouze odrazem svých tvůrců. Víme, že na Zemi nyní probíhá velmi velký zásah AI, zejména v médiích a při ovládání mysli, populačním inženýrství a řízeném vnímání propagandy.

Q: Podporuje Rada Alcyone otevřený kontakt se Zemí jako reakci na současné dění?
Anéeka: Rada Alcyone považuje otevřený kontakt za alternativu nebo za drastické opatření k řešení toho, co může na Zemi přijít, jako je genocida. Ale stále to musí být alespoň do jisté míry v souladu s pravidly Federace. Otevřený kontakt je již předloženou možností a je na stole v Radě Alcyone. Celý náš problém s Federací je, že to neplánují. Nemyslíme si, že se Federace brzy ukáže, pokud se tak někdy stane. Videa se prohlášením, která jste natočili, pomáhají vyjádřit pohledy hvězdných semínek, kteří nesouhlasí s tím, co dělá Federace. Všechna ta videa považuji za velmi cenný nástroj. Vím, že členové Federace videa a vaše prohlášení v nich dokumentují. Tato videa jsou nyní zapotřebí více než kdy jindy.

Q: Pokud se Federace obává zničení planety a super civilizace, proč neuvolní skryté technologie, namísto genocidy?
Anéeka: To je další z argumentů a návrhů na řešení Rady Alcyone. Problém je v tom, že aby k tomu mohlo dojít, musí se Cabal, Illuminati a všichni v tajných společnostech, které ovládají Zemi, nejprve vzdát veškeré své síly a zdrojů. A to je obtížné. Odhalení špičkových technologií je možností, ale musí být provedeno po odstranění těch regresivních, kteří chtějí vše pro sebe, a musí to proběhnout v rámci implementace planetární holografické společnosti.

Q: Co je pravdy na tom, že rok 2032 bude začátek zlatého věku, když to je opakem transhumánní agendy.
Anéeka: Všechny možnosti jsou stále ve hře. vzduchu. V tuto chvíli a se zlomenými časovými osami, jaké jsou nyní, je to možné. Ale jak vidíme odtud, pokud nebude zastaven, přichází transhumanismus. Zlatý věk nebo otroctví bude záviset na vůli a práci lidí na Zemi. Nemůžete čekat, až se to stane, musíte to udělat sami. Vnější pomoc není zaručena, i když chceme, a pomáháme, jak jen můžeme, ale podle mého názoru to nikdy nebude dost.

Q: Pokud Federace pokaždé selhala a musela se resetovat, proč má stále kontrolu? Co ti nad nimi?
Anéeka: Federace prostě je, nezklamala. Jednají tak, jak vždy jednali. Federace nahoře také jedná, jak nejlépe umí, ale shora většinou poskytuje poradenství a vedení lidem na nižších úrovních. Problém zde spočívá v tom, že dolní Federace chce také pouze vést, a z nižšího stavu se jejich permisivní vedení jeví jako doplněk genocidy. Alespoň tak vnímá věci Alcyone. (pozn. každej by chtěl řídit... a dělat na ně bude kdo?)

Q: Jak velká je Federace?
Anéeka: Je to širší galaxie, koncentrovaná v tomto galaktickém kvadrantu. Skládá se z nejméně půl milionu různých hvězdných ras, některých meziplanetárních - podle volby. Pouze v jedné hustotě. Federace je také přítomna v několika dalších hustotách, které jsou vzájemně propojeny a vzájemně se ovlivňující. Víme, že takovéto federace existují také v jiných galaxiích a také mohou být členy nadfederace. Ale jak Yázhi vysvětlila, taková je povaha Federace na vyšší hustotě.

Q: Jak se ve Federaci cítili, když byl zničen Tiamat?
Anéeka: Způsobilo to velké politické nepokoje, jak se dalo očekávat. A dopady takového ohavného činu na nás všechny působí dodnes. I proto je třeba za každou cenu zachovat biologii Země. Problém je v tom, že to používají jako ospravedlnění pro snížení populace.

Q: Co má Federace společného s novou vesmírnou armádou USA a Číny?
Anéeka: Jedná se o spolupráci mezi některými vládami Země a některých úrovní s Federací. Komunikují a spolupracují, ale cokoli dohodnutého, včetně různých vylepšení, se k běžné populaci nikdy nedostane. S tím Alcyone také nesouhlasí.

Q: Jaké je spojení Trumpa a JFK s Federací?
Anéeka: JFK a Trump jsou na stejné straně nebo frakci. Trump se snaží pokračovat v práci JFK a je dobrým přítelem s JFK juniorem. Máme více než 90% jistotu, že je naživu a je v kontaktu s Trumpem. Nějak s Federací komunikuje, ale zatím to nesmíme vědět.

Q: Odhalí Trump vše špatné z Deep state, bude ekonomický reset a zruší vakcinační program?
Anéeka: Trump má možnost a schopnost porazit Deep State/Cabal, a odtajnit mnoho věcí, není si jistý tím, jaké. Ekonomický reset bude mít celoplanetární rozsah. Zní to sice, že Trump zruší vakcinace později. Problém je v tom, že na mnoha místech už začali lidi píchat. Věříme, že program nebyl zrušen a pravděpodobně nebude.

Q: Mohou nefederační rasy provést zásah na Zemi bez Federace?
Anéeka: Ano, pokud můžu říci, Ummité zasahují ve prospěch lidstva a mimo pravidla Federace, stejně jako Taygeťané a Karistus. Mezi několika dalšími. Vše mimo pravidla Federace a byly za ně vůči nim vzneseny právní nároky a obvinění.

Q: Kolik lodí pro případnou intervenci má k dispozici aliance Alcyone?
Anéeka: Jedna loď (1), a menší plavidla uvnitř nákladních raketoplánů a stíhací lodě. Z Rady Alcyone v tomto okamžiku jsou zde Taygeťané jediní zástupci. Odpovědí Federace na naší akci může být násilné odstranění lodi Rady Alcyone (této) a zákaz pobytu na tomto místě a zákaz jakýchkoli akcí v záležitostech Země kvůli povstání proti Federaci. Pokud bychom neměli podporu Rady Alcyone, byli bychom pravděpodobně už dávno pryč. Nemáme muonovou schopnost čtení. Pokud ztratíme možnost vstoupit na internet, budeme odříznuti od všech našich přátel.

Q: Jak můžeme nejlépe podpořit Radu Alcyone?
Anéeka: Pracujte na tom. Převezměte odpovědnost za vyřešení problému, jak nejlépe každý z vás dokáže. Převezměte odpovědnost za své vlastní činy. Občanská neposlušnost masově vůči tyranii!.. V tuto chvíli můžeme vést pouze hvězdná semínka, stejně jako ostatní. Pracujeme na tom, abychom zjistili, jak jinak vám můžeme pomoci a sloužit vám všem.

Q: Domácí mazlíčci a odchod ze 3D?
Anéeka: Domácí mazlíčci jsou rodina, vezměte si je s sebou. Odejít z mřížky je složitý úkol, vysvětlit ho by stálo hodně času a prostoru. Ale držte se co nejvíce od vládou kontrolovaných oblastí, všech na Zemi. Tento úkol je stále obtížnější.

Q: Je Gates starseed?
Anéeka: Ne, je to pekelné semeno, narodil se z nejhorších lidí na Zemi a je členem nejhorších společností, které na Zemi existují. Hnízdo nesčetných regresivních entit uvnitř, zosobnění nejnižších a nejstrašnějších stínů humanity.

Q: Uvědomuje si Federace, že když všechny Starseed pozabíjí, můžeme se vrátit s úplnou vědomostí toho, co způsobili a zastavit je jednou provždy?
Anéeka: Dobrá poznámka ... a již se to stalo, tím jsem si jistá. Čas není lineární, takže to, co říkáte, se odehrává nyní, když mluvíme, a na všech úrovních. Vy tam a my tady. Protože všichni máme na Zemi nedokončené záležitosti, proto jsme tady.

Q: Můžeme ustavit Pozemskou Radu, abychom zahájili implementaci řešení Rady Alcyone, nebo musíme čekat na schválení Federace?
Anéeka:

Ano, jděte do toho - hned! To je to, co je potřeba, být proaktivní.


Q: Pokud na Zemi narozená osoba dosáhne stejnou úroveň vědomí jako Yázhíí, musí dodržovat pravidla Federace, nebo může pomoci lidem jak uzná za vhodné?
Anéeka: Stejně jako Yázhi jsou tito lidé svobodní a nad Federací, o kterou se zde teď všichni zajímáme. Být na Zemi vás nijak neomezuje, abyste mohli dosáhnout jakékoli úrovně evoluce vědomí. Yázhí je bez pravidel Federace a nad Federací nedotknutelná. Díky tomu je Yázhi a další jako ona Vyšší federace, aby vedli nižší Federaci. A tak můžete být i vy všichni.

Q: Je možné zaměřením naší mysli vytvořit jinou realitu, abychom změnili směr negativních událostí?
Anéeka: Ve 3D to nemusí stačit. Ale držte to jako plán pro práci v tomto směru. Ve vyšších hustotách se to, co si myslíte, projevuje a stává, ale ve 3D musíte také být aktivní ve všech směrech a na všech úrovních. Myslete pozitivně, sněte o svém způsobu a cílech, vyhrňte si rukávy a pusťte se do projektu, o kterém jste snili.

Q: Federace je kolosální, to nemají dost zdrojů k jinému řešení, než je genocida?
Anéeka: Bojujeme o to. Nejen Federace jako celek, ale i samotná Taygeta může problém vyřešit, kdyby nám to bylo dovoleno. Prozatím jsme právně vázáni a s hlídacími psy Federace, jak bychom tak řekli. Vpletli nás do legálního a etického tance. Skutečnost, že Federace má znalosti a zdroje, aby vyřešila všechny problémy na Zemi a nepohnou ani prstem, je neodpustitelná. Ale na druhé straně chápeme, že tuto práci, tvrdou práci při řešení problémů Země musí udělat lidé sami, jinak by se lekcí nepoučili a znovu by upadli do starých ničivých zvyků.

Q: Vesmír je obrovský, stovky hvězdných semínek na Zemi. Proč nám chce pomoci jen pár ras?
Anéeka: Všichni pracují s myšlenkou, že to musí být provedeno zevnitř, pracují pro lidstvo jako hvězdná semena. Jsou to jejich agenti. Máte na mysli přímý zásah, ale tvrdá práce musí být vykonána zevnitř, od členů lidstva, které ve skutečnosti nejsou lidmi, jen jsou v lidských biologických oblecích. Pomáhají, ale ne tak, jak je to nyní potřeba. Mnoho starseed bude extrahováno. Budou pomáhat rebelům a pomáhají.

Q: Proč se Federace zabývá Cabal - 1%, namísto zbytku lidstva 99%?
Anéeka: Protože zbytek lidstva přenesl svou moc na to 1% Cabal. Důvod proč je složitý, hlavně k tomu byli podvedeni. Takže i když jsou většinou, jsou legálně v rukou svých zástupců, to je Cabal. Vím, že je to strašně špatné a na tom také pracujeme.

Q: Pokud dojde na nejhorší scénář a my, hvězdná semínka budeme muset přijmout vakcínu, je některá méně škodlivá? Například ruská?
Anéeka: Všechny jsou škodlivé. Neexistuje způsob, jak zjistit, co je v každé z nich, a dokonce i oficiální seznam složek je velmi pochybný. Vzít ji není nikdy možnost. Lidé mohou mít mírné až žádné vedlejší účinky, které vytváří falešnou iluzi, že je to bezpečné. Ale dříve nebo později (spíše dříve) budou mít nevratné velmi hrozné vedlejší účinky. Vzít ji není nikdy přijatelná možnost. Za cenu svého života dostanete možnost dělat něco pár měsíců. Neexistují dobré a špatné vakcíny, všechny jsou špatné. Boj proti maskám, karanténě, testům atd. pomocí právních žalob je jednou z nejlepších možností. Pokud můžete, bojujte legálně. Prosím pokračujte.

Q: Lidské vedení bylo kompromitováno. Je možné požádat o zásah Orion?
Anéeka: Orion jako říše a jako rada není problém. Jsou více profederační. Dříve s nimi byl problém, ale už není. To, čemu říkáte "lidské vedení", bylo vždy kompromitováno. Skutečné vůdce populace nikdy neuvidí, s nimi jedná Federace. Žádost o pomoc v tuto chvíli Federace nezohledňuje, mají tendenci ignorovat petice, které pocházejí od menšiny. Stále si však myslím, že by to mělo být provedeno.

Z osobního hlediska každý z vás musí vědět, že hlasováním dává souhlas ke svému využití těmi, které volí. Na jakékoli úrovni. Skutečná volba není hlasování, to je v každém případě zbytečné. Pokud jste legálně nuceni volit, můžete platnost všech těchto pamfletů zrušit. Vím, že to zní proti demokracii, ale to, co zde vidíme, již demokracie není. A stále dáváte souhlas těm politikům, aby vás legálně zastupovali.

Jedná se o nespravedlivý dvojitý metr, protože Federace na jedné straně neberou oficiální politiky jako skutečné vůdce a na druhé straně hlasování pro ně vnímají jako souhlas lidí. Jsem si plně vědoma, že je to špatně. Pokud jde o federaci, když hlasujete, i pro svého místního politika, dáváte jemu a jeho skupině souhlas, aby s vámi dělal cokoli a zastupoval vás legálně. A tím legálně myslím i v očích Federace. Znamená to, že pokud hlasujete, Federace vám legálně nemůže pomoci, jestliže osoba a skupina, pro které jste hlasovali, začnou dělat věci proti vám. Protože jste jim dali souhlas.

Federace se velmi ohrazuje právními záležitostmi a postupy. Ano, i zde jsou právníci. To, že jste se rozhodli hlasovat, vidí jako naprostý souhlas a vzdání se suverenity, abyste se zastupovali v očích Federace. A to je jeden z nejsilnějších právních důvodů, proč nezasahují, protože většina lidí dala souhlas k tomu, co se děje na Zemi.

Buďte silní a chraňte sebe a své blízké. Buďte moudří, oči otevřené. Udělejte vše, co můžete, a trochu víc. Ale zbytečně se nevystavujte riziku, zvláště pokud máte rodinu. Pochopte, že se situací víc nemůžete udělat. Nemusíte se obětovat, abyste s tím bojovali. Ochrana je také zásadní a je také boj. Miluji vás všechny. Budeme s vámi i nadále pracovat - až do konce. Aneeka

PS: Nevidím bitcoin jako žádnou skutečnou možnost, která by v tuto chvíli přinesla jakoukoli významnou změnu, protože je stejně kontrolovaná jako jakýkoli jiný peněžní systém, jenž vytváří iluzi toho, že jste svobodní. Pokud to pomůže vám nebo ostatním, pak je to užitečné, ale ne ve velkém měřítku.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UOeL6nMzhh8

Zpět