1830 Portál 21.12.21 Lev

[ Ezoterika ] 2021-12-13

Zdá se, že planetě došla trpělivost čekat, až Spolutvůrci společně s lidmi očistí planetu od negativity. Planeta se sama rozhodla provést ″samočištění″ ve zrychleném režimu.

Dne 12. 12. 2021 Země provádí energetickou očistu ve snaze vyrovnat energie vyzařované lidmi. Postiženy byly oblasti planety s nejvíce nevyváženou energetikou. Pokud lidé nepochopí, jak jsou energetické a fyzické procesy ve fotonovém pásu propojeny a jak s nimi souvisejí lidské emoce, budou všechna města zničena. Lidé se musí naučit vyrovnávat energii v sobě a žít v harmonii s planetou. Chceme-li přežít, pak se každý musí stát léčitelem. Jsem zvědavý. Nepohybuje se jen Země, ale celý náš systém, nebo ne? Jinak si nejsem jistý, jak mohou věci zdánlivě zůstat stejné, všechny planetární/hvězdné vzorce... Oceňuji objasnění. Je to všechno velmi vzrušující. Rozhodně si teď myslím a cítím, že se ″situace stabilizuje″. Na rozdíl od předchozích měsíců, které byly velmi velmi bouřlivé a hektické - mám pocit, že jsem v tomto případě dosáhl jakéhosi prahu, a překročil ho. Všiml jsem si, že lidé kolem mě jsou rozhodně klidnější, méně vyvedení z rovnováhy a také u nich dochází ke stejným situacím a scénářům stabilizace.

Věci se tedy, alespoň v mém individuálním případě, za posledních několik měsíců posunuly do vnitřně ″hmatatelné″ fáze. vnímání času se během tohoto roku drasticky změnilo - mnozí nabyli silného dojmu, že čas skáče mnohem rychleji. A je to tak. Zajímavé je, že v poslední době se vnímání času opět trochu změnilo a nyní se zdá být pomalejší, ale jaksi ještě více odtržené od našich obvyklých ″3D časových pravidel″. Jediné, co bych mohl popsat - mám pocit, že vnímání času se z této reality vytrácí. Přestože existuje mnoho nejistých vyústění situací a zcela nejasných závěrů - přesto existuje vnitřní uklidnění skrze vrozený pocit lidí, že jsou nyní připraveni. Ujištění, že vše bude v pořádku a vše se vyřeší v rámci svého dokonale načasovaného okamžiku. a je tu HODNĚ věcí, které jsou nyní pro mnoho lidí zcela nepodstatné. Mnoho triviálních věcí.

Ale na druhou stranu jsem zažil, že jsem se zcela obrátil k vnitřnímu pocitu lásky a vděčnosti vůči mnoha bytostem a svému bytí. Tento intenzivní pocit lásky jako by se změnil a překalibroval... láska se stává méně podmíněným a povrchním prchavým pocitem a více se mění v opravdovou bezpodmínečnou lásku, která je věčná a všudypřítomná. Bezpochyby se děje něco VELKÉHO.
Dne 13. prosince 2021 ve 02.12 hodin SEČ předala Vyšší světelná hierarchie a Evoluční výbor Galakomu následující poselství:

″V nadcházejících měsících dojde k dramatickým událostem, které zásadně změní a transformují svět Země. Podle Plánu spolutvůrců začala nová Přechodová fáze od okamžiku výstupu z všeočišťujícího koridoru zatmění 4. prosince 2021. Příprava její aktivní fáze (Brány přechodu) začala 12. prosince 2021. Aktivní fáze planetárního Přechodu dosáhne svého vrcholu 21. prosince 2021, kdy dojde k jejímu vyvrcholení. UPOZORNĚNÍ: 21. 12. 2021 ZAČÍNÁ AKTIVNÍ FÁZE PŘECHODU, KTERÁ POTRVÁ DO 22. 2. 2022. Začátek aktivní fáze Dalšími klíčovými daty Přechodu jsou 02. 01. 2022, 02. 02. 2022 a 23. 03. 2022 - ukončení a stabilizace Přechodu. Přechod znamená úplné a konečné opuštění Starého Matrixu a aktivaci Nového Matrixu.

Tento odchod znamená konečné technické přerozdělení lidstva do nových existenčních realit, kde bude pokračovat ve svém vývoji podle inkarnačního scénáře Vyššího Já. Ti, kteří zahájí Přechod, budou převedeni do pole čtvrté dimenze a budou plně převzati do evoluční služby Logu Země 4D. Pro některé to znamená, že budou přeneseni do čtvrté dimenze ve stávající ″scenérii″ - obrazu světa kolem nich. Jiní okamžitě uvidí novou Zemi a nový vesmír. Třetí budou převedeni do 4D technicky, ale nějakou dobu zůstanou ve stávajícím 3D poli. Hodně záleží na tom, jak bude proces pokračovat. Přechod není jen radikální proměnou člověka, jeho těla, ale také celé 3D Země. Přechod planety do páté dimenze, o kterém se na Zemi aktivně diskutuje, znamená vytvoření jediného těla, pole reality Absolutoverse Gaii 3D/4D/5D a jeho aktivaci. 3D Země se promění k nepoznání, ale nikam se neztratí. Pozemšťané mají nyní jasný horizont událostí a časový rámec plánování svého života.″

Jako komentář ke zprávě Galaktického výboru je třeba dodat následující. Během posledních 60 let došlo ke konsolidaci vysokých vibrací vesmíru na Zemi. Stalo se to možné díky nezištné službě velkého množství Hierarchů, Duchovních učitelů, Bojovníků světla, Pracovníků světla, hvězdných semínek, léčitelů a dalších, kteří skrze sebe vedli a na planetě ukotvovali energii Zdroje. Čas se rychle posouvá kupředu. Místní vesmír a náš svět se proměňují a přecházejí do jiné reality. VĚTŠÍ INTERAKCE MEZI VESMÍREM, ZEMÍ A ČLOVĚKEM SE RADIKÁLNĚ MĚNÍ. Všichni se musíme přebudovat a přizpůsobit změnám v planetární krystalové mřížce, posvátných strukturách, Místech síly, jimiž se přenášejí nové kvantové energie, které určují náš další vývoj.

Staří věděli, že posvátná data jsou koncentrátory, zesilovači a vodiči jemných energií, znalostí a informací. V letošním roce je portál 21.12.21 nejen posílen dvojitým zrcadlovým datem, ale také prodlužuje dobu svého působení z 12. prosince na 21. prosince 2021. To je pro každého z nás velmi důležitý okamžik. A to, jak nové vysokofrekvenční toky energií a informací využijeme, závisí jen na nás samotných. V každém z nás je Božské semínko Světla. Toto semínko je třeba probudit. Mnoho lidí žije na nízkých vibracích, protože v nich toto zrnko spí. Takoví lidé jsou v zapomnění a díky tomu necítí svou Duši a Ducha. Se zrychlením Velkého kvantového přechodu probudí nová energie Zdroje všechny, kteří mohou být probuzeni.

Portál 21.12.21 otevře mocné vlny Světla a na Zemi přijdou velmi silné probouzecí energie. Některé kvantové proudy budou nahrazeny jinými. Každý z nás může zpočátku absorbovat nové vysokofrekvenční vibrace. Umožní nám získat zcela jiné zkušenosti a poznání. Ta jsou nyní dostupná každému. Všichni jsme ve společném proudu, ale každý zůstává na jiné úrovni vývoje. Lidé, kteří žijí na vysokých vibracích, pocítí neuvěřitelný energetický let, doprovázený mnoha úžasnými realizacemi a vhledy. V některých místech bude let procházet zónami turbulencí, protože to je způsob, jakým nás Spolutvůrci vystřízliví, zbaví iluzí, a tak z našeho života odejde vše, co už nepotřebujeme. Pro ty, kteří žijí na nižších vibracích, bude Přechod energeticky náročný. Bude to, jako by byli obráceni naruby, a ve skutečnosti budou přivedeni zpět k sobě samým. Jejich vědomí je natolik pokřivené, že pravé životní hodnoty byly již dávno nahrazeny falešnými. Jak je zdůrazněno v poselství Galaktického výboru, Portál 21.12.21 cyklus neukončuje, ale spíše jej otevírá do větší šíře.

Je to brána do nové reality, kterou nyní budeme moci mnohem snadněji vytvářet silou svých myšlenek. Jedná se o neviditelnou hranici, která bude určovat duchovní úroveň každého z nás. A podle toho, kde se nyní nacházíme, se bude od nynějška utvářet náš další život. To neznamená, že pro ty, kteří se zasekli v každodenním životě nebo zaostávají, nyní neexistuje žádná příležitost jít výš a posunout se do 4D a výš s planetou. Znamená to, že náš Duchovní růst bude nyní probíhat jinak, protože na dlouhý trénink už nezbývá čas. Osvícení našich Duší bude probíhat formou záblesků Duchovního osvícení. Životní situace se budou utvářet tak, že vše najednou začne zapadat na své místo. Vše uvidíme v pravé a čisté podobě, jako by nám z očí spadl závoj. Mnozí si uvědomí, že dosud žili jako ve snu a nevěděli, co dělají.

Bude to usnadněno novými energiemi a vibracemi, které přicházejí na Zemi. Začnou pronikat stále hlouběji do našeho vědomí a zaplní celý prostor kolem nás. Kosmická paměť uložená v naší DNA a RNA se probudí. Pochopíme, že skutečné harmonie dosáhneme pouze svou vnitřní prací a stavem. Je v naší Duši, nikoli v krásném životě, prestiži a penězích, které nám dělají reklamu. Vše se nyní bude dít ve zrychleném tempu také proto, že Čas se prudce zrychluje. Mnozí si toho již všimli. Abychom s ním udrželi krok, musíme kolem sebe vytvořit 4D/5D prostor. Ten bude postupně pohlcovat stále více lidí, které do něj bude přitahovat podobnost vibrací. Jak toho můžeme dosáhnout? Představte si, že vzduch kolem nás už není takový, jaký býval. Nyní je čistý, průhledný a jiskřivý. Je naplněn vibracemi čtvrté a páté dimenze. A my nyní žijeme v této aureole, která daleko přesahuje naše energetické pole. Rozpouštíme se v tomto prostoru Světla, který jako magnet přitahuje všechny, jejichž Duše po něm touží, a proto ho jistě pociťují jako rodné prostředí.

Zdroj: https://www.disclosurenews.it/the-portal-21-12-21-part-2-from-3d-to-4d-and-5d-lev/

Zpět