5619 Objasnění ohledně Galaktické federace Cosmic agency

[ UFO ] 2023-12-21

Gosia
Objasnění týkající se obav některých lidí z možné války s Federací
Přestože v posledním živém vysílání s Athénou Swaruu bylo řečeno, že Taygeta je připravena na případnou konfrontaci, Athéna zároveň jasně uvedla, že nevěří, že k ní dojde. Federace jako taková není válečnická organizace a nemá v úmyslu se do války zapojit. Když Athéna říká, že by byli připraveni, kdyby k něčemu došlo, má na mysli temné elementy uvnitř Federace (které určitě existují, ale není známo, kdo přesně to je), a ne Federaci obecně. A říká to proto, že to byla jedna z otázek živého vysílání, a jak víte, v živých vysíláních musíte odpovídat rychle a bez velkého kontextu, což někdy svádí k chybným interpretacím.

Některým členům Federace, těm skrytým, se nelíbí, co dělají nebo říkají naši přátelé v Tolece, ale obecně jsou otevřené vrstvy Federace nevojensky naladěné a většinou jsou benevolentní. Shovívaví, možná přehnaně, ale obecně jsou pozitivní. To je něco, co vždy zdůrazňuji, když vidím lidi, kteří si vytváří názory proti Federaci, jako by celou tvořili podobní lidé a měli stejné záměry. NE. Podle Atheny je to velmi složitá organizace, ˝jako celek je složitou hmotou˝. Ve svých základních principech však ode dneška nevěřím, že by Federace byla zlovolná. To však neznamená, že neexistují vážná podezření, a více než podezření, na temné prvky přítomné ve Federaci. My i Mari je již nějakou dobu odhalujeme. Nechtít to vidět nebo vyšetřovat, jak to podle mě ˝milá úroveň˝ Federace odmítá, dává hodně podnětů k přemýšlení.

Musíme pokračovat v odhalování toho, co se nám nezdá správné! A ano, většina členů Federace je pozitivní, ale pokud to tvrdí, stojí to za uvážení. V jejich řadách jsou i další, kteří už tak pozitivní nejsou. Mnohé nasvědčuje tomu, že s vedením Země není něco úplně v pořádku. Urmah i Taygeta jsou připraveny to řešit, pokud se objeví něco kritičtějšího. Tento kontext měla Athéna na mysli, když říkala, že budou připraveni, mluvila z více hypotetického kontextu a postoje. K válce jako takové s Federací ve vesmíru nedojde, ani jedna strana to nepovažuje za něco možného. Urmahové jsou vždy připraveni na všechno, oni se připravení narodili, jak řekla Tina. A jak dnes také dodala Swaruu X (Athéna): Je pravda, že jsme připraveni se bránit, ale v hypotetické situaci konfliktu, ne že by k tomu došlo.

Pravda je, že Arkturiané, Siriané, Andromeďané a Antariané by nikdy nezaútočili tímto způsobem, abychom jmenovali alespoň některé. Nejsou to válečnické rasy. A pravdou je, že žádný konflikt nevidíme. Mluvili jsme o tom, že jsme připraveni na všechno, jako jsme byli vždy, ale není to myšleno tak, že by hrozil nějaký ozbrojený konflikt s Federací, protože víme, že je to složitá skupina, a neměli bychom generalizovat nebo si myslet, že pozitivní rasy by se k něčemu takovému propůjčily.

Objasněno to je. I když stále zůstávají nezodpovězené otázky, jako jsou výpadky internetu, ničení serverů, krácení prostředků, výhrůžky a další akce proti Taygeťanům. Kdo to provokuje a proč? Projednou by se milující části Federace mohli probrat. Víte něco, co my ne? Nebo se raději díváte jinam? Co se tam a na Zemi skutečně děje?

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/clarification-regarding-galactic-federation-gosia

Zpět