6740 Covid D Johnson

[ Ezoterika ] 2024-06-10

Studie zjistila zvýšené riziko epilepsie, těžkého alergického šoku, myokarditidy a apendicitidy u dětí, kterým byly injekčně podány vakcíny proti COVID-19

Nedávná studie, která analyzovala záznamy od více než 5 milionů dětí, odhalila, že ti, kteří dostali vakcíny COVID-19 od společností AstraZeneca, nebo Pfizer-BioNTech, čelili zvýšenému riziku epilepsie a zánětu slepého střeva. Příjemci vakcíny Pfizer navíc vykazovali vyšší pravděpodobnost demyelinizačního onemocnění a zánětu srdce.

Dr. Anthony Fauci, bývalý ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), rychle doporučil vakcíny proti COVID-19 pro děti ve Spojených státech. Ve Velké Británii začala Agentura pro regulaci léčiv a zdravotnických produktů (MHRA) distribuovat vakcíny dětem tak rychle, jak mohly být schváleny.

Vzhledem k tomu, že tyto takzvané vakcíny byly dostupné pro mladší věkové skupiny, vedoucí představitelé veřejného zdraví zdůraznili význam očkování dětí nejen pro ochranu jejich zdraví, ale také pro přispění k širší komunitní imunitě proti COVID-19. Doporučení doktora Fauciho papouškovali ˝odborníci˝ z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO), které schválily očkování proti COVID-19 pro děti již od šesti měsíců.

Dnes má CDC vakcíny COVID-19 v dětském očkovacím kalendáři, spolu se 70+ dávkami obsaženými v různých kombinovaných vakcínách, které jsou nyní podezřelé z epidemie chronických onemocnění, která pustoší americké děti.

Vakcíny proti COVID-19 zvyšují zátěž chronických onemocnění u dětí a zvyšují počet hospitalizací

Studie vedená Dr. Julií Hippisley-Coxovou, profesorkou klinické epidemiologie na Oxfordské univerzitě, zkoumala národní databázi, která obsahovala údaje o stavu očkování proti COVID-19, úmrtnosti, hospitalizacích a infekcích. Tým vědců hledal souvislost mezi vakcínami proti COVID-19 (AstraZeneca, Pfizer a Moderna) a různými výsledky, včetně myokarditidy.

Studie zkoumala data do 7. srpna 2022 a zahrnovala populaci téměř 5,2 milionu dětí, včetně 1,8 milionu ve věku 5 až 11 let a 3,3 milionu ve věku 12 až 17 let. Ve své primární analýze vědci zjistili zvýšená rizika u 12 až 17letých, kteří dostali vakcínu společnosti Pfizer, včetně zvýšeného rizika myokarditidy a hospitalizace s epilepsií po první i druhé dávce. Ženy v této věkové skupině byly také náchylnější k demyelinizačnímu onemocnění po druhé dávce. Ženy, které dostaly injekci od společnosti AstraZeneca, navíc čelily výrazně vyššímu riziku hospitalizace s epilepsií a zánětem slepého střeva. Údaje o vakcíně Moderna byly neúplné, protože vakcína nebyla široce distribuována dětem ve Velké Británii.

V sekundární analýze, která porovnávala očkované děti s neočkovanými dětmi, došlo k nárůstu hospitalizací u očkovaných dětí ve věku 12 až 17 let. Tyto hospitalizace zahrnovaly epilepsii, těžký alergický šok a zánět slepého střeva, které lze připsat vakcínám COVID-19 společnosti Pfizer.

Autoři studie stále doporučují vakcíny proti COVID-19 pro děti, přestože je nedokážou ochránit a zvyšují počet hospitalizací

Autoři studie dříve působili v různých poradních skupinách britské a skotské vlády COVID-19, které doporučovaly vakcíny proti COVID-19 pro děti. Autoři, financovaní Národním institutem zdraví, mají také finanční vazby na společnosti Moderna a AstraZeneca.

To by mohl být důvod, proč autoři poskytli matoucí závěr k výsledkům studie. Autoři uvedli, že jejich zjištění ˝podporují příznivý bezpečnostní profil očkování proti COVID-19 pomocí mRNA vakcín u dětí a mladých lidí ve věku 5-17 let˝. Tento výsměšně nebezpečný závěr by měl ohrozit všechny jejich kariéry, vzhledem k tomu, že studie zjistila nárůst hospitalizací kvůli vakcínám proti COVID-19. Hlavní autorka, Dr. Julia Hippisley-Cox, se ke studii nevyjádřila.

Udi Qimron, profesor na katedře klinické mikrobiologie a imunologie Telavivské univerzity, uvedl, že autoři nesprávně bagatelizovali rizika spojená s vakcínami. ˝Je znepokojující, že respektované vědecké platformy jsou využívány k zakrývání chyb a provinění, zejména nátlaku a obrovského společenského tlaku na očkování malých dětí. To se nikdy nemělo stát,˝ řekl Qimron. ˝Je skličující vidět, jak vědecké časopisy spolupracují s takovými praktikami, což podkopává důvěru veřejnosti ve vědecký výzkum, zejména pokud se týká zdraví a bezpečnosti dětí.˝

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/06/10/study-finds-increased-risk-of-epilepsy-severe-allergic-shock-myocarditis-and-appendicitis-in-children-injected-with-covid-19-vaccines/

Zpět