2570 Vodnářský sluneční drak Uroboros Lisa Renee

[ Ezoterika ] 2022-05-18

Kolektivní energie stoupající v tomto okamžiku přináší některá témata pro integraci složitosti našeho třetího oka a prastarých očí Zakladatelů v jejich vyšším smyslovém vidění. Když říkáme třetí oko, je to mnohem více než šestidimenzionální sedmidimenzionální přístup v našem mozku. Zasahuje do vícedimenzionálních vrstev a harmonických vesmírů v celém univerzálním komplexu, paralelních a také do vesmíru mimo tuto univerzální časovou matrici.

V mozku se nachází duální energie, které přinášejí konflikt a je třeba je uvést do energetické rovnováhy. Konflikt energií lze využít k transformaci do vyšší syntézy fungování našeho vyššího smyslového vidění - prastaré věčné Boží oko. Energetickou syntézou polarity fungují společně jako celek v komplexu třetího oka. Epifýza a hypofýza působí jako archetypální vyjádření Michaela a Marie. V našem mozku se spojují fyzicky, energeticky i duchovně pro další stupně vyššího fungování lebky a mozkových energetických center.

Energetická centra v našem mozku v současné době pociťují obrovský stres z vnějších psychických tlaků, psychologické války a podvodů, magnetické pole se hroutí a invertuje a mění svou polohu na určité úrovni reality v tomto okamžiku. (pozn. přihodím, pravděpodobně praská zemská kůra, ale jinak je hezky)

Bodem vnímání je pro mě spíše galaktické uvědomění si toho, co zde držíme jako šablonu, která je součástí měnící se architektury vzestupu a ztělesněním naší kosmické matky.
Vstupujeme do zcela nové fáze osobního objevování, která od nás vyžaduje znovu se naučit téměř vše, o čem jsme si mysleli, že už o sobě víme - abychom jednali efektivně, přesně, abychom vyřešili, neutralizovali nebo uvedli do sjednocení rozmanité konflikty při integraci energetických polarit v naší životní situaci, v našich vztazích, ve všem, co souvisí s našimi spolutvořivými schopnostmi. V nové fázi osobního objevování potřebujeme shromáždit dostatek informací. Mnozí z nás mají pocit, že jsou informacemi přetíženi, a přitom je to součást procesu duchovní integrace. Poznávání toho, kdo jsme. Poznávání skutečných pravd o poslání naší duše, o našem účelu, o našem božském a právoplatném místě ve vesmíru. Abychom mohli účinně a přesně jednat a řešit rozmanité konflikty, shromažďujeme a integrujeme informace. Jde o rozhodování, volbu. Někdy je to o nečinnosti a pouhém soucitném pozorování, někdy budeme vyzváni k akci, či k duchovní aktivaci prostřednictvím aha momentů, prozření. Najednou si uvědomíme sami sebe, když naše vědomí integruje nové údaje o nás samých, o našem životě, vztazích a o všem, co je obsahem našeho spoluvytváření.

Identifikujte, co se ve vašem životě děje, co je pro vás právě teď zcela nové. Co se nachází uprostřed osobních objevů? Identifikujte a najděte to, co jste se snažili reflektovat nebo o čem jste přemýšleli, abyste hlouběji porozuměli tomu, co máte právě teď před sebou. Držte si prostor. Co uděláte s novými informacemi, které jste obdrželi nebo jste na prahu jejich obdržení? Vstupujeme do cyklu elektrického vrcholu, který je vždy plodným obdobím duchovní aktivace.

Možná nemusíte v tomto okamžiku jednat, ale vědomě to posouváte tím, že na to v tomto okamžiku působíte nebo se na tom podílíte svým vědomím a uvědoměním. Sladěním se svým vnitřním duchem, sladěni s přirozenými Božími zákony, osobní úkoly probíhají nejefektivněji, nejsnadněji a nejpřirozeněji. Mnozí mohou v poslední době zažívat symptomy vzestupu, které mohou být těžké při magnetickém obrácení toku. Na určité úrovni dochází k přepólování magnetismu. Všechny naše smyslové orgány přijímají více vstupních informací pro fungování v našem světě. To může přetížit náš centrální nervový systém působením elektromagnetických frekvencí, které se mohou překlopit do pocitů závratí a vertiga, točení hlavy, problémů s rovnováhou, převracení žaludku. Vaše oči se cítí unavené a bolavé, jako u počítače, vnitřní uši jsou bolavé. Systém je vzhůru nohama, chaos a absurdismus, nesmyslný přístup k realitě, narušuje naši přirozenou schopnost přesně jednat v naší současné životní situaci.

Válka vědomí má narušit naše koherentní jednání v naší vlastní aktuální životní situaci. Nevíme, co máme dělat, co říkat, jak s těmito absurdními situacemi zacházet, protože nás to nutí do určitého zmatku v interakci s ostatními, kteří absurdní situace živí. Společnost je ve stavu úpadku a kolapsu a lidé se pokoušejí vrátit k normálu toho, co bylo 3D normou chování. Opět spoustu zmatku ve snaze rozvázat gordický uzel.

Alenka v říši šílenství (pozn. Infovojna - Slovenská psychiatrická republika).
Tato fáze nás tlačí k praktickým posunům v nových způsobech vztahování se bez ohledu na nesmyslnost situace. Nové přístupy, bez ohledu na to, co dělají ostatní. Buďte k sobě upřímní. Buďte věrní svému srdci. Ústřední otázkou je žít a být takoví, jací jste přirozeně, a nenechat si vnucovat nesmyslné absurdní přesahy. Věnujte pozornost svému kousku skládačky, ne kouskům jiných lidí. Když zpracováváte své dílky, je to samo o sobě nejúčinnějším úkonem udržování soudržnosti s naší nejvyšší časovou linií, jež existuje v budoucnosti, s naším nejvyšším Kristovým budoucím já.

Během květnové konjunkce Býka planeta prochází cyklem elektrického vrcholu. Planeta prochází cykly elektromagnetické aktivity, které dosahují vrcholné úrovně elektrické i magnetické síly během určitých časových cyklů, kdy cestujeme po ekliptice. Vrcholové cykly souvisejí s tím, jak rychle elektrony dosáhnou rotace uvnitř planetárního tělesa merkaba, která ovlivňuje obě relativní síly. Klíčovým slovem je zde rotace. Osa rotace a rotace je v pohybu, což vytváří všechny druhy vysokých podivností, pokud jde o závratě, problémy s rovnováhou, podivnosti v našem fyzickém těle, náš metabolismus, naše hormony, které na to reagují. Čím rychlejší je rotace, a to se skutečně děje, tím více se zesilují skalární vlny, které se promítají do celého planetárního těla a ley linií, které projevují určité elektromagnetické anomálie. Těžké symptomy vzestupu jsou způsobeny nadměrným tokem těchto elektrických a magnetických polí. A to jsme ještě nedosáhli vrcholu. Vrchol nastane při průchodu souhvězdím Býka.. kritické myšlení.

Na duchovní lekce frekvencí Vodnáře reaguje žlučník. Jak víme, je to velmi důležitá část našeho těla. Máme 44 bodů meridiánových linií na obou stranách, vlevo i vpravo, které tvoří žlučníkový meridián. Je to jediný meridián, o kterém v tuto chvíli vím, že má přímou vrstvu přístupu do fyzického řízení našeho těla z éterických vrstev, a proto je pro nás tak důležitý. Když nejsme upřímní sami k sobě/ ke svým buňkám, když nejsme upřímní ohledně svých skutečných pocitů, poškozuje to naši důvěru, poškozuje to náš zdravý úsudek naše kritické myšlení naše mentální schopnosti? Všechny naše duševní síly jsou poškozeny, narušeny. A to také ovlivňuje náš smysl pro spravedlivou mysl. Jsou lidé spravedliví? Což znamená: existuje spravedlnost, je spravedlnost spravedlivá, je spravedlnosti učiněno zadost? Nyní Vodnářský drak Slunečního Logu v těle Svatého Otce ve svém přirozeném zákoně říká: ʺSpravedlnosti bude slouženo! Nikdo není nad zákon. Jde jen o časʺ.

Své starosti o spravedlnost a právo tedy odevzdáváme Bohu. S vědomím, že tato situace, v níž žijeme, není svévolí člověkem vytvořených zákonů, které nám vládnou, protože si vybíráme a dovolujeme, aby nám vládla a vládla Boží vůle. Zlatá linie božího loga Uroboros se světle fialovýma křišťálovýma očima, vodnářský drak Strážce Svatého otce. Přírodní zákon vibrací, vše je v neustálém pohybu a nic neodpočívá. Vše vibruje rychlostí, která je buď rychlejší, nebo pomalejší, a také rotuje, což tvoří rychlost frekvenční vibrace mimo hmotnou sféru a do sféry, v níž je vše vědomou energií. Vše v našem vesmíru se skládá z vrstev vibrační frekvence poskládaných napříč dimenzionálními měřítky. Náš Svatý otec ve svém zlatém dračím těle se rozprostírá na všech dimenzionálních škálách.Energie je vědomí. Vědomí je energie. Smršťuje se nebo rozpíná, aby si udrželo svou frekvenci. Rychlost, jakou se tato energie smršťuje zpět ke svému středovému bodu, kterým je naše srdce, je rychlost vibrací. Kombinace vzorce vibrací, který je naším bodem kontrakce, tak oscilace, která je naší rychlostí expanze, určuje frekvenční rychlost veškeré energie a věcí. Procházíme rychlou frekvenční vibrací - zvýšením rychlosti oscilace. Rychlost otáčení naší frekvenční oscilace, rychlost frekvence, se zvyšuje. A to nás přivádí k tématu Vodnářský meridián.

Nová žlučníková matrice má být nápomocna při léčení problematických záležitostí - jak víme, naše těla byla prolezlá parazity, supresory, problémy, z nichž byla žlučníková matrice unesena. Luciferiánský únos nového světového řádu New Age hodlá a již unesl mnoho vodnářských principů našeho Svatého otce. Vodnářský projekt nebo vodnářská linie je jeho zákonem. Uvědomte si vodnářský únos pokřivením AI a vnějším konstruktem, chaosem a vnějším prostředím. Termín Vodnář byl v New Age pokřiven. Vodnářský zákon je zákon vibrací, sluneční logos v kosmickém christosu a organická architektura slunečního draka kosmického christosu.

Strážci uvádějí, že meridián žlučníku je vodnářský meridián. Zmínili se o vztahu jater a žlučníku, který symbolizuje pohyb věků od Ryb k Vodnáři v rámci větší mikro-makro kosmické struktury. Nyní Vodnářský sluneční drak našeho Svatého otce zakladatele oznamuje, že k tomuto posunu dochází právě nyní. Stejně jako žlučník představuje spravedlnost, příčinu a následek, soud. Vedlejší reakce a vedlejší produkt zákona vibrací představuje to, co přichází k soudu, nikoli hřích a vina a karma, ale pochopení toho, co je v souladu s pravdou, co je v souladu se lží - volba pravdy.

Musíme mít rozlišovací schopnost, abychom se přiblížili pravdě. Hledat pravdu s veškerou láskou v srdci, vnímat to, co známe jako správné a špatné pro nás uvnitř, že? To, co je pro nás správné, nám rezonuje. To, co je pro nás špatné, nám připadá nesouladné, škodlivé nebo destruktivní. Zdá se, že tyto funkce představují proces dokončení cyklu v našem orgánovém systému a karmickém miasmatu neseném po generace. A to ovlivňuje pravou stranu dvouvlnného průběhu na axiální linii 6D (vedle palce).

Zaměřme se tedy na téma obnovy Vodnářského meridiánu ve spolupráci a partnerství s naším milovaným Svatým otcem. Princip Zlatého draka Vodnářské linie - Sluneční drak Uroboros, představuje ochránce práva. Ty, kteří jsou v pravdě, chrání.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/18/aquarian-solar-dragon-ouroboros/

Zpět