2537 Náš život není náhodný Steve Beckow

[ Ezoterika ] 2022-05-11

Pracovníci světla jsou pracovníky světla, protože si před narozením sjednali smlouvu o službě v této funkci. Naši průvodci nám pomáhají smlouvy naplnit. Tento pojem představuje Matthew Ward: "Nejste člověk, který má duši; jste duše tvořená čistou světelnou energií lásky žijící v těle určeném speciálně pro takové osobní zkušenosti, které jste si vybrali ve smlouvě před narozením. Vaše smlouva je součástí dohody s ostatními dušemi, které s vámi sdílejí váš život, ale to vše je zapomenuto, když se vy i ostatní inkarnujete." (1) Mike Quinsey se v nedávné diskusi věnuje podrobnějším informacím. Rád bych zde jeho vysvětlení znovu zveřejnil. Není zaměřeno pouze na pracovníky světla, ale je obecnější. Velmi dobře však platí i pro ty první.

Poselství Mikea Quinseyho Vyššímu Já, 14. ledna 2022 https://tinyurl.com/mt2pn4p6

Znovu zmiňujeme, že vždy existoval plán pro váš pokrok a je před vámi vyložen, abyste viděli cestu k cíli. Stojí také za zmínku, že největší pomoc vám přichází od bytostí, které se inkarnovaly na Zemi, aby vám na vaší cestě pomohly. Než jste se narodili, byly s vámi probrány vaše potřeby, a pokud jste potřebovali určité talenty, byli jste s nimi spojeni. Život není tak náhodný, jak si možná myslíte, ale v konečném důsledku je volba na vás, i když vaši Průvodci udělají vše pro to, aby vás "nasměrovali" správným směrem. Dalo by se říci, že jednou z nejdůležitějších událostí ve vašem životě je volba partnera, a jak se dalo očekávat, i ta je domluvena s dostatečným předstihem. Často se lidé spojují v manželství, aby spolu prožili určité zkušenosti, které se budou týkat i jejich dětí. Zní to složitě, ale uvědomte si, že vaše minulé životy lze prověřit, abyste zjistili, co potřebujete k dalšímu vývoji, a zároveň přispěli ke zkušenostem jiných lidí. Dokonce i o rodinách se rozhoduje předem a nenarušuje to vaši svobodnou volbu, kterou jste uplatnili před narozením. Jen málo nebo nic důležitého se neděje náhodou. Každý má svůj životní plán, který pokrývá jeho potřeby. Nevyhnutelně se budete zajímat o své děti a ty hrají ve vašich prožitcích roli, která z jejich pohledu také naplňuje jejich potřeby. Vybírají si vás za své rodiče s vědomím, že je připravíte na jejich dospělý život. Rodiče by se tedy měli cítit poctěni tím, že byli vybráni jako ti nejpřijatelnější, aby jim poskytli potřebné zkušenosti a vedení. Vidíte nyní, jak dobře jsou vaše životní zkušenosti uspořádány, aby plně sloužily svému účelu. Pokud dokážete vstřebat a pochopit význam toho, jak uspořádaný a dobře naplánovaný je váš život, možná budete schopni vidět věci v jiném světle. I když se vám zdají být "vnuceny", je to prostě jen plnění vašeho životního plánu. Může to být těžké, někdy to může být velké zklamání, ale všechny zkušenosti vám mají pomoci růst a vyvíjet se. Kdybyste dokázali vidět širší souvislosti, přijali byste vše, co vám přijde do cesty, jako součást vašich potřeb k dosažení pokroku, pokud jde o vývoj vaší duše. Když se tedy seznamujeme se svou prací pracovníka světla, vložme do ní část nazvanou "pracovní kontakty".

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/05/our-lives-are-not-haphazard-steve-beckow.html

Zpět