4497 Cesta k osobnímu mistrovství Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2023-06-08

Když snižujeme nebo narušujeme integritu druhého člověka, okamžitě víme, co děláme. Znamená to, že v našem vědomí je anomálie způsobená vírou v naši smrtelnost. Pokud zoufale toužíme po něčem, o čem jsme přesvědčeni, že to nemáme, naše svobodná vůle ega může chtít na tom pracovat nebo vzít to, co chceme, z životní síly jiné bytosti; místo toho můžeme změnit své přesvědčení na to, že to, co chceme, už máme, a být za to vděční. Ať už je to cokoli, v kvantovém poli to již existuje a je připraveno, abychom to rozpoznali a uvědomili si to v naší zkušenosti. To vyžaduje, abychom rozšířili svou představivost za hranice našeho omezeného vědomí ega a otevřeli své vědomí větší části univerzálního vědomí. Dokud se budeme omezovat na vědomí ega, nebudeme si uvědomovat naši větší realitu.

Bez ohledu na cokoli jiného se naše realita skládá z toho, co si uvědomujeme v rámci našich přesvědčení o sobě samých. Jsme-li ochotni překonat svá přesvědčení, můžeme své vědomí otevřít většímu vědomí. Můžeme žít ve vibračním spektru kvantového vědomí. Poznání naší podstaty mimo prostor a čas nám dává perspektivu, která nám umožňuje pochopit dualistickou energetickou hru, kterou jako lidé hrajeme. Když se naučíme ujasnit si perspektivu, můžeme přikázat svému vlastnímu rozšiřujícímu se vědomí, aby bylo v každém okamžiku pozitivně zaměřené na srdce. To může přinést okamžitou svobodu, protože vědomí srdce je věčně posilující život. V souladu s jeho energií se všemu daří s vděčností, soucitem, láskou a radostí. Jsme přirozeně naplněni nad rámec svých potřeb a můžeme svobodně vytvářet vše, co si přejeme, způsobem, který nás těší. To vše se děje, když víme a uvědomujeme si, že je to pro nás skutečné. Právě zde musíme překonat svá osobně omezující přesvědčení, která určují naši realitu.

Můžeme proniknout do svého podvědomí, abychom rozpoznali a vyřešili svá omezení, což vede k transcendenci. Můžeme také učinit drastický skok v naší orientaci na realitu tím, že budeme žít podle toho, co hluboce známe a cítíme uvnitř sebe v každém okamžiku. Cvičením můžeme zostřit své intuitivní vědomí, které je naším spojením v rámci nekonečného vědomí bytosti, kterou všichni jsme a jejíž tvořivou silou v každém okamžiku vládneme, omezeni pouze svým osobním přesvědčením o tom, co může být skutečné.
Naše skutečná realita je nekonečné kvantové pole všech možností. Cokoli chceme zažít, můžeme mít, když si představujeme a cítíme, že žijeme v souladu s jeho vibracemi. Pokud se rozhodneme sladit s negativními, život ničícími vibracemi, snižujeme své vědomí. Naopak v souladu s vědomím srdce začneme zářit vděčností, láskou, suverenitou a radostí. Nejsme již omezováni smrtelností a vytváříme více radosti a větší lásky po celý svůj život.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/08/journeying-to-personal-mastery/

Zpět