4450 Zkušenost blízké smrti Jim Willis

[ Ezoterika ] 2023-05-10

Sokrates, Platón a Aristoteles tvořili v polovině 4. století př. n. l. ve starověkém Řecku trojici, která se stala nejznámějšími filozofy, kteří kdy žili. Byli zakladateli dnešního oboru. Všichni filozofové, kteří žili před nimi, se nazývají ̎předsokratikové ̎. Většina lidí, i když o oboru filozofie nic neví, pozná jména Sokrata, jeho žáka Platóna a Platónova žáka Aristotela, který se stal soukromým učitelem Alexandra Velikého.

Er Pamfilián
- V Platónově Republice je zmíněna Sokratova řeč, v níž Sokrates vzpomíná na téměř smrtelnou zkušenost ̎odvážného bojovníka ̎, který se jmenoval Er Pamfilián. - Podle Sókrata byl Er zabit v bitvě. Podle tradice bylo jeho tělo asi po 12 dnech položeno na pohřební hranici. - Než však byly zapáleny ohně, Er ožil a měl k tomu co říci. - Jeho ̎duše vyšla z těla ̎ a ̎putovala s velkou družinou ̎ do ̎tajemného kraje, kde byly v zemi dva otvory vedle sebe ̎. - Pozoroval beztělesné lidi, kteří cestovali vesmírem nahoru a dolů podle toho, jaký život žili. - Po sedmi dnech jim bylo řečeno, že musí cestovat dál, a po dalších čtyřech dnech spatřili ̎přímé světlo podobné sloupu, které se nejvíce podobalo duze, ale bylo jasnější a čistší ̎.

Renesanční rukopis
Zdálo se, že tento sloup slouží jako jakýsi závěs či čep celého vesmíru. Pohyb hvězd a planet i osudy všech živých bytostí se točily kolem tohoto centrálního čepu. Podle Sókratových slov to vypadalo, jako by ústřední čep byl hřídelí vřetena, které se ̎otáčelo na kolenou Ananky ̎, bohyně, jíž v jejích povinnostech pomáhaly tři sudičky:
- Clotho
- Atropos
- Lachesis...
Zatímco Er přihlížel, mnoho zemřelých duší se připravovalo na reinkarnaci do dalšího života na zemi. Jeden muž například zemřel dříve, než zažil hrůzy podzemí. Protože byl v nebi odměněn, rozhodl se žít svůj další život v naprostém protikladu k tomu předchozímu, a tak se rozhodl stát se mocným diktátorem...

Zdroj: https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia3/ciencia_astralplane72.htm

Zpět