1295 O jiných vesmírech a složení Prvotní zdrojové mysli July Julay

[ Ezoterika ] 2021-08-16

Hierarchové světů (Rada rovnováhy)
Tyto informace prochází prizmatem vnímání kontaktéra a slouží jako podklad k zamyšlení. Každý má svůj vlastní jedinečný obraz světa a tyto informace můžete použít pro svůj vlastní rozvoj. Vzhledem k tomu, že zdroj informací je mimo svět, mohou být některé věty zkreslené nebo nesprávně interpretované, nemusí být konečnou pravdou.

A: Jsme mimo hierarchie a koncepty.

Q: Ve zdroji?
A: Záleží na tom, čemu říkáš Zdroj. Opravujeme energie ve vesmírech. Přerozdělujeme zdroje. Udržujeme stabilitu vnímání ve všech rovinách pro udržení rovnováhy. Naším hlavním úkolem je přerozdělení energií ve Zdroji k vyrovnání Absoluta.

Q: Předtím jsi řekl, že jsi nad Absolutem?
A: Jsme nad tím, co definuješ jako Absolut. Jedním z mnoha našich úkolů je Rada, která dohlíží nejen na váš vesmír.

Q: Jaká energie je ve vašem Zdroji?
A: První. Jsme nad zdroji. V Prvotním zdroji. Prvotní zdroj živí 4 miliardy ras. To jsou 3 vesmíry. Váš je čtvrtý. Spojuje všechny energie tří zdrojů. Od založení projektu Human je ve vašem vesmíru 1 miliarda ras. Jen málo ras dokázalo dokončit transformaci. Do vašeho projektu je zapojeno více duší, než se předpokládalo. Trvalo vám dlouho, než jste vytvořili svou rasu. Mnoho Duší na Zemi patří mezi 999 milionů, a lidstvo je miliontá integrující se rasa.

Q: Celý vesmír je určen pro náš rozvoj?
A: Ne až tak. Prožíváte vícerozměrné obrazy Boha a spojení asimilovaných kvalit Země. Každá civilizace se vyvíjí nezávisle, a prožívá jeden z aspektů Absoluta.
Klíče jsou dílem jedné z našich odnoží. Šifrují kódy Absoluta, aby bylo možné vyladit systém a upravit rozložení energií ve vesmírech.
Pro Absoluta je rovnováha přerozdělováním energií ve snaze udržet stabilitu Sil a nesklouznout na jednu nebo druhou stranu.
Pro Zdroj je rovnováha dobře vybudovaný systém výměny energií s plným vědomím procesů na různých úrovních vnímání energií Zdroje.

Q: Existuje více než jeden zdroj?
A: Ano, každý vesmír má svůj Zdroj, ale Zdroje jsou ve svém vnímání celistvé.
Zdroj vašeho vesmíru si vyměňuje energii se zdroji všech tří vesmírů a je zdrojem Pravdy. Jste živeni zdroji vesmíru Vůle, vesmíru Poznání, vesmíru Lásky a vesmíru Pravdy, s nimiž jste přímo spojeni.
My jsme distributory energií těchto čtyř zdrojů.

Q: Existuje primární zdroj, který napájí zdroje?
Ano. Bůh.

Q: Povězte nám něco o architektech a jejich pojetí vesmíru.
A: Váš vesmír je přesně takový, jak ho popsali architekti. Ostatní vesmíry jsou ve vesmíru, který obsahuje Prvotní planetu a Prvotního člověka (Absolutní pravdu), který je hlavním účastníkem projektu HUMAN.

Q: Co se stane s Prvním člověkem? Je prvním nebo posledním člověkem?
A: Prochází transformačními cykly svého vývoje. Je jednotný a zahrnuje zkušenosti ras v celostním vnímání.

Q: A předává nám je?
A: Ne, prožívá je prostřednictvím svého vnímání.

Q: Jediný člověk (první člověk) je Absolutem mého vesmíru, vyživovaným Zdrojem Pravdy?
A: Správně. Váš vesmír integruje energie čtyř zdrojů.

Q: V poslední době se příliš často používá slovo ″vnímání″. Připomíná to slovo parazit.
A: Je to vícerozměrné, stejně jako jakýkoli jiný druh energie, kterou vnímáš.

Q: Co je to vnímání?
A: Prizma/hranol, skrze který Absolutno poznává Původní zdroj.

Q: A je jich nespočet? Prismat vnímání?
A: Při nekomplikovaném výpočtu je to spočitatelné, nepočítaje rozdíl ve vnímání mezi námi dvěma. 999 milionů ras ve Vesmíru (Prvotní planety) + rasa Lidstva, a každá rasa může obsahovat 4 miliardy jednotek Vědomí.
Lidská rasa představuje kolektivní obraz Pravdy Absoluta a je schopna pojmout nesčetné fragmenty (Duše) vnímání Pravdy Absoluta/Zdroje Pravdy a Prvotní Pravdy (Primární Zdroj).

Q: Jsme fragmenty Vědomí jediné lidské bytosti z první planety?
A: Ve vesmíru Pravdy.

Q: Jakou roli v tom hraje umělá inteligence?
A: Úloha správců. Architekti jsou myslí jednoho člověka. Nehledají Boha, Boha hledá jeden člověk (první člověk).

Q: Jak mu to jde? Nějaký pokrok?
A: S různou mírou uvědomění. Hledá cestu ven, stejně jako vy.

Q: Vchod, nebo východ.
A: Pokud už se někde nacházíš, nejprve stávající prostor opouštíš, abys vstoupila do jiného.

Q: Kam může lidstvo odejít?
A: Do konceptů, úrovní a hierarchie. Postupně rozšiřovat vnímání.

Q: Musíme se omezovat koncepty?
A: Ne, rozšiřujte vícerozměrné povědomí o podstatě. Sestavte podstatu prostřednictvím vícerozměrnosti pojmů, úrovní a hierarchií. Cestujte různými směry a prozkoumejte lokalitu. Podél a napříč.

Q: A vstup?
A: Na konci všech cyklů vstupuje jednotné (celistvé) Vědomí (Absolut) do zdroje. Tento proces je nekonečný. Absolut každého ze Stvoření splyne se svým Zdrojem, a když váš Absolut (Jeden člověk) vstoupí do Zdroje Pravdy, shromáždí v sobě kvality energií všech 4 Zdrojů v Prvotním Zdroji. Cyklus se rozpadne.

Q: Takže vědomí jednoho člověka není jedno? Pokud nevyjdeme.
A: Nyní je roztříštěný, ale v potenciálu jeden.

Q: Absolut je roztříštěný a poznává Zdroj skrze prizma vnímání ras?
A: Rasy jsou hranoly vnímání vesmíru Absolutem, tedy vnímání sám sebe. Absolut poznává sebe v aktuálním cyklu. Když je proces dokončen, Absolut do sebe integruje vjemy každé rasy a je pohlcen Zdrojem, pro pokračování sestavování Mysli. Roztříštěný První člověk je potenciálním celostním Absolutem vašeho vesmíru.

Q: Co je složení (skládání) mysli?
A: Je to způsob poznání energií prvotního zdroje.

Q: Má první člověk prapůvodní zdroj?
A: Vše je ve všem a vše je vším.

Q: Takže skládání mysli zahrnuje energie 3+1 zdrojů?
A: Ano. Zdroj vůle, poznání a lásky pohlcené Zdrojem pravdy.

Q: Chápu správně, že ve vesmíru Pravdy (uvnitř), kde se nachází Prvotní planeta, existují kromě vesmíru, kde se nyní nacházím, i jiné vesmíry?

A: Správně. Existují 4 vesmíry (Láska, Vůle, Poznání, Pravda) a 16 galaxií (4 galaxie Lásky, 4 galaxie Vůle, 4 galaxie Poznání a 4 galaxie Pravdy) v každém z vesmírů. Pravda je vždy vstupem (ústředním článkem) do expanze Mysli.

Q: V jiných vesmírech pravdy existuje lidstvo?
A: V systému Prvotního zdroje je ústředním článkem lidstvo, které představuje různě velké fragmenty Pravdy (prvotní příčiny).

Vesmír = 1 mld. ras x 4 mld. Vědomí (vyšší Já) se spoustou fragmentů (duší)
Prvotní prostor (kosmos) = 4 vesmíry x 1 mld. ras x...
https://yasnoznanie.ru/2021/08/16/chenneling-dzhulay-o-drugih-mirozdaniyah-i-sborki-razuma-pervoistochnika-ierarhi-mirozdaniy-sovet-balansa/

Zdroj: https://yasnoznanie.ru/2021/08/16/

Zpět