4472 Arien de Erra - vzpomínky, vnitřní znalosti a vlastní odpovědnost Cosmic agency

[ UFO ] 2023-03-18

Arien: Dobrý den, chci vyjádřit hlubokou vděčnost vám všem, kteří posloucháte, sdílíte a podporujete náš kanál, stejně jako kanál Mari Swaruu. Ještě jsem neměla příležitost se pořádně představit. Jmenuji se Arien. Můj partner Za´el a já jsme doprovázeli posádku Taygety a Swaruu po relativně krátkou dobu a cítili jsme se zde všemi velmi vítáni. Nevím, jaká bude odteď míra zapojení z mé strany, ale byla bych ráda, kdybych s tímto projektem mohla co nejvíce pomoci a být u toho, proto s vámi mluvím zde dnes.

Jedním z našich cílů je poskytnout vám jiný pohled na různá témata, o kterých se domníváme, že jsou důležitá nebo která mohou být pro lidi žijící na Zemi zajímavá, a snažit se pomocí našich slov a způsobů chápání reality dosáhnout ty, kteří ještě neměli mentální klik, aby si uvědomili, co očekávají na realizaci. Mým dnešním záměrem je hovořit o vzpomínkách a minulých životech, věnovaných zejména lidem, kteří se inkarnují s poměrně nebo velmi výrazným závojem zapomnění. Nejprve ale musím poukázat na to, co rozumím minulým životem.

Pokračujeme v konceptu času, který s vámi Za´el sdílel. Žádná minulost jako taková neexistuje. To je jen idea. Jediné, co existuje, je tento okamžik, ve kterém se nacházíte. Takže podle těchto kritérií neexistují ani minulé životy. Jsou to jen další okamžiky, které se dějí ve stejnou dobu, kdy jsem tady, ale rozhodli jste se zaměřit svou pozornost sem a rozhodli jste se odložit ostatní a na mnohé z nich dokonce zapomenout, protože to potřebujete, abyste mohli žít přesně tak, jak se vám líbí a jak to potřebujete pro svůj růst jako duše.

Na své cestě jsem potkala lidi, kteří si chtěli vzpomenout. Tito lidé mají a vždy měli mnoho vnitřní moudrosti, aniž by si to sami uvědomovali. Někdy se z pouhé zvědavosti při vtipkování diví věcem, které pro ně jako by nebyly důležité. Věci jako možná že v jiném životě byl někdo šachovým šampionem, protože odmalička byl vždy vítězným hráčem, bez ohledu na to, s kým soutěžil. Neuvědomuje si, že stahuje do a ze svého vědomí paralelní okamžik ve stejnou dobu, kdy je skutečně šachovým šampionem. Potřebuje ale potvrzení od někoho jiného, kdo mu řekne, že je to pravda, protože hluboko uvnitř si myslí, že je velmi hloupé si to představit. Mnohokrát si neuvědomují, že jsou to oni sami, tito lidé, kdo přichází s řešením, když hledají odpovědi. Nepotřebují, aby jim někdo potvrdil, že to souvisí s jejich osobností nebo životní zkušeností, a že je to z jejich situace správné. Co vede k tomu, že se z prostého imaginárního nápadu stává něco skutečného? To můžeš vědět jen ty. Existuje nekonečně mnoho možností a všechny jsou zde, takže můžete kdykoli přistupovat k čemukoli v závislosti na úrovni vědomí, na které se nacházíte, na vašich znalostech a důvěře ve své vnitřní vědění.

Je tu však problém, člověk se někdy ztratí, protože začne brát vše, co najde, za platné, uvědomuje si, že je nad ostatními, a dochází k závěru, že má pravdu, i když to znamená jednat neeticky vůči ostatním. Věřte si, ale nevnucujte své nápady svému okolí, protože oni to nemusí vnímat stejně. Existuje tolik realit, kolik je lidí, vzájemně se sbíhají, a ostatním mohou jejich pocity a emoce říkat něco jiného. Je na vás, abyste rozpoznali, co s vámi rezonuje a co ne, uvážlivě, moudře a eticky, s důvěrou a respektem. Patří sem negativní věci a události všech poznání sebe sama, osobnosti každého z nich, svých stínů, nákladu, který s sebou nesete, zážitků, které vás přiměly tak či onak přemýšlet. Myšlenky, které nyní máte, mohou být podmíněny tím, co si pamatujete, s čím jste souhlasili, že si budete pamatovat. Zároveň tyto myšlenky podmiňují to, co si budete pamatovat nyní v přítomném okamžiku.

To, co je skutečné, vytváříte vy a pouze vy. Musíte si dávat pozor na každý malý detail, protože může vést k jasnému vodítku, co si vybavit v paměti. Vzpomínka na minulé životy, tedy na tyto další okamžiky, ke kterým máte přístup, může přijít mnoha způsoby a můžete si je upamatovat sami. Jsem vaše vlastní vědomí, díky kterému vidíte, že to můžete a musíte udělat sami. Musíte se zeptat sami sebe, co chcete vědět, a soustředit se na to, abyste to zjistili. Ptát se někoho jiného je stejné jako nevěřit si a delegovat svou vnitřní moudrost na někoho zvenčí. A nakonec, jediné, co mohou udělat, je pomoci vám pochopit, že jste to vy a pouze vy, kdo má moc se tam dostat. Nikdo za vás práci neudělá. A to proto, že zapamatování je velmi osobní a pro každého jiné. Záleží na tom, zda chcete slyšet od svých blízkých mimo planetu Zemi, najít zdroj svého zdravotního problému, zjistit, proč máte osobnostní rys, který v sobě nechcete, nebo zda přicházíte s opakující se situací, jejíž důvod, proč tam jste, vás tak straší, že to nechápete.

A není nikdo, kdo by vás znal lépe než vy sami, tak se zeptejte sami sebe, co chcete. Napište to, pokud vám to pomůže být konkrétní. Výsledkem může být nejednoznačná odpověď, kterou musíte dekódovat, a ta se nemusí objevit přes noc, ale bude to trvat čas, měsíce nebo dokonce roky. Vše záleží na stupni vašeho zaměření. Ne všechno je tak jasné jako ̎v minulém životě jsem byl hudebník a byl jsem zabit, než jsem vydal své mistrovské dílo ̎. Možná to přijde jako hluboký pocit smutku, který vás zaplaví, když uslyšíte hru na violoncello nebo specifickou harmonii. Hledejte zdroj tohoto pocitu, který se ve vás bez zjevného důvodu projevil.

Musíte se naučit dekódovat své emoce, abyste pochopili, proč tam jsou, protože to nikdy nejsou prázdné významy. Hledejte zdroj toho, co vás tak dlouho utlačovalo a nakonec to ovlivnilo vaše zdraví, okamžik, kdy jste učinili dekret, postoje, které vám ubližovaly. Najděte své strachy a nejistoty, pracujte na sobě. Vím, že být tam dole je těžké, že je únavné a frustrující si nevzpomínat, ale nezoufejte, pokud to nestihnete, znamená to jen, že není správný čas. Udržujte to velmi přítomné ve své malé hlavě. Nakonec vše závisí na důvěře v sebe a respektování své doby a ostatních. Neexistují žádné zkratky, to zjistíte pouze vy vnitřní prací, moudrostí a trpělivostí.
Posílám vám všem velké objetí s láskou. Uvidíme se při jiné příležitosti.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/arien-de-erra-recuerdos-saber-interno-y-responsabilidad-propia

Zpět