2692 Sananda: Nová fáze probuzení James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-06-12

V této době přicházím znovu, abych byl s vámi a pokračoval v pochopení všeho, co v této době prožíváte. Mnozí z vás, ne-li všichni, nyní různými způsoby prožíváte časy velkých změn, protože energie jsou stále silnější a silnější, "narůstají" a skutečně sílí.

Přestože jste se na tyto energie aklimatizovali, jsou nyní stále silnější a dokonce i vaše těla mají někdy potíže těmto energiím odolávat, aby s nimi mohla pracovat. Hluboko uvnitř sebe ale víte, že sílící energie a to, jak vaše těla na tyto energie reagují, je to v pořádku. Nemáte příznaky stáří ani nic podobného, ani se nestáváte nemocnými, nic podobného. Vše se děje tak, jak je třeba. Jste nyní všichni na správném místě ve správný čas, přesně tam, kde jste. Umístili jste se tam sami. Vy, vaše Vyšší Já, vás umístilo tam, kde v tuto chvíli potřebujete být, abyste mohli pracovat na různých změnách, které vámi musí projít. Umisťuje vás na nová místa, na nové pozice, ať už je to nutné jakkoli, abyste byli ve správný čas na správném místě, protože energie vzestupu se stále více rozrůstají a nadále vás vedou vpřed k vaší síle.

Síla, která se ve vás nyní začíná objevovat, vám pomáhá dostat se mimo iluzi. A mimo iluzi se můžete stát tím, kým skutečně jste. Když si občas hrajete uvnitř matrixu, je to v pořádku a přesně to, co chcete dělat. Chcete totiž zjistit, že si užíváte okamžiku, každého okamžiku, jak jen můžete. Ale pak, když jsou pro vás tyto chvíle připraveny, se ocitnete mimo matrix, kde můžete prožívat energie. Můžete cítit energie. Můžete cítit, jak ve vás explodují. Tyto energie přivádějí vaše fyzická těla do různých měnících se stavů. Říkáte tomu "disociace". Souhlasíme, je to disociace, která se nyní odehrává ve vašem těle. Budete to pociťovat stále více. Budete je cítit a všímat si těch záblesků, které dostáváte mimo tuto dimenzi do vyšších dimenzí.

Vaše tělo se stává lehčím, jak vnášením světla do těla, tak i odlehčováním těla, stáváte se méně hustým. Občas máte pocit, že se vznášíte nad Zemí a to je skutečně v pořádku. Je třeba to přijmout a je třeba očekávat, že se to bude mnohým z vás, ne-li všem, stávat ještě více a více v různých obdobích během dne, během spánku. Vaše sny se budou také stupňovat, pokud jde o to, že budou stále živější, stále více prožívané. A stále více si tyto sny začnete pamatovat. Začnete si vzpomínat na své sny a uvědomíte si, že to skutečně byly sny, ale také změněný stav vědomí. A tento změněný stav vědomí se vrací do vašeho fyzického těla, když se vracíte ze stavu spánku.

Vše se opět spojuje dohromady a vzpomínáte na to, kdo jste. Stáváte se tím, kým jste. Stáváte se bytostí, kterou jste vždy byli. Toto je ten čas, kdy všichni přecházíte do nové fáze svého probuzení. Ano, všichni jste se v té či oné míře probudili. Přichází nová fáze, v níž se nyní probudíte ještě více. Nacházíte se nyní ještě více ve vyšších vibračních frekvencích a stále více si vzpomínáte na to, kým jste.

To vše je nyní v procesu. To vše je součástí procesu vašeho vzestupu. Neděje se to najednou, protože vaše fyzická těla by to nevydržela. Ale děje se to po určitou dobu. V průběhu období do vašeho těla proudí energie. Cítíte tyto energie stále více a stále více vyjadřujete tyto energie ven, do matrixu. Jakmile se ocitnete s ostatními v matrixu a začnete tyto energie prožívat skrze vás, dokonce i bez vás, aniž byste věděli, že to děláte. A rozhodně aniž by oni věděli, že tyto energie přinášíte dál. Ale oni tyto energie, vaše světlo, zažijí. Vaše světlo šířící se všude mimo vaši auru, stále dál a dál mimo vaši auru. A někteří možná dokonce řeknou: "Vidím vaše světlo!". Buďte na to připraveni. Přichází to.

Já jsem Sananda a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. I nadále šiřte své světlo všude, kde můžete. Jak nadále procházíte svými každodenními zkušenostmi, jste stále více schopni vyjádřit toto světlo k těm, kteří jsou připraveni jej přijmout.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/06/11/sananda-new-phase-of-the-awakening/

Zpět