2157 Ukrajina x Rusko Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2022-02-25

Velmi nás zajímá, jak se vyvíjíte a vzestupujete, protože váš růst je z našeho pohledu snadno měřitelný, a když můžeme vidět a cítit váš pokrok, přináší nám to radost. Když se díváme na lidstvo, hledíme na to pozitivní. Dáváme si záležet na tom, abychom se naladili na vaše úspěchy, na to, jak se vám daří lépe. Neignorujeme ostatní, ale naopak vidíme, že tyto ostatní aspekty lidstva jsou v procesu dohánění vás, kteří prokazujete, že se vyvíjíte a vzestupujete tam na Zemi.

Víme, že dívat se nyní na konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou s obavami a strachem nikomu neprospívá, ale také víme, že na Zemi je mnoho lidí, kteří se na tento boj dívají se soucitem, láskou a nabízejí uzdravení všem zúčastněným bytostem. Víme, že když si uvědomíte válku, bombardování, střelbu, chudobu, přírodní katastrofy a všechny druhy nespravedlnosti, stanete se soucitnějšími a hledáte způsoby, jak můžete pomoci. To je známka vašeho duchovního vývoje a to je to, co je na Zemi právě teď potřeba a co bylo potřeba vždycky.

Proto vás všechny, kteří jste se probudili a kteří víte, že jste tu proto, abyste pomáhali, vyzýváme, abyste posílali svou lásku, své léčení, svůj soucit a abyste drželi prostor pro lidi, kteří jsou zasaženi boji, jimž čelí lidé na Ukrajině, a také abyste posílali co nejvíce lásky lidem v Rusku, kteří se ocitli uprostřed něčeho, na čem sami nemají žádný podíl. Když máte situaci, kdy lidé prostě musí bojovat jeden proti druhému a nemají tušení, proč to dělají, je důležité s těmito lidmi soucítit a vědět, že to není vina vojáků. Soucítíte s civilisty a s těmi, které byste v každé situaci považovali za oběti, ale je také důležité vědět, že ve válečné situaci je obětí tolik.

I ti, kteří shazují bomby nebo střílejí ze zbraní, musí plnit rozkazy, jinak čelí hrozivým následkům, a svou vinu a hanbu si nesou po zbytek života. Proto můžete také poslat svou lásku, uzdravení a soucit všem, kteří jsou zapojeni do bojů mezi Ruskem a Ukrajinou, a vězte, že je to vaše cesta. Vaším úkolem je být tím, kdo tuto pozitivní energii vysílá, a není vaším úkolem rozhodovat, kdo má pravdu a kdo ne. Není čas zaplétat se do konspiračních teorií o tom, co se skutečně děje. Všechny tyto mentální gymnastiky nezpůsobí, že se budete byť jen trochu vyvíjet.

Když však lidé, a vidíme, že je jich mnoho, jdou do svého nitra a vysílají lásku tam, kde je jí v každé době lidských dějin nejvíce zapotřebí, vidíme obrovský vývoj, a to je to, co v době, jako je tato, na Zemi hledáme. Toho vidíme stále více, a proto se cítíme tak povzbuzeni tím, co vidíme, když se naladíme na vědomí lidstva.
https://danielscranton.com/using-the-energies-to-create-massive-changes-%e2%88%9ethe-9d-arcturian-council-2/>

Zdroj: https://danielscranton.com/

Zpět