2625 Hierarchie prcků a darebáků Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2022-05-16

Na památku mého drahého dávného přítele, milovníka Olega.. šťastnou cestu ...

Požehnaní bratři a sestry!
Opakovaně jsem vám říkal, že náš Vesmír je uspořádán tím nejhloupějším způsobem ze všech možných a celý tento Nesmysl je ʺvýkladní skříníʺ experimentálního svědění několika Stvořitelů a Spolutvůrců střední úrovně, kteří jej bezmyšlenkovitými "experimenty" nakonec dovedli do energetické slepé uličky. Bez ohledu na to, jak se nadýmali, ani jeden seriózní podnik neskončil v této ʺlaboratoři univerzální hloupostiʺ s nějakým významným úspěchem za obrovský počet eonů. Zároveň však mnoho z nich, omezení napůl vzdělaní umělci jako inovátor/dobrodruh Lucifer, se proměnilo v děsivé katastrofy a smrt obrovského množství tvorů! Hlavním důvodem této všeobecné hanby byla a zůstává jejich touha nějak obejít velké zákony rozumu, což je nemožné, a proto výsledky všech vytrvalých pokusů byly předvídatelně neúspěšné a katastrofální.

Správný člověk na nesprávném místě, a proto s těmito hlupáky nezačne něco fungovat dříve, než si tyto zákony uvědomí, protože je NIKDO nedokáže ʺpřechytračitʺ, dokonce ani ʺvelcí bohové pro které je naše "místní" božstvo se vší svou arogancí a ambicemi jen nicotou z Orvontonu, nic víc. Celá historie tohoto Vesmíru, počínaje prvním hloupým ʺexperimentemʺ, který v jeho prostorách provedli tito zkurvení Tvůrci/Spolutvůrci v područí jejich hloupých vykonavatelů, je ve skutečnosti jeden souvislý zločin.

(Opravdu, Pane? Jak jsi proboha mohl dovolit, aby tady tito hnidopichové udělali takový vesmírný nepořádek, a pak mluvit pozemšťanům o lásce a světle? Co je to láska? Co je to sakra "světlo"? Takové špatné "tvůrce" a "spolutvůrce", stejně jako jejich "pomocníky", kteří se podílejí na této naprosté ohavnosti, jste měli už dávno dekódovat až k jejich původním matricím! Nebo jim alespoň udělejte to, co jste udělali Luciferovi. Dobře, Všemohoucí! O zvláštnostech takové "lásky" si s Tebou promluvím soukromě, ale zatím pokračuji v tématu tohoto materiálu).

Je pravda, co nedávno řekl mistr TAO z MZNZ: "Nebojím se lidí, entit, "bohů", protože idioti jsou všude, bez ohledu na úroveň jejich "vibrací" a vrstev jejich "těl". To vše je pravda, přátelé, a v tomto materiálu najdete mnoho potvrzení výše uvedeného. Začněme tedy.

Jakmile tito ʺstvořiteléʺ a ʺspolutvůrciʺ dostali od Všemohoucího Boha k dispozici hmotu a energie, brzy se dali do pohybu a vyšlechtili tolik druhů "zvířátek" éterické a fyzické povahy, že je ani nemohou "nakrmit", protože pak už vše samo pokračuje geometrickou řadou. V důsledku toho je nyní celý vesmír "zásoben" nejrůznějšími formami života. Jde jen o to, že po mnoho eónů nebylo dost energie, která by tuto nespočetnou hordu tmářů uživila, a proto v ní bujně kvetly procesy jejího nezákonného drancování násilím nebo lstí. ʺExperimentální" vesmír "stagnoval", dokud Mistr (tj. Bůh všeho, co je) před několika desetiletími nezačal posílat těmto šmejdům nové "dotace", a proto je nyní vše opět v pohybu! Navíc si mnozí naši "bohové" a jiné "vyšší síly" připisují zásluhy za tento jev. Je to zkrátka směšné a hříšné! Lidé na Zemi by měli vědět, že nejhloupější "experimenty" prováděli tito "Synové Boží" právě v našem sektoru vesmíru. Hlavní šílenství se odehrávalo v rameni Galaxie "Orion", kde byla "nejtemnějším" místem Země, ačkoli byla původně stvořena jako planeta Světla.

Bezohledná drzost, s níž se na ni útočilo v dobách Luciferova ohavného "experimentu", je stále předmětem rozhořčení v těch částech Galaxie, kde ještě existuje svobodné myšlení. V důsledku expanze zákeřné umělé inteligence, která je jedním z nejodpornějších výplodů nezodpovědných "experimentů" v našem vesmíru, se tato útočiště rychle zmenšují, a proto se "mor" (jak nazýváme bytosti a entity zblbnuté jejich ideologií) stále častěji obrací k Zemi. Současně se na samotné planetě v posledním desetiletí (kromě odporných Draků, Repů, Šedých a "nubů") prosadila skutečná nadvláda Satanoidů a "technogenů" (v terminologii IWNZ). Tyto věci zde byly tajně nazývány "božskou" strukturou nebo prostě "bohem" (jak kdo preferuje), který se obvykle nazývá "Hlavní determinant". Není to nikdo jiný než podřízená mysl pověstného "Hlavního architekta", který je zase "žákem" či "učedníkem" našeho "místního" Absolutna (Absolutů). Právě tento "rozum" provádí už deset let nad pozemšťany své hloupé "experimenty", v jejichž rámci celá jím pozvaná mimozemská chátra pod rouškou zlovolných narážek na zbídačené lidstvo bezohledně vykořisťuje lidi a Zemi.

Naštěstí se však lidé postupně "probouzejí", a tak mýtus o "hříšnosti" a "chamtivosti" lidí, který má ospravedlnit zvěrstva páchaná na pozemšťanech, nyní zjevně "praská". Ani spekulace o "negativní karmě", kterou lidé údajně nashromáždili v průběhu své předchozí evoluce, nepomáhají, protože mnozí lidé si dnes uvědomují, že v posledních desítkách tisíc let na Gaii žádná skutečná evoluce neprobíhala! Vše bylo jen podvod, loupež, vykořisťování a ohavnost! A co teprve dlouho trpící "pátá rasa", tedy současné lidstvo Země, které bylo po celou dobu své existence nejprve nemilosrdně mrzačeno a poté podle týráno a nestydatě klamáno! Jeho "vývoj" od věku k věku probíhal v atmosféře neustálého drancování, zlovolného zasahování a manipulace ze strany vnějších destruktivních sil, cynického a krutého šikanování. To vše se dělo v průběhu mnoha "experimentů", které na pozemšťanech nemilosrdně prováděli "vědci" různých "hvězdných ras" naší Galaxie, včetně více než dvou desítek genetických, které dodnes nebyly dokončeny! Teď si stěžují, že lidstvo mimozemšťanům nedůvěřuje a neočekává od těchto tvorů nic dobrého.

Celkově vzato, řeči o lidské hříšnosti, krutosti a chamtivosti nejsou ničím jiným než Lží a Ohavností, záměrně násilně organizovanou Falešnými intervenčními darebáky a jejich komplici, kteří v "minulosti" ovládli naši planetu. Skutečným cílem tohoto podvodu bylo (a stále je) drancování zdrojů Gaii a vykořisťování lidí z jejího povrchu prostřednictvím nejrůznějších zákulisních "dohod" a přímé manipulace s lidským vědomím. Mimochodem, to je oblíbená technika všech navštěvujících Darebáků, kteří už dávno vědí, že pozemšťané nejsou vybaveni ani těmi nejzákladnějšími ochrannými strukturami, které mají k dispozici ostatní bytosti v naší galaxii. Speciálně to zařídila podlá rodina Anu, která v "minulosti" stvořila současnou lidskou rasu jako své otroky, poté ji "dorazili" zlý Draci, o jejichž zločinných činech jsme již nejednou psali, a proto se nebudu opakovat.

Za účelem dosažení těchto hanebných cílů usilují tyto destruktivní struktury a civilizace od století ke století o nesváry různých ras a etnik, aby v procesu konfrontace zemí a národů sbíraly od pozemšťanů jejich úrodu "havvaha" (nebo "loosh"), který vyzařujeme v hodinách bolesti nebo strachu. Tyto energie utrpení jsou jejich hlavní potravou! Proto Temné síly, které na Zemi pozval zlý a krutý Lucifer se svou "Temnou osou", ji změnily z planety Světla ve Farmu strachu a Jámu utrpení. Naštěstí se v našem mrňavém Stvoření našli Požehnaní, kteří se na přelomu epoch postavili na stranu ubohého lidstva Země a navzdory lhostejnosti všech hierarchických Mudrců (jako byli radní ze Síria) se "dostali" k Vládci, který zrušil neúprosně se blížící kataklyzmatický výkyv a fotonový pás na planetě! Jak jsem již několikrát uvedl, na pokyn Všemohoucího Boha byla naše planeta chráněna zvláštním hologramem, který umožnil pozemšťanům pokračovat v jejich existenci. Přesto je situace na Gaii stále velmi obtížná a otrokáři by zde rádi zůstali navždy, aby sklidili svou "úrodu" energie utrpení i mimo ni. Proto tento falešný mýtus o lidské "hříšnosti", "krutosti" a "chamtivosti", nezbytný k tomu, aby si udrželi svou nezákonnou moc nad planetou, pokračovali v jejím bezuzdném drancování a přenesli odpovědnost za své zločinné činy na zmrzačené a oklamané lidstvo.

Tito darebáci nemají žádné morální zásady, mají jen ty vlastnosti, které záměrně přisuzují lidem, no, oni sami se řídí "právem síly". Již mnohokrát jsem v jiných článcích vyprávěl, jak všichni tito mimozemští lupiči a nájezdníci odtrhli polovinu Stvoření a někteří z nich se pak rozptýlili po různých hierarchiích, kde nyní s chytrými "tvářemi" vynášejí pokrytecké soudy o všem na světě, včetně těch o pozemšťanech.

Ve skutečnosti tvorové všech druhů a původu pošetile zavedení Stvořiteli a Spolutvůrci výše zmíněného druhu už dávno násilím nebo lstí vtrhli na Zemi. Naše "místní" božstvo, již dávno otrávené prvotupostí a prvohnusem jim dokonce pomáhá zotročovat pozemšťany, protože je samo z poloviny plné bývalých členů Falešného zásahu. Většina z nich se nyní opět snaží využít obtížné situace planety k tomu, aby se "rozrostli" na úkor utrpení vyvlastněného lidstva a drancování Země, přičemž nikdo přirozeně nechce nést odpovědnost za zločiny, které spáchal nebo "dovolil" spáchat.

Proto čím více drancují Zemi a "vysávají" energii lidstva, tím drzeji a hlasitěji nám předkládají různá tvrzení a požadují od lidí "pokání" za zločiny, které na planetě spáchali. Prostě vrchol cynismu, pokrytectví a podlosti! Mimochodem "hierarchie" vytvořené po Falešném zásahu do našeho vesmíru, sloužily jejich touze po další destrukci, zotročení zbývajících světů a pohlcování ʺuvolněnýchʺ zdrojů, tedy v podstatě podpora bezpráví a loupeží. To je přesně důvod, proč jsou napůl složeny z kosmických podvodníků, kteří slouží jako ʺzástěnaʺ pro rabování a podvody se všemi následky pro dosud ne zcela vypleněné světy tohoto vesmíru. Od toho tu jsou! Jak to tedy dnes vypadá v hierarchických řídicích strukturách, které jsou povolány k tomu, aby se zabývaly naší sluneční soustavou včetně Země? Pojďme společně analyzovat jejich činnost, drazí, a pak ihned pochopíte, proč na Gaii místo hromadného Vzestupu pozemšťanů a dlouho očekávaného Odhalení nyní dochází k oněm smutným událostem, které pozorujete kolem sebe.

Musím říci, že v našem sektoru Galaxie je problém "technogenetiky" (v terminologii mistra TEA/TAO z IWNZ) velmi palčivý, protože důsledky zlých "experimentů" nezodpovědných Stvořitelů a Spolutvůrců a jejich "talentovaných" a "zvídavých" potomků mají skutečně obludný rozsah. Nekontrolované vytváření kohokoli a čehokoli jiného vedlo k neuvěřitelnému množství umělých hybridů, technogenů a fantomů. Tento pseudoživot prakticky zaplavil vše kolem, přičemž každé společenství nebo civilizace těchto "bytostí" mají své vlastní zájmy a ambice. Hlavní je pro ně otázka potravy, protože nemají vlastní přirozené zdroje energie, a tak se ji snaží získat jakýmikoliv prostředky, včetně těch naprosto nelegálních, samozřejmě pomocí živých bytostí, které se živí přírodními zdroji. Tito tvorové na nich parazitují, berou si energii bez dovolení a smyslu pro proporce a nic za to nedávají. Za tímto účelem se do obětí obvykle tajně zavádějí neviditelná zařízení, stahují se různé programy, pomocí nichž se provádí neustálé čerpání, nebo se provádějí zločinné "experimenty".

Entity na "jemných" úrovních jsou také vystaveny nevyprovokovaným útokům různých typů "technogenů". Mnohé z nich pak byly násilně rozděleny na kusy, aby se od té doby používaly jako zdroje energie pro zařízení nebo nové technogenní výplody. To se děje všude na Zemi a v jejích "tenkých" slupkách, drazí! Dokonce i mnohé vyšší Já pozemských lidí byly již dávno uchváceny technogenními civilizacemi a v nevyhovujícím stavu jsou drženy ve zvláštních "stájích" jako zdroje energie. V tomto případě se mnozí "kurátoři" takto zachycených vyšších Já dávno rozprchli, a o jejich existenci zůstaly jen záznamy, které pak záhadně zmizely neznámo kam! Tak skončili mnozí "slavní tvůrci bohů" a "sluneční andělé" (jak tehdy lstivě a drze nazývali naše Duše) po jejich naivním souhlasu s účastí na "odvážném experimentu Lucifera", který se v našem zaběhnutém Nebadonu, v jehož čele tehdy stál "archistratigos" Michael, představil jako "Otec svobody". Pokud se nějakému vyššímu Já podaří vymanit ze "stáje" technogenů, kde jsou neustále "dojeni", přijde si na své až po poměrně dlouhé době ve speciálním rehabilitačním centru.

Proto ani jedna civilizace v Galaxii nechce převzít tento umělý život, který nemá žádné vyhlídky na duchovní rozvoj, a jen nenasytně spotřebovává jejich energii! Ale není snadné se jich zbavit. Pokud nejsou technogeni zásobováni energií nebo se je snaží vytlačit z hranic svých prostorů, nechtějí ukončit svou existenci, organizují destrukce a války, a násilím získávají potřebnou energii v nižších hustotách nebo drancují "horizontálně". Neustále vytvářejí nové platformy a laboratoře v "jemných" rovinách, kde rozebírají ukradené nebo podvedené entity, provádějí nelegální "experimenty", vytvářejí další a další fantomy a hybridy. Tito pak způsobují spoustu problémů, přinášejí mnoho bolesti, rozsévají spoušť a zkázu.

Tento stav byl hierarchům na všech úrovních, včetně té naší "místní", dávno znám, ale do poslední chvíle nikdo nevěděl, co s nimi vlastně dělat? Jak zastavit toto rychlé šíření pseudoživých tvorů? Mnohokrát se o tom diskutovalo na zasedáních různých "galaktických rad", "výborů" a "kongresů", které se jako obvykle rozcházely v názorech. Někteří účastníci podporovali jejich vyloučení z našeho Stvoření, protože si uvědomovali škodlivost a dlouhodobé důsledky přítomnosti technogenů s jejich parazitickými životními principy. Jiní nebyli ani pro, ani proti, ale nevadilo jim, když se někdo dobrovolně ujal nevděčné role "mrchožrouta", aby vyčistil prostor od takových komunit. Další prohlašovali, že všechny formy života, včetně technogenů, mají právo na existenci, a zasazovali se o rozvoj interakce mezi různými civilizacemi.

Obecně na takových setkáních nejčastěji vládla atmosféra pokrytectví a pragmatismu, protože příliš mnoho účastníků se tvářilo, že jsou dobří, správní a tolerantní, ale bohužel na úkor prodlužování utrpení lidstva z povrchu Země a ostatních bytostí naší Galaxie, které jsou sužovány technogeny. A když se pak samy dostaly do potíží (například během válek s plazy), tytéž "humánní" civilizace doslova prosily galaktické "Síly světla" o rychlé osvobození od utlačovatelů, a to i za cenu jejich zničení, což se často stalo. A tak vyšlo najevo, že nikdo nechce převzít odpovědnost za vyhnání technogenů, být v očích ostatních "zlý" a "ušpinit si ruce". Celkem vzato jsou to političtí prostituti, nic víc! Jak už jsem vám, přátelé, opakovaně říkal, lež, pokrytectví, cynický pragmatismus a "právo síly", které se za ně skrývá, mohou sloužit jako "vizitka" našeho vesmíru.

V čem spočívá problém "technogenity"? V terminologii MZNW ("Svět obyvatel Nové Země", jež hlavní Mistři posledních 5 let zvelebují) se pod tímto slovem nerozumí sféra techniky, kterou znají pozemšťané (tedy naše továrny, závody, zařízení, letadla a auta, domácí spotřebiče a elektronika), ale spíše "éterická" společenství, která jsou běžným 3D viděním pozemšťanů neviditelná, ale neustále do nás (a dalších živých bytostí) vkládají své konstrukce a zařízení, aby odčerpávala životní energii, protože sama jsou zbavena přirozených zdrojů energie. Jsou to jedni z nejneodolnějších a nejzákeřnějších "experimentátorů", kteří po tisíce let přinášeli (a stále přinášejí) lidem Gaii mnoho zla, skrytě se vtírají z "jemných" plánů do naší energie a nezákonně umisťují destruktivní programy, zařízení, symbionty a další ohavnosti. Kromě neustálých krádeží naší životní energie vytvořily všechny tyto technogenní společnosti v okolních prostorech a na jemnohmotných rovinách Gaii síť svých "laboratoří" a "platforem", kde z ukradených materiálů a energií neustále shromažďují nové subjekty pseudoživota - biotechnologie a fantomy, nejrůznější "hybridy" a další "nemrtvé", kteří se rychle šíří vesmírem jako rakovina.

To je docela vážný problém, drazí, protože z "technogenu" nelze znovu vytvořit živou vnímající bytost. Proč? "Technogenicita" je ve skutečnosti slepou uličkou. Kromě toho ničí životní prostředí a zamořuje vše kolem sebe, spotřebovává nekonečně mnoho energie a neustále zvyšuje těžbu dalších a dalších zdrojů potravy jakýmikoliv prostředky. Taková společenství nemají žádný morální problém, protože technogenové nemají žádné potřebné orgány k vnímání širšího spektra reality, než jaké jim poskytují jejich programy stanovené při vzniku těchto pseudoživých bytostí. Zároveň se mnohé civilizace naší Galaxie již dávno samy staly "technogenními", a proto na radách a kongresech prosazují zájmy pseudoživota a vydávají tuto slepou cestu za "odvětví vývoje". Z jejich pohledu mají techno-civilizace právo na existenci, pokud nikomu nebrání, ale naopak podporují svými technologiemi a umožňují rozvoj ostatním. Jako by si pokrytci neuvědomovali, že technologie vytvořené člověkem vedou vždy k degeneraci, problémům s plodností, umělým hybridům, biotechnologiím a ničení životního prostředí!

Pokud jde o Zemi, nejenže tito početní tvorové zde všem vadí, ale už dávno se svými "chapadly" omotávají kolem lidí a ve dne v noci z nich vysávají energii jako z baterií! Subtilní těla mnoha pozemšťanů jsou doslova napěchována jejich destruktivními programy (zejména pro normální zrak neviditelnou "programovací jednotkou" umístěnou v levé horní části paže), nejrůznějšími zařízeními a strukturami určenými k omezování vědomí, vůle a spojení s naším vyšším Já, a k mnoha dalším zlověstným účelům. Nezkušenost pozemšťanů ve všem, co souvisí s jejich jemnohmotnými těly, energií atd., způsobená zánikem "UČITELŮ", využívají tito neviditelní darebáci k vykořisťování pozemšťanů podle své vůle, a darebáci v galaktických radách tyto zločiny kryjí, protože sami tak či onak z technogenů profitují. Taková je smutná realita, drazí!

To vše musí přestat, a čím dříve, tím lépe. Takové systémy bobtnají jako kvasinky v našem vesmíru a neustále hledají energii, lstí a úskoky lákají příliš důvěřivé subjekty, aby je rozdělili na části a použili jako "baterie" pro své konstrukce a vytváření nových "biotechnologií". Hlupáci v našich hierarchiích si naopak naivně myslí, že se k nim všichni ti technologové nikdy nedostanou, jenže oni už vychovávají programové biotechnologie z potenciálu jimi ukradených živých energií, a i když jejich tvorové nemají "mozek", energeticky jsou schopni stoupat. Jejich prostřednictvím technogenové plánují "dosáhnout" vyšších dimenzí, kde jejich tvorové budou tupě jednat podle programů úzké mysli, které jim byly vštípeny, a budou se snažit učinit ze všeho a všech kolem sebe zdroj zdrojů a moci. Pak budou tito "mozkomorové" z hierarchie "křičet" tak hlasitě, že je "uslyší" i Všemohoucí. Důkazem toho může být převzetí "živých" zdrojů energie v našem zchátralém vesmíru technogeny, ke kterému již došlo.
Dalším problémem spojeným se Zemí je velké množství "nelegálních" inkarnačních kanálů, kterými do lidských těl "sestupuje" množství destruktivních duší z celé galaxie.

Tyto kanály ovládají zlovolné skupiny, a dokonce celé civilizace, které mají zájem na udržování takových "mezer", jež jim umožňují ovlivňovat lidstvo, provádět nebezpečné experimenty, prosazovat kruté scénáře a pustošit planetu kvůli získání vytoužené "gavvy" (krmení). Hýčkáni beztrestností a absencí pána těchto prostor (nikdo nebere v úvahu ubohou Gaiu a jejího "spolubydlícího") prakticky zaplavili Zemi blázny, psychotiky a maniaky, fanatiky, narkomany, zločinci a LGBT, přičemž lidská těla používají jako jakési "inkarnační nádoby", do nichž umisťují duše toužící po takových zážitcích a fantomy pracující podle programů, které do nich tyto civilizace vložily. Tento "odpad" je sem pravidelně nelegálně vyvrhován a pozemšťané pak překvapeně hledí na své "potomstvo". Nevědí, že dítěti dávají jen tělo a jaká podstata do něj "sestoupí" nezáleží na nich a ani na "Bohu a jeho archandělech", jak naivně věří. Ve skutečnosti to všechno závisí ze tří čtvrtin na naší bezohledné a netalentované hierarchii s jejími oficiálními kanály a zbytek na výše zmíněných pašerácích. Takový "inkarnační chaos" neexistuje nikde jinde než na Zemi! Naopak, čím vyspělejší je ta či ona galaktická rasa, tím přísněji její kněží sledují kvalitu inkarnujících se duší a nepřijímají ty, které jim neodpovídají úrovní vývoje, zkušenostmi z minulých životů nebo cíli toho nadcházejícího.

A tady... Jako by lidé na Gaii neměli dost bezohledných Drakoidů, Reptiloidů a Anu, Šedých a dalších zotročovatelů, přilnavých agregátorů, podlých "nubů" pracujících z jemných rovin na vědomí pozemšťanů a Satanoidů, které před deseti lety speciálně pozval na planetu "Hlavní hlídač", aby doplnili své zkušenosti s vypracováváním scénářů. To vše jsem měl na mysli, když jsem vám opakovaně říkal, že lidstvo na Zemi je prakticky ze všech stran obklopeno Zaprodanci, Pokrytci a Kolemjdoucími a vše, co se dnes na planetě děje, je přímým důsledkem jejich neustálého zasahování do lidských záležitostí.

Vraťme se nyní k tématu "nelegálních inkarnačních" kanálů, drazí! Pro destruktivní síly je výhodné podnikat za zády naší oficiální hierarchie (která je jen sbírkou Darebáků a prohnaných Lumpů). Aktivně bojují proti pokusům uzavřít nelegální kanály inkarnací na Gaii a napadají její pracovníky, kteří se snaží zákaz zavést. Hierarchie, která nedávno zakázala přízrakům přicházet sem "oficiálními" kanály inkarnace, se nyní skutečně snaží uzavřít i "nelegální" kanály, ale zatím se jí to nedaří, protože je příliš roztříštěná, byrokratická, nedůsledná a netalentovaná. Omezuje se na prázdné tlachání a nekonečné diskuse o problému, i když je nejvyšší čas "použít sílu". Pracovníci téže hierarchie, kteří patří k Zemi a brání rozbujelým nelegálním inkarnacím na planetě, jsou čas od času napadáni a někdy i vážně zraněni. Navíc jsou takovými útoky často postiženy Entity, které dobrovolně pomáhají hierarchii při odhalování a likvidaci "nelegálních" kanálů, jimiž se do těl pozemských lidí inkarnuje doslova kdokoli a kdykoli.

Konfrontace se odehrává také kolem míst a laboratoří technogenů, určených k výrobě experimentálních tvorů, kterými zaplavili tento sektor Stvoření. Jejich útoky jsou den ode dne zákeřnější a nebezpečnější. Doby jednoduchého mlácení jsou pryč. Nyní plně využívají "nanotechnologie", které mohou postupně měnit vědomí entit nebo dokonce zničit celý krystal jejich vědomí. Současně se zvýšil počet útoků na lidi, kteří aktivně pracují na tom, aby zbavili Zemi všech zlých duchů, nebo šíří znalosti na podporu lidského probuzení. Zatímco v minulosti byli napadáni převážně ti první, nyní musí čas od času čelit útokům i mistři světlušek. To nečekali, protože se domnívali, že jsou pod patronací, a tedy i ochranou Světlých sil. Ty jsou jako obvykle více zaměstnáni "přežvykováním" a žvaněním o Světle a Lásce než pomocí pozemšťanům v těžkých situacích. Takže to dnes schytávají všichni, ale lidi jako já se snaží umlčet s obzvláštní horlivostí.

Musím říct, že zima byla v tomto ohledu náročná a musel jsem se s ní nepřetržitě prát. Po řadě materiálů o "nubech" a agregátorech se zdá, že se tito utrhli ze řetězu, a zatímco dříve agregátoři škodili jen sporadicky a jednotlivě, v posledním týdnu se objevují ve skupinách každý den a používají ty nejzákeřnější metody, aby zničili starého, nemocného chudáka. Naštěstí nejsem sám a mám i nějaké dovednosti, ale hlavně děkuji bohu, který se zájmem sleduje, jestli si s těmi útoky dokážeme poradit sami. Pán všeho, co je, je velmi zvědavý! Rád se na to dlouho "tiše a klidně" dívá, i když se to Jemu, velikému, vůbec nelíbí... Proto menší Božství, všichni naši archandělé a hierarchové den co den ve snaze přehlušit svůj strach hlásají lidstvu: "Bůh je láska" a "Bůh může jen milovat". Vědí, že může každého milovat až k smrti, pokud chce. Příkladů takové "bezpodmínečné lásky" je mnoho.
Dalším příkladem žalostné bezmocnosti naší podmíněné hierarchie je sílící tendence hromadného vystupování různých entit z inkarnace, údajně podle jejich vlastního přání, aby byly následně přeneseny neznámo kam. V důsledku toho tato vyšší já nemohou najít své vlastní energie, ať se snaží sebevíc!

Například před nedávnem opustila pozemskou inkarnaci ve stejnou dobu skupina duší, ale než se k nim dostala skupina bytostí z Andělského systému, aby je doprovodila, zmizeli neznámým směrem. Andělé se obrátili na Galaktickou radu, aby zjistila, kam tyto duše odešly, ale bohužel - až dosud bez odpovědi! Kdo potřebuje mizející entity s živým energetickým potenciálem? To praktikují uměle vytvořené civilizace, jejichž nelegální kanály nefungují trvale, a proto je lze odhalit až ve fázi aktivace nebo již v procesu vysílání nové várky naivních duší. "A proč naivních?" Prostřednictvím emisarů, kteří jsou na planetě inkarnováni v lidských tělech, mnohé struktury vytvořené člověkem umně verbují lidi, kteří touží po duchovnosti nebo pohodlné existenci v jiných světech, a slibují jim "urychlený vzestup" do některých vyšších dimenzí nebo "snadný přesun" do pohodlných míst pro inkarnaci. Technogenové, kteří tyto zářivé vyhlídky předkládají lidem na Gaii, kteří nemají ponětí o tom, co se děje, po svém odtělesnění předávají svou energii těmito nelegálními kanály k dalšímu využití jako zdroje energie pro technoprojekty.

Nemusí čekat na smrt těla, ale duši nahradí její přízračnou kopií, aby si okolí ničeho nevšimlo, a tělo je stále živé. Člověk je přítomen ve fyzické realitě se svou bývalou osobností. To se dnes děje na celé planetě, drazí! Proto v poslední době došlo k celé řadě vážných střetů mezi pracovníky místní hierarchie a zástupci zlovolných struktur sloužících těmto nelegálním kanálům, při nichž utrpělo mnoho subjektů. Nakonec, poté, co kvůli tomu vypuklo několik skandálů v Galaktické radě, se technogeni stali zákeřnějšími a odstranili stráže z dohledu, a nainstalovali technologické vybavení. Většinou jde o neviditelné "sítě", které při kontaktu vážně poškozují entity a esence. I když je toto vybavení objeveno, obvykle není jasné, kdo je jeho vlastníkem, a nelze najít jeho konec. A protože technogenům je stále častěji bráněno v odběru živých energetických proudů ze Země, dochází stále častěji k útokům na prostory Inkarnačního centra a ohrožen je i klíčový trezor. Naštěstí je stále dostatečně chráněn, a to i speciální technologií, která ho v případě narušení deaktivuje.

Stručně řečeno, mnohé struktury se nechtějí vzdát svých pozic ve věci nelegálních inkarnací na planetě a bezuzdného vykořisťování pozemšťanů a všemi možnými prostředky se brání všem hierarchickým rozhodnutím v tomto ohledu. Kromě toho určité civilizace a skupiny neustále předkládají vedení hierarchie nové projekty na vybudování nových schémat inkarnace/reinkarnace duší na Gaii a stále více se snaží vstoupit do prostoru lidstva. Jiní svůj tajný chaos zakrývají nejrůznějšími "povoleními" nebo "oficiálními dohodami", které činí jejich počínání "legálním", přestože pozemské entity v důsledku těchto akcí trpí, od roztržek až po úplné zničení! Mnozí se budou ptát, odkud se tato povolení vzala? Kdo je vydal a proč? Vše bylo provedeno bývalými oficiálními strukturami naší schátralé hierarchie, stejně jako architekty a dalšími "strukturami autorit", kteří je pošetile distribuovali všem parchantům z různých interdimenzionálních sdružení. Byly vydány za vlády Lucifera a nyní tato stvoření mávají ʺpovolenímiʺ na všech galaktických radách a kongresech!

Mimochodem, byl to ten bastard Lucifer, který v průběhu svého podvodu všemožně přispěl k tomu, že v řídících strukturách naší Galaxie nebyli moudří a milující Hierarchové, ale současní zmetci a zbabělci, tedy lidé z Falešného hierarchie. Zdálo by se, že taková nezodpovědná ʺpovoleníʺ by mohla být zrušena, protože již proběhly velké změny a v hierarchii byla dokonce vytvořena zvláštní struktura, která se zabývá návratem entit, které si přejí vrátit se do svých původních civilizací. Jenže to nebylo zdaleka tak jednoduché, protože držitelé takových ʺpovoleníʺ se brání, jak jen mohou, podávají nespočet stížností a odvolání k různým instancím, dokazujíce, že z prostoru stahují jen ʺsvéʺ, přičemž prokazují ʺoficiální souhlasʺ podvedených tvorů. Smutné je, že zatím naše hierarchie utápěná v byrokracii nechce s těmito ʺúředními souhlasyʺ nic dělat, a pod jakoukoli záminkou protahuje čas. Mezitím různé struktury nadále odebírají z planety mnoho živých energií, takže i když na jemných rovinách Gaie po mnoho let docházelo k významným restrukturalizacím, dosud nebylo možné zablokovat tyto ʺkrmné žlabyʺ.

Tento bezprecedentní bordel, který na Zemi dlouho vládl, dosáhl svého přirozeného vyvrcholení. V těchto prostorech není žádný normální vlastník, a proto si každý Šmejd z kteréhokoli kouta Galaxie nebo Vesmíru pomocí lsti, hrubé síly, technologické nadřazenosti a korupce může s lidmi dělat, co se mu zlíbí, přímo pod nosem naší stupidní hierarchie. Co vlastně dělá a proč je nemůže ovlivnit? (O nájezdnících na Zemi ani nemluvím!) Jak se stalo, že se v posledních desítkách tisíc let naše planeta téměř koupala v krvi? Co je důvodem tak odmítavého postoje k pozemšťanům v této pestré hierarchii?

Podívejme se na vše po pořádku. Jako vždy to začíná u "bohů" a dalších "vyšších sil", jejichž touha po "odvážných inovacích" často vede k tragédiím pro bytosti, které mají tu smůlu, že obývají jimi ovládané "svazky". Teprve nyní, když třicet let staré kašovité lži o Světle a Lásce nahradily polopravdy, které umožňují vidět "bestiální úšklebky" za jejich narychlo nasazenými maskami, poznávají lidé na zemském povrchu den za dnem více a více hořkou pravdu o skutečnosti v tomto ubohém Stvoření. Již druhé desetiletí vám říkám, že veškeré Zlo sem přichází z "Nebe" a není produktem "lidské hříšnosti a chamtivosti", jak obyvatele naší planety ujišťují rekordní galaktičtí tyrani. Další nezávislé potvrzení mých slov je citát z rozsáhlého díla se slibným názvem "Základy nového světonázoru", v němž sám Archistratigus Sil světla Michael prostřednictvím kontaktéra Sofose říká lidem následující věci:

"V tomto systému je dovoleno provádět ty experimenty, které se shodují s určitými stupni hranic. Hranice jsou definovány, takže systém provádí tyto experimenty v těchto rozmezích, v těchto složeních a v těchto juxtapozicích, které považuje za nezbytné. Je tedy zcela nesprávné na tomto místě odsuzovat destruktivní systém za to, že provádí takové experimenty v systému historických událostí. Tyto historické události a experimenty plánoval ve své historii přímo Architekt a koordinoval je s Absolutnem.

Ukazuje se tedy, že zde trpíme "z vůle Boží" kvůli nezodpovědným "experimentům" výše zmíněného "Architekta" se souhlasem "místního" božstva, často označovaného jako "Absolutní", a nikoliv kvůli "velkému množství hříchů", o nichž galaktičtí pokrytci hučí lidem do uší. Nekonečné strasti pozemšťanů jsou především přímými důsledky "nebeského" Joudy, o němž jsem se již vícekrát zmínil. Je příznačné, že nás o tom prostřednictvím kontaktéra Sophoose informuje AA Michael, mnohokrát poražený Luciferem, takzvaný Archistratigus Sil světla, který během své poměrně dlouhé kadence nedokázal Temné síly porazit v žádné bitvě. Mimochodem, měl odpovídajícího zástupce, který mohl pozemšťanům vyprávět jen o duchovních "nudlích". (Co na to říkáš, Gabriely) Kromě toho si nepochybně vzpomínáte, jak po jejich rezignaci začala v Nebadonu takzvaná "denacifikace". (V "jemných" úrovních! Legrace.)

S tak špatnými vůdci se podřízená hierarchie naší galaxie nemohla skládat z moudrých Duší, které by se staraly o její skutečný rozvoj a prosperitu. Proto se zde po mnoho věků prováděly (a bohužel stále provádějí) ty nejhloupější a nejnezodpovědnější podniky, které jsou jinde nemožné. Např. neúspěšný experiment Esek (před pouhými desítkami let), kdy bylo mnoho lidí zabito světelnými entitami (včetně Loga Venuše) a samotná galaxie byla téměř "zasypána škvárou". Mimochodem, Temné síly si již dlouho dobře uvědomují, jakou roli hrají podmíněné hierarchie při prosazování jejich chamtivých zájmů, protože je v podstatě nemá kdo omezovat! Proto se vždy snažili, aby v hierarchiích různých úrovní našeho vesmíru byli nerozumní lidé, kteří zastupují "Síly světla", neboť je známo, že se lépe manipulují. Navíc tyto hlupáky naředí darebáky, byrokraty a úředníky všeho druhu. Výsledkem je "bažina", tj. soubor entit kolektivního i individuálního vědomí, které nejsou schopny rychle a účinně řešit naléhavé problémy říší, jež mají na starosti, protože plýtvají časem a zdroji na neplodné debaty, které zároveň slouží Temným mocnostem jako zástěrka pro jejich bezohledné vykořisťování dobrých a milujících bytostí.

Taková "hierarchie" je pěkná řehole. Bez ohledu na to, jak moc mohou být informováni o tom, že lidstvo na Zemi a všichni jeho obránci (jak inkarnovaní, tak "kvantoví") jsou doslova pod neustálým útokem různých Temných sil, které si chtějí všemi prostředky udržet "Farmu strachu" a "Jámu utrpení" na Gaii, aby si vytvořili "Havvu", slyší hierarchie jen lstivé mámení darebáků. Není divu, že tato "hierarchie" nedokáže prosadit ani svá vlastní rozhodnutí! Destruktivní mocnosti ignorují většinu požadavků této "řídící struktury", a to i ve věcech inkarnací prostřednictvím "nelegálních" kanálů, jimiž téměř otevřeně vysílají na planetu své odporné emisary a odpovědnost za své ohavnosti pak pokrytecky přenáší na lidi! Nic zarážejícího pro ty, kteří jsou lépe obeznámeni s historií našeho vesmíru. Temnota je mnohem chytřejší a vynalézavější než Světlo, čehož nejlepším důkazem může být vše, co dnes vidíte kolem sebe.

Tato "obchodní atmosféra" se promítá i do různých galaktických rad a kongresů, které se pravidelně konají pod záštitou této zbytečné hierarchie. Podrobně si o tom promluvíme později, ale zatím mi dovolte připomenout, že celá tragédie Země a lidstva z jejího povrchu je přímým důsledkem pochybení, o nichž vám vyprávím už dvě desetiletí. Problém je v tom, že "Bůh" nebo "božství" (a je jich hodně) se projevuje všude různými způsoby a není to jen Láska, jak se lidem dlouho říkalo, ale také Zlo, Krutost, Drzost a úskoky. Právě s touto temnou stránkou "božského projevu" máme na Zemi co do činění! Důležité místo v tomto nepředstavitelném zmatku hraje "karma". Kdo s ní nepodváděl a nepodvádí až do této chvíle! Tato praxe se datuje od nechutného "experimentu" Lucifera, kdy se karmičtí správci v našem sektoru galaxie téměř všichni zaprodali jeho "temné ose" a dělali pravý opak toho, co měli dělat! Tak se zde pověstná "božská spravedlnost" zvrhla ve svůj vlastní protiklad a tyto "politické prostitutky" seděly na svých věrných karmických prknech, dokud první vlna Zásahu vedená Lordem a Lady Risou všechny tyto struktury nerozprášila. Tady je to, co o tom řekli pozemšťanům před 20 lety:

"Řád Risa nedávno převzal vedení všech karmických rad ve vašem stvoření. Destruktivní síly, které tak dlouho ovlivňovaly vaše Nejvyšší božstvo/bohyni a vedly je i vaše stvoření, pronikly do vašich karmických rad a zničily systém spravedlnosti v celém stvoření. Jako systém spravedlnosti na Zemi (zkažený a sloužící těm, kdo mají moc a prostředky), byly stejně zkažené i karmické rady v celém vašem stvoření. Minulé karmické rady běžně přidělovaly stvořitelským duším karmu destruktivních stvoření.

To, že na sebe tvůrčí síly vzaly takovou karmu, bylo potrestáno nevyhnutelnou ztrátou jejich moci. Když nějaká entita nevhodně plýtvá energií, karmická rada má moc zbavit ji nesprávně vynaložených informací a energie, dokud se entita nepoučí z plýtvání těmito zdroji. Když je karma připsána tvůrčí entitě, která ve skutečnosti čin nespáchala, jsou jí za trest odebrány schopnosti a informace. Entita, která je skutečně vinna (obvykle jsou to destruktivní síly), odejde bez trestu a opakuje stejný čin jinde ve stvoření. Všechny karmické záznamy jsou nyní přezkoumávány a nesprávně přiřazená karma bude postupně opravována karmickými radami, jejichž zástupci pocházejí z řádu Risa."

Vědělo o takových věcech naše "místní" božství, včetně "Architekta" a "Absolutna"? Samozřejmě, že to věděli. Proč tedy neudělali nic, aby v této důležité oblasti byl pořádek? Protože tajně jednali ve shodě s novátorským dobrodruhem Luciferem. Faktem je, že primordialismus, jehož přesvědčeným stoupencem je naše "rodné" božstvo již po mnoho věků, vychází z tupého přesvědčení, že utrpení je nejúčinnějším prostředkem výchovy každé duše. Nejčastěji se jedná o přesvědčení "v dětství přepracovaných" bohů, kteří si automaticky "hojili svá otlučená místa". Právě proto nezabránili Luciferovu retardovanému "experimentu" v jim přidělených "svazcích", ale když pak žalostně selhal a pozemšťané nezmizeli v plamenech nočních planetárních kataklyzmat, jak se všichni domnívali, okamžitě se "přezuli" a předstírajíce vřelé sympatie zasypali naše milé a naivní "světlušky" sladkými zprávami o své Lásce. (Není to tak, Alfo a ostatní? Přesně tak!) Mimochodem, když "zavoněly věci budoucí", sám "Lucifer archanděl" okamžitě "zavrtěl ocasem". Tady je to, co tehdy blábolil pozemšťanům, když se snažil ospravedlnit ohavná zvěrstva, která podnikl kvůli svému retardovanému "experimentu":Zdroj: http://oleg-zemlyanin.net/000A.HTM

Zpět