578 Zpráva od Ashtara Sestra šamanka

[ Ezoterika ] 2020-10-24

Hodně se mluví o globálním oteplování a rozpouštění polárních čepic u pólů. Pravdou je, že polární čepice jsou pomalu taveny 3 loděmi (mateřskými loděmi Wing Makers) o délce 5 000 km. Tyto lodě pocházejí z galaktické federace Andromedy. Jsou umístěny na rovníku a jejich specialitou je řešení ekologických problémů ...

Tají led, protože se póly musí otočit. Musí to provést, aby usnadnily celý mechanický postup, protože planeta Nibiru se s velkou opatrností blíží. Tato planeta je připravena přiblížit se k planetě Zemi, aby mohla všechno změnit ... (pozn. http://www.mythi.com.br/ebook.html Mythi - planeta se použije jako páka, nebo protiváha, pro změnu osy Země, čímž dojde ke stabilizaci ročních dob atd.- jo, a pro šťouraly, překlad Mythiho je zkrácený, jak je tomu u mnoha mých překladů, případné chyby na upozornění opravím)

V současné době je Nibiru za sluncem ... pod dohledem tří tvrdě pracujících mateřských lodí, pod dohledem sil světla vedených mnou a andělských sil ... 3 lodě pocházejí z galaktické federace Andromedy! Chystají se. Tyto lodě mají pokročilou technologii ke zmírnění a vymýcení všeho, co negativně ovlivňuje emitovanými plyny, a také k boji proti následkům tání ledu ve vodách oceánů a moří .... (pozn. plus výměny zlomených oceánských desek)

Tyto lodě jsou pod mým velením a mají konkrétní rozkazy k použití jejich technologie k odklizení všeho, co souvisí s ekosystémem, bezpečností a ledem z obou pólů, které v současnosti část z nich taví ... Vše má svůj důvod. ..

Proč?
Vlády, kterým předcházely temné kabalistické agendy, dávají peníze, aby světová populace obecně prostřednictvím médií přijala, že pokud se polární ledovce roztaví, dojde ke katastrofě. A pokud se tak nestane! ! katastrofu způsobí oni. Světová populace je manipulována temnými vládními agendami a mainstreamovými médii, zatímco ve skutečnosti je vše naopak. Podporují falešnou realitu a nízké vibrace u veškeré světové populace ...

Právě proto vás žádáme, abyste nepřestali meditovat důsledným způsobem. Rozhodli jsme se poslat tuto zprávu přes tento kanál, abychom neznepokojovali, protože nyní síly světla vyžadují podporu každého ...

Zůstaňte láskou a realizujte lásku ke všem bytostem a naší milované matce Gaii. Jste válečníky a dělníky světla . . následující dny vyvolávají tolik lásky, že vaše srdce bude vibrovat vším. Jsme téměř na konci této části procesu.

Zdroj: https://interetpourtous2.blogspot.com/2020/10/un-message-d-ashthar-travers-les-canaux.html?m=1

Zpět