1264 Pozemšťané, Kreativita Pro100

[ Ezoterika ] 2021-08-14

Všichni si uvědomujeme, že v našem světě probíhají velmi důležité procesy, které se týkají každého pozemšťana. Mnozí z nás si kladou otázku: ″Co dělat?″ Všechny odpovědi jsou viditelné. Svět vám odhalí svou pravou tvář. Začínáte se probouzet. Už nejste ″ztracenou ovcí″, kterou mohou postrkovat bytosti na žebříčku vědomí pod vaší úrovní duchovního vývoje. Touha po velení a submisivní přijímání všech příkazů nadřízených náčelníků a struktur jsou cíle nízkovibračních bytostí, které vás stále více probouzejí.

Místo hněvu a zášti byste jim měli s láskou poděkovat za takový dar. Milovaní, vy už víte, že dobré dávání s láskou v každé situaci je cestou k vyššímu poznání, které k vám přichází v podobě čistých myšlenek v tichu a míru. Jediné, co musíte udělat, je přestat. Když nemáte možnost ponořit se do ticha a klidu sami, svět vám tuto příležitost poskytne různými triky. Pro některé je to ochota poroučet, pro jiné tiché podřízení se, prohloubení strachu, pro další je to cesta k dalšímu rozvoji jejich schopností jako spolutvůrců Nového světa pro budování Nové reality na Nové Zemi za účelem vstupu do Nového života.

Čtyřikrát se tento scénář odehrál na vaší planetě - čtyřikrát planeta téměř úplně vyhynula. Klíčové slovo je ″téměř″. Ti, kdo přežili a nějakým zázrakem unikli jaderné zimě a vodním kataklyzmatům padajícím shora, by znovu zahájili vývoj a zopakovali by zkušenosti z předchozích katastrof. Dnes se pokoušíme tento scénář změnit a dáváme každému stvoření možnost vědomě se rozhodnout, kde bude a kam se jeho duše vydá.

Na Nové Zemi dnes žije pět bytostí v tělech starých 1000-3000 let. Jsou to zvláštní stvoření. Oni jsou původci. Jejich genotyp tvoří 36 000 vláken DNA, tedy přesně tolik, kolik jich měli první lidé, kteří osídlili Zemi před mnoha miliony let. Nevědomost, mimozemšťané s jiným typem DNA, mísení, genetické experimenty vedly k tomu, že stáří lidského života není určeno údaji z prapřírody, ale informacemi, které byly zasety tvory stojícími na nižších stupních evoluce, kteří nejsou schopni tak dlouhého života kvůli absenci magnetické složky v jejich torzních polích obklopujících každý chromozom Prvotních Stvořitelů. Každý z vašich chromozomů se skládá z polí různých konfigurací, které odpovídají planetárnímu modelu tvůrců genů. Je jich několik druhů a přesně tolik, kolik je ve vašem vesmíru planet - bohů.

Každá planeta má své vlastní složení, svá vlastní pole, svou vlastní fyziku. Mnohé planety se skládají z polí, která nejsou viditelná pro lidské vnímací orgány. Jejich bytosti se snaží pomáhat (nebo bránit) procesům, které probíhají na Nové Zemi. To vše přichází do lidského života v podobě myšlenek.
Primární je myšlenka. Všechny geniální myšlenky, které přinášejí radost vaší duši, pocházejí z paralelního vesmíru, který spojuje jádra planet. Od tvorů, včetně těch na vyšším stupni evolučního vývoje.

Každá myšlenka je nositelem informace. Každá informace vyvolává nové myšlenky.
Jakákoli myšlenka, která vytváří obraz, se ve vědomí člověka, jehož úroveň vědomí je blízká úrovni Prvotního Stvořitele, okamžitě promítá do reality a mění ji. Proto je ve vašem světě tolik ″hororových příběhů″. Všechna média, masmédia, se snaží opakovat scénář planety. Jediné, co je nyní potřeba, je neustále čistit svou mysl od všech myšlenek, od všech negativních informací, od všeho!!!!.
Ne všichni z vás to bohužel ″umí″, protože magnetickou biologií původně nedisponovaly všechny druhy lidí, kteří vám dali své chromozomy. Ale ti, kteří mohou, o tom vědí.
Máte velkou odpovědnost za osud celého lidstva a za cestu, kterou si planeta bude muset od nynějška zvolit. Planeta Nová Země žije. Duše planety Nová Země se vzpamatovala z posledního kataklyzmatu, které podle vaší chronologie nastalo před 350 lety. Tyto zářivé myšlenky, které k vám přicházejí jako první v jasném vědomí, pokud jste v tichu a míru, jsou myšlenky vycházející z jádra Matky Nové Země, která byla právě obnovena po poslední jaderné zimě. Selhaly všechny pokusy nízkovibračních tvorů s elektrickými chromozomy, kteří se nedokázali uchytit na planetě s magnetickou biologií, manipulovat s tvory s genotypem Prvotních.

Jediné, co vás a váš druh může zachránit před zkázou, je přijmout porážku a vzdát se touhy ovládnout planetu. Vaše elektrická DNA je rozpuštěna silou mocného proudu Noemovy magnetické energie odpuštění, která je směrována přímo sem a teď z jádra samotné planety. Vyznání, že vaše slova a myšlenky nemají moc Původců, moc Boha, moc Zdroje, odevzdání se, prosba o odpuštění. Když požádáte o odpuštění Matku Nové Země a Otce - Stvořitele, budete nadále žít na Nové očištěné Zemi. A s úklonou děkuji za práci, kterou jste odvedli při probouzení mas (byť nevědomě). Bohužel i mezi těmi, kteří jsou geneticky blízcí prapůvodcům, přežijí jen ti, jejichž úroveň vývoje vědomí nyní přešla do 12.-36. dimenze.

Jste-li druhem Prvotního Stvořitele, stačí, abyste učinili pevný Záměr přenést se nahlas tady a teď do 12. dimenze, nebo výše, jste-li připraveni. Na 36. stupni vývoje je člověk schopen svým Slovem, které se shoduje s Myšlenkou, změnit jakoukoli konfiguraci atomů a molekul ve svém těle, čímž se jeho energie přiblíží energii samotné planety a výše. Už nemáte právo udělat chybu. Každá vaše myšlenka se během tří dnů promění ve skutečnost. Jak poznáte, že jste dosáhli dvanácté dimenze vědomí?
Váš život je kreativní, plný skvělých nápadů a tvůrčích myšlenek, jste vždy spokojení, klidní a šťastní.

Zdroj: https://absolutera.ru/article11283

Zpět