433 JMÉNEM ASHTARA Marta

[ Ezoterika ] 2020-07-27

Drazí pozemšťané!
Jsem tu ne jako vrchní velitel Galaktické flotily, ale jako váš bratr Aštar, chápající vše, co se nyní děje na Zemi. Vidím, jak se boj mezi temnými a světelnými silami ve fyzické rovině zintenzivňuje a bolí mě, když vidím, že i moje jméno v tomto boji padlo. Spolu s pravdivými informacemi o činnostech Galaktické Federace Světla a její pomoci pozemšťanům nyní existuje mnoho zpráv, které ve skutečnosti se mnou nemají nic společného. Využívám pouze tři spolehlivé kanály, kterými přenáším potřebné informace pozemšťanům velmi odměřeným způsobem, bez zbytečných podrobností a neopodstatněných příslibů. Všechny ostatní zprávy v mém zastoupení, kterých se desítky objevují na internetu, jsou diktovány lidem astrálními entitami a mají za cíl utlumit vaši ostražitost, takže vy sami nevynakládáte úsilí na záchranu své planety a spoléháte se na vnější pomoc.

Astrální entity všech druhů dokonale znají psychologii lidí trojrozměrného světa a říkají jim, co chtějí slyšet, a především se snaží inspirovat lidi myšlenkou, že dobří mimozemšťané porazí temné síly na Zemi a pomohou vybudovat novou společnost za vás. Tímto způsobem se role člověka v procesu přechodu Země do páté dimenze zmenšuje a dokonce vynuluje.

Ve skutečnosti je vám v tomto procesu přidělena hlavní role. Vy sami musíte na své planetě vytvořit novou realitu, zbavit se všech vzorců trojrozměrného světa, podvědomých plazích programů, umělých hodnot a především zvyku přesouvat odpovědnost za svůj osud na ostatní. Vše, co můžeme udělat, je podpořit vás v tomto úsilí, jistit vás ve správný čas a chránit vás před nebezpečím, ale při dodržení zákona svobodné vůle nemáme právo aktivně zasahovat do věcí pozemšťanů.

Věřte mi, na rozdíl od Koalice šedých, která navzdory vesmírným zákonům již dlouho spolupracuje s plazy, kteří urvali moc na vaší planetě, Světlé síly tak učinit nemohou. Není to proto, že bychom byli slabší než temní, ale protože naše síla spočívá v něčem jiném: v jednotě a nesobecké vzájemné pomoci.

Temní jednají ve svém vlastním zájmu, nemilosrdně využívají pozemské a lidské zdroje, my jsme vedeni zásadami nezasahování a dodržování svobodné vůle jednotlivce i celé civilizace.
Je pro nás velmi důležité, aby kolektivní vědomí lidstva dosáhlo té úrovně svého rozvoje, kdy nebude možný návrat do minulosti, a aby lidé vyjadřovali jasný záměr vystavět život na nových principech, vedených zákony vesmíru, podle nichž žijí všechny ostatní vysoce rozvinuté civilizace. Jakmile se to stane, budeme vás moci kontaktovat a zahájit aktivní spolupráci při budování nové společnosti, která byla v mých zprávách již vícekrát zmíněna.

Buďte ostražití, neberte za samozřejmost vše, co čtete a slyšíte. Naučte se cítit vibrace zpráv, abyste rozlišili skutečné zprávy vyšších sil od četných podvodů, které se nyní šíří v obrovském množství temnými silami a jejich přisluhovači. Upřímně Ashtar Sheran

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/

Zpět