978 Projev Saint Germain o okupaci Země Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2021-04-22

Civilizace Země se měnily. Jejich historie je částečně legendární, částečně zahalená mýty, částečně se projevuje ve výzkumu vědců, částečně je skrytá a klasifikovaná, částečně přepsaná. Přesto už mnozí tuší, že naše civilizace není na této planetě první. Mnozí navíc začali tušit, že je prováděna jakási kontrola nad vývojem civilizace. Mnoho lidí začalo tušit, že od starověku na planetě dochází k jakési konfrontaci mezi civilizacemi a rostoucí absorpci záhadnými vládci. To vše vyústilo v různé konspirační teorie, které do značné míry vysvětlují explicitní a skryté ovládací páky budování systému. O této problematice se objevilo celkem dost informací. Možná ale stále něco není dostatečně osvětleno, zejména v dnešní době, kdy systém téměř celý svět srazil na kolena.

Hrozby nového století již byly diskutovány. Dnes bych chtěla v této věci představit ještě jeden příběh mistra Saint-Germaina. Většina těchto informací je navíc spojena s Ruskem.

Nekonečná tajga je pokryta sněhem, hory se táhnou nekonečnými hřebeny pokrytými zarostlou tajgou a někde mezi nimi se tyčí zalesněná pyramida. Kdyby nebylo tajgy a sněhu, a zalesněných svahů, pak by nepochybně připomínala egyptské pyramidy. V každém případě je tak vidět z výšek přístupných pouze pro ptáky ... ze země svahy čtyřbokého splývají se sousedními zalesněnými horami. Podivný majestátní sloup - monolit zjevně pamatuje časy zapomenuté historií, města, postavená z obřích kamenů těsně přiléhajících k sobě ... okolní skály byly kdysi zdánlivě zdmi nějaké stavby.
Starobylé skály se skutečně proměnily ve vysoké zdi, vyleštěné do lesku a vyrobené z obřích kamenných bloků a sloup se proměnil v zářící obelisk nebo krystal. Na jeho vrcholu byla vytesaná krásná tvář. Tvář byla ze všech stran ohraničena paprskovými šipkami a hleděla ke Slunci. Slunce se v ní odráželo a zdálo, že jsou slunce dvě. Za sochou zářila sněhově bílá pyramida, která se zlehka dotýkala ohnivého disku slunce. Na opačné straně obelisku byla obrovská budova ze stejných gigantických až lesklých bloků s vyžezávanými reliéfy svastiky, květinové vzory a bizarní ptáci s lidskými hlavami.
Po širokých schodech chrámu sestupoval starý vousatý kněz v dlouhých šatech, na hlavě zdobená vojenská helma a opíral se o kroucenou hůl. Zamával před sebou, horní část hole se stočila do spirály a všechno kolem zaplavilo jasné světlo ... všechno zmizelo a v mlze se objevil těžký vyřezávaný dřevěný stůl, bronzový svícen na lví tlapách a ručně psané tlusté knihy vázané v kůži. Znovu stejný muž v košili z minulých dob.... Rozhodl jsem se, že přijdu znovu, mám teď starosti s tvým Ruskem. Od té doby, co jsem opustil své tělo v Daarijské pyramidě, kde jsem sloužil v chrámu Velikého Yara, uplynulo hodně času. S jeho energiemi jsme toho na tomto světě vytvořili hodně. Kněz Jaromír, jehož tělo bylo nalezeno neporušené v prvních letech tohoto vašeho století, je další z mých inkarnací, o nichž jsem již jednou mluvil.
https://www.youtube.com/watch?v=6Tu7qreN-9Ytarget=

Nechal jsem své tělo až do vašich dnů ve stavu, který hinduisté nazývají ʺsamádhiʺ. Hodně se již povedlo udělat, ale je příliš brzy na to o tom všem povídat, protože válka je v plném proudu a nejen za Rusko, ale za celou Zemi, za celé lidstvo. Rusko ve všech verzích událostí na mapě časů budoucnosti je předurčeno být v této válce hlavní silou nesoucí světlo ve spícím světě. Přesto existují varianty událostí, které nejsou tak optimistické, protože na vaší Zemi mnozí spí, nebo se probouzí a nadále vidí jiné sny, falešné. Myslím, že mi jako první neuvěří, a nazvou mě nepřítelem. Mysl mnoha lidí nyní přestavují vaši skuteční nepřátelé, nechají vás spát ve všech druzích lží a pokušení. Skuteční hrdinové byli po celou dobu téměř neviditelní a mnozí je považovali za nepřátele. Aby mohla být odhalena pravda, musí uplynout mnoho let a možná i staletí, aby jména velikánů přestala být znevažována.

Stále hanobíte jméno vládce, který zachránil vaši zemi a celý svět před úplným zničením lidstva mimozemšťany rukama samotných lidí, podvedených fanatismem a představami o nadřazenosti jejich národa a rasy.

Ano, mluvím o Stalinovi, kterého mnozí z vás považují za monstrum, vzpomínajíc na cenu systému, který vinou skutečných nepřátel přinesl nevinné oběti. A stejní nepřátelé to tisíckrát zveličené opakují po celá desetiletí. Co jiného tedy čekat od lidí, kteří nemohou myslet a vnímat svět globálně, kteří nemohou myslet na úrovni států a celého světa, ale vidí pouze své osobní problémy? Takových je naprostá většina. Dokonce i nyní, mnozí, kteří i jen zaslechli jméno tohoto vládce, který ve skutečnosti z kosmického hlediska v pravý čas zachránil svět před zničením a úplným zotročením, mě budou nazývat nepřítelem a nebudou dále poslouchat. Byl to však právě tento vládce, kdo zvolil jedinou možnou cestu na mapě možností rozvoje civilizace, aby prolomil obklíčení nepřátel lidstva, když to bylo potřeba.

Byl prakticky sám obklopen nepřáteli a dokázal tyto nepřátele vést a maskovat se, aby se dostal na místo, kde bylo možné za těchto podmínek vládnout zemi. Když je svět zajat nepřáteli, aby alespoň něco dokázali změnit, maskují se nejsilnější duchové temnotou a jdou do doupat nepřátel, aby se je pokusili ovládnout a nepozorovaně tak plnit své poslání. Obyčejní neznalí lidé je proto berou také za nepřátele, a to je další z velkých zkoušek pro takové duchy - nejen pracovat mezi nepřáteli, aby vás považovali za své vlastní, ale také pracovat na záchraně těch, kteří vás také upřímně za nepřítele považují, i když ze své naivity a nevědomosti.

Lidé, kteří se vidí pouze v jedné ze svých inkarnací a třesou se o jeden fyzický život, budou samozřejmě pobouřeni a nikdy v takovou věc neuvěří. Budou dávat tisíce obvinění, že nevinní lidé byli mučeni a zabiti, že při záchraně státu se tento duch nedíval na soukromé oběti. Ale to je jen jiný pohled na tento problém. Velcí duchové vědí, že duše budou reinkarnovány tisíckrát, že fyzický život je jen okamžik a že utrpení se nestane jen tak, a tyto údajně nevinné duše si odpracovali své osobní karmy minulých inkarnací. Jako všechno, co se děje na světě. Okud by se třásl o každý život, nedokázal by tehdy zachránit svět a další generace lidí v mnoha zemích by se nedokázaly reinkarnovat a na většině území by neexistovaly desítky let relativně klidného života. Téměř nikdo z vás neví, že kdyby zvítězilo nacistické Německo, rok po kapitulaci by se hlavním městem světa nestal ani Berlín nebo Německo, ale Nové Švábsko a Antarktida. Nastal by Armageddon, jak o tom psali proroci. Stalinovi se podařilo zastavit invazi a oficiální převzetí planety mimozemskými útočníky zastavením jejich poslů.

To všechno se bude mnohým zdát jako nesmysl. Možná však mezi vámi stále existují ti, kteří tuto informaci dokážou ocenit. Aby to bylo nějak pochopitelné, mohu říci, že podzemní antarktická základna je samotných Anunnaki - mimozemšťanů z jiného světa. Je to Agarta, již dlouhou dobu vládne vašemu světu prostřednictvím jejích chráněnců ze světa lidí, prostřednictvím jejích vyvolených, prostřednictvím samotných ʺelitʺ, lóží a tajných společností od doby Atlantidy. Ti, kdo jsou obeznámeni s našimi zprávami, znají podrobnosti o obsazení Země civilizací Anunnaki.

Stručně pro ty, kteří o tom ještě neslyšeli.
Anunnaki dokázali uchvátit nejdůležitější starodávné mechanismy planety lží a mazaností, a tak se jakákoli otevřená válka světlých civilizací stala nemožná. Plán by velmi rychle vedl k úplné a okamžité destrukci Země a sluneční soustavy a otevření gigantického portálu do dalších paralelních světů - čehož se mimozemšťané snaží dosáhnout. Chtějí další expanzi do jiných světů a zachycení nových planet a zdrojů. Civilizace ještě nemají schopnost odolat takovým obrovským výbušným portálům, ale Anunnaki nemají schopnost vytvořit si takový portál sami, protože k tomu potřebujete nejen vyhodit do povětří Slunce a Zemi, ale také rozbít mnoho struktur éteru, který vaše věda nezná. Pokud ale dojde ke kolizi, otevřené kolizi a výměně úderů, budou tyto éterické struktury zničeny. To se může stát jen tehdy, když se černé energie a zbraně Anunnaki spojí s energiemi zbraní světelných světů. Právě toto míchání energií může zničit struktury éteru mezi světy a světy sjednotit. Zároveň nepřátelé bezbolestně přejdou do sousedního světa, který bude spojen s vaším a jejich expanze tam bude nezastavitelná.

Mluvím o paralelních fyzických světech, a ne o těch, ve kterých jsou vyšší vibrace hmoty. Faktem však je, že existuje mnoho stejných fyzických světů, paralelních s vaším, které dosud nebyly zasaženy temnými civilizacemi. Tak tomu bylo i ve vašem světě. Stejným způsobem došlo k invazi temných sil do vašeho světa v nejhlubším starověku. V jednom z paralelních fyzických světů uvnitř Mléčné dráhy došlo k otevřenému střetu civilizací antisvěta a civilizací světla, které se ve vašem světě projevily jako Mléčná dráha.

Temná invaze byla překvapením pro světelné síly vašeho světa. Svět je mnohem vícestranný, než si dokážete představit, a to natolik, že ne všechny ještě vyšší civilizace si jsou vědomy událostí paralelních světů a jejich dimenzí svého vesmíru, nemluvě o vesmírech jiných. Čím více světů je ovlivněno temnými civilizacemi, tím větší je pravděpodobnost smrti celého vesmíru. To je důvod, proč válečníci světla z různých civilizací hustých světů a vyšších vibrací stojí na hranici v paláci Slunce a zejména uvnitř Země. Existuje velká izolace, bariéra, která udržuje vesmír naživu a chrání tisíce nedotčených světů. Po invazi do našeho společného světa si vyšší civilizace uvědomily, že přímá srážka by mohla skončit katastrofou pro mnoho jiných světů, pokud temné civilizace obsadí klíčové body pro otevření portálů a krystalů planet, jako k tomu došlo na Zemi.

Mnoho z vás čeká na nástup světelných sil, ale to je přesně to, co armáda nepřátel očekává. Ve velké bitvě, kterou síly světla úmyslně neotevřou, by se otevřely velmi výbušné portály mezi světy a hranici by již válečníci světla neovládali. Oblasti těchto děr jsou příliš gigantické a žádná civilizace nebo dokonce všechny civilizace dohromady nemohou tyto oblasti fyzicky pokrýt. Nepřátelé by jistě prorazili přední linie, i když je jich mnohem méně než válečníků světla. Volnému pronikání útočníků s nízkou vibrací do jiných světů brání nejen válečníci světla, ale také samotný ether, struktury vesmíru, ale pokud se tato bariéra zhroutí, síly válečníků světla nebudou stačit k tomu, aby blokovali portály o velikosti miliónů světelných let. Nyní blokují malé portály mezi světy na vaší planetě a několika dalších místech ve sluneční soustavě a galaxii Mléčná dráha. Při obdobném masakru se otevřou takové portály, že samotná galaxie Mléčná dráha bude na jejich pozadí vypadat jako zrnko písku a v mžiku oka může odletět do černé propasti antisvěta za hranicí vesmíru.

Proto existuje pouze jediná skutečná cesta z této situace.

Pokračovat v zadržování nepřátelské armády civilizací temnoty, v jejímž čele stojí stejní Anunnaki a jsou svědky velkého kosmického procesu, kdy se galaxie Mléčné dráhy stále vzdaluje od díry do antisvěta, od samotného oblaku ʺtemné hmotyʺ jak to vidí astronomové z vašeho světa. Teprve poté se vlastnosti projevu éteru ve vašem světě výrazně změní a bude možné mluvit o nějakém druhu očištění. Tyto procesy jsou ale kosmické procesy a podle standardů vašich fyzických životů jsou kolosální. Nebudou moci nastat během vaší téměř okamžité fyzické inkarnace, bude to trvat nejméně dalších sto tisíc let. Nejsou spojeny s epochami Kali a Satya Yug, počítanými starými mudrci, ani s epochami Svarogova roku. S epochami je spojen pouze cyklus pohybu sluneční soustavy uvnitř galaxie Mléčná dráha, nikoli pohyb samotné galaxie v metagalaxy systému, do kterého patří. Ano, během Satya Yugy se sluneční soustava vzdaluje uvnitř galaxie Mléčné dráhy z místa kontaktu temné hmoty a Mléčné dráhy, ale samotná Mléčná dráha se jí nadále dotýká v jiných oblastech.

Proto v minulosti, v takzvané jasné epoše historie po invazi sil z protisvěta, nebezpečí vždy existovalo a nikdy nezmizelo. Zesláblo, ale Anunnaki stejně pokračovali ve svých činnostech ve sluneční soustavě. Během doby Hyperborey, která se vám zdá být zlatým věkem - byla tato hrozba přítomna stejným způsobem a Atlantis začala sloužit Anunnaki a stala se jejich mocí na planetě. Čistý zlatý věk byl před invazí útočníků anti-světa do tohoto světa v oblasti galaxie Mléčná dráha, v době Dea nebo Phaetonu, v době dobytí Země Asury, Telluriánci a Lunbo - předky Lemurianů, a v době rané Lemurie, Tellurie a Asie - země Asurů (budoucí Hyperborey), osvětlené dvěma slunci, obklopené dvaceti sedmi planetami (tři až devět zemí).

V době první zápalné oběti a smrti slunečního ráje galaxie Mléčná dráha upadla do průlomové zóny antisvěta. To byla samotná invaze, průlom, útok na náš svět. Stal se epicentrem kontaktu s antisvětem. I zraněná galaxie Mléčná dráha pokračovala v pohybu kolem středu metagalaxy a pokračuje v ní dodnes. V tomto pohybu se postupně vzdaluje od místa průlomu. Tyto procesy jsou podle vašich standardů titánsky pomalé, sluneční soustavě se během této doby již několikrát podařilo obejít jádro galaxie Mléčná dráha, to znamená, že podle Hyperborejců uběhlo několik cyklů Svarogových let, ale samotná galaxie Mléčná dráha prošla pouze část dráhy svého jednoho kruhu kolem středu metagalaxy. To je kosmická stupnice.

Očekávat proto v blízké budoucnosti, podle vašeho uvážení, skutečný zlatý věk a vzestup - to jsou iluze a pohádky.

Proto civilizace temnoty, jak nazýváme mimozemšťany z antisvěta, věří, že na jejich věk jim to vystačí, a stále doufají, že některé ze světlých civilizací nevydrží čekat, a pak budou schopni proniknout do paralelních světů, jako to udělali dříve se svým světem, a že si znovu otevřou novou éru existence až do konce dne Brahmy, což je pro ně téměř věčnost. Během této doby doufají, že změní vlastnosti éteru, což ve skutečnosti znamená zabít vesmír. Mnoho z nich ani nechápe, že vlastnosti éteru jsou jeho podstatou.

říklad, jak změnit vodu? Molekula vody se skládá z atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Vlastnost vody můžete změnit přeskupením atomů v molekule přidáním dalšího atomu, ale pak nemáte vodu, ale například alkohol. Bez atomu uhlíku budou atomy vodíku znovu držet pohromadě na atomu kyslíku. Všichni to víte. Jedná se o chemii s mnoha fyzikálními vlastnostmi podle uspořádání různých atomů. Alkohol ale není voda. Voda v molekule alkoholu zmizí, její vlastnosti zmizí. A pokud je na světě místo vody alkohol, zahyne ten svět, který znáte, protože všechno živé, biologické, se v mnoha ohledech skládá z vody. Pokud donutíte vodu, ne chemicky, ale nějakým jiným způsobem (metodami neznámými vaší vědě), aby existovala ve stavu, například, alkoholového zbytku (jeden atom kyslíku a jeden atom vodíku), pak to nebude voda a svět také zahyne, protože jiné molekuly života nebudou schopny správně interagovat s jinou konfigurací molekul přeměněné vody. Budou získány další zvláštní molekuly jiných látek. Známá věc se promění v něco jiného, mimozemského, možná jedovatého a destruktivního. A to je jen voda ...

Pokud změníte vlastnosti éteru (nemyslím chemický výraz, ale éter ve smyslu jeho aplikace vaším vědcem Teslou), nebude schopen zrodit světy sám od sebe, tato vlastnost zmizí, světy, které se z něj skládají, zmizí a to znamená smrt vesmíru. Ale temné vědomí to nechápe kvůli obrácenému vědomí bytí, jsou vedení pouze chladnou vypočítavou myslí, podle chladné logiky falešné moudrosti, a ne podle znalostí života Éteru, možnosti jeho existence obecně ve stavu života. To je stav, kdy éter může tvořit sám ze sebe, neustále prožívat manvantary stvoření a zlepšovat se, z mrtvého Vesmíru se stává inertní éter, který již nemůže ze sebe vytvořit nic, který nemá vědomí a je věčnou inertní prázdnotou mezi univerzy. Už v něm nejsou dny ani noci Brahmy, je mrtvý, pokud lze toto slovo pro tento stav podmíněně použít. Pokud začnete měnit vlastnosti éteru ve vesmíru, zemře do tohoto stavu. Temné civilizace a jejich hierarchové tomu však nevěří a vytrvale si myslí, že si vybudují svůj úžasný svět a svůj vesmír, aniž by si ve svých vlastních iluzích představovali, že oni sami jsou součástí tohoto éteru, který se snaží přetvořit, a že oni sami to také zmizí.

Dokud se galaxie Mléčná dráha definitivně nevzdálí od kontaktu s dírou v antisvětě, není důvod doufat v úplné osvobození od temných civilizací. Jakmile k tomu dojde, některé struktury éteru, které byly zničeny invazí, se změní, jako by se ʺtkáňʺ po rozdrcení narovnala a světy s nízkými vibracemi již v galaxii nebudou moci existovat. Padnou ve svých vibracích do svého antisvěta nebo do světů blízko díry, do oblasti, kam dopadá průlom. Váš svět je nyní v této oblasti.

Skutečnost, že vám vysílají některé síly, že se vaše DNA již mění, nebo něco jiného, jsou to jen uklidňující pohádky. DNA je fyzická látka - deoxyribonukleová kyselina. Neexistuje v éterickém stavu, je čistě fyzická. V jemné rovině se nemůže změnit, protože v jemné rovině neexistuje. Je to fyzický projev struktur éterického těla duše, pouze ve vašem fyzickém světě a odpovídá pouze fyzickým zákonům. Zbytek je pohádka, která nerespektuje nejen zákony astrální roviny a éterických stavů, ale dokonce i zákony vašeho fyzického světa.

Pouze v případě, že se vlastnosti duše změní - bude její tělo jiné a bude v jiném světě, a ne v tomto vašem. Ve fyzickém stavu se nezmění. Nové tělo je dáno pouze při narození, inkarnaci. Pokud jste jiný a neodpovídáte vašemu světu, pak se narodíte v jiném světě. To znamená, že pokud se duše změnila natolik, že již nepotřebuje podmínky vašeho nízkofrekvenčního světa a vašich nízkofrekvenčních těl s vaší známou DNA, pak se duše vtělí do jiného paralelního, možná také fyzického světa s jinou DNA . Ale ne ve vašem světě a ne v tomto starém těle!

Pokud jde o vnější transformace těl bez práce duše a bez jejího sebezdokonalování, jak se říká, že samotný měnící se prostor změní tělo i duši a přinese zlatý věk - to je ještě větší pohádka a uklidnění duší. Toto je sen těch, kteří očekávají, že pro ně udělají vše, sen těch, kteří se nechtějí předělat, kteří si kvůli svému fyzickému přežití těla, kvůli hmotnému pohodlí ospravedlňují kompromisy svým svědomím , kteří nechtějí bojovat se svými vášněmi a neřestmi. V tomto snu jsou chyceni do sítě hladových duchů nižších světů, kteří se živí energiemi těchto lidí. K jakékoli změně u osoby může dojít POUZE, POKUD SE ZMĚNÍ JEJÍ VĚDOMÍ! A to se může změnit POUZE PRACÍ NA SOBĚ, ne z vnějších důvodů!

To, že bytí určuje vědomí, je největší chyba, či spíše propagandistický záměr určitých politických sil, které staví své aktivity na čistě materiální, materialistické úrovni. Ve skutečnosti je opak pravdou. VĚDOMÍ DEFINUJE BYTÍ! To platí pro všechny světy, zvláště ve vašem pojetí nefyzické. V jemných světech vědomí zhmotňuje situaci kolem duše. Ale i ve vašem hrubém fyzickém světě zůstává toto pravidlo nezměněno. Říká se, že v rodině opilců budou děti bezpochyby opilci, že jejich existence určovala jejich vědomí. To je čistě povrchní pohled, který nezná skutečné důvody toho, co se děje. Všechno je jednoduché: podle frekvencí vibrací jsou podobné duše přitahovány k duším opilců, které mají stejné vibrace, a jsou ztělesněny v tělech jejich dětí. Proto mají od počátku toto vědomí. Určuje jejich další existenci.

Lidé, kteří si myslí, že děti jsou čistým novým bílým plátnem bez jejich původního vědomí, kteří si myslí, že fyzický život je jedinečný a že duše neexistují a že veškeré vědomí je získáváno pouze ze signálů z biologické hmoty mozku, budou tvrdit, že bytost určuje vědomí ... Jedná se o materialismus v jeho nejčistší podobě, který je pro jiné světy směšný a je považován za největší iluzi vědomí. Důkazem toho je, že někdy mají opilci normální děti, které nenávidí opilost a snaží se uniknout z bažiny, ve které se narodili. Jedná se o duše rozvíjející karmické vazby s dušemi svých rodičů. Zapletli se s nimi někdy v minulosti, ale nejsou tím, čím jsou rodiče. Když si své odpracovali, vymanili se z jejich světa. Vědomí určuje jejich existenci.

Pokud tedy vědomí zvyšuje své vibrace, učí se žít podle svědomí a neospravedlňuje se fyzickým přežitím nebo touhou po fyzickém pohodlí, pak bude ztělesněno v jiném, vyšším světě. Může být také fyzický - bude mu dáno další fyzické tělo s různými schopnostmi a jinou DNA, ale DNA tohoto jiného světa. Právě ti, kteří se bojí fyzické smrti, jako ztráty obvyklé formy a obvyklých podmínek bytí, ti, kteří se drží forem, přijdou s pohádkami o změně svých fyzických těl právě teď. A právě oni jsou chyceni esencemi nesvětelných světů, aby přijímali energie, kterými se živí, a dávají jim všechny druhy sladkých a uklidňujících zpráv.

Změna vědomí lidí prostřednictvím sebezdokonalování může být hypoteticky dalším východiskem z této situace se zachycením vašeho světa silami temnoty. Samozřejmě můžete říci, že v době, kdy zachytily váš svět, bylo vědomí jiné, vysoké u všech, a stejně ho zachytily. Nebo můžete říci, že se nemusíme bát o čisté světy, že budou zajaty temnými civilizacemi, pokud dojde k průlomu, že tam stále žijí s vysokým vědomím, což znamená, že jim nehrozí nebezpečí pádu.

Faktem však je, že pád ohrožuje všechny. Čisté, bezelstné vědomí naivně přijme zlo za pravdu, jak je zvyklé vše přijímat, a přijme-li zásady zla za pravdu, ocitne se v iluzích stejné pýchy a necitlivosti vůči ostatním. Alegorie tohoto procesu byla starodávná legenda o plodu poznání dobra a zla, která zničila nebeský život lidí. Ovoce ze stromu poznání dobra a zla, které had nabízí Evě, je pouze pohádkovým odrazem nejstaršího poznání, které zbylo z legend předbiblického období, ale je obsaženo v Bibli, s úplně jinou interpretací nezbytou pro útočníky Anunnaki. Neznalí lidé začali tuto legendu interpretovat pod vedením útočníků jako příčinu prvotního hříchu, kdy prý podstatou zla byla znalost reprodukce, říkají, že poté, co ztratili panenství, byli první lidé vyhnáni z ráje. To vše je jen další padělek a sofistikovaná lež. Smyslem této lži je zastavit množení starodávných ras na Zemi tak, aby byl čin rozmnožování zakázán. Nepřipomíná vám to vaše dny?

Historie se opakuje ... Kdysi chtěli Anunnaki také snížit starodávnou populaci planety - potomky hvězdných ras z různých hvězdných systémů, aby ji naplnili svými selektivně vybranými lidmi. A aby se tento zákaz prosadil u vysoce vědomých a morálních ras, přivedli svůj chov prvních vyvolených lidí k maximální zkaženosti a ohavnostem spojeným s reprodukčními orgány. Byli to Chaldejci a jejich zvrácené obrácené starodávné kulty Babylonu, kdy místo Učitelů, kteří Babylon stavěli, přišli samotní Anunnaki a démoni z nižších světů a začali si říkat jmény starověkých bohů a vnucovat zhýralost a krvavé oběti.

Když lidé s vysokým vědomím viděli zhýralost a obludné zvrácenosti, postupně s touto špínou začaly ztotožňovat všechny atributy spojené s procesem početí a poté, podle plánů útočníků, začalo ponížení žen. Koneckonců, podle uravené legendy to byla žena, Eva, která byla svedena vědomostmi a poté je přenesla na Adama. Anunnaki se tak podařilo obrátit vědomí lidí. Jako výsměch zanechali v Bibli legendu o hadovi a jablku. Ve skutečnosti sami ukázali těm, kteří zlo neznali, že existuje, dali jim to samé jablko poznání, zabalené do sofistikované lži.

Zranitelnost mnoha čistých vědomí, která se nesetkala s takovou sofistikovanosti, je v naivitě a víře. Zvyk neidentifikovat se s vnitřním instinktem, ale brát, co je řečeno, může vést k pádu do pasti. A když přijmete lži a zákeřnost bez analýzy a instinktu, že to může být tak zlé, duše začne dělat zlo, protože si myslí, že to vůbec zlé není, a že je to také možné, a možná nutné žít. Právě poznání jak žít ne podle svědomí je samým ovocem ze stromu poznání zla, které jako první útočníci předají světům, které napadnou. Je to o to horší, pokud jsou vědomí naivní a nefiltrují všechno poznání měřítkem svědomí, instinktem duše.

Toto ʺovoceʺ bylo nabídnuto také těm, kteří žili během zlatého věku na Zemi po invazi a zápalných katastrofách. Duše, které naivně věřily útočníkům a začaly žít podle zákonů podlosti, je považovaly za verzi zákonů svědomí, upadly a získaly vědomí, které útočníci potřebovali, aby se na jejich farmách stali dobytkem. Ale protože jich stále nebylo tolik, útočníci začali vytvářet vlastní výběrové lidi, kteří již měnili v tělech geny, aby se do nich mohly inkarnovat méně rozvinuté duše. (pozn. ..takže jsme znovu u toho, že některý život za žití nestojí, a vzhledem k míře morálky a poctivosti je to právě tenhle život... i když možná, pokud bychom zde nebyli my, padnul by svět rychleji a pak by si tu dělali temní už úplně co chtějí... včetně té milionsvětelné díry)

Tuto taktiku mají všude, když dobývají nové světy. Naivní důvěřují temnotě, zapomínají na své instinkty, připouštějí myslí, že to, co říkají temní, je pravdivé a začínají svůj pád. Jejich vědomí se mění a určuje jejich bytí. Svět také začíná být nízkofrekvenční. A pokud je zároveň ʺsníženʺ technicky, například ovlivněním krystalů planety, začnou se na ní vtělovat nízká vědomí z nižších světů a bude jich stále více. V důsledku toho obdrží útočníci velké zdroje pro doplnění energie a budou se těšit zejména z energie padlých světelných, ale naivních duší.

Právě to se stalo prvním a hlavním důvodem pádu vibrací vašeho světa a technický dopad krystalů naplnil váš svět proudem nerozvinutých duší s nízkými vibracemi, které se začaly masivně inkarnovat na Zemi a staly se obyvateli farmy útočníků. Jejich příliv dále snížil vibrace vašeho světa. To vše společně vedlo ke stratifikaci světů, protože mnoho duší, které nedokázaly zpustnout a uvěřit útočníkům, byli jednoduše vrženi do jiné dimenze. Navíc téměř všichni fyzicky zahynuli ve vašem světě a projevili se v nových tělech z jiné hmoty ve světě, kterému říkáte Šambala nebo Bělovodí nebo Irij, ve světě vyšší dimenze řečeno vaším jazykem. Stali se bohy a učiteli zbývajících lidí, kteří přežili fyzicky, ale snížili své vibrace tím, že souhlasili s kompromisem s útočníky, uvěřili jim a souhlasili s kompromisem se svým svědomím.

Možná se podle našich příběhů zdá snadné, že Učitelé, bohové, byli jednoduše uvrženi do exfoliovaného světa Šambala. Ano, je to snadné pro vědomí, které přijímá fyzickou smrt a ztrátu obvyklých forem jako nevyhnutelnou a každodenní realitu. Řekneme vám své pocity ... možná si mnozí z vás mohli z našich příběhů myslet, že jsme v tělech jednoduše vystoupali. Pro nás to byl přechod, ale pouze proto, že jsme si uvědomili marnost lpění na fyzickém těle a nebáli jsme se bolestivosti jeho ztráty a projevu v novém těle, v novém světě. Ti, kteří uvěřili útočníkům a zapojili se do iluze o důležitosti fyzického života a lítosti pro fyzické tělo, kteří věřili v realitu iluze ztráty a tragédie, když přišla smrt, zůstali, žijí ve strachu o svou kůži a stali se obyčejnými lidmi. Nebyli uvrženi do světa mistrů, protože se báli fyzicky zemřít. Strach byl hlavním důvodem pádu většiny duší a tak zůstaly v tomto sníženém světě, protože strach také výrazně snižuje vibrace.

Proto po zachycení vašeho světa a po všem, co se stalo, může být dalším východiskem právě změna vědomí. Ti ze zůstavších, kteří si dokázali vzpomenout, překonali obavy a iluze a prožili život i v nových změněných obtížných podmínkách - také vystoupali. Stali se svatými, poustevníky, jogíny a vystoupali, opustili váš svět, a samozřejmě, opustili svá těla. Je třeba říci, že i když nějaký svatý, jak se vám zdá, vystoupil s tělem, to znamená, že jeho tělo zmizelo z vašeho světa, ve skutečnosti se jeho tělo během přechodu rozpadlo na atomy, to znamená, že bylo také zničeno . Fyzická hmota vašeho světa se během přechodu rozpadá na atomy, pokud má duch velmi vysoké vibrace a na zemi se zdá, že jde o vzestup v těle, ale ve skutečnosti duch ztrácí své tělo stejným způsobem a získává v novém světě nové z hmoty toho světa, jako by se tam zhmotnil. Ale to vše není o nic jednodušší než procesy běžné smrti ve vašem světě.

Po zachycení vašeho světa ho mnoho duší opustilo, i když zpočátku zůstaly, podlehly pokušením nebo strachu. Mnozí přišli znovu, inkarnovali se do těl, stávali se proroky, svatými, učiteli, přišli plnit poslání světla, dali svůj fyzický život, uzavírali portály do jiných světů, uchovávali znalosti a zachraňovali relikvie starověkých civilizací světla. Pouze pokud se všichni ti, kteří zůstanou na Zemi, probudí a vypracují své připoutanosti a zlozvyky, teprve potom vzroste vibrace celé planety a útočníky nebude zajímat ... Ale to je velká utopie, protože je nemožné, aby každý vypracoval všechna svá karmická řešení v krátké době. Pro mnoho jsou potřeba tisíce inkarnací, zatím pouze nadále spojují nové uzly a přetrvávají ve svých iluzích. Musíte být realističtí, temní jsou v iluzích vynikající. Dobře si uvědomují slabosti padlých, a proto si nedělají starosti s vyčerpáním energetické potravy.

Navíc se v poslední době stále více stávají technogenními, a podle jejich výpočtů již nepotřebují masu populace, ani nízkou frekvenci. Jejich nové stroje na sbírání energií života se naučily tyto energie uměle zvyšovat, znásobovat. Nový vládce útočníků, který nahradil Jehovu - mistr podzemní Agharty, se znovu pokouší snížit stav populace. Jeho současným cílem je nahradit většinu populace roboty a ponechat pouze zcela vybraný materiál pro generování energií, samotný gavvakh, který potřebuje anunnacká civilizace a jejich vazalové. Zatím probíhá příprava poslední etapy. Útočníci a dozorci jejich ʺfarmyʺ, elity, penězy vládnoucí aristokracie nadále používají všechny páky k získání tohoto gavvakhu k usnadnění řízení davu. Nejoblíbenější a nejstarší technika ʺrozděl a panujʺ stále platí více než kdy jindy. A samozřejmě výběr elity. Může být zvolen jakýkoli národ, každá země, na kterou vsadí.

Tak to bylo během druhé světové války, o které jsem mluvil na začátku. Tehdy byly dány velké sázky. Majitel Agharty chtěl svůj nový svět vytvořit již od poloviny minulého století. Podle jeho plánů na počátku 21. století na Zemi neměla být více než 1 miliarda lidí, ve vašich dobách ještě méně. Podle jeho plánů již v 50tých - v letech minulého století měl existovat jediný stát a oficiálně uznaný vládce Agarthy jako pravý a živý bůh a jeho guvernéři nebo místní vlády dozorců, které si vybral z těchto velmi tajných společností. Pozemšťané, kteří by zůstali, by museli existovat v uměle vymezených rezervacích, zcela zbavení majetku a rodin, se státem plánovaným oplodněním a výchovou potřebných dětí v přísně omezeném počtu ve zvláštních institucích, bez práva na rodinu obecně. Začali tento projekt testovat v koncentračních táborech postavených Němci.

Již tehdy se zrodil projekt očištění planety od měst a sídel a vybudování komplexů pro elitu, které by bylo dovoleno žít v přírodě. Služebníci a pracující obyvatelstvo měli být usazeni v podzemních městech rezervací, aby nezhoršovali vzhled planety. Odtud pocházejí všechny myšlenky nově ražených ʺzelenýchʺ. Anunnaky a jejich hybridy chtějí konečně osídlit Zemi sami sebou, změnit její atmosféru a změnit spektrum slunečního světla, elektromagnetická pole a mnoho dalšího. I když jsou v těchto přírodních podmínkách dlouhou dobu, nemohou na povrchu zůstat dlouho bez speciálních zařízení - mimochodem, biologických obleků, zcela podobných vzhledu moderních lidí. Elitní Agharti a jeho vlastní elita, blízká Mistrovi Anunnaki a hybridí nosí biologické obleky vytvořené na základě genetických materiálů Atlantidy. Proto jsou vysocí a mají takzvaný ʺseverskýʺ vzhled.

Není nadarmo, že vám známý vykonavatel vůle útočníků chce uzavřít Zemi před slunečními paprsky jakousi clonou. To je rozkaz majitelů, kteří nemohou tolerovat slunce a jeho paprsky v přirozeném prostředí, nikoli údajný boj proti globálnímu oteplování a změně klimatu. Odtud vzešel vznik těžkých emitorů, které jsou údajně potřebné pro novou generaci komunikací a internetu.V polovině minulého století však první část projektu zastavil Stalin, který otevřeně odhalil sionismus a jeho plány, a sovětský lid, který válku přežil. Pomohla také světelná civilizace, která pomáhala v rozhodujících bitvách s různými druhy dezorientujících energií zaměřených na nepřátele. Všechno bylo děláno tak, aby nedošlo k přímým bitvám s Anunnaki a nešokovali pozemšťany. Plány Anunnaki byly zmařeny porážkou Německa, které dlouho připravovali na tento masakr pěstováním nacismu, hrdosti, vyvolenosti, pocitu nadřazenosti nad jinými národy a rasami, počínaje myšlenkami na čistotu krve a konče teorií nelidských bytostí, které nejsou hodny žít.

Myslíte si, že tyto teorie klesly do zapomnění. Splnilo se to nejneočekávanější. Začali být očkováni těmi, kteří je porazili. Myšlenka nadřazenosti bílé rasy, bílých bohů a skutečných Árijců, nyní slovanských Árijců, se znovu začala kořenit v zemi starověkého Ruska a v mnoha jeho rozích, a to jak na Západě, tak na východě. A navíc, kvůli právu považovat se za vyvolené, se jeden národ začal rozdělovat a utiskovat se navzájem. Udělali to. Jižní Rusko se stalo nepřítelem zbytku Ruska a nástrojem nepřátel, nástrojem útočníků, přičemž samo sebe považovalo za dědice velkých bílých bohů a skutečných Slovanů a s ohledem na Rusy Asijce a Ugřany. Ale i v samotném moderním Rusku se pokoušejí zasít takové sváry neustálým naléváním příběhů o takzvané Tartarii, údajně uchvácen Moskvou. Říká se, že pouze obyvatelé Tartarie si uchovali starodávnou víru, kterou zničili Moskvané a Ruská říše pozdějších epoch.

Fakta se falšují, vymýšlejí se nová fakta, každý vládce se vždy snaží přepsat historii sám na sebe. A nyní, když zjistíte tyto nesrovnalosti, můžete napsat nový příběh, dokonce i zcela absurdní, a jednoduše prohlásit vše, co bylo dříve falešné a padělat jakýkoli důkaz o opaku s módním slovem ʺfejkʺ. Bohužel, málokdo za tím vším vidí plán na rozdělení Ruska, plán odtržení od Sibiře, vytvoření sibiřské, uralské a dalekovýchodní republiky. Nepřátelé mají samozřejmě spoustu pák a falšování historie, vytváření nových pohádek tzv. alternativní historie, která není o nic méně falešná než ta oficiální a v některých ohledech dokonce překonává její úžasnost, ale zároveň vychází z pravdy skryté úředníky.

Podvod se nemá čeho chytit. To, co skrývá oficiální historie, je vytaženo z alternativní, ale interpretuje se to svým vlastním způsobem a přesně tak, jak to potřebují nepřátelé. Za pochodu se ě vymýšlí falešné detaily, jako je jaderná válka 19. století a absence oficiálních historických období kdy všechno bylo vynalezeno v 19. století ... A čím více klamstev, tím rychleji se zakoření, stejně jako teorie ploché Země. To vše jsou nástroje nepřátel, s nimiž chtějí úplně vymazat všechny zbytky jakéhokoli poznání z populace a zasít úžasný chaos nebo dokonce úplnou nedůvěru a popření historie i tohoto světa jako celku. Koneckonců, právě tento druh vědomí skutečně potřebují pro další digitalizaci.

Jen málo lidí chápe, že člověk by neměl slepě věřit celému remaku (předělávce), založenému pouze na rozzlobených emocích, že před vámi bylo hodně skryto a teď to údajně otevírají. Zapněte svůj mozek a zkuste jít střední cestou. To znamená cítit - kde alternativní historie skutečně mluví pravdu a kde ji sděluje úředník. Kde je falešná oficiální a fiktivní alternativní verze. Musíte se naučit vše vážit a hlavně se ptát - kdo z toho má prospěch a proč. A srovnávejte s tím, co se stalo v minulosti. Například, komu nyní prospívá, když vám řekne o vaší vyvolenosti a zároveň ponížení ze strany Západu? Komu to prospívá, věříte v existenci velké říše Ruska nebo Tartarie, která byla údajně ukryta a vzpomínka na ni byla vymazána, ale která existovala ... po celém světě, nebo plochá Země, které mnozí již uvěřili v nekonečné snaze o odhalení oficiální vědy a touze najít alternativní pravdu?

Podívejte se na historii ... Koho poměrně nedávno inspirovala výjimečnost árijské krve, komu bylo řečeno o velké severské rase, o vytvoření velkého impéria supermanů, o možnosti pomstít se? Není tam paralela? Nepřemýšleli jste, že to všechno je příprava na nový velký masakr, který je řízen stejnými nepřáteli, hrajícími si s národy? Další masakr se připravuje v zámoří. Myslíte si, že jste začali mluvit o ponížené rase afroameričanů náhodou? Myslíte si, že náhodou začali vyvíjet černý nacismus a porušovat práva bílých? Jsou to všechno stejné mechanismy. To vše je potřeba k oživení bílých nacistických organizací vzdorujících černým pogromům a nepokojům, k podněcování nenávisti černých k bílým a bílým k černým, protože nyní jsou práva a svobody bílých odnímány kvůli černým. Útok je na všech frontách, nepřátelé potřebují chaos a vyhlazení všech. A co je nejdůležitější, za tímto chaosem oběti nevidí tváře loutkářů. Kvůli tomu, že v samotném táboře nepřátel neexistuje jednota, existuje spousta různých destruktivních programů. Podněcování k nenávisti a naopak, program univerzální tolerance a multikulturalismu, dovedený do extrému a absurdity.

Někteří z nich kvůli ztrátě infrastruktury a finančním ztrátám nechtějí totální války, proto navrhli snížit počet obyvatel zavedením sexuální zvrácenosti. To bohužel také funguje. Proč někteří přijímají zvrácenost, zatímco jiní, kteří vědí, že se jedná o ohavnost, stále slyší na hry nepřátel v jiné rovině a podle jejich pravidel podněcují rasovou a národní nenávist, nebo upadli do hrdosti na vyvolenost rasy a sní o osídlení celé zeměkoule ... Začínají nevinnými nápady, jak nedovolit cizincům, aby je navštívili, mísili se s nimi, a vyhání a nenávidí křížence atd.

Někteří z vás dokonce začali považovat své svědomí pouze za rys ruského národa, což dokazují jednoduchou manipulací se slovy. I když ani při této manipulaci není jasné, zda ʺvěstʺ, jak se říká, je čistě slovanské poselství. ʺSpolu s bohyʺ má co společného se svědomím? ʺSoʺ je jen energie světla v objemu, pokud mluvíme o zvucích, a předpona ʺsoʺ, vytvořená mnohem později, sama o sobě neříká, že je ʺs bohyʺ, a rozhodně nevyděluje slovanské bohy od ostatních. Někteří lidé začínají opravdu věřit, že jiné národy nemají duši ... ale takto to všechno začíná, tichými kroky zakousnutými do vědomí, pokud dovolíte první negativní krok. Když o tom řeknete takovým lidem, odrazí se s druhým extrémem, a chtějí toleranci a dominanci uprchlíků ...

Jsou to právě tyto extrémy, které nepřátelé nabízejí, protože vědomí průměrného člověka se stále vrhá do extrémů a vždy tomu tak bylo. Velmi málo lidí rozumí sobě a volí vždy střední cestu. Ne, jsou vidět pouze extrémy - buď se nacionalismus mění v nacismus, nebo nehorázná tolerance a úplné promýchání s dominanci ostatních národů na jejich území a chaos. Vědomí lidí ztělesněných ve vašem světě není schopno najít střed a toto využívají nepřátelé. Koneckonců, jak program tolerance a globalismu, tak program nacionalismu a zachování čistoty krve jsou programy nepřátel, protože jsou to extrémy a lpí pouze na vnějším faktoru. Tam, kde vnější převládá nad vnitřním, existují tisíce vodítek pro ideology nepřátel a pro manipulaci s vědomím pro jejich vlastní účely! Tam, kde je důležitější vnitřní čistota, žít podle svědomí a zohledňovat konkrétně každou situaci a každou osobnost, je obtížnější manipulovat s nepřáteli.

Pokud se pokusíte vybudovat zlatý věk pouze na vnějších známkách dodržování oblečení, pravidlech pro stavbu domů, bez vnitřního porozumění a svědomitosti, stanete se další hračkou v rukou nepřátel, další sektou, kde za vnějšími pravidly nevyhnutelně začíná potlačení vůle duše. Pokud nevidíte to hlavní, ale jen sekundární, velmi temné osobnosti snadno proniknou a začnou potlačovat a tím ničit pravdu jakéhokoli učení, jakékoli komunity pod vnějším pláštěm. (pozn..tomu se říká cenzura.. na konci pak celé stádo myslí stádně)

Někteří z vás doufají, že v komunitách a osadách vybudují spravedlivou společnost a zlatý věk. Není brán v úvahu fakt, že to není bytí, které určuje vědomí, ale naopak. Pokud alespoň jeden z členů komunity postrádá vědomí, zcela jistě začne potlačení vůle bližního, napomínání těch, kteří se odlišují, násilné zapojení do rituálů, násilné dodržování určitých šatů a vzhledu. .. Ano, zdálo se, že každý dobrovolně přišel do komunity, ale všichni ...? Ptal se někdo dětí, které se narodily? Již toto je potlačení vůle, a to je velmi daleko od zlatého věku. (pozn. ... tak jsem si vám vzpomněla na některé diskuze, kde vás napomenou, že nejste dost optimistický, příliš zpochybňujete, příliš myslíte, jinak myslíte... a taky na další, kteří se vás snaží vychovat, abyste byl slušný a vychovaný dle jejich standardů... )

Ale hlavní věc je ještě hlubší. Bude například povědomí členů komunity dostatečné na to, aby si navzájem nezáviděli, nehněvali se a nenadávali, nežárlili, nechtěli manžela nebo manželku jiného člena komunity? Jsou všichni členové komunity opravdu čestní, žijí všichni podle svého svědomí, ze srdce nebo o tom mluví jen navenek? Pokud někdo takový není, komunita se nikdy nestane společností zlatého věku. A za vašich dnů zapomněl už snad každý v takových komunitách na peníze a materiální blahobyt? Pokud vytáhnete běžnou společnost do lesů, pak to není výtvor zlatého věku, jsou to rekvizity a divadlo, hra na tradici a duchovno. Vývoj ducha se stěží liší od běžného života v metropoli.. Vnější vzdělávání totiž samo o sobě duši nerozvíjí, potřebujete svou vlastní práci. Externí vzdělávání bude vždy jen externím leskem.

V Americe existují amišská společenství, odmítají výhody civilizace, žijí v minulosti, používají způsob života minulosti, oblečení minulosti. Jejich děti však často utíkají z komunity jako z vězení, a začínají žít se všemi zlozvyky společnosti, daleko od očí komunity. Komunitu vnímají jako vězení, kde byla od dětství potlačována jejich vůle a život byl zcela regulován zavedenými pravidly a tradicemi. Proč se to děje, když se narodili v tomto prostředí? Protože důležitost vnějšího v zásadě nahrazuje vnitřní morálku. Ve společnostech, kde je důležitý dress code, jak jste začali říkat, a formální dodržování zvyků, se velmi rychle začnou vnitřní základy morálky jen naznačovat, ale dětem se neobjasní. Ano, není čas, aby o tom rodiče mluvili se svými dětmi, je snazší je bičovat a nutit je nosit dlouhou sukni bez vysvětlení, snad s vysvětlením, že by to tak mělo být, a v krátké sukni že by se měli stydět. A že není čas vysvětlovat, že existuje mnoho dalších starostí. Všechno se děje ve skutečnosti, ne ve snech.

Proto vše, co se snažíte omezit, vás nezbaví základních neřestí uvnitř sebe a všech, ale lpíte jen na vnějších pozlátcích, úžasných vlastnostech a naivní víře, že i samotný zevnějšek pro vás spustí pohádku. Je to jen naivní utopie, sladký sen a vyhýbání se zdokonalování ducha. Samotní nepřátelé navíc tyto krásné pohádky za běhu zachycují a přetváří je navenek pro sebe. Koneckonců, pouze ti, kdo jsou u moci, a ti, kteří mají peníze, jsou schopni postavit krásné a dobře upravené rodinné statky. A dokonce si podle toho začali upravovat zákony, jak říkáte. Zároveň sní o návratu do minulosti pronajímatelů a o životě z práce nájemců a možná později nevolníků a dělníků, protože pohádky se plní jen něčí prací. Obyčejný člověk bez peněz nebo obrovská rodina, která pracuje na svém hektaru a stará se o zvířata, nebude mít čas na dovolenou a kruhové tance. Prostě začne primitivní přežití, což vrhne jeho vědomí daleko od filozofování o zlatém věku a obecně od duchovní dokonalosti.

Obrovská rodina také takovou příležitost neposkytne, přinejmenším pro ty, kteří jsou povinni neustále rodit děti. Ženy vypadnou z duchovního vývoje, utápějíce se v nekonečných starostech a pracích. To se stalo během historie rolnického života ve všech tradičních společnostech a nyní se to děje v mnoha zemích s tradičním náboženským řádem. Myslíte si, že v rolnických rodinách někde v Africe nebo Afghánistánu je spousta štěstí? Myslíte si, že existuje čas a příležitosti, aby duše mohla růst? A nejde ani o dogmata náboženství. Prostě neexistuje žádná volná minuta, všechno je zaměstnáno nejtěžší fyzickou prací, nekonečnými porody, bolestí a ztrátou zdraví z tohoto nekonečného uspořádání života, znásobeného nedokonalostí vědomí, potlačením vůle některých jinými.

Volno v takových společnostech jen přeskočí jako jiskra, s osvětlí nejtěžší život světlem jen na okamžik. Takový život není idylka a pastorace.

Abyste ve svém již velmi vibrujícím hmotném světě vytvořili pohádku, potřebujete služebnictvo a útlak některých ze strany ostatních. Život pána se proto blížil té idylce a pastoraci, ale spoléhal na utrpení a vykořisťování jiných lidí. Je to světlo? Je to temnota z temnoty. A o takovém ráji ve slovanském stylu začali snít ti, kteří mají spoustu peněz, ale to je opět cesta do temnoty. Žít v komunitě a pracovat ve městě za účelem zajištění ráje a zlatého věku také není pro každého, a není to skutečné východisko, je to jen iluze rajského života, nikoli izolace od systému fondů stejného systému postaveného nepřáteli ...

A pokud se podíváte globálně, umožnily by všemohoucí útočníci, kteří si rozdělili svět, některým komunitám, i když složených z lidí s nejvyšším vědomím, žít v hlubokých lesích? Díky svým technickým schopnostem najdou všechny a jednoduše je zničí jako divochy, zejména ty, kteří nejsou v jejich účetních systémech. Planeta je plně viditelná, neexistují žádné odlehlé rohy, rozumějte tomu, není kam utéct, veškerou džungli sledují vesmírné satelity. Poustevník se ztratí až když opustí tento svět. Ti, kdo začínají vytvářet komunity a rodí děti na tomto světě, jsou odsouzeni k zániku. Je to jako zakrýt si oči a pokračovat ve stavbě domu na střelném prachu, navíc patřícím nepříteli a rodit v tomto domě děti pro následné utrpení, kdy tento majitel přijde a zničí všechny pouhým stisknutím tlačítka .

Takový únik tedy není spásou planety a není ani spásou duše, protože je prakticky nemožné shromáždit společenství lidí rovnocenných ve vývoji ducha. Společenství svatých nebo jogínů existovaly jen do posledního otočení krystalu na Kailash, do posledního snížení vibrací planety. Když došlo k tomuto úpadku, tyto komunity odešly do jiných světů, jako komunita města Kitezh, jako indiánská komunita Machu Picchu, jako komunita města Ubar ve starověké Arábii. Bytí v těchto komunitách bylo jiné, než jak jste existovali ve fyzickém světě. Členové těchto komunit ve svém duchovním vývoji prakticky nepotřebovali fyzické jídlo, takže neměli zátěž a starosti s jeho pěstováním v takovém množství, které je nutné pro přežití obyčejného člověka. Navíc měli schopnost necítit chlad nebo horko, a proto se nestarali o oblečení a každodenní pohodlí, jako obyčejný člověk. Koneckonců, ani poustevníci v jeskyních nepotřebovali prakticky nic. Proto dosáhli právě tohoto stavu zlatého věku, jinak to není možné. Obyčejný člověk se svými slabostmi a obyčejnými schopnostmi nebude schopen dosáhnout ani nadpřirozených schopností, ani zlatého věku čistě vnějším odchodem ze světa. Abyste toho dosáhli, musíte se nejprve změnit svou duší, zdokonalit se v duchu a ne jen jednou inkarnací, a ne tak okamžitě, že si obleče dlouhé šaty nebo nechá narůst vousy. Krásná utopie velmi rychle narazí na obtížný život, a i když ho překoná, bude čelit zákonům a překážkám nepřátel a jejich systémů, které vás donutí vrátit se do lůna civilizace, protože vás donutí znovu použít peníze, platit daně, registrovat pozemky a budovy, koupit povolenku k rybolovu atd.

Ptáte se, jaké je východisko?
Vždy existuje cesta ven. Nesledujte vnější atributy, ale začněte v malém, u sebe, se svou duší, začněte žít jen podle svého svědomí, vzdejte se své osobní důležitosti, důležitosti svého tělesného původu, začněte vidět u jiných lidí jejich duši, ne jejich tělo: tělesný druh, oblečení, národnost atd. Musíte uspět to udělat sami se sebou, abyste se nedotkli systému nepřátel a začít pomáhat ostatním probudit se, pokud o to samozřejmě sami začnou žádat, ne násilím. Potom opustíte tento svět a získáte příležitost inkarnovat se do lepšího.

Říkáte, ale co tenhle svět, ustoupit? Faktem je, že jedna osoba a dokonce i komunita superduchovních lidí a dokonce i ztělesnění Učitelé nemohou zachránit celý váš svět, dokonce ani celé civilizace světla nemohou zachránit celý váš svět, dokud nenastane čas a galaxie Mléčná dráha se vzdálí od roztržen díry anti-světa. ... Nebo pokud se všichni lidé na Zemi náhle nevzdají zlozvyků a přestanou tak krmit své nepřátele ... Snaž se ...

Mnoho učitelů proto říká: očistěte se od neřestí, tím nejen zachráníte svého ducha, ale také zachráníte Zemi, přestanete krmit parazity a podporovat je. To je to, co se týká vás, všech obyčejných lidí, to přesně můžete dělat. Nemusíte chodit do komunit nebo si hrát na poustevníky v lesích a horách. Může to udělat kdokoli. I když žijete v samém srdci metropole a pracujete v běžné práci, můžete být poustevníkem ducha. Narozdíl od sídel, to nevyžaduje hmotné zdroje, neodvádí pozornost od vytváření hmotného života. Život už tam je, nic není potřeba ... Prostě se naučte žít podle svého svědomí, nedělejte ostatním, co nechcete dělat vám. To bude stačit. A pokud začnete někomu pomáhat, a nemyslet na vděčnost, pak se cesta sama otevře. Svobodu má ten, kdo je svobodný v duchu. A kdo není svobodný v duchu, pocítí vězení i v hlubokém lese, daleko od civilizace.

Pokud jde o globální záchranu planety, přestaňte sytit nepřátele neřestmi a nespadněte do iluzí, ve kterých vás chytí, aby se napili vašich energií, například během skupinových rituálů a meditací ke změně světa a dalších věcí, kdy je krmí pýcha, že například můžete změnit svět sami.

Zastavit nepřátele a jejich hrozné plány mohou jen duchové, jejichž posláním může být stát vládce. Během života ve fyzickém těle je ale nikdy nepoznáš, protože se musí maskovat, žít a pracovat v černém systému nepřátel, částečně jim dělat ústupky, aby získal více a nakonec narušil nebo zničil alespoň některé jejich plány. Již dlouhou dobu je možné řešit problémy planety pouze vstupem do kruhu útočníků a pobytem tam, pokud ne úplně, tak alespoň částečně. Není to možné jiným způsobem. Sám jsem to udělal v různých inkarnacích, protože jsem byl blízko moci, připojil jsem se k jejich lóžím a jejich řádům. Ano, obyčejní lidé, za něž někdy dáváme své životy, nás téměř vždy považují za nepřátele, protože jsme často nuceni nepřátelům dělat ústupky, abychom obcházeli jejich plány zezadu. Lidé to však vidí jako zradu, protože vidí jen malé věci a nevidí to v globálním měřítku. Vždy to tak bylo. Proto jsou duchové, kteří se účastní takových misí, na to zvyklí a neočekávají žádné poděkování. Jednoduše dělají svou práci kvůli vesmíru, aby tato planeta stále ještě nebyla zcela pod kontrolou temnoty. A pokud ano, aby co největší počet duší stále opouštěl tento svět a vyvíjel se do světů světlejších, a aby nikdo nedovolil, aby obří portál znovu prorazil a zachytil nové světy.

Na mapě možností stále existují příznivé výsledky současné situace, a dokonce i poslední útok nepřátel na lidstvo v podobě pandemické krize a odstavení ekonomik a jedovatých injekcí má také svůj konec. Světlé civilizace na energetické úrovni nadále neutralizují dokonce i jedy. Nikdo však nemůže zrušit zákon karmy. Ti, kteří by podle karmy měli změnit svou inkarnaci, ji mohou změnit třeba injekcí jedu. ... Pokud karma a vibrace osoby nevyžaduje reinkarnaci ani vážnou nemoc, neutralizuje se. Nikdo a nic nemůže porušit zákon karmy. Stane se to, co je komu určeno. Proto nemá smysl upadnout do strachu z jakéhokoli viru a nemoci a před válkou a před katastrofami. Kdokoli je podle své karmy předurčen ke změně inkarnace, ten zemře i z náhodného pádu větve, a komu je předurčeno dělat v této inkarnaci něco jiného, zůstane žít i na palubě vybuchlého letadla. (pozn. takže pokud je určeno, že ti hajzlíci díru neprorazí, tak ji neprorazí? Kde je ta karma, za kterou si můžu sám?)

Nezáleží na vašich touhách, starostech nebo obavách. S úzkostí a strachy ničíte jen sebe a snižujete vibrace ducha, nic jiného. Strach nikdy nikoho neochránil. Pouze důvěra v síly seshora a svědomité žití ochrání vašeho ducha a zlepší karmu, nic jiného. (pozn. a co když ti naivní taky důvěřovali silám shůry?)

Pouze život podle svědomí nechá duši naživu a žádné čipy a vlivy zvenčí, přeprogramování DNA, záření atd. nejsou schopny změnit duši, pokud je naživu a pokud neexistují žádné zlé stopy pokušení a kompromisy se svědomím. (pozn. Země je planeta kompromisů.... jsem v p...)

Pokud je přeměněné tělo a DNA neslučitelné s duchem, pak tělo jednoduše opustí. To bude zkouškou pro ducha, zda pro sebe ze strachu ze smrti přijme své dočasné tělo a udělá cokoli, nebo zda duchovní hodnoty a skutečná, ne iluzorní realita převýší strach z bolesti a ztráty fyzické formy, iluzorních forem a připoutanosti k těm, které iluzorně považujete za VAŠE děti nebo rodiče. Vzpomene si duše, že nemá nic vlastního, zejména své děti a rodiče. Vzomene si, že rodina duší neznamená fyzická rodina? A bude rozumět a pamatovat si, že všechny tyto ztráty a úmrtí jsou jen iluzí a nic víc?

Přesto je Rusko předurčeno, aby ve všech verzích událostí na mapě časů budoucnosti bylo v této válce hlavní silou nesoucí světlo ve spícím světě. Máte mnoho probuzených duší, hlavní je, aby znovu nespadli do kaluže iluzí. Existují síly, které vedou Rusko k tomu, aby stále měnilo svět. I když vám teď nemohu moc říci, a kdybych to udělal, mnozí by tomu nevěřili, protože v šatech nepřátel světla je poznat nelze, a tak by to mělo být, když válka pokračuje ...

Každý z vás má svou vlastní cestu, kterou byste měli následovat. O té nejsprávnější nestojí za to polemizovat. Hlavní je, aby se duch neustále zlepšoval v jakýchkoli podmínkách bytí. .

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2021/04/blog-post_22.html

Zpět