4457 Telosiané: Vše kolem vás se mění Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2023-06-06

Opět se vrátíme k vývoji pozemského lidstva. Jak víte, protože jej prožíváte ve svém každodenním životě, zdá se vám, že život je pro vás v současné době velmi obtížně uchopitelný a pochopitelný. Skutečně, téměř všude na své planetě prožíváte choulostivé události, jako je válka tady, boje tam, ať už na mezinárodní úrovni, nebo ve vaší zemi. Ve vaší zemi, ve Francii, byly svého času specifické demonstrace, které burcovaly velké množství lidí, kteří byli odhodláni přimět své vládce, aby pochopili, že je důležité naslouchat lidem, nepovažovat je za tlupu malých dětí neznalých života. K podobným převratům bude docházet i nadále, ale nejen ve vaší zemi.

Lidé na Zemi začínají plně chápat, že byli a stále jsou manipulováni bytostmi, které chtějí mít moc nad nimi, nad jejich životy, nad jejich způsobem života. Vy, lidé ze všech zemí, začínáte chtít být svobodní: svobodně myslet, jak si přejete, svobodně přicházet a odcházet bez omezení, svobodně přijmout takového člověka z takové země, kde se válčí, atd. V současné době se probouzíte k pochopení, že Síla každého z vás může změnit a změní váš život na této planetě. Ale protože existuje ̎ale ̎, jste stále více či méně připoutáni ke svým touhám po vlastnictví, ke svým touhám po moci. Moc zažíváte v rodině stejně jako v práci nebo ve své zemi. Tato malá pozemská moc je velmi vzdálená té, která se ve vás právě rodí. Tím, že vám prostřednictvím různých projevů ukazujeme, že vás žádáme, abyste žili v klidu a ne v násilí, a tím se ukazujete svým vládcům a ostatním, kteří nad vámi chtějí mít tuto životní moc, vynášíte energii svobody, energii touhy po míru, klidu, vynášíte paprsek Světla Lásky. I tím, že klidně protestujete, ukazujete svou sílu proměnit život pozemského lidstva v život v úctě, svobodě a Lásce. To vše obsahuje Láska, a když ji vyzařujete svými slovy, svými myšlenkami v klidu, promítáte kolem sebe její Sílu a Světlo. Vzniká tak egregor, který se šíří po celé Zemi a postupně bude ovlivňovat ostatní lidi žijící v jiných zemích na všech kontinentech.

Vše kolem vás se mění, protože se měníte vy sami. Změna na Zemi, ve vašem lidstvu, může nastat pouze tehdy, pokud se vy sami změníte ve svých myšlenkách, slovech a činech. Čím více se vaše myšlenky, vaše slova, vaše činy budou aktivovat v klidu a pochopení, že jste tvůrci svého života a života pozemského lidstva, tím rychleji se budete posouvat směrem k Nové Zemi, o které často mluvíme, Zemi vědomí páté dimenze.

Někteří z vás se stále ptají, kdy přijdou ony pověstné ̎tři dny ̎ transformace pozemského života. Víme, že už se nemůžete dočkat, až se tak stane, abyste se opět cítili živí v novém světě Světla a Míru. Aby se tak však stalo, je důležité, abyste si uvědomili, že k tomu může skutečně dojít pouze tehdy, pokud velká část pozemského lidstva již žije v míru srdce, s vědomím, že život lze sdílet pouze v úctě, respektu, jemnosti. Až toto všechno bude žít ve vědomí značné části lidí, představí se vám tyto ̎tři dny ̎. A pak si řeknete: ̎V tom případě, vzhledem k tomu, co se na Zemi právě teď děje, můžeme čekat dlouho. ̎

Víme a známe vaše myšlenky, ale řekneme vám, že všechno se může stát velmi rychle, mnohem rychleji, než si myslíte. Stačí, aby se náhle zhroutila světová vláda, a v pozemském lidstvu se okamžitě změní mnoho věcí. V mnoha poselstvích jsme vám řekli, že všichni ti, kdo chtějí zotročit lidskou bytost, mají strach, protože si uvědomují vzestup evoluce vědomí každého z vás a všeho, co se na vašich počítačích zjevuje prostřednictvím internetu. Proto se z posledních sil snaží udržet vás ve své moci, ale potvrzujeme, že jim to dochází. Proto vám znovu říkáme, že síla Lásky, Vědomí Lásky a Míru ve vás samých jsou nejlepšími prvky změny, které osvobodí pozemské lidstvo od všeho, co je drženo pohromadě vazbami, které už nemají kde existovat.

Proměna Země, její rozšíření vědomí, její evoluce ve vyšší dimenzi vám pomůže učinit totéž co jí tím, že se osvobodíte od všeho, co jí brání v jejím vývoji. Již nějakou dobu v sobě máte rezonance, energetické rezonance, které možná nejste schopni rozpoznat, ale které jsou přesto velmi reálné. Tyto rezonance pocházejí ze samotné Země, která odráží všechny své energie na vše, co žije na její půdě. Proto nemůžete zůstat pozadu v jejím vývoji, je důležité, abyste se silně posunuli vpřed a následovali ji v jejím vývoji. Tak bude vše jemnější, klidnější a šťastnější pro každého z vás. Provázíme vás s velkou láskou.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/06/the-telosians-everything-is-changing-around-you/

Zpět