5306 Odhalení Greys za 12-18 měsíců Vicky Verma

[ Ezoterika ] 2023-10-18

Bývalý úředník amerických tajných služeb David Grusch stanovil měřítko pro řadu anonymních informátorů, aby vykročili vpřed a odhalili pravdu, kterou vláda tajila minimálně 90 let. Grusch tvrdil, že americká vláda má důkaz o mimozemském životě a kosmických lodích jiného druhu. Zmiňuje značný počet těchto kosmických lodí, z nichž některé přistály, zatímco jiné havarovaly.

Nejméně 30 dalších informátorů tajně potvrzuje nelidské biologické druhy a program na jejich nalezení. Novinář Michael Shellenberger píše, že ˝pracují pro federální vládu nebo vládní dodavatelé za posledních několik měsíců poskytli svědectví nebo ´chráněné zveřejnění´ Úřadu generálního inspektora zpravodajské komunity (IC IG), generálního inspektora ministerstva obrany (DOD IG), nebo Kongresu. Investigativní novinář Ross Coulthart se v rozhovoru se zkušeným moderátorem talkback z Melbourne Neilem Mitchellem podělil o některé základní informace o UFO a o tom, co se v Kongresu USA s těmito jevy děje. Coulthart, který toto téma obsáhle zkoumal a psal, zdůraznil, že otázka, zda jsme ve vesmíru sami, je podle jeho názoru ˝největším příběhem vůbec˝.

˝Osobně si myslím, že je extrémně vysoká pravděpodobnost, že nejsme sami jako inteligentní druh v tomto vesmíru, a také si myslím, že ze zdrojů, se kterými mluvím, existuje převaha důkazů, které naznačují, že nás navštěvuje nelidská inteligence,˝ řekl Coulthart. V rozhovoru se podělil o své setkání s jednotlivcem jménem Nat Kobitz, který byl ředitelem vývoje vědeckých technologií pro americké námořnictvo. Kobitz, který později zemřel na rakovinu, Coulthartovi prozradil existenci ne-lidské inteligence a vícenásobné hledání nehod. Tento rozhovor posloužil jako katalyzátor pro Coulthartův hluboký ponor do tématu. Prostřednictvím Kobitze byl Coulthart představen jednotlivcům s přímými znalostmi a zapojením do toho, co nazývá ˝programem˝. Tyto souvislosti ho přivedly k více zdrojům a jako novinář dospěl ke svému závěru na základě převahy důkazů.

Ross Coulthart připustil, že důvody zastírání jsou mnohostranné, což naznačuje, že počáteční utajení v 50. letech vycházelo z obav, že náboženský svět bude hluboce rozrušen představou setkání s pokročilou nelidskou inteligencí. Coulthart říká: ˝Myslím, že skutečným důvodem, který je v jádru toho, je vědomí, že Spojené státy rozhodně technologii obnovily. Myslím, že probíhá bitva studené války o pokus replikovat tuto technologii, reverzní inženýrství. To se děje přinejmenším od konce druhé světové války. Nebylo to příliš úspěšné, ale Američané si uvědomují, že Rusové mají podobnou technologii a Číňané také.

Mitchell se zeptal Coultharta na důkazy, které osobně viděl, nebo zda se spoléhal pouze na zprávy z druhé ruky. Coulthart odpověděl: ˝To je důvod, proč tomu nedávám 100%... Snažím se mluvit trochu legalisticky.˝ Nevěřím, že jsme ještě za rozumnou pochybností. Myslím, že na základě rovnováhy pravděpodobností ano, myslím si, že máme to, čemu se říká biologická léčiva. Myslím, že našli biologický materiál a těla, a skutečně jsem mluvil s lidmi, kteří mi řekli, že viděli těla.˝

Coulthart přiznal, že nebyl osobně svědkem UFO nebo těl, ale vytvořil si svůj názor na základě zpráv mnoha jednotlivců, kteří poskytli důkazy v průběhu několika let. Tito jednotlivci, z nichž někteří svědčili pod přísahou, popsali setkání s entitami, které odpovídají klasickému popisu ˝šedí/Greys˝.

˝Většina popisů, které jsem slyšel, se shoduje s klasickým šedým tvarem: velká hlava, obrovské oči, velmi malý nos, pokud vůbec nějaký, stěží rozeznatelná štěrbina úst, žádné uši - v podstatě klasické tři až čtyři stopy vysoké šedí.˝

Coulthart spekuloval o možnosti, že se pravda o UFO v blízké budoucnosti stane veřejně známou, což naznačuje, že během 12 až 18 měsíců by svět mohl mít jasnější pochopení záhadného fenoménu UAP a UFO. ˝Myslím, že svět se to pravděpodobně veřejně dozví během, tuším, 12 až 18 měsíců,˝ řekl.

Coulthart také ve Washingtonu diskutoval o otázce utajení a zdůraznil, že existují tisíce speciálních přístupových programů, v nichž jsou citlivé informace chráněny a neunikají na veřejnost. Zmínil, že i když významní investigativní novináři odhalili významná tajemství, existuje mnoho těch, která zůstávají očím veřejnosti skryta.

Coulthart řekl: ˝David Grusch se zasmál, když jsem řekl, že ve Washingtonu nelze udržet tajemství, to místo prosakuje.˝ Smál se, protože byl informován o více než 2 000 speciálních přístupových programech, z nichž většina, jak říká, nikdy neprozradila tajemství, která jsou nedílnou součástí amerických národních bezpečnostních programů, které jsou stále chráněny.

Když byl Coulthart dotázán na nejpůsobivější odhalení z jeho rozhovoru s Davidem Grushem, poukázal na Gruschovo přiznání, že došlo k četným vyhledáváním nelidských lodí a entit, které označuje jako ˝biologické˝ nebo ne-lidské inteligentní bytosti. Coulthart podtrhl skutečnost, že Grusch, ačkoli tyto bytosti nebo lodě osobně neviděl, hrál klíčovou roli v přivádění jednotlivců s přímými znalostmi, aby svědčili před Senátním užším výborem pro zpravodajství a Stálým výborem sněmovny pro zpravodajství - dva nejvlivnější výbory ve vládě Spojených států.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/10/18/journalist-claims-aliens-engaging-with-earth-will-be-revealed-in-12-18-months-they-look-like-greys/

Zpět