3039 Saint Germain: Jste daleko za iluzí James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-08-25

Přicházím v této době, kdy se věci stále hýbou. A jak nadále chápete, že vše je skutečně širší obraz, začíná to chápat stále více z vás, stále více z vás kolektivních. Toto je součástí většího plánu a vše se zde skutečně děje z nějakého důvodu. Mnohé věci se dějí v trojrozměrném matrixu, matrixu iluze, s plným vědomím, že je to iluze. Je to film. Je to představení, které se před vámi odehrává. A ti z vás, kteří mají oči, aby viděli, a uši, aby slyšeli, to přesně vědí. Víte, že je to součást plánu a jen iluze, kterou můžete sledovat, uvědomovat si ji, ale ne se jí stát součástí. Protože vy toho součástí nejste. Jste daleko za touto iluzí.

Jsou tu ovšem ti, kteří se vás pokoušejí držet, zadržovat. Vědí však, že vás již nemohou zadržovat. A tak sahají pouze po těch, kteří ještě nejsou probuzeni, a snaží se je udržet ve své věci, snaží se je udržet pod svou kontrolou. Ale vědí, že ani to už nemohou dělat déle.

Vzdali to? Ne, nevzdali se úplně, protože se rozhodně nevzdají, pokud zbyde i jen jediný poslušný. Ale o to se nemusíte starat. Jediné, čím byste se měli zabývat, je jít kupředu, jít dál. A zbavit se všech těch minulých iluzorních pochopení: těch strachů, nenávisti, žárlivosti, všech těch věcí, které vás držely v iluzi, které vás až do této chvíle držely v trojrozměrném matrixu, ale už ne.

A nejenže už to neplatí pro vás, neplatí to už ani pro nás. Vidíme to, co byste mohli nazvat ʺnápisem na zdiʺ, že je zde mnoho lidí, kteří se nechtějí probudit. Neprobudí se, dokud nebudou osvobozeni. Osvobozeni do své svobody. A do svobody se nedostanou, dokud si plně neuvědomí, že nebyli svobodní. Nechápou to tak, jak to chápete vy. Vy chápete, v čem spočívá svoboda. Ale mnozí tam venku tomu nerozumějí. Myslí si, že jsou svobodní, ale v hloubi duše si uvědomují, že nejsou, a myslí si, že s tím nemohou nic dělat. Ale oni skutečně mohou, a vy skutečně můžete, a my skutečně můžeme.

Pochopte tedy, že jak se věci budou vyvíjet, nastanou chvíle, kdy budeme stále více zasahovat. Když říkám ʺmyʺ, mám na mysli všechny Síly Světla: Alianci, ty z galaktických sil, všichni se v tomto spojují a jsou připraveni vystoupit. Slyšeli jste to od těch z galaktických sil, které s vámi hovořily. Říkali, že jsou připraveni skočit po sebemenší příčině, kdy mohou začít více zasahovat. A tyto časy, kdy se tak skutečně může stát, přicházejí.

Stane se to? Nemohu zde s jistotou říci, jaký je časový rámec. Ale mohu vám říci, že jsou připraveni. Mohu vám říci, že my, povznesení, jsme připraveni. Mohu vám říci, že všechny síly Aliance jsou připraveny, ti z vašich Bílých klobouků jsou připraveni. Vědí, co se blíží, a už nějakou dobu to plánují. Dokonce od raných dávných dob, do Atlantidy a Lemurie, sahá to daleko do minulosti. A sahá to ještě dál, do životů a soustav a galaxií a planet před tímto, kdy přišli ti z vás, Ničitelé soustav, kterými jste, a nyní jste opět zde. My všichni na tom pracujeme společně. Budeme připraveni, abychom mohli vykročit vpřed, a ten čas se zde stále více blíží, kdy skutečně budeme moci vstoupit a více vám pomáhat. Protože o to žádáte. Ti z vás, Síly světla, a vy všichni, kteří jste světelní bojovníci, bořitelé systému, nás žádáte, abychom stále více vystupovali. A čím více o to žádáte, tím více toho můžeme udělat.

A čím více vidíme, že se ti na celé planetě neprobouzejí včas zde, pak můžeme začít také více zasahovat. Protože oni sami to nedokážou. Opět potřebují něco, co je osvobodí.

A o to tady jde především: o svobodu. A o znovuzrození vaší republiky. Republiky, nejen Spojených států pro Ameriku, které se všechny spojují, ale pro všechny země na celé planetě. Všichni lidé na celé planetě se opět spojují, jak to mělo být a jak to bude, jak se jich bude probouzet stále více. Ať už se probudí sami, jako jste se probudili vy, nebo ať už potřebují něco speciálnějšího, aby se probudili, ten čas se blíží.

Já jsem Saint Germain a nyní vás opouštím v míru, lásce a jednotě. Abyste i nadále chápali, že jste svobodní.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/25/saint-germain-you-are-far-beyond-the-illusion/

Zpět