4626 Deklasifikace a dezinformační program za oficiálním prohlášením UFO Cosmic agency

[ UFO ] 2023-06-19

Yazhi: Pozor, co říkají, je to tak černobílé, velmi redukcionistické. Amorální rasy proti morálním rasám, které se také ukázaly být amorálními kvůli jejich shovívavému postoji. Věci nejsou tak jednoduché.

Robert: Nikdy nebudeme mít ̎odhalení. ̎

Yazhi: Uvidíme. Proč by tzv. probuzení lidé najednou věřili, že to, co jim vlády dávají o mimozemšťanech, je pravda?!! Chci říct, už jste zapomněli, jak vám vlády neustále lžou? Opravdu věříte Greerovi, že je jasným a deklarovaným agentem dezinformační mašinérie americké vlády?!!

Robert: Čím více společensky přijímaný, tím falešnější.

Yazhi: Přesně tak a spící lidé stále věří, že čím je něco sociálnější, tím je to pravdivější, proto se reality neslučují. Nesouhlasí.

Robert: ̎Čím více je něco společensky přijímáno, tím více je to potvrzováno společností a vládami s jejich oficiálními odděleními, tím falešnější to má tendenci být a tím více to bývá Matrix. UFO se teď nazývá FANI nebo tak nějak.

Yazhi: Změnou jména nezmění svou povahu, to je manipulace s lidským vnímáním vyvolaná vědomím, že masa populace již spojuje konkrétní pojmy s falešností, jako je UFO. Věří tedy, že tím, že stejnou věc nazývají jiným způsobem, už jim to dává větší platnost.

Jen... proto jsem to řekla výše, proč najednou věříte, že vám vlády dají pravdivé informace?! Jejich posláním není být transparentní, ale manipulovat s vnímáním mas bez výjimky. Ergo, co od nich oficiálně pochází, není automaticky důvěryhodné. Na místě, kde jsem, bych raději věřila 15letému dítěti s mobilním telefonem, které řeklo, že vidělo mimozemšťana utíkat před jeho domem v Las Vegas v Nevadě, než CNN). Jinými slovy, to dítě má větší důvěryhodnost než něco, co pochází z oficiálního zdroje.

Protože víme, co je posláním veškerého odtajňování a všech informací, jakéhokoli druhu, a je to manipulace/dezinformace. Sám šéf CIA to řekl a cituji: ̎Když vše, čemu lidé věří, je lež, pak jsme splnili svou misi. Já tomu věřím. Protože to patří k tomu, když příliš mluví, kvůli jejich vlastním karmickým dohodám, že někdy musí říkat pravdu. A než do toho skočíte, NE, to není případ tohoto ̎odhalení ̎ , protože je to něco navrženého, pečlivě studovaného a plánovaného léta.

Robert: Průhledné. Lidstvo má velký problém, kterým je nedostatek paměti. Podívejte se, co řekla Athéna o resetu: ̎Lidem dochází paměť, rychle přijímají nové a zapomínají, co vymazali, a to, co zůstalo, se jednoduše vysvětluje vynalezeným odpadem. Nic nového. Protože oficiální planetární historie je celá vymyšlená a špatně sekvenovaná. ̎

Yazhi: Je to tím, že na jedné straně je závoj zapomnění, navržený samotnými dušemi, aby si nemusely nést karmu a hrozné vzpomínky na minulé životy a začínaly znovu. Nový život. K tomu dochází jednoduše proto, že meziživotní a vysoce astrální svět je vibračně velmi daleko od existenciální frekvence živé 3D Země. Kvůli tomu závoji zapomnění, který je zde z jiného důvodu, z toho výše uvedeného, manipulativní entity nižšího astrálu využívají nedostatek paměti lidí, aby s nimi dle libosti manipulovaly. Zvláštní je, že tytéž entity nižšího astrálu, tedy archonti a další, jsou tulpy a egregory stejného kolektivního nevědomí lidstva, na kterém parazitují.

Robert: Ty tulpy a egregory jsou napájeny energií nevěřících. A že tady na Zemi budete žít jiný život, než jaký jste měli tam venku.

Yazhi: Děláte to pro učení. Život na Zemi zvenčí nevypadá tak vážně.

Robert: Nechápou to nebo to zapomínají. Aby pochopili, že nikdy nebudeme mít odtajnění, jak si přejí.

Yazhi: To je pravda, i když to bolí. ONVI a mimozemská pravda jsou tam venku na sítích, všechny, ale každý si musí poskládat kousky ve svých malých hlavičkách a převzít odpovědnost za to, čemu se rozhodne věřit jako pravdě. V každém případě to, co řekly vlády, je kus, ale není to pravda. Spíše jsou to překroucená a upravená data, aby odpovídala jejich agendě kontroly populace.
Proto jsem řekla, že na Zemi je nebe nebo peklo a že záleží na každém člověku, co vidí a žije.
Budou tedy věřit vládě, co jim řekne o ONVI, nebo UAP nebo LAP nebo TAP nebo cokoli jiného? Opravdu jim věříte? (pozn. ňaf každé slovo.. hlavně to nevyřčené)

Zdroj: https://www.swaruu.org/transcripts/desclasificaciones-y-desinformacion-agenda-detras-de-la-divulgacion-oficial-extraterrestre

Zpět