6433 Květen 2024 Energie Vzestupu: Být světlem Samantha Orthlieb

[ Ezoterika ] 2024-05-01

Ahoj krásná duše!
Poté, co jsme v dubnu posílili své duchovní spojení a byli osvíceni kosmickým kódováním, máme v květnu příležitost "být světlem" prostřednictvím duchovního probuzení. To vyžaduje, abychom se posunuli za fyzické tělo do Vyšší Mysli 8. čakry, abychom dokončili přeměnu stínové integrace, která se odehrála minulý měsíc, abychom se mohli osvobodit od zacyklení traumat a starých příběhů bolesti. Bez spojení s 8. čakrou a vyššími čakrami 9-12 zůstáváme připoutáni k Zemi a v omezeném paradigmatu reality a pokračujeme v kruhu osobních vzorců. Když člověk není spojen s 8. čakrou a dále, osobní růst je zakrnělý a expanze duše a duchovní vzestup nejsou možné. Osmá čakra (neboli duhová hvězda) se nachází těsně nad hlavou. Interaguje a přemosťuje brzlík v těle, aby podpořil duchovní transcendenci a je bránou k univerzálnímu vědomí. Podporuje integraci nižších říší a čaker s vyššími vibračními čakrami a dimenzemi. S osmou čakrou vstupujeme do sfér, které přesahují lidské pojetí prostoru a času. Říká se, že toto energetické centrum otevírá přístup k paralelním vesmírům a životům; umožňuje přístup do říše Všeho Co Je a do sféry možností, které se utváří.

Naše osmá čakra má kolektivní archetyp Vzestupu a tím je Zaklínač/Kouzelnice. Jeho stínem, nebo negativním archetypem je Pokušitel/Pokušitelka. Učení Zaklínače/Kouzelnice je o zapojení se do Univerzálního Vědomí, abychom mohli "Být Světlem". Umožňuje úplné sladění s naší Nejvyšší Pravdou. Umožňuje nám žít v našem Vyšším Srdci (které se nachází v brzlíku) a bezpodmínečně ztělesňovat Světlo a lásku. Poskytuje portál do 5. neboli multidimenzionálních energií, abychom mohli interpretovat božské vedení tím, že nám pomáhá plně cítit a integrovat multidimenzionální vědomí s milostí a odevzdáním. Toto vědomí, vedení a léčení stínů může přijít ve formě snů, channelingu, mystických zážitků, zvýšených alter stavů, meditace a šamanského cestování a umožňuje nám prolomit cykly traumat, podmíněnosti a emoční represe.

Nevyřešená traumata, podmiňování a emoční zakrnění potlačují podvědomí a ovlivňují funkci brzlíku. To má dopad na spojení s naší 8. čakrou a brání nám v tom, abychom se sladili s větším smyslem pro to, kdo jsme a proč jsme tady. Ztělesnění archetypu nám pomáhá naladit se na vyšší poselství o změnách, které musíme ve svém životě udělat prostřednictvím duchovní moudrosti. Podporuje nás také v posílení našeho kontaktu/spojení/naladění se s kolektivním vědomím lidstva, planety a vesmíru. Umožňuje získat zpět naši sílu, odvahu a zodpovědnost ve službě vyššímu dobru.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/05/01/may-2024-ascension-energies-being-the-light/

Zpět