2314 Aštar: Dům z karet Kabaly se rychle hroutí James McConnell

[ Ezoterika ] 2022-03-24

Aštar
Přicházím, abych byl s vámi v této době, v těchto chvílích, v těchto zvláštních okamžicích, které nyní nastávají, kdy se kolem vás probouzí veškerý život. Veškerý život se stále více posouvá do vyšší vibrační frekvence, protože život a energie stále zaplavují planetu z vesmírného zdroje. A ano, skutečně, Slunce páté dimenze se nyní stále více projevuje. Až donedávna jsme my a naše lodě tuto energii zadržovali, aby na planetu nepřicházela příliš rychle, aby nenarušila váš centrální nervový systém, protože na to nebyl zcela připraven. Nyní je jí však stále více dovoleno procházet. A tak se vše kolem iluze třetí dimenze hroutí. Domeček z karet se nyní stále rychleji hroutí. A ti, kteří byli ve stínu, ti, kteří před obyvateli této planety tajili pravdu, jsou nyní nuceni tyto informace přinést, i když nechtějí. Nemohou ji zadržet. Domnívají se totiž, že tyto informace musí přinést, aby si udrželi kontrolu. Byli tímto způsobem podvedeni. Protože jak se tyto informace objevují na internetu a v mnoha vašich médiích, pravda se dostává na povrch. A jak pravda vychází najevo, ti, kteří se ji snažili zadržet, rychle padají a selhávají. Ti z nás na našich lodích, kteří celý tento plán sledovali mu pomáhali tu a tam, kde jen mohli, kde jen nám to bylo dovoleno. Stále více a více je nám dovoleno poskytovat stále větší pomoc tam, kde je jí zapotřebí, kde je o ni žádáno, kde je žádáno, aby vystoupila. Sami to samozřejmě nezvládneme. Vy jste naše boty v terénu. Vy jste ti, kdo tuto energii přivolávají, přinášejí ji k vám, přinášejí pravdu jakýmkoli způsobem. A jak jste již mnohokrát slyšeli, nelze to zastavit, bez ohledu na to, o co se pokoušejí příslušníci temných sil, kabaly, iluminátů, hlubokého státu, ať už je nazýváte jakkoli.

Už nemají nic pod kontrolou. V rámci iluze se zdá, že mají vše pod kontrolou. Ale nemají. Protože iluze matrixu třetí dimenze je jen iluze. Skutečnost se stále více dostává na povrch. A ti ze sil světla jsou o mnoho kroků napřed před těmi ze sil temnoty. O mnoho kroků napřed, takže mohou vidět, co se blíží, ještě předtím, než tento plán uvedou v život. A když se [síly temnoty] pokoušejí vnést na planetu totální chaos, chaos, po němž pak chtěly nastolit pořádek, už toho nejsou schopny. Ano, mohou zajistit chaos. Ale nejsou to ony, kdo má přinést řád: jste to vy. Vy, vy všichni, Aliance, Bílé klobouky, my všichni, kteří s těmito silami zde na planetě spolupracujeme: my všichni to přinášíme, přinášíme konec chaosu. A chaos se blíží ke konci. Nejdříve však přijde další chaos. Více zdánlivého chaosu, řeknu. Pro ty, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení, to není chaos. Je to prostě padající závoj, padající iluze, která se stále více a více rozpadá. A vy všichni jste nyní na svém místě, přesně tak, jak jste zamýšleli být před mnoha a mnoha tisíci a tisíci lety, když jste se dobrovolně rozhodli zde být, jste nyní na svém místě, přesně tam, kde máte být.

Stále více z vás nyní cítí volání, cítí volání, které se k vám natahuje, aby vás posunulo vpřed ve vašem poslání, ať už je jakékoli. Ať už cítíte, že můžete přispět jakkoli, nyní je čas tak učinit. Najděte to ve svém srdci, ve svém vysokém srdci. Naslouchejte volání svého Vyššího Já, které vám nyní nejen šeptá, ale začíná na vás stále více křičet. Naslouchejte tomuto šepotu a naslouchejte těmto výkřikům, protože záleží jen na vás, na kolektivním vás, jak to bude pokračovat. Ale bude se to odehrávat. Vězte, že jak skutečně jeden z vás řekl dříve ve vašem hovoru, máte moc, každý z vás má v sobě moc rozmetat tento systém dokořán, být těmi bořiči systému, kterými jste sem přišli být. Tak to udělejte. Prostě to udělejte. Ať už to bude vyžadovat cokoli, udělejte to. Velmi si vážím těchto chvil, kdy tu mohu být, abych se s vámi podělil a dal vám tu a tam jen letmý pohled, když čtete mezi řádky, že já a mnozí z nás, když vám přinášíme tato poselství, to, čemu říkáte ʺmalé náznaky tu a tamʺ. Neboť uvnitř poselství jsou vždy tato poselství, která máte rozluštit a která máte rozeznat. Všechen můj mír a láska buďte s vámi všemi. Jděte nyní kupředu a buďte těmi, kterými jste sem přišli být, těmi, kdo boří systém. Neboť tento systém musí plně padnout, než z něj může povstat nový.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/03/24/ashtar-the-cabals-house-of-cards-is-collapsing-rapidly/

Zpět