551 Mise pokračuje - Mythi atlanticoBR

[ Ezoterika ] 2020-10-05

Varování... překlad, hlavně těch uplynulých téměř 10 let, je zkrácen. Kdo má chuť a čas, může si to přeložit kompletně.... pokud najdete faktografické chyby, prosím, dejte mi vědět, ať je mohu opravit...

Odpovědi mimozemšťana z Andromedy

Ahoj přátelé!
Jsem stále naživu a jsem v pořádku. Na žádost CG jsme si museli dát pauzu v komunikaci, protože v současné době toho na planetě tolik probíhá. Spousta pohybu většinou Plejáďanů a Arcturiánů. Jak jsem již zmínil, rok 2020 ve vašem místním kalendáři bude milníkem posledních desetiletí.

Kolujeme mezi novými koloniemi úrovně 1, abychom pomohli při sociální adaptaci na těchto planetách, a využil jsem příležitosti k provedení analýz skupiny, kterou jste vytvořili a doplnil aktualizaci mé zprávy o vývoji podle vašich dotazů a reakcí. Vaše obavy jsou naprosto normální, protože se toho děje tolik. Peněžní systém se chystá změnit pomocí současných rezervních zásob. Banky, jak je dnes znáte, mohou přestat fungovat. Krize způsobená falešnou pandemií by mohla být nejhorší v moderní historii. Lídři odpovědní za tento nový scénář mají své tajné schůzky na dříve určených místech, aby stanovili opatření proti současnému systému tisíciletých kontrolorů. Mnoho se nedá říci, ale při sledování situace stačí odborníkům jako vy půl slova. Sporadicky jsem mluvil s CB, ale teprve teď jsem byl schopen osobně přijít zodpovědět otázky.

Posílím váš požadavek, abyste odmítli vakcíny vytvořené tak, aby "obsahovaly" látky falešné pandemie vyvolané vašimi elity ... tato vakcína by mohla být spouštěčem aktivace nanokomponentů. Ty mají být aktivovány na dálku, a to i prostřednictvím vozidel s přenosnými anténami, které mohou cirkulovat hustě osídlenými oblastmi a obcházet tak jakýkoli dohled Plejáďanů nad vašimi satelity a pozemními přenosovými systémy.

Q - Je pravda, že jsme posledních několik tisíc let procházeli zbytkem supernovy, což mělo za následek posílení galaktických štítů? Heliopauza chrání naši sluneční soustavu a účinně oslabuje zemskou magnetosféru, čím blíže jsme k jejímu opuštění? Je to globální oteplování nebo doba ledová, které se musíme bát?
Mythi- Procesy galaktické formace jsou podmíněny mnoha proměnnými. Galaxie se formují různými způsoby v závislosti na koncentraci nebeských těles v oblasti agregace nebo trasou průchodu, kterou lze ovlivnit intenzitou pole této galaxie. Galaxie se pravidelně formují výbuchem velké hvězdy nebo emisí tlakem černých děr s paralelními vesmíry, které místo sání hmotu vytlačují, a tato setrvačnost generovaná formací pokračuje po tisíce věků a nafukuje vytvořenou galaxii až do její úplné stabilizace. Pro zjednodušení každá hvězdná soustava v galaxii vytváří vlastní rovnováhu sil, aby mohla i nadále existovat, a planety, včetně té vaší, generují magnetické pole odpovídající jejímu vlastnímu dynamickému pohybu a charakteristice jejich vzniku. Horká nebo studená záleží na přírodních aktivitách samotné planety, tj. pokud nekontrolované sopečné činnosti vrhnou do atmosféry popel, nastane doba ledová ... pokud osa příliš poklesne od své severojižní osy, magnetické pole utrpí zásah, který by mohl oslabit obranu proti emisím z vašeho slunce a tím se planeta jako celek zahřeje ... jak vidíte, neexistuje žádný vztah k poloze galaxie, každá sluneční soustava, která je její součástí, vytváří svá vlastní pravidla v tomto smyslu.

Q - Číňané jednají s mimozemšťany, jaké další země mají kontakt, aniž by o tom občané věděli? Není to v rozporu s pokyny Galaktické komunity?
M - existují kontakty mateřských ras se specifickými společnostmi, ale to neznamená, že mohou předávat technické informace, aby byly lepší než jiné společnosti. Kontakty jsou většinou zaměřeny více na oblast filozofickou než na technickou. Nedochází k žádné interakci, aniž by to CG nevěděla nebo pozorně nesledovala. Jednoduše řečeno, je to, jako by matka dohlížela na syna a jiná matka dělala totéž se svým. CG může uvolnit cokoli, co může přispět k mírovému soužití, ve stále významnějším objemu, v závislosti na zvýšení úrovně kolektivního povědomí zúčastněných společností.

Q- Prožívá Země tání na jižním a a severním pólu? Co když oceán jedné hemisféry začne tát jako první? Začínají již oceánské proudy měnit svůj směr? Četl jsem mnoho příspěvků týkajících se uzavřené ozonové díry, stalo se tak kvůli CG, nebo teplota vzrostla
M - Čím více se jádro Země nakloní uvnitř planety, tím více ovlivní magnetické pole, ve kterém jsou silové linie stále více v úhlu magneticky interagujícím s vaším centrálním sluncem. Je proto přirozené, že se vaše oceány začínají ohřívat odlišně, stejně jako vzdušné hmoty ve vaší atmosféře, a to povede planetu k přirozeným změnám, které se očekávají.

Q- Co se skutečně stalo v Barentsovo moři 12. srpna 2000 s ponorkou Kursk?
M - Neuchováváme všechny záznamy o nehodách, kterých se účastníte, ledaže se jedná o násilné činy proti jiným společnostem. I při vícenásobném zabezpečení vašich současných vozidel, jste závislí na tisících detailů a komponent, které mohou představovat technické i lidské chyby, kromě toho, že nemáte ochranná pole pro izolaci vašich vozidel od prostředí , podléhající přímo všemu, co se může stát při interakci s přírodou planety. Podle několika záznamů, které jsem měl k tomuto datu, se dotyčná ponorka zničila kvůli nezvratným technickým poruchám. Žádné podrobnější informace.

Q- Pomalu se zbavíme hranic a jazyky poněkud sjednotíme. Pro mnoho lidí na Zemi je jejich kultura a jazyk tím, kým jsou, dává jim pocit sounáležitosti. Jak bude fungovat integrace a ztráta kultury?
M- Bude to vyžadovat potřebný čas, uvědomění a mísení kultur bude probíhat postupně. Důležité je, že vše, co je dobré v jedné kultuře, bude k dispozici pro přijetí jinými kulturami a naopak. Představte si děti Němce s Japonci ... budou mít mnohem širší horizont pro integraci kulturních návyků a to je přivede k tomu, aby obdivovaly vlastnosti každého z nich. Dobrou věcí na kosmopolitní kultuře je to, že každý pochopí kvality toho druhého a odmítne špatné tendence každé kultury zapojené do této směsi.

Q- Pokud se přiblížíte ke slunci na vesmírné lodi odolné vysokým teplotám, slyšíte zvuk ze samotného slunce? Co je na povrchu slunce? Stoupá plamen vysoko z jeho povrchu? Jaká je teplota uvnitř jádra Slunce? A je možné přistát s vašimi loděmi na jeho povrchu?
M- Teplota Slunce v přesně centrálním bodě je přibližně 16 milionů stupňů Celsia a sluneční aktivita generuje tolik tepla v důsledku rychlé rotace jeho jádra ve vztahu ke zbytku magmatu. Efekt dynama na sluncích je skvělý. Slunce jsou hlučná kvůli velké povrchové aktivitě a opravdu velmi nestabilní, bez dostatečně pevného povrchu, aby na něj mohla přistát jakákoli loď. Je v něm velký portál využívající obrovské množství energie pro konkrétní teleporty, ale tento portál je umístěn nad jeho povrchem a při aktivaci vymaže obraz povrchu dole, což externím pozorovatelům umožní vidět pouze zcela temnou skvrnu. Pokud jde o zvuk, mohou kosmické lodě umlčet zvukové vlny jednoduchým nastavením v silových polích.

Q - Některá indická božstva jsou identifikována s kosmickým vědomím a se strážci vesmíru. Odkud pocházejí tyto legendy o starodávných mnohorukých tvorech? Skutečně existovali a kdo to byli?
M - spousta rukou, protože paže byly symbolem, co mohli lidé v té době dělat. Manipulovat s nástroji a lektvary, starat se o úrodu, rodinu, tkát látky, bránit se. V těchto obdobích jen ruce mohly interagovat s jednoduchými nástroji a udělat člověka zvláštním. Nikdy neexistovaly bytosti s mnoha rukami, vždy to byl symbol, který ukazoval nadřazenost těchto entit.

Q - Existují ve vesmíru inteligentní hlavonožci?
M - Pouze chobotnice mají vysoce funkční mozek, krakatice nejsou vybaveny pokročilejšími mozky. Ano, existují společnosti chobotnic natolik vyspělých, že mají na několika planetách bujné kolonie, ale protože jim chybí funkční kostry, jsou to striktně mořské bytosti. Některé vyspělé společnosti mají vozidla pro pohyb a mohou se bez problémů pohybovat vesmírem, ale místo vzduchu jsou tyto lodě jako vodní nádrže se slanou vodou. Mohou navštívit pouze jiné planety, které také obsahují oceány, kde mohou snadno provádět své průzkumy. Bohužel existuje jen velmi málo těchto společností, jsou to extrémně učenlivé bytosti, dobré povahy a velmi společenské. Za sebe a za svou společnost považuji za naprosto hloupé živit se těmito zvláštními tvory.

Q - Jaká rasa mluvila s Matildou Makelroyovou v roce 1947.
M - Je to rasa 4. úrovně z jiného regionálního CG, který nezahrnuje vaši galaxii. Rádi mapují kolonie a v případě potřeby případně nabídnou podporu dalším CG. Mají spoustu zkušeností s integrací kolonií, ale v případě vaší planety, vzhledem k počtu již zapojených ras, se domnívám, že by zde neměly fungovat.

Q - Jaká je současná politika GC týkající se jaderné energie stanic, které stále fungují po termínu odstavení, který jim byl dán v roce 2011? Co můžeme očekávat v příštích 5-10 letech s tímto odvětvím a obecně s výrobou energie?
M - Po roce 2011 se konalo několik setkání na toto téma, a kvůli nedostatku v mnoha regionech, aby jejich společnosti byly zásobovány energie, došlo k přeformulování, ve kterém vaše vlády musely přijmout další bezpečnostní opatření uložená CG, aby se vyhnuly velkým problémům.

Q- Magnetické pole patří k magnetu, tedy k samotné látce? Magnet a volná energie?
M - Magnetické pole patří magnetu. Orientace otáčení elektronů většiny atomů je vyrovnána určitým směrem a tím se určí póly magnetu. V prostředí neexistuje žádný vztah mezi magnety a "energetickými koncentrátory", jako jsou čočky. Interakce magnetických siločar může vytvářet energii pouze tehdy, když interagují s jinými atomy kovu a jsou náchylné k okamžité orientaci otáček těch, které se nachází v blízkostí magnetu. Samotná magnetická energie se nestane užitečnou energií, pokud nedojde k nějaké interakci mimo magnet.

Q- Lze se EMP bránit proti nanočásticím z vakcín?
M - EMP může interagovat se zařízeními, která jsou aktivována a fungují, v případě nanočástic, protože pracují s kyselou interakcí se živým organismem, po aktivaci zůstanou aktivní. Pokud mají své vlastní pokyny, budou i nadále jednat, pokud se k přenosu dat potřebují připojit ke vzdáleným systémům, mohou s nimi přestat komunikovat, protože EMP může vyřadit řídicí systémy z provozu.

Q- Je pravda, že pod mořským dnem Bermudského trojúhelníku jsou obrovské komory naplněné hydráty plynů, buď v čisté plynné formě, nebo zmrazené?
M - Ano, tato ložiska existují v mnoha oceánských oblastech na planetě. Jsou výsledkem vrstev biologických extraktů, které tvoří kapsy plynů, když spodní vrstvy metabolizují olejové pláty. Platformy pro průzkum zemního plynu jsou téměř výhradně instalovány v oceánech.

Q - Podle teorie astrofyzika Nikolaje Kozyreva může kosmické vědomí lidského pozorovatele okamžitě cestovat z jednoho bodu vesmíru do druhého.
M - Tato teorie nemá žádný jednoznačný vědecký základ, Cestovat i jen mentálně na jiné místo ve vesmíru, aniž byste věděli, kam přesně jdete, je utopie. Žádný praktický účinek nebo věrohodný vědecký základ. Konstrukce tohoto zařízení také neříká vědecky nic.

Q - Může globální potravinový nedostatek vyvolat zásah GC proti genocidě?
M - Pokyny GC mají pravidla, oni rozhodnou, co by se mělo v tomto případě udělat. Záleží na tom, jak kategorizují událost. Ale mohu říci, že čím více bude společnost vzdorovat vaší zkorumpované vládě tím, že je vystaví jejich krutostem, tím rychleji budou neutralizováni a bude dosaženo sociálního osvobození. Nakonec budete hrdí a budete si více důvěřovat, když budete čelit a vyhrajete své vlastní boje.

Q - Vakcíny a nanokomponenty
M - Nanokomponenty se týkají jen injekční verze vakcíny. Aby mohli pracovat, musí najít v těle hostitele kyselé prostředí. Jediným způsobem, jak je udržet neaktivní, je udržet tělo na alkalitě 7,5.

Q - Rusko a Čína prý vyzbrojily některé ze svých satelitů zbraněmi s řízenou energií. Teď to máme od americké armády. Povede to k vesmírné válce a zasáhne GC.
M - Laserové operace vaší armády jsou mimo oblast kontroly zbraní považovaných za hromadné ničení. V každém případě víme, že jsou v malém zastoupení. Pro použití na oběžné dráze slouží jako ničitel předmětů, ale při použití vzduch-země nemá dostatek energie, aby způsobila jakékoli významné poškození povrchu. Pro zapálení věcí by bylo mnohem levnější použít jednoduchý zápalný dron, než utrácet tuto technologii.

Q - Trans a nebinární pohlaví? Je to určeno v raném dětství? Nebo to vždy existovalo a jednoduše se teď stává viditelnějším.
M - Narušení chování může přijít v jakémkoli věku, může být vyvoláno prostředím, kde dítě vyrůstá, nebo to může být přirozeně se projevující tendence. Ve skutečnosti je sexuální potěšení zcela osobním faktorem, a pokud to nikomu neublíží, neexistuje žádný skutečný sociální problém. Důležité je, že člověk je schopen se vztahovat k jeho afinitě a necítí se zaseknutý při hledání sexuálního štěstí. Při hledání rovnováhy plynoucí z dobrého a uspokojivého sexuálního vztahu se vyplatí vše, co je přirozené a co není vnuceno. Tyto tendence k náklonnosti k bytostem stejného pohlaví nebo dokonce k různým plemenům zvířat se vyskytují i v přírodě, kde neexistují žádná sociální omezení, která by ukládala to, co by bylo normální nebo ne. Důležité je zůstat přirozený a způsobit očekávané potěšení dotyčnému páru.

Q- Ego a svědomí na úrovních 1-2-3
M - Čím větší je svědomí bytostí, tím menší je zapojené ego. Ego se objeví, když si myslíte, že jste lepší než ostatní, a čím více se učíte, tím více si uvědomíte malou vzdálenost, která vás odděluje od té, se kterou se porovnáváte. Proto, že jste již dozrávající, nepohrdnete semeny, která klíčí, protože už vědomě víte, že jste byli jedno z nich, než jste se sem dostali. Nezaměňujte inteligenci se svědomím, pokud nebudou paralelní, škodlivé věci jako ego a pocit nadřazenosti pouze zpozdí skutečný vývoj člověka jako bytosti. Když je rozvíjeno povědomí, ego je nahrazeno hrdostí na to, že jste součástí univerzálního procesu vývoje a vaší účastí na něm a pomáhá novým semenům stát se plody, možná šťavnatějšími než vy sami. GC je nyní liberálnější, když se definují směry, a sleduje současný politický stav, který by mohl radikálně změnit směr společností na planetě. Ale nemylte se, pokusy o stagnaci světové ekonomiky budou pokračovat jako hlavní akce vašich tisíciletých katů, kteří se pokusí uskutečnit své plány na vylidnění planety od různých etnik, dlouhodobou destabilizaci vašich možných nových vůdců při normalizaci světové ekonomiky novými pravidly.

7.5.20

Moji přátelé, jak si většina z vás již uvědomuje, tento váš rok 2020 bude milníkem v obratu moci, která ve vaší společnosti vládla tisíciletí. Možnost nové pozice planety ve vztahu k CG může být blízko. Uvědomte si, že to bude důležitá fáze pro vaší sociální strukturu, která již nikdy nebude stejná jako dřív.

Dotazy:
Q - Co se skutečně děje mezi dominantními silami planety, které ovlivňují společnost jako celek?
M - Je čas, aby se planeta osvobodila od starých (globalistických) vládců vašich společností. Zdá se, že současný americký prezident dosáhl společně s Ruskem přímo a nepřímo dohody s Čínou dohody a rozhodli se konfrontovat globalisty, aby je zbavili moci a soudili je všechny veřejně. Tato pandemie byla vytvořena, aby dokázala spojit reakci globalistů, ale se lék obrátil proti nim a zdůraznil disidentské síly, aby využily příležitost k umožnění nové kontroly nad světovou ekonomikou. Podařilo se jim zmocnit se velkého množství zlata v Evropě a doslova vyprázdnit podzemní ložiska vaší největší náboženské sekty. Na konci minulého měsíce jsme sledovali 650 letů z Říma do New Yorku. Nyní mohou podporovat novou měnu, která udělí globalistům poslední ránu. Celkové narušení globalistické kontroly je na spadnutí, což by mohlo mít pro společnosti v jednom či druhém směru velké důsledky. Dávejte pozor, protože většina lidí nebude ničemu rozumět a bude tato opatření klasifikovat jako převrat, ne jako osvobození. Čína nepřímo využije této situace a využije své finanční zdroje k získání veškeré možné struktury v zemích, které budou mít své ekonomiky úplně rozbité. Toto je souhrn současné situace a rozhodl jsem se vám o tom povědět, protože nic jiného nemůže zastavit již zahájený proces. S pozorovateli GC budeme sledovat vývoj událostí.

Q - Mythi, jsou celosvětová čísla týkající se této pandemie vymyšlená, nebo nějaký biologický činitel působí na populaci? Jaký bude jejich další krok při vytváření jedné světové vlády?
M - Shodou okolností jsem před pár dny dostal několik zajímavých informací. Vědci z CG na základně Antarktidy ze zvědavosti izolovali mikroorganismus vámi nazvaný jako "koronavirus" a zjistili, že to ve skutečnosti není virus, ale neživá struktura generovaná bioinženýrstvím, která způsobuje srážení krve. Lze jej aktivovat na dálku kódováním vloženým hlavně do vaší komunikační sítě 5G. Jak jsem již řekl, 5G komunikační technologie, pokud se použije pouze k původně oznámenému komunikačnímu systému s širokým pokrytím, bude všechno normální, ale systém se používá pro vzdálenou aktivaci tohoto a dalších zařízení stejného typu vyvinutých pro další funkce, které se ve velké míře šíří ve vaší atmosféře, v pitné vodě a hlavně se injektují přímo ve formě vakcín. CG analyzuje kódovaný aktivační kontext, který se skládá z několika konfiguračních kroků, z nichž jeden uměle překonfiguruje systém přijímání signálů částicemi v náhodných a nepředvídatelných sekvencích. Pokud není možné přerušit interakci systému s částicemi a proces je považován za pokus o masové vyhynutí, může být celý váš systém 5G včetně zapojených satelitních sítí zcela deaktivován sondami bez předchozího upozornění. Věřím, že vaše elity nebudou mít čas na vytvoření mimozemského útoku, jak se věci vyvíjejí proti nim.

Q - Budou bytosti odpovědné za masivní podzemní svět (DUMB, města, tunely) opouštět planetu?
M - Od minulého měsíce se velké služební lodě plazů vrací na marťanské kolonie. Zlato a další bohatství, které tam vaše elita dříve přinesla, nelze převézt zpět, a to pro ně byla rána. Plazí servisní lodě jsou zkontrolovány sondami a budou propuštěny poté, co si uvědomí, že na Marsu už z vaší planety nic nedostanou.

Q - V srpnu si vědci LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) mysleli, že spatřili svou první fúzi neutronových černých děr (Event S190814bv). Co se tam stalo?
https://www.technologyreview.com/
. M - Události se v drtivé většině již staly před tisíce lety, když se vyskytnou u civilizace, odpovědná regionální CG nebo někdy dokonce několik z nich zajistí přesun těchto civilizací na jiné planety. Tyto události se stávají po dlouhou dobu a opatření jsou plánována dlouho předtím, než dojde ke skutečnému nebezpečí pro kteroukoli kolonii v regionu.

Q - Jaké procento Van Allenova pásu se zatím rozptýlilo a vliv na naše tělo a duši?
M - Energetické prstence se dosud nezměnily, teprve po integraci planety do galaktického společenství budou tyto prsteny neutralizovány. To se děje ve všech koloniích nulové úrovně, nejen na vaší planetě. Energetické prstence jsou instalovány k ochraně kolonie v obou směrech, to znamená, že nic nevstupuje a nic nevychází, pokud na to nejste připraveni. Nerozptýlí se, budou vypnuti. Tímto procesem nebude ovlivněna žádná živá bytost, nejméně kvantové duše.

Q - Při absolutní nule se všechny částice atomu zastaví. Existují ve vesmíru částice, které zůstávají aktivní?
M - -273 stupňů Celsia je teplota, při které energie, která ovládá kvantovou mechaniku částic, vstupuje do stavu paralýzy pohybů, ale udržuje aktivní potenciální rozdíly. Pohybový potenciál zůstává inertní, pouze čeká na kvantové uvolnění zvýšením teploty. Zhruba řečeno, jako byste zmrazili žábu a po rozmrazení se vrátila k činnosti. Život se nikdy nezastavil, byl jen paralyzován. Existují částice, které generují svou vlastní energii a které k udržení stavu úplné kvantové paralýzy potřebují přibližně - 300 stupňů Celsia.

Q - Co se děje s pulzujícími světly Venuše? Je to součást terraformingu?
https://www.youtube.com/watch?v=AuCnzPf2BKg
M - Tento jev je pro vás snadné pochopit, protože jste nikdy předtím neviděli teraformaci planety. Když se pokusíte stabilizovat velkou část povrchu planety, která má silnou sopečnou aktivitu, vytvoří se v nové atmosféře vrstvy toxických plynů o tloušťce desítek kilometrů a tyto plyny po stabilizaci procesu jsou systematicky zapalovány energetickými paprsky z lodí, které se účastní tohoto procesu. Generují tyto silné záblesky světla.

Q - Jsou technologie jako Starlink a Google Balloons nebezpečné? Může je CG odstranit?
M - Ano, poté, co se planeta stane součástí CG, mohou být odstraněny všechny objekty na oběžné dráze, které nemají praktické využití, a to i za účelem zlepšení provozu u vchodů a východů z planety, což je v případě této planety stále problematičtější.

Q - GC se rozhodla nechat nás v rukou nejhoršího satanského zločineckého konsorcia, jaké si dokážeme představit, je to (podle vašich osobních standardů) správný způsob, jak zacházet s pozemšťany jen proto, že je to politika GC podporovaná méně emocionálními rasami?
M - Nevykládejte si to tak. Jak si můžete přečíst v předchozích odpovědích, vaše společnost reaguje a ubírá se očekávaným směrem průchodu touto kolonií. Členové CG nejsou chladní, prostě se za vás nemohou napít, protože by to neuhasilo vaši žízeň. Demonstrujete očekávanou schopnost zbavit se pout, které jste si z vaší vlastní nedbalosti nechali nasadit. ... a zdá se, že nyní v tomto ohledu začínáte dělat dobrou práci. Všichni vám fandíme a doufáme, že si konečně nalejete vlastní sklenici.

Jsme zde a doufáme, že vše dobře dopadne ... a jsme hrdí na účast v tomto zvláštním roce.

"Nejhorší slepý je ten, kdo nechce vidět" - Tao z CB

_________________________________________________________________________________
Sporadická pozorování, která nám předal Arthur, Plejáďan z planety Taos, který pracuje v týmu přiděleném zde na naší planetě.

20. května / 2020 -

- Máme stovky sond na oběžné dráze kolem planety, které hodnotí vše, co vaši lidé posílají do vesmíru ... pokud jsou některé systémy považovány za škodlivé, naše sondy vše během několika sekund zneškodní.

- Pokud jde o nehodu, kterou jste zmínili ve vnitrozemí Brazílie, došlo k nehodě s vědci z Aldebaranu, kteří cestovali na servisní lodi bez silového pole, protože přistávali na různých místech a odebírali vzorky, a vaše letadlo zřejmě havarovalo záměrně a způsobilo pád. Vědci jsou bohužel všichni mrtví a vraky musely přejít do stavu segregace. Antarktická základna i základna nacházející se v Brazílii a mnoho dalších ponorek jsou plné, v současné době je na planetě více než 500 lodí a v systému je umístěno mnoho mateřských lodí. Instalují se dvě nové základny, jedna Camelopardalis obíhající kolem Venuše a další Aldebaran na planetě Mars. Pohyb se v tomto systému hodně zvyšuje.

- Tektonický růst planety může proces kdykoli urychlit, takže i v této oblasti mohou být novinky. Hádky mezi frakcemi o kontrolu nad planetou se hodně zintenzivňují, některé tajně ničí zázemí ostatních, protože tato nehlášená válka je v plném proudu a před skončením letošního roku určitě dojde k mnoha velkým změnám. Budu vám schopen dát pár souřadnic, ale je možné, že vás náš přítel Mantukan také informuje. Síla všem! Artur.

30. května / 2020 - Přátelé, dostal jsem před několika minutami důležitou zprávu od Arthura.
- Nenechte si vstříknout žádnou látku, ať už se to nazývá vakcína, lék nebo jídlo. Vaše PTB již převzala kontrolu nad hlavními vládami na planetě; vaši současní prezidenti jsou pouze dekorativní postavy. Pokus o kontrolu populace na celém světě pomocí technologie probíhá rychlými kroky. V posledních několika dnech byly vypuštěny stovky satelitů, které pokryly planetu a umožnily ovládat biologické integrační nanokomponenty, které budou působit na populaci jako alternativa k pozemní komunikační síti, v případě, že dojde k selhání pokrytí. Jelikož se jedná o biointegrující se složky, neexistuje způsob, jak je deaktivovat, kromě injekcí vhodných antidot, což v tomto okamžiku nepřímého kontaktu síly mimo planetu nemohou provést. Občanská a přepravní práva budou plně kontrolována. V tomto období extrémních činů buďte velmi opatrní. Hodně zdraví!

Zdroj: http://www.mythi.com.br/ebook.html

Zpět