1592 Odpovědi na nevyslovené otázky Anna Ger

[ Ezoterika ] 2021-11-06

Jsem Kion, pozdravuji vás. Žádáme vás o přenos informací.
Všeobecné podmínky matrice se posílí a zpevní. Vzroste konfrontace ve velkých zemích mezi skupinami lidí, mezi očkovanými a neočkovanými. Bude přibývat neočkovaných zdravých a očkovaných nezdravých, zvýší se tlak států na své občany. To vše způsobí velké, silné výbuchy nízkovibrační energie. Tato nízkovibrační energie se v důsledku skutečnosti, že se zmenšil obal zemské atmosféry, odráží zpět od hranic obalu, a zvyšuje množství energie v matrici. Matrice bude reagovat zintenzivněním kataklyzmat, což povede k ještě větší panice. Mezi obyvatelstvem.

V zemích, kde je síla protestů nedostatečná, bude toto téma umocněno podmínkami jako informace o násilí, informace o šíleném bohatství, informace o podivných krocích vlády jako velmoci. To vše je zkouškou pro duše, pro lidi, jestli se dokáží vyrovnat s tím, co je v nich a co z nich vyždímá agresivita, odpor, vzpoura, s výrazným fyzickým efektem. Dokáže to člověk v sobě zpracovat tak, že na úrovni jeho vibrací je prostor ve stavu klidu, nebo ještě důležitější stav radosti a inspirace k rozvoji?

Proto tvá nevyslovená otázka, jak vnímáš fakta týrání, nespravedlnosti, lží, neadekvátnosti působení vyšších systémů, souvisí právě s tím, nakolik dokážeš uvnitř udržet rovnováhu a vibrovat v klidu, nejlépe radosti a inspiraci. Produkovat energii v sobě s jejím přenosem navenek vysokými vibracemi nebo nulovými, aby se nenapájely nízkovibrační programy.

Každá jednotka, která se tímto projevuje, pomáhá vyčistit prostor od viru, od programů, protože při absenci zdroje omezují civilizace s nízkými vibracemi své aktivity a můžete vidět, jak se trhá scénář, který vytvořili. Pouhým klidem děláte skvělou práci. Pokud se pracuje na výrobě a vytváření vysokovibrační energie, na její distribuci, pak tato energie pomáhá udržovat v rovnováze ty struktury, které jsou připraveny udržet nulu, ale chybí jim síla. Toto je nyní vaše interakce s prostorem.

Doporučuji vám, abyste podle svého lineárního času v listopadu udělali veškerou práci, kterou jste si naplánovali, ale nedokončili, osobní práci na multidimenzionálnosti, pracovali s ženskými křivdami, které jsou ve vašem systému a do 20. Prosince připravili váš systém na stabilní úroveň vibrací. (pozn. No konečně termín z druhé strany)

Nebuďte rozlétáni na interakcích, které nejsou vaším vývojem, na komunikaci o čemkoli, stanovte si termíny a zapište si úkoly a plňte je tak, abyste do dvacátého byly ve stabilních energiích určité zvukové frekvence s nástroji, jak vše dodržet v rovnováze. Naplánujte si tyto 3 dny. Buďte v tichu. Nejlepší v ústraní u moře. Pokud je tam koupel a oheň, je to skvělé. Dělejte rituály. Připravte se na začátek nových událostí. (pozn. Přidávám do zásob buřty na opékání)

Zdroj: https://absolutera.ru/article11854

Zpět