5625 První dávná bitva - Vzpoura v rajské zahradě Cosmic agency

[ UFO ] 2021-05-29

Orionské války - 5. část

Q: Jak začala tato první starověká bitva, ta, která způsobila odchod ze zahrady Eden?

Yazhi: Vznikla z pomoci, kterou se Evy (Lemurie) rozhodly poskytnout nové adamské rase, kterou připravovali nebo měli připravenou reptiliánští obyvatelé Atlantidy. Vstoupili do zón, kam je nechali umístit nebo je drželi, v Turecku. Osvobodili je, což způsobilo bitvu nebo hromadný odchod odtud. Uprchli hlavně do Asie a Evropy. Časem se rozředili ve vesnicích po celém světě a koexistovali s Atlantidou, která sama byla velmi rozzlobená. To také způsobilo slavné Tiamatské války, neřekla bych tak přímo, ale je to součást chaotického společenského kontextu té doby, který přispěl k tomuto výsledku s následnou potopou po zničení vodní planety Tiamat.

Mnozí vzdělaní lidé říkají, že řídící bohové způsobili potopu, aby resetovali lidstvo, ale říkají ˝způsobili˝, jako by šlo o magický čin. Tradiční představa bohů, že co si usmyslí a nadiktují, to se stane. Ale realita je složitá, věci se dějí z různých důvodů, akce-reakce, důsledky a mnohé z toho se vymyká lidskému chápání, i když z jiného úhlu pohledu je to normální a zdokumentované jako to, co se stalo.

width=


Q: Evasové byly také otrokyněmi Atlantidy v Edenu, kterým vědomosti poskytli Taygeťané, kteří pak osvobodili i Adamy. Je to tak?

Yazhi: Ano, právě oni, Evasové, skládající se z mužů a žen, stejně jako u Adamů, se vzbouřili a utekli z Atlantidy, místa zadržování, z Edenu, protože správci nemohli potlačit jejich intelekt, jejich vzpomínky a všechno ostatní. Věděli, že jsou svobodní. Byli tedy vnímaví k příchodu Taygety, důvodu základny v Lemurii, která je stále posilovala do té míry, že uskutečnili svou záchrannou misi, aby osvobodili zbytek svých spících a potlačených příbuzných, Adamů. Evové jako rasa měli logicky muže i ženy. Zde stojí za zmínku něco zajímavého. Jako lemurská společnost byli holografickým matriarchátem, kde je ze záznamů Taygety zcela zřejmé, že to byly ženy, které byly vnímavější k tomuto druhu informací a podpory od jiné hvězdné rasy založené na Lyře - Taygety. Ale přestože z 90 % šlo o Taygetu, existovaly i solatianské a enganské základny či spolupráce.

Q: Když říkáte, že se tato první bitva rozvinula díky pomoci Evů osvobozující adamskou rasu, jak přesně se to vyvíjelo, jaké byly jednotlivé kroky, jak se jim podařilo proniknout?

Yazhi: Jak tomu rozumím, tak se vplížili do střežených oblastí nebo oblastí se špatně střeženými hranicemi považovanými za lidské farmy, mimo jiné do oblasti Kapadocie (Turecko). Pohybovali se způsobem partyzánské války nebo jako ninjové, otevírali laboratoře nebo pouštěli lidi ven. V případě Atlantidy, základny nebo zařízení dnes v oblasti Bermud. V oblasti Kappadokie šlo o strategičtější infiltraci, kam Evové vstupovali a vytvářeli vazby a dohody o spolupráci, stejně jako únikové cesty pro ně. A to poté, co jim byla vysvětlena situace, v níž žili. Jak již bylo vysvětleno dříve, Evy s vědomostmi, hady, DNA, ženou vstoupily do rajské zahrady, aby zkazily Adama s tím, že oba jsou nazí, což symbolizuje, že se neměli čím přikrýt, aby se mohli bránit. Jinými slovy, nahota představuje nedostatek poznání.

Q: Takže po svém útěku nějakou dobu koexistovali?

Yazhi: Ano. Sami o sobě se Evové a Adamové smísili a vytvořili rasu neboli moderní rasu, kterou by, řečeno z hlediska uznávaných dějin, byl Homo Sapiens. Vytlačili původní populaci, která už na Zemi byla, protolyrský druh, neandrtálce, který obýval Evropu, zejména východní Evropu, Asii a Afriku. Neandrtálci nejvíce obývali oblast Bucegi v Rumunsku, poblíž Turecka. Pohyb Homo Sapiens směřoval přímo tam. Neandertálci nebyli primitivové bez mozku, jak je malováno, ale byly to mentálně vyspělé bytosti, které měly velký vztah k duchovnu a k přírodě. Předindustriální společnost, to ano, ale citově spjatí se Zemí a v míru s ním i s ostatními neandrtálskými kmeny, protože měli zřetelnou empatickou schopnost, která daleko převyšovala tu lidskou.

Q: A poté, co uprchli, koexistovali také s ostatními rasami Atlantidy? Co se v té době dělo?

Yazhi: Ne. Podle mého jasného chápání spolu nesousedili, ale skrývali se a izolovali se od všeho, co s Atlantidou souvisí. Rozptýlili se téměř po celém světě v podobě kočovníků procházejících rozsáhlými lesnatými oblastmi a rozsáhlými pláněmi, dnes pod vodami oceánů a moří. Zároveň se mnozí rozptýlili a vytvořili své kmeny, kolonie nebo malá populační centra, včetně malých civilizací. Pokračoval velký boj mezi vyspělejšími Lemuřany proti Atlantidě, do značné míry vyvolaný nedávnými i ne tak nedávnými záchrannými operacemi, při nichž osvobodili své otroky.

Je třeba vzít v úvahu, že těmto událostem trvalo několik staletí, než se rozvinuly a získaly energii nebo eskalovaly do vesmíru, protože na každé straně stály mezihvězdné rasy. Převážně reptiliánské a spojenecké, které podporovaly Atlantidu, a převážně lyrské, které podporovaly Lemurii. Skončilo to vysoce technologickou válkou v celé této oblasti Sluneční soustavy, která vysvětluje stopy radiace a zničené oblasti na Zemi, které jsou i dnes spojovány s jadernými výbuchy jako jediným vysvětlením. V Indii jsou dodnes zřetelné oblasti, které jsou stále ozářené bombami z doby před tisíci lety. Stopy po výbuchu jsou také stále patrné. Důkazy o dávných jaderných explozích není snadné skrýt. 600 let před naším letopočtem, ne, spíše 12 500 let před naším letopočtem. Souvisí to i s dávnými příběhy z Bible ve Starém zákoně o Sodomě a Gomoře, kde když se ohlédli, proměnili se v solné sochy. Samozřejmě další důkazy o jaderných explozích.

Q: Jak se tyto jaderné bitvy odehrávaly, jaká technologie byla použita?

Yazhi: Ve srovnání s dneškem velmi tradičním způsobem. Je známo, že se používala létající zařízení, lodě, kterým se říkalo ˝vimany˝. Pro mě jsou to prostě lodě jako dnes, žádné tajemství, kde proti sobě sváděli vzdušné a vesmírné bitvy. Výsledkem bylo známé zničení Tiamatu a zpustošení povrchu Marsu.

Q: Byly tedy použity jaderné bomby, nebo něco jiného?

Yazhi: Ano, jaderné bomby byly použity, o tom není pochyb. Naznačují to stopy, také historické záznamy mimo Zemi.

Q: Používala Lemurie také jadernou energii k obraně?

Yazhi: Ano, většinou to, co jim poskytli jejich vnější spojenci. Je doloženo, že tomu tak bylo. Existovaly jiné druhy neionizujících a neradioaktivních zbraní, tak proč je používat? Zbraně využívající jadernou energii jsou nízkoenergetické, poměrně nebezpečné a zbytečné. Stačí námořní plazmové dělo, jaké má Toleka ve věžích, a při výstřelu proti základně na povrchu Země nebo kdekoli jinde vstoupí paprsek, svazek plazmové energie do několika metrů. Někdy i 50 až 100 metrů pod zemskou kůru, a tam se pak soustředí, když narazí na horninovou vrstvu, která klade větší odpor. Ve zlomcích vteřiny rozprostře nahromaděnou energii, a je jí hodně, a exploduje směrem ven, přičemž zvedne cíl, základnu nebo cokoli, co je na povrchu, a zcela zničí stavby a budovy a všechno, co tam je, takže to vyletí až tisíce metrů do vzduchu, skála, zemina a trosky a zanechá obrovský kráter. A není to jaderná, ale energetická zbraň.

Q: Jaké rasy se na tom podílely.

Yazhi: Přesně ty samé rasy Federace, které jsou teď přítomné kolem Země. Opět Andromedané, kteří jen přihlíželi a vyjádřili svůj názor, aby se nedostali do potíží, protože jejich karma, vždycky jejich karma. A rasy, které se do toho zapojily nejvíc, byli Taygeťané, Engani a Arkturiáni a Reptiliáni a Maitre, ti se do sebe pustili.

- O BOHU ŠIVOVI
Q: Šiva byl Andromeďan, že? Odpovídá to tehdejší době?
Yazhi: Ano. Ale je těžké to dobře vědět. Všechno před rokem 12 500 je těžké časově vypočítat. Nepamatuji si, kdy se o Šivovi zmiňují na Zemi, ale tady to, co jsem viděla, sahá od doby před Tiamatem až asi do roku 650 př. n. l., tedy do doby kolem Buddhy. Nemohu upřesnit, kdy to bylo, nejsou k tomu žádné údaje. Ale je spojován s vimany a bojem. Jsou však věci, ve kterých se Šivou osobně nesouhlasím. Například jeho bojovný duch a silná povaha nejsou příliš andromedské. A vždy ho zobrazují s vlasy, a Andromeďané vlasy nemají. Řekl bych, že by vypadal spíš jako plejádský Celeano. Ale to je jen můj názor. To vše zpaměti. Šiva je spojován s konfrontací s okultismem, ničitelem světů, ale v pozitivním smyslu. To znamená, že rozpouští lež, odhaluje skutečnost, jakkoli může být tvrdá. Odhalovač nevědomí, spojený s planetou Pluto. Není tedy známo, zda se této bitvy před zničením Tiamat účastnil, či nikoliv, a pokud se jí účastnil, nebyl by Andromeďan.

width=


Q: Takže je možné, že nebyl Andromeďan?

Yazhi: Podle zdejších záznamů byl Andromeďan, ale já mám tendenci o všem pochybovat. Neměl andromedskou osobnost. Jediné, co se k Andromeďanovi hodí, je jeho barva pleti a fakt, že v indické oblasti bylo hodně Andromedského vlivu. Podle celého Šivova příběhu se skutečně účastnil válek. Ačkoli však byla válka Tiamat největší a nejpamátnější, proběhlo mnoho dalších válek s loděmi a vůbec. Nejnovější je ta v Německu v roce 1561. Ta je však teprve velmi nedávná. Od roku 1880 se myšlenka UFO a mimozemšťanů začala vymazávat z kultury, a to ještě více od 30. let 20. století, kdy nacisté začali experimentovat s antigravitační technologií. Tehdy bylo v jejich zájmu existenci těchto Wonder Waffen neboli přísně tajných zbraní co nejlépe utajit.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/first-ancient-battle-the-rebellion-in-the-garden-of-eden-orion-wars-part-5-text-only-translated-orig

Zpět