3946 Odhalení Galaktické federace - Taygetská rasa Plejád Cosmic agency

[ UFO ] 2020-05-31

Nai´Shara: Jak víš, Anéeko, od našeho návratu na nízkou oběžnou dráhu jsem toho hodně objevila. Nyní můžeme bez pochybností říci, že za tím stojí samotná Federace, počínaje takzvanou pandemií. Nadále tahá za nitky proti lidstvu. Již nyní ruší Základní směrnici a svobodnou vůli lidí. Za nitky tahá právě Federace.
Alenym: Na nesčetných duchovních místech se říká, že svobodná vůle musí být respektována za každou cenu. My se s tím nesetkáváme, naopak. Vidíme jen, jak sama Federace znovu a znovu hrubě běhá po lidech a používá výmluvy, které jsou platné jen z jejich pohledu. Ne z pohledu lidí tam na povrchu. Také jejich zákony o nezasahování jsou k smíchu. Uplatňují je, jen když se jim to hodí. Denně a nepřetržitě zasahují. Odtud vidíme, že provoz lodí Federace na Zemi a ze Země je historicky nejvyšší v historii. Proto nechtěli, abychom se k nim přiblížili. A dělali všechno pro to, aby nás udrželi na vysoké oběžné dráze. Pokud jsme pro ně byli nepohodlní, tím spíš Swaruu.
Nai´Shara: Takže jim řekneme, že je čas udělat opak toho, co se dělalo předtím. Předtím byli lidé vyzýváni, aby natáčeli videa s prosbou o ʺpomocʺ od Federace, s žalostnými videi, kde byli lidé doslova dohnáni k slzám, a to není fér!
Alenym: To je nesmírně důležité. Už žádné žebrání a žádné zacházení s nelidskými rasami jako s bohy, které je třeba o něco prosit. Sjednoťte se. Nemluvím o tom, že půjdete ven a rozbijete sklo, mluvím o tom, že se sjednotíte a sundáte ty masky, začnete. Takové prosté činy vzpoury, vždy opatrné, aby je úřady neodhalily nebo neohrozily.
Nai´Shara: To, co teď lidé udělají, se může odrazit v celé Federaci.

Gosia: Víte přesně, které rasy to jsou?

Alenym: Je jich mnoho, to je ten problém. Navzájem se před sebou chrání, vždy popírají svou přímou účast nebo se vymlouvají na technické detaily. Ale to jsou rasy, které se navzájem znají nejvíc, proto se znají nejvíc. Nevnímají to jako genocidu. Mnohdy to dokonce považují za zkoušku lidskosti, aby zjistili, jak daleko zajdou, než se vzbouří a budou se dožadovat svých nejzákladnějších práv. To, co si Federace přeje, je neposlušnost. Ale podívejte se na lidi, tam jdou jako ovce na porážku. Jdou přes jejich práva, protože lidé sami nic nedělají ani neříkají, jen plní rozkazy. Chtějí vidět lidi, jak bojují sami za sebe! Svobodné a nezávislé, silné, jednotné. Upalují je sirkou, aby viděli, jak daleko řeknou dost!

Gosia: Takže v hloubi duše chtějí svobodné lidi, jen mají jinou představu o tom, jak je tam dostat?

Alenym: Svým zvráceným způsobem to Federace chce. Vytvořit novou mezihvězdnou rasu. Ale při tom trpí lidé. A nejsou to dobré vzory, ty federační, protože jsou vedeny nelyrijskými rasami, tudíž bez stejné škály emocí jako lidé. Nechceme útočit na jiné rasy. Není to naším cílem. Prostě se nemůžeme podílet na této nespravedlnosti. Etika byla zformována tak, jak se jim to hodí.

Gosia: A co chcete dělat, jak chcete lidem s tím vším pomoci?

Alenym: Odhalováním pravdy. Aby si co nejdříve uvědomili, co se se vším děje. Tím, že už nebudeme hodní a postupně je po kapkách probudíme.
Nai´Shara: Pravda osvobodí Gosiu, dejme jim za pravdu. My, tahle parta, nesouhlasíme s tím, co se děje.
Alenym: A pravda je, že nespočet stop zneužívá lidi, každá se stejně nespočetnými výmluvami, od právních přes etické až po duchovní, ale pravda je, že při tom trpí lidé.

Robert: A může to mít pro vás následky?

Alenym: Roberte, Federace proti nám nemůže udělat nic, co by už nezkusila. Lží nás přesunuli na vysokou oběžnou dráhu, lhali nám o tom, proč. Sebrali Swaruu internet a postavili dvě lodě, které nás hlídají jako psi. Připadá ti to moc etické? Stejně jako my existují i jiné rasy, které dělají vše pro to, aby se to nestalo, v tom případě jim patří má úcta. Ale jak už bylo řečeno, Federace je velmi rozsáhlá, na mnoha úrovních, a to, co zde říkáme, nemůže nikdy platit pro všechny členy a podskupiny a organizace, které ji tvoří.

Gosia: Ale máte nějakou konkrétní podporu, nebo ne, od nějaké rasy?

Alenym: Právě teď jsme s tím sami. Alespoň oficiálně. Jsem si jistý, že existuje nespočet ras, které nesouhlasí, ale stejně jako my se ocitnou bezmocné s tím cokoliv udělat. Vím, že někteří lidé poznamenali, že velmi pochybují o tom, že jsme o tom dříve nevěděli, ale je to pravda. Nevěděli jsme, jak rozsáhlý byl její zásah na Zemi a jakým způsobem.
Alenym: Vývoj událostí. Jakmile jste vstoupili do roku 2020, Federace nám sdělila, že začne zasahovat tím, že odstraní překážky bránící osvobození Země, aby lidé měli nový den. Tak řekli.
Dhor Káal´él: Nový úsvit.
Anéeka: Vychází to z Federace, že.
Alenym: Takže, jak by to bylo s velkými přesuny, požádali nás, abychom se přesunuli na vysokou oběžnou dráhu, do 750 000 km, abychom nebyli ʺv nebezpečíʺ na nízké oběžné dráze. Ze 750 000 km Anéeka svými senzory nic nevidí. Je to v podstatě meziplanetární prostor, černý, prázdný, a lézt na nervy, když se tam vznášíte ve věčné tmě, to není pro žádnou posádku psychicky zdravé. Takže jak se Federace začala pohybovat, Anéeka postupně objevovala věci, které se do příběhu a vyprávění nehodily. Ale na základě převážně lidských údajů, protože sama Federace nám předávala nespolehlivé údaje. Uniklé a upravené údaje o tom, co se dělo na Zemi.

První obvinění proti nim, proč nám lžou? My jsme také Federace. Po více než dvou měsících strávených na vysoké oběžné dráze a s nemocným stavem mysli v mé posádce jsme začali naléhat, aby nám ʺdovoliliʺ vrátit se na nízkou oběžnou dráhu. Rada Federace, s níž jsem byla v kontaktu a vysvětlil jí naši situaci, nám řekla, že je to v pořádku, ale ještě ne, až za pár týdnů.

Po pár týdnech mi řekli, že ještě pár dní. Po dalších pár dnech zase, jen aby se stihly operace. Tady jsme ztratili trpělivost. Varovala jsem je, že pokud nám ʺnedovolíʺ přesunout se na nízkou oběžnou dráhu, uděláme to sami, protože je to prostor ovládaný Federací a ta nám umožňovala přesun a umístění, kam jsme chtěli. Často nám bránili argumentem, že to nemůžeme, kvůli naší vlastní bezpečnosti. Přesto jsme loď spustili na nízkou oběžnou dráhu, s jejich protesty a přidělením dvou centaurských křižníků, které nás zpovzdálí doprovázely jako hlídací psi. Jak jsme předpokládali, Anéeka a její senzory objevily řadu aktivit Federace, které nejenže mohly být brány jako ʺpřípustnéʺ k tomu, co se dnes děje na Zemi, ale potvrdily, že jsou také přímo způsobeny Federací.

width=

I když se zdá nepravděpodobné, že bychom nevěděli, co se děje, je to pravda. Nemluvím o Taygetě obecně, mluvím o posádce této konkrétní lodi. Zjistili jsme to tedy nejen pohledem na senzory lodi, ale i sečtením všech bodů, s informacemi pozemskými i těmi, které nám byly poskytnuty zde, plus výzkumem, který jsem zahájil přímo s Radou Alcyone, která ovládá a řídí veškerou činnost na Plejádách M45. Můžeme dojít k závěru, že je to samotná Federace, která přímo řídí vše, co se děje na Zemi. Ignoruje a překrucuje podle svého pohodlí zákony svobodné vůle a zákony Základní směrnice o nezasahování. O tom druhém jsem informovala Radu Alcyonu, která je sice členským orgánem Federace, ale nestojí nad Federací. Má však velký vliv, protože její členové jsou v první řadě zavázáni věrností kulturám a civilizacím uvnitř hvězdokupy M45 Plejády. A poté po dohodě v rámci Rady Alcyone postupuje postupně do Rady Federace. Rada Alcyonu mi 19. května 2020 vyjádřila plnou podporu a žádá mě, abych předala všechny údaje, které máme o této lodi, a aby prozkoumali, co se děje. Situace je taková.
Nai´Shara: Lidé jim řekli, že to už vědí, ale pravda je, že nemají ani tušení, jak moc se Federace vměšuje do jejich životů.

Gosia: Zatím se přesně neví, jaké jsou jejich motivy a proč se tak vměšují, co je inspiruje? Co myslíte?

Alenym: Federace vidí jako jediné řešení problémů a konfliktů na Zemi zavedení jedné vlády, jednoho náboženství a jedné měny.

Gosia: Ale není to Nový světový řád? Proč tolik zájmu o zničení lidí? Protože ʺchceme, aby se probudili samiʺ mi zní jako výmluva.
Robert: Tohle není holografická společnost.

Alenym: Není jim dovoleno, aby se probudili sami, pravda je jiná. Jde o přímý zásah nelidských ras, které vše řídí zvenčí. Chcete-li zavést Holografickou společnost, musíte nejprve změnit myšlení lidí. Musí nejprve ovládnout lidskou populaci, změnit její vnímání. Proto chtějí k nastolení pořádku zavést Nový světový řád. Protože ten pochází z Federace. Federace pracuje a vnucuje se obyvatelům Země prostřednictvím skutečných planetárních kontrolních skupin. To znamená tajné spolky, jako jsou ilumináti.
Nai´Shara: Přesně tak.

Gosia: Pochází to od celé Federace, nebo jen od jejích frakcí?

Alenym: Federace je velmi rozsáhlá. Pochází to od frakcí uvnitř Federace.

Robert: Peníze pouze zotročují a brzdí vývoj civilizace, o náboženství ani nemluvě. S těmito věcmi Matrix nikdy nedosáhnete pokroku.

Alenym: Federace nepovažuje za životaschopné odstranit peníze nebo kontrolu, kterou náboženství vnucuje. Nebo zatím ne. Protože to, co chtějí, je nejprve nastolit Světový řád, a pak začít přesouvat figurky podle svých plánů. Nemohou pokračovat v současném světovém nepořádku.

Robert: Směřujeme k transhumanismu?

Alenym: Ano, směřují k transhumanismu.
Nai´Shara: Směřují k totální kontrole, Roberte.

Gosia: Dobře, pojďme ke kořenům, co tím Federace sleduje, co je jejím cílem, je součástí tohoto plánu osvobození lidí do jejich 5D stavu?

Alenym: Nemůžeme vědět, jaký je jejich konečný cíl. Jak říká Nai´Shara, tím zřejmým je úplná kontrola planety.

Gosia: Má tato totální kontrola něco společného s vyvedením lidí z 3D pomocí vzestupu? Ráda bych viděla, jak spojují své plány s osvobozením a vzestupem.

Alenym: Dobrá otázka. To, co vidíme, je pravý opak, i když Federace trvá na planetárním ʺosvobozeníʺ a ʺvzestupuʺ. To znamená, že to, co vidíme, svědčí o tom, že chtějí zvěčnit 3D.
Nai´Shara: Možná je to konečný cíl, Gosio, a proto se omlouvají za své činy, ale mezitím s sebou táhnou lidstvo. Na člověku jako jednotlivci jim pramálo záleží, a proto neemocionální rasa nemůže tak logicky řídit planetu plnou lidí, kteří jsou charakteristicky emocionální.
Alenym: Proto nás od nás odvádějí, protože nás také vnímají jako silně emocionální, tudíž nelogické a nespolehlivé pro jejich plány.
Anéeka: Chybí nám metoda ovládání, kterou Federace používá. Odhalte to. Federace ovládá ty, kteří ovládají Zemi, a je s nimi v přímém kontaktu a spolupracuje s nimi. Je v přímém kontaktu nejen s oficiálními světovými vůdci, jako jsou Trump, Putin a ti z Evropské unie, Číny, Japonska a další. Federace je nepovažuje za skutečné představitele Země, ale pouze za regionální vůdce. Ti jsou užiteční pouze tehdy, když mají koordinovat něco, co se týká těchto regionů.

Říká se, že Federace nemůže spolupracovat se Zemí, s lidmi, dokud mají více vůdců. Že Federace musí mít nejprve jednu světovou vládu. To je nepravda. A je to nepravda, protože Země už jednu světovou vládu má. Týkalo by se to pouze lidské populace nebo jejího vnímání. Federace manipuluje a ovládá světovou populaci přímo, dává příkazy a koordinuje přímo se skupinami vlád za vládami, které jsou v pozadí, ovládá takzvaný Deep State, který není tak hluboký. Tento echelon je pouze za vládami přímo, těmi, kteří hovoří s veřejnými vůdci, jako je Trump nebo Putin. Za nimi je více vlád, těch, kteří vše kontrolují, to jsou vysocí ilumináti, ale ti nejsou sami. Existuje nespočet tajných společností, které jsou vzájemně provázané a jednak se vzájemně koordinují, aby ovládly celou planetu, ale také spolu bojují a bojují o moc a kontrolu. Právě tento boj o moc mezi tajnými společnostmi je dnes patrný.

Federace tedy hovoří s vůdci tajných společností, s vůdci, kteří nejsou veřejně známí, s vůdci, o kterých lidé nikdy neslyšeli. A právě tito vůdci pomocí vlivu svých tajných společností manipulují Deep State, který zase manipuluje politiky, kteří jsou pouze veřejnými zástěrkami větších řídících organizací, jež za nimi stojí. Takže politici jako Putin, Trump, ti z Evropské unie, Číny a další, stejně jako stínové postavy jako Soros, Bill Gates, Clintonovi, Obamovi a další, jsou jen zástěrkami nebo loutkami pro celý gigantický mechanismus tajných společností, které je ovládají z pozadí.

Federace hovoří s vůdci tajných společností planetární moci (které Federace považuje za skutečné představitele Země). Ti pak předávají své příkazy dalším tajným společnostem, které jsou na nich závislé. Ty pak Deep State a následně běžným politikům. Federace také v případě potřeby hovoří s politiky nebo postavami, které si přeje, pokud se jí to hodí pro tu či onu akci nebo agendu, bez ohledu na jejich postavení nebo stupeň. Nakonec je to však Federace, kdo vše řídí shora. Nejen tím, že povoluje, ale přímo dává příkazy, co má dělat dál. Federace používá metody kontroly a manipulace, které jsou na Zemi vyzkoušené už od starověku, například římské mechanismy kontroly dobytých zemí. Stejné metody.

Přijdou a převezmou kontrolu pomocí obrovské vojenské převahy a nabídnou těm, kteří jsou v těchto oblastech u moci, možnost udržet si své elitní mocenské pozice, pokud pro ně budou pracovat. Stejně tak Federace ponechá na svých místech kontrolory tajných společností, aby zachovala funkční řetězec velení. Proto je Federace tolerantní. Kdyby to nedělala, stalo by se to, co se stalo v Iráku po americké invazi v roce 2003. Kde odstranili ze země všechny politické a kontrolní systémy a uvrhli ji do nepořádku, chaosu a naprosté anarchie, kde kontrolu nad zemí převzaly menší frakce a klany, a dokonce i zločinecké gangy v ulicích, což ještě více ztížilo a prodloužilo obnovu. Tím chci říci, že ani Federace, ani žádná vnější invazní síla nemůže přijít a odstranit ze společnosti všechny kontrolní mechanismy, aniž by ji uvrhla do zbytečně velkého chaosu. To věděli a uplatňovali už Římané.

width=

Robert: Takže Země prochází plnohodnotnou invazí?

Anéeka: Záleží na tom, jak se na to díváte, protože Federace sama má nad planetou kontrolu už nejméně několik tisíc let. Ale z dnešního pohledu Země právě teď prochází plnohodnotnou mimozemskou invazí. Jen by diváci neměli očekávat, že to bude ve stylu filmu Den nezávislosti, i když něco takového nevylučuji. Jde o totální převzetí moci za použití metod skrytých před lidmi. Použití mentality a inteligence daleko převyšující lidskou inteligenci.

Robert: Jak si lidstvo může uvědomit, že jde o invazi v globálním měřítku, nebo si to nikdy neuvědomí?

Nai´Shara: Probouzející se Robert.
Anéeka: Je to zřejmé, pokud se vůbec probudí. Dokonce i v jejich obrovské potřebě zdiskreditovat cokoli, co má něco společného s mimozemšťany. Je to mechanismus samotných mimozemšťanů, jak se skrýt.

Gosia: Celou tuto situaci vidím jako velmi komplikovanou.

Dhor Káal´él: Je to tak, jak to je. A to je důvod, proč lidé nechápou, o co ve skutečnosti jde. Protože si to nedokážou všechno sečíst a sahají k přízemním vysvětlením. Nemají dostatečně rozvinutou perspektivu porozumění.

Gosia: A když se kdysi dávno říkalo, že Kabala je většinou poražena a pod kontrolou, odkud se tato informace a toto vnímání vzalo, asi od nich samotných?

Anéeka: Od nich samotných, a musíte vidět, že pod slovem Kabala byste museli vysvětlit, která ze všech Kabal, protože jak jsem řekla výše, je jich mnoho.

Robert: A už jsme si řekli, že Federace odstraňuje ze Země špínu a odpadky, a co s tím mají společného ještěrky?
Gosia: Ano, a co ti takzvaní plazi odvezení ze Země?

Anéeka: Ano, odpadky se odvážejí. Bojují proti všemu, co se jim nehodí, proti Federaci.

Gosia: Plazi, jak tady malují, s těmi pracujete?

Anéeka: Musíte také vidět, že problémy, jako jsou satanisté, ještěři a podobně, Federace považuje za menší problém, který se vyřeší, až převezme plnou kontrolu nad Zemí. Tím, že ještěři, jakožto reptiliánské rasy samy o sobě, nejsou všichni regresivní.
Nai´Shara: A nakonec jsou to výtvory lidí.

Gosia: Ano, ale jako výtvory lidí mají hmatatelnou podobu, a s kým teď spolupracují?

Anéeka: Ano, frakce pozemských Reptiliánů spolupracují s Federací, protože na Zemi probíhá další úroveň vývoje planetární kontroly směřující k ovládnutí stávající vnitrozemské reptiliánské civilizace nebo s cílem ovládnout ji. A jak říká Nai´Shara, protože nakonec regresivové, ať už jsou to archonti, reptiliáni, adrenochrom pijící, lidem se obětující satanisté, to vše jsou lidské projevy, které se během zásahu a úplného převzetí Federací rozpustí.

Robert: A co na to říkají mimozemské rasy jako Agarthané a germánské disidentské civilizace?

Anéeka: Všechny alternativní, lidmi anektované, intraterestriální civilizace jsou modifikovány a také se dostávají pod kontrolu Federace, přičemž metody a postupy odpovídají těm, které jsou pro každou civilizaci nezbytné, ale jsou zasahovány nebo napadány stejně.

Gosia: Řekl jsi: ʺTo bude rozpuštěno během úplného převzetí Federací. Tím chcete říci, že existuje podpora, alespoň v tomto smyslu, pro Federaci? Velmi matoucí.

Dhor Káal´él: Vidím to jako komplikované, ale samozřejmě.
Anéeka: Jak řekl Swaruu, není to tak, že by Federace byla ʺšpatnáʺ. Jde jen o to, že dělají to, co považují za nejlepší. To neznamená, že všechno, co dělají, je pro lidi výhodné. A zatímco Federace zavádí na Zemi pořádek, mnozí budou trpět a umírat. Bude zde mnoho konfliktů, regionálních válek, hladomorů a utrpení. To vše ve jménu planetárního pokroku a společného dobra. Právě v tom je Federace lidských citů zapomenuta.

Robert: Bude však přechod k tomuto Novému světovému řádu pozitivnější než nyní?

Anéeka: Nedokážu říct, zda bude z pohledu lidí na ulici pozitivní, nebo ne. Přikláním se k tomu, že to pro ně nebude výhodné.
Gosia: Jak by řekl Swaruu, vše vždy směřuje k pozitivnímu. Všechno je to ve fázích.
Nai´Shara: Z pohledu lidí na Zemi to vypadá jako psychopatická hra, z pohledu Federace to tak není.
Dhor Káal´él: To je právě ten problém. Je to tam, kde Federace zapomíná na skutečné potřeby lidí. Kde emoce hrají nesmírně důležitou roli. A ta je ignorována.
Anéeka: Dokonce i finanční programy jako Gesara, o kterých všichni mluví, hromadné poskytování nebo rozdávání peněz zdarma lidem, lze brát jako pozitivní věc. Ale nevidí, že je to lákadlo, návnada nebo manipulace, která je má přimět k přijetí čipu, jenž je součástí vakcín.

Gosia: Dobře, jaká je podle vás nejlepší alternativa k tomu, co oni, Federace, dělají?

Alenym: Úplné odhalení. Žádná manipulace. Pravda pro lidi. Požádat je o spolupráci s pravdou z pohledu nelidské rasy nebo Federace. Vysvětlení pravdy jim, Každý způsob ovládání. S okamžitým ujištěním pro ně, jako například upuštění od všech úvěrů nebo měny založené na úrocích. Pravda. Ne manipulace. Takto nikdy nedospějí, když s nimi budete dál jednat jako s blbci, jako s dobytkem. Nerozumíme všemu, co Federace dělá a proč to dělá, ale to není omluvou, protože oni pravdu skrývají. Lidem neříkají nic, ale vůbec nic, drží je v naprosté tmě, jen spekulují.
Nai´Shara: To se dá chápat i jako jejich zábava, hrát si na bohy, ukrátit si čas, který pro ně trvá tisíce let, je velmi zábavné manipulovat s lidmi jako s loutkami. A není fér, že logické a chladné rasy chtějí lidi učit, jak hospodařit ve vyspělé společnosti. A proto nás vylučují. A proto také chtěli izolovat Swaruu.

Gosia: Ano, to je to, co mě vždycky bolelo, když jsem tady žila. Vidět, jak lidé pokračují se všemi svými problémy a citovými zátěžemi, generaci za generací, dělají, co mohou a čemu rozumí, ale moc toho pochopit nemohou, protože jsou ponecháni v naprosté temnotě.

Alenym: Podle mého názoru by už měli odhalit svou přítomnost, i když postupně, ale velkými kroky. Například tím, že politici budou dělat velké kroky ve prospěch lidské populace. Pak odhalit přítomnost Federace lidem, aby už ze své pozice na ulici viděli, že za velkými změnami, které viděli ve prospěch jich, lidské populace, stojí Federace.

Gosia: Alenyme, zníš velmi idealisticky, ale to se mi líbí.

Alenym: Děkuji, Gosio.

Gosia: Není zač, líbí se mi, že to tak vidíš, protože já už skoro ztrácím iluze a víru v to všechno, když vidím, jak je to všechno složité a kolik je tam vrstev lží.

Alenym: Idealismus je správný a možný postup. Ne něco nedosažitelného, jak se lidem odjakživa vnucuje.
Nai´Shara: Idealismus jde ruku v ruce s etikou, nelze jedno od druhého oddělit. A právě proto byl David Icke vyřazen. Dosud vás, Gosio, nechávali všechno zveřejňovat, protože vy sami jste přímým oknem k nám a k tomu, co děláme, ale nepochybujte, že vás teď začínají kontrolovat.

width=

Gosia: Jedna věc, něco, čemu nerozumím, hvězdná semínka, když sem přijdou, o tom nevědí?

Ale když jsou to semínka Federace, tak by to vědět měla, ne?
Alenym: Podle toho, co říkala Swaruu, chápu, že to vědí.

Gosia: Tak proč sem chodí, co vlastně chtějí? Protože všichni cítíme touhu pomoci.

Alenym: Duchovní pokrok, tak to říkají. Prostřednictvím tření.
Nai´Shara: Jakmile vstoupí, hrají hru, dali ʺsvoleníʺ, ale co není správné, je to, že hra jde do těchto úrovní klamu na úkor emocí. Mnozí z nás už to udělali, aby tam vstoupili, a proto můžeme říct, že to není žádná hra.

Gosia: Ano, rozumím, ale s čím přesně chtějí hvězdná semínka pomoci, když vědí, že všechno stejně řídí Federace, když sami pracují pro Federaci, proč přicházejí?

Nai´Shara: Ze svých osobních důvodů.
Alenym: Ano, každý bude mít své osobní důvody.

Gosia: Tyto důvody souvisejí s osvobozením Země?

Nai´Shara: Ano, Gosio. Další věc, kterou bys měla říct, je, že Federace někdy ʺmučíʺ lidi, aby zjistila, jak dlouho budou žádat, aby je nechala na pokoji. Federace dělá to, co dělá, jen aby zjistila, jak dlouho to lidé vydrží, a pak začne tvrdit, že je mučí.
Alenym: To je velmi důležité. Velmi si potrpí na to, že tření a utrpení urychluje duchovní růst.

Gosia: Pokud jde o vás, co teď budete dělat?

Alenym: Zůstaňte tady, jsme oči a uši Rady Alcyone.

Robert: Co by se stalo, kdyby Taygeta opustila Federaci?

Alenym: Taygeta nemůže být z Federace vyloučena. Protože jsme s Radou Alcyone blokovými členy.

Robert: V Alcyonské radě jste většinou lyřanské rasy?

Alenym: Řekněme půl na půl. Ale ano, na Plejádách převažují lyrské rasy. Emocionální rasy. A to se stává, když jsou emoce ignorovány a degradovány ve prospěch čisté logiky.
Aneeka: Ignorování emocí vytváří problémy. Na úrovni, které nerozumí ani sama Federace. Diskreditace emocí ve prospěch logiky.
Nai´Shara: Požádejte lidi, aby viděli, aby si spojili body, vždyť je to všechno tak jasné! Podívejte se, jak jsou tam stále postavy, které by měly být v žaláři. A lidé by měli vědět, že mají plné právo tvrdit slovy ze srdce, proč jsou to jen oni, kdo trpí touto psychotickou hrou. Ano, je tam duchovní růst monumentálních rozměrů, ale za cenu vlastního života a pocitů.
Swaruu (9): Federace, kterou nazýváte Federací 5D, není ta ʺšpatnáʺ. Jsou to jen bytosti, které jsou lidmi s vlastním osobním procesem učení a dělají chyby a prostě dělají to, co považují za nejlepší postup pro každou událost nebo okolnost. Dávají tedy lidem pouze to, co si kolektivně přejí.

Lidé jsou zapleteni do problémů, které sami projevují. Nevidí však jiný způsob jednání, protože věří, že takový je život. Uvězněni ve svém neustálém bludném kruhu snahy přežít ve světě, který od nich vyžaduje peníze. A uvězněni v chamtivosti a strachu z odhalení těch, kterým se podařilo nashromáždit a udržet si peníze a moc. Ale každý člověk věděl, co se stane, když tam vstoupí. Nejen že to bude těžké, ale přesně to, co zažijí, protože záměr inkarnovat se pochází z rovin, kde je čas nelineární a minulost, přítomnost a budoucnost splývají v jednu hmotu. Takže Federace jim prostě dává to, o co si řeknou. I když jako bytosti z holografických společností chápou, že to, co jim dáváte, není správné. Ale přesto jim to musí dát, protože o to lidé žádají a existuje svobodná vůle. Snaží se ji co nejvíce respektovat. Také zákony o nezasahování musí dodržovat. Tyto rasy však nesouhlasí s tím, o co žádají. Chápou však, proč lidé žádají to, co žádají. Proto byla lidská populace na Zemi ʺuzamčenaʺ bez možnosti úniku. Aby se nepořádek toho, co žádají jako životní zkušenosti, a okolnosti ʺneznečistilyʺ nebo nerozšířily. Zejména pokud jde o noční můry a negativní tulpy, které si lidé sami vytvářejí nebo projevují. Jako regresivní tulpas bytosti, entity, džiny, duchy a celá zoo věcí, které číhají v temnotách noci a duše. Protože však lidé zůstávají zapleteni ve svém bludném kruhu, Federace ʺposílá pomocʺ, a protože nemůže přímo zasahovat, nelze tuto pomoc přímo vidět, pozorovat ani chápat jako pomoc přicházející přímo od entit, lidí nebo organizací mimo Zemi. Proto posílají agenty samotné Federace v podobě lidí. Semínka.

Ačkoli každý člověk uvnitř Země je po právu hvězdnou bytostí, je pravda, že mnozí z nich jsou stále ve své věčné hře na opakování téhož s drobnými obměnami, ale stále stejného. Všichni jsou semena, to je správné. Ale to, co Federace posílá, jsou pokročilé bytosti se zkušenostmi s těmito věcmi, velmi staří agenti a duše, duchovní průvodci. To jsou lidé, kterým se na Zemi, z pohledu Země, říká hvězdná semena. A ta samozřejmě nebudou souhlasit s tím, jak se na Zemi žije a jak se řeší pozemský problém. Protože viděno zevnitř, je to problém, ale zvenčí tomu tak není.

Tito průvodci z hvězdných semínek jsou tu proto, aby lidem řekli, že oni sami jsou hvězdné bytosti, to je správné, ale chybí jim zkušenost, jak se dostat ze svých vlastních průšvihů a výtvorů. A tito průvodci jsou ti, kteří mají na starosti jim to říct, dát jim jiné možnosti, aby lidé jako mladší a nezkušené duše měli kontrast, aby se mohli rozhodnout nebo postupovat s tím, co budou prožívat dál. Průvodci poskytují další možnosti. Proto nesouhlasí s tím, jak se žije na Zemi, a proto mají tolik problémů se přizpůsobit a tolik problémů ʺprobuditʺ ostatní kolem sebe. Zpět k Federaci. Protože vidí, že práce průvodců hvězdných semínek nestačí k tomu, aby lidi naučili jinému a pozitivnějšímu způsobu jednání, života, a problém se stupňuje, protože trvají na projevování nočních můr, pak Federace urychlí právě ty procesy, o které lidé žádají, ve snaze přimět je, aby si rychleji uvědomili, že nejsou na správné cestě. Toto jednání Federace by se dalo vykládat jako negativní akce vůči lidem, ačkoli přísně vzato a z pozice Federace jim dává jen to, o co sami žádají. Situaci komplikuje skutečnost, že ti, kdo urychlují nebo kladou lidem do cesty větší překážky, přičemž vždy respektují, že jde o to, co si sami přejí, jsou neemotivní bytosti, které plně nechápou důsledky urychlování nebo dávání lidem toho, o co sami žádají. Příkladem tohoto problému je zákon zrcadel neboli zákon přitažlivosti, který zde působí a jehož negativní aspekty vysvětlím později.

Ale shrňme si, že pokud někdo prochází traumatickou zkušeností nebo sérií traumatických zkušeností, a to nejen během konkrétní životní zkušenosti nebo inkarnace, ale co je horší a jak je tomu právě v případě lidí, během více inkarnací vyznačujících se neustálým utrpením, bude tento člověk vidět jen více téhož, nikdy neuvidí pozitivní možnosti, ale uvidí jen své vlastní utrpení, a jak zákon zrcadel velí, pokud se na něco díváte, pokud tomu něčemu věnujete pozornost, ʺvesmírʺ vám dá jen více téhož.

Z vnějšku Země vidí jen to, co si lidé sami přejí zažít, ať už je to proto, že jsou uvězněni v zákonu zrcadel, odraz za odrazem za odrazem, jako by byli ztraceni a uvězněni v místnosti ʺzrcadelʺ na pouti a nemohli najít cestu ven. A člověk se to snaží respektovat. Federace se tak ocitá mezi dvěma kameny. Nemůže jednat přímo kvůli zákonům svobodné vůle a nemůže přímo zasáhnout. Proto se skrývá a nikdy nepředloží a nedovolí předložit definitivní důkaz o existenci mimozemšťanů. Ať tak či onak, ionizující plazma, která přehřívá zemskou atmosféru, nakonec vždy prozradí přítomnost nelidských plavidel. Rasy ovládající Federaci a zde nejrozšířenější nedokážou pochopit emocionální procesy lidí, a tak budou prosazovat logiku, jako by to byl nástroj, jak vidět, uvažovat a dostat se z problémů. Je, ale u emocionální rasy nefunguje tak, jak by fungovala u jiné, ne tak emocionální a logičtější rasy, jako jsou Andromeďané, Arkturiané a další. Zevnitř Země je utrpení skutečné, zoufalství dostat se ven je skutečné. A Federace může být interpretována jako krutá a tolerantní. A tato interpretace bude naprosto oprávněná. Řekněme, že se Federace snaží donutit lidi ke změně kurzu. Ale v rámci tohoto nucení, ať už je to s dobrými úmysly a protože nevidí jinou možnost nebo postup, to může být platně interpretováno jako negativní zásah do lidských potřeb. Přitom totální zničení planety by nikdy nemohlo projít jako jaderná válka, a to nejen proto, že by zasáhli, ale i proto, že Federace kontroluje obě pozemské strany a jako divadlo ponechává pouze konflikty mezi světovými velmocemi. Studená válka byla jen divadlem a její vůdci to věděli. Prostředky k tomu, aby obyvatelstvo zažilo onen samovolně vyvolaný strach, pochybnosti o sobě a xenofobní reflexy. Zavedení satanistického NWO řádu totální kontroly. Zapomněli však na jednu věc. Že lidé jsou nepředvídatelní, stejně jako počasí. Myslí si, že je znají, a dělají velké změny. Žít pod takovou totalitní kontrolou je v rozporu s každou buňkou každého člověka. Protože to napadne nejen zavřít tělo do vězení, protože pak duch jde dál, je silný.

Proto se říká, že mě mohou zavřít do vězení, ale můj duch, moje duše a moje mysl budou vždycky svobodné. Ale to, co se snaží udělat s očkováním a mikročipy, napadá mysl, spojení mezi duchem a tělem. Ničí to vůli k životu. Proto to lidé na světě nikdy nepřijmou. Pouze sektory, které se rychle zhroutí. Biologie není jen fyzika, DNA. Je to duch. Bez něj těla umírají. Nemůže dojít k totální robotizaci a totální kontrole lidské populace, jak si přejí. Zvrátí se to a vybouchne jim to do tváře fenomenálním způsobem, a to velmi brzy. I kdyby se jim to podařilo realizovat, bude to mít krátké trvání. Robert: Jsou v tom všem, co se děje tady na Zemi, vinni pouze lidé, nebo také Federace za to, že neví, jak fungují emocionální závody? Swaruu (9): Na vině je obojí. Z jejich pohledu a za jejich činy, činy každého z nich, jejich chyby. Ale zejména z toho hlediska, že každý člověk jako hvězdná bytost je součástí Federace. Federace. Alespoň drtivá většina z nich. Z pohledu shora, z jiných, vyšších rovin, Federace i Země se svými problémy a všichni jako jedna masa. Jako součást stejného, pro všechny učícího se, evolučního procesu. S tím, že to, co každý žije, je jen role, kterou má následovat v rámci stejné kosmické hry. Role mimozemského průvodce, role neemocionálního mimozemšťana, role lidské oběti. Kromě mnoha jiných. Viděno shora, problém byl vygenerován všemi.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/exponiendo-a-la-federacion-galactica-raza-taygeteana-de-las-pleyades

Zpět