1553 Mars a Země - Co je na Marsu? Cosmic Agency

[ UFO ] 2021-10-20

Swaruu z Erry (Taygeta - Plejády)
Swaruu: Další planetou je Země. Nevím, jak mluvit o Zemi, aniž by to nebylo monumentální téma.Q: Mluv o Zemi, jako bychom s Gosiou byli z Venuše. Vysvětli nám, jaká je Země z pohledu rasy, jako je ta vaše nebo Federace.

Swaruu: Nevím, co odpovědět, aniž by z toho nebyla kniha konkurující Encyklopedii Britannica.
Ok. Země je planeta složená z několika vrstev hustot, které se navzájem neuspořádaně prolínají. Na každé z nich žije množství druhů zdánlivě oddělených hustotami, které se však navzájem ovlivňují.
Dominantním druhem na Zemi jsou Kinguové, ale v rámci hierarchie plazů existují i jiné druhy, které ovlivňují a ovládají zdaleka nejpočetnější Kingui. Těmito dalšími druhy jsou Usungal, Naga a Draco, jako druhy s nejvyšším postavením. Jsou rozděleni do tří hlavních klanů: Vlash, Vlad a Vrill. Ovládají Zemi, ačkoli je samotné ovládají jiné rasy, které nemusí nutně obývat Zemi (Drakoniáni).
Po nich zde máme vnitrozemské rasy, jako jsou Agarthiáni, známí také jako Vulkánská rasa / Vulkánská vnitrozemská rasa... z čehož pochází pojem Vulkánci v Hollywoodu, který je sám o sobě prodává tím, že odvádí pozornost lidí na Mars kvůli morfologii a barvě jejich údajné planety.
Agarťané jsou nyní v problémech, hlavně ze strany reptiliánských ras, byť se mnohé kolonie skrývají hluboko v zemském nitru a s vyšší hustotou, jelikož Matrix ovládající planetu vyzařující vysokoenergetické elektromagnetické vlny má problémy s překonáváním velkých bariér hmoty - vrstev zemské kůry. Proto u nich převládá tzv. 5. a vyšší hustoty vědomí a některých bytostí.
Na Zemi je množství bytostí podle toho, o jakou hustotu jde, nebudu je jmenovat, protože jich je moc, ale jsou to ty, které se objevují v ságách o elfech, trollech, hobitech, vílách, mořských pannách, tritonech a dalších.
Země je dutá, ale ne celá. Obsahuje velké vnitřní klenby protkané velkými přírodními a v menším množství umělými tunely. Obsahuje živočišný a rostlinný život s tektonickým a fotoluminiscenčním osvětlením. Částečně jej lze nazvat vnitřním sluncem, aniž by bylo sluncem.
Tvar Země připomíná toroid s otvory na koncích, přičemž ten na severním pólu je menší než na jižním. Má nerovnoměrný tvar, tzn. je nepravidelná, ne dokonale kulatá. Přehnaná škála, s hrboly a výčnělky na jedné straně a prohlubněmi nebo propadlinami na jiných. To také způsobuje nerovnoměrnou těžnici při pohledu shora.
Planeta Země se nachází pod Matrixem, který zavedla technologie frekvenční manipulace většinou ke kontrole populace. Její satelit, Měsíc, není přirozený, je to středně velká sférická vesmírná loď, vyřazená v důsledku bojového poškození během tiamatských válek před 12 500 lety. (nachází se přibližně v roce 1721 a ne v roce 2020).

Q: Proč jsme v roce 1721?

Swaruu: Asi v roce 700 se vedly spory o území kolem zóny vlivu Vatikánu, většinou o Itálii. Podle seniorátu držby se někteří hádali o to, že jsou jejich vlastníky, a tak ti, kteří měli ve Vatikánu moc, tvrdili, že se píše rok 1000 a ne 700, aby si majetky přivlastnili. Jelikož v té době nepočítali a neuměli správně počítat roky, běžní lidé byli lehkou kořistí. Využívali toho i k odvrácení pozornosti a tvrdili, že se blíží rok 1000 a konec světa, návrat Ježíše Krista... bla, bla. A tak to také zůstalo. Přidali 300 let, které neexistují.
Odhaduje se, že skutečné datum může být rok 1719, ale může to být až 21. Závisí to na tom, kdy byl rok nula... to je samo o sobě další problém, protože se nikdo neshoduje (jelikož se to nestalo ).
Myslím si, že logické datum je rok 1719 zaokrouhlením na 300 let. Zapomeňte na rok 1721, ačkoli i ten má své opodstatnění.

Q: To pak rok 2012 mayského kalendáře ještě nenastal.

Swaruu: Je pravda, že se jen vypočítává rok, ale Mayové nepoužívali katolický kalendář, takže jej vypočítali jiní moderní lidé.

Q: Jak to lze zjistit, když je planeta jako Země již napadena-kolonizována, aniž by si to její obyvatelé uvědomovali? Chápu, že Země je kolonizována již asi 12 500 let a obyvatelé považují za normální určité vzorce chování, které by jinak naznačovaly, že jsme již kolonizováni, jako například měna, náboženství a vlády.

Swaruu: Země je spíše kolonizována již 40 000 let. Jen s touto konfigurací lunárního Matrixu 12 500.
Běžný občan nemůže vědět nic jiného, než spojovat stopy a informace, myslet ″mimo box″. Z jednoho pohledu jsou napadeni, z jiného, z pohledu lidí, kteří stále věří všemu oficiálnímu, napadení nejsou, protože taková je jejich realita. Newtonovský svět. Zevnitř to není snadné poznat. Je třeba mít parametr porovnávání, který nemají nebo ho má málokdo.

Q: AI je v celé této sluneční soustavě nebo jen na Zemi, protože je ve 3D?

Swaruu: AI má vrstvy a museli byste je definovat. Ovládání frekvencí Měsíce je něco jedinečného pro Zemi. Mimo Zemi je AI, je všude, ale pokud jde o tu, která ovládá Zemi, nachází se jen tam. Bylo by třeba definovat, o jaký typ AI se jedná.

Q: Vraťme se ke třem frakcím nebo klanům... Vzpomínala jsi Vrill. Má to něco společného se společností Vril?

Swaruu: Vrill a společnost Vril: Společnost Vril byla ta, která byla spojovacím článkem mezi plazy této frakce a lidskými loutkami nebo jejich ″příbuznými″... tedy nacisty. Reptiliáni Vrillu byli ti, kteří manipulovali s nacisty v podzemí s Hitlerem jako organickým portálem.
Všichni Vrill, Vlad, Vlash jsou příbuzní a pracují ve vzájemné koordinaci, ale v různých částech světa jsou někteří silnější než jiní.

Q: Dá se Země nazvat reptiliánskou lidskou farmou nebo planetárním vězením Federace? Který název by byl vhodnější?

Swaruu: Není to vězeňská planeta Federace. Vězení nebo vězeňská planeta... to je jen z jednoho úhlu pohledu. Na Zemi nikoho neposílají za trest.
Reptiliáni ji využívají jako lidskou farmu, ano. Ale duše tam vstupují samy a zůstávají tam kvůli ovládání mysli.
(pozn. že já vůl...)
----
MARS:
Swaruu: Mars je další kniha. Je to planeta, na jejímž povrchu se nacházela významná planetární civilizace, lyřanská základna. Úplně ji zdevastovaly Tiamatské války před 12 500 lety. Po celém povrchu zůstaly ruiny. Obsahuje dýchatelný vzduch, ale s menším množstvím kyslíku než na Zemi. Dá se přirovnat k výšce nad 4000 až 5000 metrů. Je to možné, ale s obtížemi a někdy jsou zapotřebí respirátory. Na tuto nadmořskou výšku si ovšem můžete zvyknout.
Většinou pouštní povrch s lesnatými oblastmi, na většině povrchu jsou křoviny. Obsahuje jezera a řeky, některá vyschlá, jiná aktivní. Přítomná je silná sopečná činnost, jakož i četná zemětřesení. Na povrchu je spousta divoké přírody, ale ani zdaleka ne takové, jaká byla před válkou.
Mars obývají 3 dominantní druhy a je rozdělen na 3 silně militarizované sektory. Obsahují několikakilometrové pásy min, kulometná hnízda, zabijácké roboty, elektrifikovaný ostnatý drát, pohybové senzory, plazmové věže a podobně.
Tyto 3 druhy jsou:
Plazi využívající lidské kontejnery pracující pro Cabal na Zemi. Lidé a rodiny, které pro plazy pracují. Přesouvají se portálem téměř výlučně z DUMB na Zemi do DUMB na Marsu, přesně tak, jak to bylo ukázáno ve filmu Doom. Tato oblast je vyspělou vojenskou základnou, oblastí s přítomností vesmírných sil americké námořní pěchoty. Bašta kabaly SSP. Základna Kabaly, která je v současnosti nejvzdálenější od Země.
Další sektor je ovládán Maitre, neboli Vysocí Šedí. Negativní invazivní nebo regresivní druh spojený s Reptiliány ovládajícími Pozemskou Cabal, ačkoli je známo, že mezi sebou neustále bojují, neumí se dohodnout. Nulová empatie. Pocity považují za slabost.
Maitre je rasa sekundárního typu, která je vyrobena jinou. Šlo o neúspěšný biologický experiment Drakoniánů, kteří chtěli sloučit své geny s geny některých Šedých ze Zeta Reticuli. Výsledkem byl mnohem větší a silnější druh Šedých se zvláštními vlastnostmi krutosti a chladu obou druhů. Po zabití svých drakoniánských (ne alfa drakoniánských) stvořitelů se vymkli zpod kontroly a ovládli planetu. Krátce nato tam přistála lyřanská expedice.

Q: Jak se tito Maitre rozmnožují?

Swaruu: Rozmnožují se pouze pomocí zkumavky nebo klonováním. Lyřané narazili na problémy s tímto druhem, který se v té době ještě neorganizoval. Jelikož lyřanská expediční loď měla mnoho problémů a mnoho obětí mezi posádkou, dostaly se odtud pryč a nikdo se pak po Maitře neobtěžoval pátrat, dokud nebylo pozdě. Nyní se rozšířily po celé Zetě Reticuli a uzavřely spojenectví s regresivními rasami sauroidního původu. Přišli do této sluneční soustavy, přičemž jejich největší předsunutá základna se nachází na Marsu. Nacházejí se také na Zemi v základnách DUMB, většinou v Dulce v Novém Mexiku.
V dalším sektoru dominuje druh hmyzoidního původu zvaný Aethien Mantis. Sami sebe nazývají ″neutrálními″, ale jsou spíše problémem než něčím ″neutrálním″. Na Zemi mají skupiny, jak je zná Simon Parks, kromě tisíců jiných.
Nejsou skutečně nebo objektivně negativní. Jednoduše sledují své programy a přemýšlejí úplně jinak než ostatní rasy nebo ti ve Federaci. Mají úlovou mysl a královnu, která dominuje nad ostatními. Jsou nebezpeční a neváhají zabíjet. Nejsou všichni láska, jak se o nich mluví, ale obsahují i tuto stránku. Vědí, že musí být velmi silní a agresivní, když sdílejí planetu se dvěma dalšími nepřátelskými druhy.
Tak jako u mnoha jiných druhů, ani u nich nejsou všichni takoví, jak se o nich na různých místech mluví. Jsou také invazivní jako mravenci. Brání se a šlapou po těch, kteří se jim postaví do cesty. Své činy dokáží ospravedlnit metafyzickými argumenty, , které jsou vhodně pozměněny podle jejich potřeb.

Q: Jsou mezihvězdné? Mám také několik otázek o tváři na Marsu a všech těch ruinách Cydonie. A čí umělé družice jsou na Marsu.

Swaruu: Maitre jsou mezihvězdní.
Satelity na Marsu: Více ras včetně lidsko-kabalských. I Kudlanky jsou mezihvězdné.
Kolosální tvář na Marsu: Byla součástí civilizace zničené ve velké válce s Tiamatem. Všude jsou také pyramidy, které se používají jako elektrárny s nulovým bodem. Zříceniny jsou po celém povrchu, v několika oblastech jsou jich velké koncentrace.

Q: Odkud Maitre získali svou technologii? A jaký stupeň vědomí mají, aby mohly pilotovat tyto lodě?

Swaruu: Darovali je Drakové, aby se Maitre stali jejich služebníky, ale nevyšlo to podle jejich představ.
Mají nízký stupeň vědomí: jejich lodě potřebují hvězdné portály (červí díry). Nemohou upravovat a formovat éter jako vyspělejší rasy, například my.

Q: Jaký politický systém mají Marsovští plazi, Kudlanky a Maitre? Ani jedna z těchto tří ras není holografická.

Swaruu: Kudlanka: Úlová mysl: Královna a rodina. Pod všemi ostatními. Maitre: Invazivní úlová mysl, pyramidová organizace moci. Plazi z Marsu: 7-stupňová pyramida (jako na Zemi, protože jsou stejní). 7 úrovní nebo společenských vrstev od nejvyšší moci, kleriků, armády, korporativní šlechty, dělníků. Momentálně nemám jména

Q: Pak jsou mezihvězdní, ale nižšího stupně. Říká se, že k tomu, abyste byli mezihvězdní, musíte mít vysokou duchovnost.

Swaruu: Ano, to jsem řekla. Tyto rasy používají pohon a hvězdné portály. To není úplně mezihvězdné a nemají warp, hyperprostor, jako my.

Q: Na Marsu žila lyřanská rasa a ta byla zdevastovaná?

Swaruu: Ano. Už nejsou žádní domorodci, vyhubili je všechny tři rasy.

Q: A duše? Co se s nimi stalo? Odešli do Zdroje a kamkoli?

Swaruu: Do celého vesmíru, jak se dalo očekávat.

Q: Jsem si jist, že v nepřítomnosti Van Allenových pásů vzlétli.

Swaruu: Ano.

Q: Je možné, že zde máme lidi s takovou zkušeností z minulých životů.

Swaruu: Ano, je známo, že mnozí z nich jsou na Zemi.

Q: A regresivní Reptiliáni, kteří zemřou na Marsu, kam jdou jejich duše?

Swaruu: Jdou tam, kam jim diktuje jejich osobní frekvence. Tak jako všichni ostatní.

Poslední poznámka: Na Marsu není žádný robot. Tahají vás za nos. Je to divadlo. To, co vidíte, a skály, na které se dívají lupou, jsou buď na kanadském ostrově Devon, nebo v Mohavské poušti. Na Mars nic nevypouštějí. Všechno se to dělá pomocí portálů. Vymývají lidem mozky.
https://swaruu.org/transcripts/mars-earth-what-s-on-mars-extraterrestrial-information-swaruu-of-erra-taygeta-pleiades

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/

Zpět