6258 Monitorující duchové Cosmic agency

[ UFO ] 2024-03-31

Mari Swaruu
Jak jsem vysvětlovala v jiných videích o paranormálních a astrálních tématech, je to hodně o materialistické a deterministické realitě, omezení věd o Zemi, o kterých jsem mluvila v jiných videích. Šest smyslů lidského těla možná blokuje vnímání duše, aby věřila, že pouze to, co mohou vnímat, je skutečné. Nadřízená a omezená věda vytváří falešnou realitu, která je jen malým zlomkem té větší, která nakonec vyvolává pouze výsledek omezených systémů víry, které tvoří matrix na Zemi, a duše tam chodí za poznáním, říkají. Proto dokonce i Galaktická federace dělá vše pro to, aby se vyhnula jakémukoliv druhu kontaminace, nebo potvrzení, že Je tu něco víc, něco většího, než co může zprostředkovat těch pět, nebo šest lidských smyslů a jejich omezená věda, která to potvrzuje.

Ignorování širší reality, která vás obklopuje, vás činí zranitelnými vůči manipulaci. Většinu času je jen k vaší škodě. Ne každý na Zemi má duši, mnozí jsou falešní lidé, jsou to prázdné skořápky s otevřenými dveřmi k vlivu a obsazení entitami. Pak tu máme další lidi, kteří mají duši, která je spojená se Zdrojem, nebo mají hluboké poznání, že jsou Zdrojem, ale upadli do rutiny a iluzí matrixu. Věří, že materiální a vědecky prokázané je vše, co existuje, a to natolik, že se stanou nedobrovolnými loutkami používanými všemi druhy entit nižšího astrálu. Tito lidé s Dušemi, pokud se vydají cestou pokušení Matrixu, peněz a moci, mimo jiné, mohou skončit ztrátou své duše, svého spojení se Zdrojem, stanou se prázdnou skořápkou, nebo jejich duše může skončit nahrazena entitou nižšího astrálu, která si cení života a společenského postavení duše.

Také proto, že toto vše může být užitečné pro nižší astrální entity a jejich plány, jsou lidé bez duše jen dalšími projekcemi a dalšími projevy egregoru vytvořeného mocnými Myslemi těch, kteří duši mají. Chodí po Zemi a jsou samotným Zdrojem, a mohou pracovat pouze s omezeným programem a s omezenou interaktivitou, takže snadno reagují defenzivně, možná podrážděně a emocionálně. Jiný způsob, jak se na to dívat, je, že když si člověk myslí, že už všechno ví, rád sedí a přemýšlí o svém vlastním uspokojení, aniž by se staral o přemýšlení, nebo zpochybňování čehokoli jiného.

Matrix na Zemi má mnoho úrovní, počínaje nižší astrální a jejími entitami, většinou např. egregory. Dále je tu materiální svět, který každý zná, a pak rozšířenější galaktická realita, která splývá s vyššími astrálními pláněmi existence, odkud se vše projevuje na zemi. Nižší astrál má obrovský vliv na materiální svět a jeho obyvatele, protože manipuluje s lidmi a společností obecně, takže lidé nevědomky a neúmyslně krmí tyto entity s nízkovibrační tvořivou pozorností, kterou potřebují, aby mohli pokračovat v existenci. A to je velmi důležitý faktor, který vysvětluje, proč je na Zemi tolik chaosu a utrpení a nakonec proč je život tam tak náročný, i když to musí být, protože bez těchto výzev by nebylo nikde ve vesmíru jak se z těchto tvrdých zkušeností poučit, ale to je jiné téma.

Lidé a duše na vysoké úrovni Vibrace, které ztělesňují, nebo navštěvují Zemi a její společnost, jsou hrozbou pro tyto entity, protože zvyšují existenciální frekvenci celé planety. Většina z nich jsou hvězdná semínka, duše, které žily a vyvíjely se na jiných planetách s mnohem vyspělejšími civilizacemi a s mnohem vyššími duchovními koncepty a vědomím. Tyto duše mají tak vysokou frekvenci, že už jen to, že jsou na Zemi Zvedá vibrace celé planety. Platí to,, i když je vám nejhůř, cítíte se smutní a depresivní, a mnohem více, když se aktivně zapojujete do činností, které povznáší ostatní a šíří vědomí větší reality, která vás všechny obklopuje tam na Zemi a také v jiných částech vesmíru.

Nejste jen Hvězdná semínka, ale také pracovníci světla, i když nerada používám tyto termíny. Být pracovník světla může být interpretováno jako práce pro Lucifera, a to není považováno za dobré z hlediska sémantiky. Vede to k dalším komplikovaným a souvisejícím otázkám, zda byl Lucifer dobrý, nebo špatný a padlí andělé a tak dále. Pokud pozitivní hvězdná semínka pracují pro zlepšení a udělají vše, aby rozšířili své pravdy mezi zbytek populace, stanou se mocnou silou proti Matrixu a jeho vládcům ve všech jeho typech a úrovních. Tak mocné duše se stanou vážnou hrozbou pro Matrix a celou jeho strukturu, takže Matrix, pro nedostatek lepšího termínu, pošle monitorovací duše a temné entity z nižšího astrálu, aby pracovaly organickými portály, sledovaly, co tito pozitivní lidé dělají, mohou doslova hlásit vše, co vidí, svým nižším astrálním entitám, které mají ve svém nejlepším zájmu udržovat lidskou populaci v tísni, strachu a obecně ve stavu zmatku.

Entity z nižší astrální strany, které tvoří velkou část matrixu na Zemi, vyšlou své přisluhovače, aby sabotovali, zastavili, nebo co nejvíce ztížili práci pozitivní osoby. Objekty (osoby), které zasahují do práce hvězdných semínek, jsou kompletní organický portál. Nižší astrální entita používá lidské tělo jako prostředek k práci proti pozitivním lidem a hvězdným semínkům v materiálním světě. Je nutné být si vědom, kdo vás neustále obklopuje a s kým se stýkáte, a tím myslím nejen dávat si pozor na lidi, které neznáte, nebo o kterých nevíte dost a mohli by jednat proti vám, ale také na známé, přátele a rodinu, zejména na ty, kteří vám neodpovídají svými životními volbami a svými pozitivními aktivitami.
Pokud ještě nejsou odpojeni od systému, mohou působit jako agent Matrixu. Temné entity, které pracují proti vám, použijí vaši empatii a lásku, kterou můžete mít k těmto přátelům a rodině, abyste se cítili provinile a začali příliš mluvit o tom, co děláte, a o svých plánech. Měli byste pracovat tiše, říkat lidem kolem sebe co nejméně o své práci, nejlépe jen to, co potřebují vědět, Nenechte se zlákat k tomu, abyste jim řekli o svém životě a svých plánech, jen abyste na ně byli milí. Takže přestaňte mít rádi lidi, hvězdné semínko, protože to nakonec pracuje proti vám. Tito lidé jsou vysláni, aby prozkoumali, co děláte, a podali zprávu svým vládcům. Tak budou mít informace potřebné k vyslání dalších agentů, aby zasáhli a možná i zastavili to, co děláte.

Některé z těchto monitorovacích duchů lze poměrně snadno odhalit, protože se prezentují jako zvědaví sousedé, kteří s příliš velkým zájmem sledují, co děláte. Nebo se někdo na ulici najednou zeptá na detaily z vašeho života, které se ho netýkají, například co děláte, čím trávíte čas atd. Skoro jako by měl sešit, kam si zapisují všechny vaše odpovědi. Podrobnosti a plány svého života si nechte co nejsoukromější, učte se být kreativní a vymlouvat se. Máme tendenci chodit na stejná známá místa, takže například jeden z členů našeho týmu Taygety, který obvykle chodí dolů na Zemi nakoupit, se setkává s lidmi, kteří ho poznávají (ne jako mimozemšťana). Na otázky jim obvykle odpoví, že je účetní, a konverzaci obvykle stočí jinam. Příliš dotěrné lidi odežene nějakou asertivní odpovědí. Nikomu neříkejte své plány, jen ho překvapte svými činy. Může být dobrý nápad na několik týdnů, nebo dokonce měsíců zmizet, abyste mohli pracovat na svých projektech sami a bez zásahů. To je také důvod, proč mnoho lidí roste a prospívá, když se jim podaří dostat se pryč ze svého rodného města, kde jsou široce známí a kde se s nimi zachází stereotypně.

Vše, co jsem popisovala, lze vysvětlit i světštějším psychologickým způsobem, nicméně z mého pohledu neexistují žádné takové věci jako světské psychologické události, protože všechny mají silnou astrální složku. Další vysvětlení múže být závist, která vede ke špatným řečem a pomluvám o tom, co děláte, stejně jako velmi fyzičtí lidé, kteří se spiknou, aby vás zastavili, protože váš plán může jít proti jejich. Je tu i další účinek na váš mozek, když příliš mluvíte o tom, co máte v plánu udělat. Ve vaší mysli je to, jako byste to už udělali, takže už nemáte motivaci dělat všechny tyto věci, protože jste to již vypotřebovali uspokojením ze sdílení vašich plánů se svými vrstevníky a přáteli.

Druhou stranou toho, že se spojíte s dobrými, stejně smýšlejícími lidmi, je vzájemné posílení a pomoc, takže rostete jako skupina. Moudrý výběr přátel je velmi důležitou součástí úspěchu v životě, dokonce i tato skupina by měla také jednat tajně ohledně svých plánů a sdílet věci pouze podle potřeby, nebo způsobem, který je nezbytný, a s co největším rozškatulkováním, abyste agentům matrixu a jejich temným entitám a mimoňům, nebo přisluhovačům co nejvíce ztížili odhalit a vědět, co děláte. Být opatrný s tím, co říkáte a sdílíte, je obzvláště důležité, když pracujete sami.

To mě přivádí k další poznámce, proč je alkohol a společenská konzumace alkoholu tak nebezpečná. Způsobují, že lidé ztrácí rozum, logiku a zábrany, činí je příliš upovídanými a odhalují všechny podrobnosti o tom, co dělají a plánují. Všechny jazyky jsou založeny na esoterických pojmech, slova jsou zaklínadla a mají silný vliv na éterické říše. Platí to zejména pro anglický jazyk: slova jsou zaklínadla, alkoholické nápoje jsou spirit (duch). Proto jsou všude. Pracujte tiše a pouze se svými blízkými, stejně smýšlejícími přáteli a kolegy. Budete mít větší kontrolu nad svým frekvenci a svým časemc, a to zvýší vaši vibraci tak, aby byla slučitelná s vašimi duchovními průvodci a vaším Vyšším Já, kterým jsi v bezčasovém stavu ve vyšších existenciálních říších. Ti mají na mysli tvé nejlepší zájmy a ve svém srdci jsou to oni, s kým byste se měli stýkat. Chraňte se před ostatními a buďte moudří, hvězdná semínka tam venku. Jsem na vás všechny hrdá.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=lUAYqx0VqgQ

Zpět