4586 Arkturiánská rada 9D: Vaše moc přesahuje vaši dimenzi Daniel Scranton

[ Ezoterika ] 2023-06-18

Zažíváme vlnové efekty vývoje vašeho vědomí na planetě Zemi a musíme říci, že z deváté dimenze je to, do čeho jste se rozšířili, velmi dobrý pocit. Víte, pokaždé, když vám nabídneme něco, co může pomoci pozvednout vaše vědomí, a vy to přijmete a použijete, máme z toho prospěch i my. To platí v celém tomto vesmíru. Všichni koexistujeme ve stejném univerzálním vědomí. Proto když pomáháme vám, pomáháme i sami sobě. Totéž platí i pro vás na planetě Zemi. Když pomáháte druhému, pomáháte skutečně jen sami sobě. Dostanete více toho, co dáváte, a to funguje i v opačném směru. Pokud někomu jinému ubližujete, pokud o něm dokonce přemýšlíte škodlivými myšlenkami, ubližujete tím jen sami sobě. Proto je tak důležité věnovat pozornost tomu, na co myslíte, co říkáte, jak se cítíte a jak vibrujete, a vědět, že máte schopnost pomáhat druhým ve vzdálených koutech světa tím, na co myslíte, jakým směrem vysíláte energie. A jak vysíláte lásku, světlo, léčení a soucit, to je to, co se vám vrátí od vašich bližních.

Máte v sobě tolik síly a je opravdu na čase, abyste se do této síly zapojili a dovolili jí, aby se stala tím, co prožíváte v každém okamžiku. Všechny myšlenky nebo přesvědčení, kterými se přesvědčujete o tom, jak jste malí a bezvýznamní, musíte v tuto chvíli odhodit, pokud si chcete tuto cestu vzestupu užít. Tato cesta vzestupu je ve skutečnosti o poznání sebe sama jako něčeho víc, než za co jste se dosud považovali. Nejste malí a bezvýznamní, jste mocní a jste Vším, co je v těle. Poznejte to v sobě i v ostatních a jste probuzeni. Uvědomte si, kdy z tohoto poznání vycházíte a kdy ne, a budete schopni uvolnit to, co vás omezuje, co vám říká, že jste malí a/nebo bezvýznamní. Vaše síla sahá i za hranice vaší dimenze a vaší Země, jak to cítíme my a cítí to i ostatní v nefyzických dimenzích, když vstoupíte do své síly, když se sladíte se Zdrojem. Jste v tomto procesu, kdy se stále stáváte mistry, kterými skutečně jste, a je čas, abyste se pustili, abyste si mohli užít jízdu a zažít růst, který je nevyhnutelný, který je součástí procesu vzestupu, a tedy vaším právem v tomto životě.

Jedná se o univerzální vzestup. Prožíváme ho všichni a všichni se navzájem ovlivňujeme, když se necháme unášet proudem a přijmeme tyto změny, ke kterým dochází. Nebraňte se ničemu a nikomu a budete v tomto proudu. Budete si uvědomovat, že jste tvůrci toho všeho a že je to vše ve váš prospěch. Je to vše pro váš duchovní vývoj a růst. A když to zažijete, přirozeně chcete, aby to zažili i ostatní. Chcete se o toto bohatství podělit. Chcete se podělit o znalosti a moudrost, které jste získali díky svým zkušenostem s růstem a jejich úspěšným zvládnutím.

To, co při jednom z těchto úspěchů vypustíte do vesmíru, prospívá všem. Všichni se mohou z vašich zkušeností poučit, i když o nich nikdy nenapíšete ani nepromluvíte. Jsme v tom skutečně všichni společně a na této cestě vzestupu se navzájem podporujeme, a to je síla. Vědomí, že to všechno neděláte sami, vám umožní trochu více se odpoutat od boje a vpustit do sebe více pomoci a více pozitivních zkušeností, které mají ostatní na vaší planetě a v celém tomto našem krásném vesmíru. I my vzestupujeme. Stoupáme vzhůru, stáváme se více tím, kým jsme, a posíláme všechno to světlo, lásku a pozitivitu vám všem tam na Zemi. Ujistěte se, že si ve svém rušném dni uděláte čas, abyste se otevřeli tomu, co k vám přichází shůry.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/06/18/the-9d-arcturian-council-your-power-extends-beyond-your-dimension/

Zpět