2717 Magnetosféra a Van Allenova pásma Cosmic agency

[ UFO ] 2022-06-15

se Swaruu z Erry
Swaruu (9): Van Allenovy pásy jsou výsledkem manipulace s magnetosférou v důsledku superimpozice vysokoenergetické elektromagnetické frekvence.
Magnetosféra se používá jako zdroj energie pro Van Allenovy pásy. Toho je dosaženo vysíláním vysokoenergetické frekvence srovnatelné s frekvencí magnetosféry, která se mění na principu dominantních vln. Magnetosféra je přirozeným výsledkem přítomnosti velké hmoty, která působí jako energetické dynamo, lze ji také vnímat jako auru planety. Jelikož dynamika Van Allenových pásů i magnetosféry vychází z toroidu, jsou superponované. To znamená, že obě koexistují v podstatě na stejném místě, a protože se řídí stejnými principy, jsou proto příchozí a odchozí víry na pólech místy s nejvyšší energií. V rovníkových částech se nachází stejné množství energie vírů, ale rozředěné ve větší ploše či rozšíření. Proto se opouštěním Země na pólech snaží uniknout místu, kde mají Van Allenovy pásy největší sílu neboli koncentraci energie na kilometr čtvereční.

Van Allenova pásma podle NASA:
Grafika NASA zobrazující dvě pásma, jedno větší než druhé, jako záchranná vesta lodi, v žádném případě neodráží realitu. Neexistuje žádný způsob, jak je vytvořit bez víru. Vír by musel pokrývat celou planetu, nejen tu část, kterou vidíte.
Všechny vesmírné mise Apollo byly zfalšované. Raketoplány a jim podobné se dostaly pouze k té bílé bublině, nikdy ji nepřekročily.

Robert: Můžete Van Allenovy pásy překročit v astrálu?

Swaruu (9): Ano, protože tam máte velmi vysokou frekvenci, i když záleží na jednotlivci. Astrál není jednotná frekvence, je to velmi zvýšené pásmo, takže záleží na vaší osobní frekvenci, a pokud není dostatečně vysoká, nebudete schopni ji překročit. Van Allenova pásma jsou skalární. To znamená, že se pohybují na několika frekvencích, ne pouze na jedné, ale mají svou hranici. Tuto hranici můžete překročit a uniknout v astrálu, je to jako letět nad bouří v letadle.
Při smrti, když má adma odpovídající frekvenci, může projít mimo pásma. Pokud vibruje na nižší frekvenci, nemůže je překročit. Z omezení Van Allenových pásem se tedy osvobodí pouze admy, které dosáhly určitého stupně duchovního pokroku.

Robert: Co by se stalo, kdyby se magnetické pole Země obrátilo?

Swaruu (9): Co by se stalo s magnetickým polem? Totální chaos, a to jak s elektřinou, elektronikou, samozřejmě, tak například s migrujícími zvířaty. Zahynulo by velké množství živočichů, vymřely by druhy. Lidská společnost by také nemohla fungovat, zhroutily by se elektrické sítě, došlo by ke změnám v oceánských proudech a následně v klimatu. Po mnoho let by docházelo k bouřím na neznámých místech. Země by už nikdy nebyla jako dřív. My to nepovažujeme za bezprostředně hrozící.

Robert: Můžeme mít vysokou Schumannovu rezonanci, jako je 5D a Van Allenovy pásy, stále tam? Jsou Van Allenovy pásy ze své podstaty neslučitelné s 5D? Kdybychom ʺvystoupiliʺ do 5D, co by se stalo s Van Allenovými pásmy?

Swaruu (9): Je možné, aby Van Allenova pásma souhlasila s 5D, ale v okamžiku, kdy se frekvence vyrovnají (na 5D), přestanou být relevantní.

Robert: Co přesně zažívají při překročení Van Allenových pásem (astronauti nebo kdokoli jiný)?

Swaruu (9): Nikdo je nepřekročil. Ne tak ve 3D, kříží se od 5D. Na to potřebuješ přísně tajnou technologii lodí. Lze toho dosáhnout pouze pomocí lodi s totální toroidní elektromagnetickou imerzní pohonnou technologií. Kdybyste do Van Allenových pásem vstoupili s raketovou lodí, zažili byste nejprve dezorientaci, viděli byste záblesky světla v očích. To by bylo způsobeno přítomností velkého elektromagnetického zdroje plus záření. Nakonec byste se spálili vysokoenergetickým ionizujícím a elektromagnetickým zářením, několik tisíckrát silnějším než uvnitř mikrovlnné trouby.
Zemi můžete opustit pouze pomocí vyspělého plavidla nebo portálu. Lodě Tajného vesmírného programu udržovaly frekvenci v souladu jak s lidskou, tak reptiliánskou posádkou, s toroidním ponorem motorů. Lodě udržovaly to, co cítily nebo považovaly za přirozenou 3D frekvenci. Systémy podpory života uvnitř lodí přizpůsobily vnitřní frekvenci 3D, protože 5D je pro jejich morfologii, zejména reptiliánskou, invazvní.
Jsou na odpovídající existenční frekvenci, aby nebyli zranitelní Van Allenovými pásmy, které fungují jen do středního až vysokého 4D.

Robert: Co se stane s morfologií plazů?

Swaruu (9): Je nízkofrekvenční, více než lidská. Jsou ovlivněni vysokými frekvencemi. Plazi jsou od 3D do 4D. Velmi pozitivní lidé, kteří se dokáží spojit se Zdrojem, spalují plazy, takže je pro nás nebezpečné uměle snižovat frekvenci, abychom mohli chodit po Zemi ve 3D. Můžete a s lodí je to snadné, ale stanete se zranitelnými a to je to, co reptiliáni chtějí nejvíce. Nejprve chtějí snížit vaši frekvenci, aby na vás mohli zaútočit, protože pokud ji máte příliš vysokou, jste pro ně toxičtí, a to se týká i lidí.
To je také důvod, proč je kvůli frekvenčnímu rozdílu loď Taygeta nezranitelná Van Allenovými pásmy. Jako by tam nebyly, nebo je to pro nás jen jako světlo detekovatelné pouze přístroji.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/magnetosphere-and-van-allen-bands-short-chat-with-swaruu-of-erra

Zpět