2136 Nesmrtelné lidstvo Aurora Ray

[ Ezoterika ] 2022-02-10

Nová Země není skutečná fyzická planeta, jak ji znáte nyní, ale spíše dimenze, která existuje nad starou Zemí (třetí dimenze). Je označována jako ″pátá dimenze″. Stará Země je stále pod vládou temnoty. Na nové Zemi bude vládnout světlo. V tomto článku se budeme zabývat rozdílem mezi starou a novou Zemí. Hlavní rozdíl mezi starou a novou Zemí spočívá v tom, že na staré Zemi máme tělo založené na uhlíku a na nové Zemi to bude tělo založené na krystalech. Přechod od DNA na bázi uhlíku ke krystalické DNA byl popsán jako kvantový skok v lidské evoluci. Lidstvo se stane nesmrtelným. Proces přechodu již probíhá a bude ještě nějakou dobu pokračovat. Během přechodného období budou stávající těla na bázi uhlíku postupně nahrazována světelnými těly na bázi krystalů. Tato světelná těla jsou skutečnými fyzickými projevy nové krystalické sítě, která se postupně objevuje v rámci Pole kolektivního vědomí Země (CCF). Nejsou tedy éterické ani astrální povahy. Existují ve fyzické podobě stejně jako vaše současná těla, ale jsou složena z jemnější hmoty/energetické matrice a jsou jemněji vyladěna na rezonanční frekvenci vašeho Pravého Já - vaší multidimenzionální, věčné podstaty, která existuje mimo čas a prostor. Univerzální zákon přitažlivosti způsobí, že vaše vědomí bude přitahováno k těmto novým krystalickým formám, abyste je mohli obsadit a znovu se spojit se všemi, kteří již tento přechod uskutečnili, a abyste spolu s nimi mohli pomáhat spoluvytvářet Novou Zemi. Jak budete postupovat po své vlastní duchovní cestě a vytvářet ve své mysli a těle potřebné energetické plány prostřednictvím meditací, afirmací a vizualizačních technik, začnete pozvedat své vědomí do vyšší dimenze, abyste mohli tuto krystalickou formu přitáhnout. Nejsme si vědomi své vlastní duše nebo ducha, protože se chováme jako mrtvola. Zapomněli jsme tajemství nesmrtelnosti z dávných dob, ale po dosažení Nové Země tohoto poznání opět dosáhneme a staneme se nesmrtelnými bytostmi. Na Nové Zemi neexistuje smrt. Nová Země bude místem podobným ráji. Na staré Zemi existovala smrt a oddělení mužské a ženské energie, což nám způsobovalo mnoho problémů v každodenním životě. Na Nové Zemi nebude žádná smrt a toto oddělování bude odstraněno. Bude existovat pouze Jednota. Bude tedy existovat pouze jedno pohlaví. Mužská i ženská energie budou ve spojení. Ano, je to pravda. Stará Země se blíží ke konci svého času.

Nová Země se právě vytváří. Stará Země měla nejrůznější problémy, jako jsou války, terorismus, přírodní katastrofy, chudoba, nezaměstnanost, nemoci atd. Ty však na Nové Zemi nebudou existovat. Nová Země bude místem, kde vládne mír a štěstí. Novou Zemi stvořil Všemohoucí Bůh a my budeme na Novou Zemi přeneseni prostřednictvím Vzestupu. Proto Všemohoucí Bůh odkládá své dílo stvoření, abychom se mohli na Novou Zemi připravit. Musíme se na ten den připravit fyzicky, emocionálně i duchovně, protože v ten den už nebude pro nikoho cesty zpět. Již nějakou dobu se dění na Zemi velmi rychle mění. Světlo proniká temnotou a mnoho lidí cítí, že se chystá něco velkého. Co se však stane? Jak nás to ovlivní? Pojďme si o tom promluvit podrobněji. Na staré Zemi jsme se nacházeli v dualitě neboli oddělenosti. V oddělenosti musí být vítěz a poražený, ale to v Jednotě neexistuje. Jednota se obejde bez duality, protože ta existuje pouze jako iluze. A v Jednotě nejsou žádní poražení ani vítězové; vše je jedno. Dualita znamená, že existuje světlá a temná strana, ale všichni budeme opět spolu na Nové Zemi, která bude velmi odlišná od toho, co známe dnes. Nová Země nezná hranice mezi zeměmi, náboženstvími ani rasami. Neexistují zde války, chamtivost, ego ani strach a panuje zde úcta ke všemu živému. To není scénář budoucnosti, ale do značné míry již realita. Svou cestu do Nové Země jsme již zahájili tím, že jsme opustili staré paradigma založené na dualitě. Všichni jsme jedna láska, jedno světlo, jedno vědomí. Všichni pocházíme z božského zdroje. Nová Země je popisována jako svět prostý všech neřestí, zločinu a nemocí. Neexistuje potřeba peněz a každý se dělí o své hmotné statky s těmi, kteří mají méně štěstí než on sám. Obyvatelé Nové Země prý mají dokonalé zdraví a netrpí žádnou nemocí, chorobou ani tělesnou vadou. Nikdy nemají nehody ani nezažijí smrt před uplynutím přirozené délky života. Zvláštní důraz je kladen na osvobození od jakékoli fyzické bolesti. Tato svoboda se neomezuje pouze na samotné obyvatele, ale vztahuje se i na zvířata a rostliny - dokonce i na hmyz, který bychom za normálních okolností považovali za škůdce, které je třeba vyhubit. Nová Země bude duchovním světem, kde budou lidé neustále komunikovat s Bohem. Svět sám o sobě je posvátný a vše v něm žije Boží přítomností.

Zdroj: https://thegalacticfederation.com/02-02aa

Zpět