5142 Modrá hvězda Plejáďan: Žít život ve svém novém normálu 1 Celestrial Blue Star

[ Ezoterika ] 2023-09-23

Modrá hvězda Plejáďan: Žít život ve svém novém normálu, zatímco všude kolem vás řádí šílenství

Takže Chelasi, rozhodl jsem se udělat něco jiného aktuálním přenosem. Vzhledem k potřebným vysvětlením, které byste měli mít, abyste lépe porozuměli informacím, které s vámi budu sdílet, dělám tento přenos dvoudílný.

Je toho příliš mnoho, o čem bychom vám měli říct, že je třeba to vysvětlit. Je toho příliš mnoho, o čem byste měli vědět. Proto se dnes opět setkáme, abychom začali diskutovat o tom, co nevíte, i o tom, co si myslíte, že víte. Od mého posledního poselství vám všem se toho událo tolik, že by bylo obtížné pokusit se najít začátek tohoto přenosu. Jinými slovy, nezáleží na tom, kde dnes začnu; každý den po zbytek vašeho života se bude i nadále měnit. Stejně jako vy sami. Lidstvo se stalo velmi smíšenou směsicí různorodých myslí, které se snaží najít smysl v nesmyslu. Tento kalendářní rok 2023 je rokem přilehlých změn. Zjistíte, že to platí ve všech aspektech vašeho života.

Až do 1. listopadu 2022 lidé vtipně i nevědomky kladli nesmazatelné kastovní rozdíly nad celou lidskou rasu, čímž dále oddělovali kultury od jiných kultur a víru od víry jiných v domnění, že to tak má být. Proč to dělali? Protože to dělali vždy.

U mnoha národů to byl vždy způsob výchovy, který zrodil kastovní rozlišování. Pro miliony a miliony jiných národů však bylo zvykem brát si, co chtějí a kdy chtějí. Na ˝kastovnictví˝ je zvláštní věc; jen ti nejhloupější lidé si neuvědomovali a dodnes neuvědomují, že je zobrazuje jako skutečné rasisty, fanatiky, samolibé, ale ne skutečně spravedlivé národy a ˝chodící mrtvoly˝. Všechny skupiny, o kterých mluvím, stále touží po svém dřívějším ˝normálu˝. NE, nikdo z nich si neuvědomuje, že byli a stále jsou závislí na svém bývalém normálu. Nyní vás všechny vítám v novém normálu. Ještě není všechno tak, jak by mělo být, ale každý den vás všechny přivádí o den blíž k životu v novém normálu v plném rozsahu.

Každý z vás nyní žije bez časového vládce připoutaného k zádům. Skutečně to vyžaduje období přizpůsobení, abyste mohli stále pracovat v mezích časové iluze a zároveň se přizpůsobovat znalostem a činnostem, které jsou nutné k životu mimo časovou iluzi, a dělat to s VĚDOMÍM, že je to správné. Profese vyžadují, abyste se drželi časem vytvořených činností, stejně jako školy atd. Mnoho lidí po celém světě si však uvědomuje intenzivní, někdy i emocionální pocity, které zažívají jako přímý důsledek panikdemie COVID, jež nutí lidi zůstat doma. Mohou pracovat z domova, kdykoli je to možné, a dále zažívat pocit lehkosti a nedostatku duševního a fyzického tlaku, který jim umožňuje konečně pocítit svobodu. Lidmi vytvořený obludný COVID má za následek miliony zbytečných úmrtí po celé Anastasii, přesně tak, jak bylo zamýšleno. Neznáte skutečné statistiky úmrtí lidí. Je mnohem lepší, že to nevíte.

Ne, ještě NENÍ konec, nikdy nebude. Bude to ještě mnohem ˝horší˝, jak se bude iluze času posouvat kupředu. Nastává však extrémní zpětná reakce, kterou jsme my všichni nastavili pro všechny ty šílené vědce a lékaře, kteří se shromáždili a poslechli svou vládu a pustili tohoto behemota na svobodu. . . ZASE, ˝o některých detailech je lepší nevědět. To, že o nich nevíte, vás ochrání. ˝ Víte, Obhájci, tolik jsem se vás snažil přimět, abyste pochopili, že někdy člověk musí ve svém životě zažít zkušenosti s tolika různými věcmi, aby mohl skutečně pochopit znamenité a někdy bolestné pocity a emoce, které ho v důsledku těchto zkušeností a nově nabytého pochopení napadají. Jediné skutečné dobro, které bylo výsledkem předem naplánované nákazy COVID, je to, že vás v některých případech srazila na kolena, ale v mnoha jiných případech vás povznesla nad COVID. Ti, kteří přeskočili a mají před sebou skutečnou realitu namísto dávno vytvořených iluzí, které je zaslepovaly, jen litují, že jim trvalo tak dlouho a za strašlivou cenu pro tento svět, než se probudili a iluze nechali za sebou. Žádné růžové brýle už pro ně nejsou.

To je zvláštní důsledek ochutnání nektaru bohů; jakmile ho jednou ochutnají bez ohledu na to, jak vznikl, na tento nektar, jímž je svoboda, už nikdy nezapomenou. Jasnější hlava-mysl, schopnosti všech vašich Jasných začít nebo znovu začít expanzivnějším způsobem pomohou každému z vás, ať už je to jasnozření, jasnoslyšení či jakékoli jasno. Učiní tak s vaším vrozeným uvědoměním, že vaše vlastní Síla mysli vás zvedla a umístila na Spirálové schodiště a ve vašem úsilí o svobodu pro všechny dobré Duše vás nikdy nezklame!

Nyní musíte hrát hru, kterou ovládly iluze, ale VY ji musíte hrát lépe. Planetáři, všichni si musíte uvědomit, že iluze jsou povrchní výtvory. Nevidí do vaší mysli. Pokud tedy cítíte, že se na vás příliš pozorně dívají ti, kteří nejsou podobně smýšlejícími Dušemi, udržujte to, co víte, i další informace, které shromažďujete, uvnitř své mysli, protože tam se nepodívají. Nikdy to nedělají. Chybí jim tato odbornost. Hledají povrchní iluze, o kterých se domnívají, že je stále máte. Mějte oči dokořán a ústa zavřená! Ano, je možné a vítané dívat se nyní na život zevnitř vaší mysli. Praxe dělá dokonalost.

Vaše fyzické prostředky budou pracovat s vámi. Vaše tělesné funkce se začnou měnit, aby se přizpůsobily novému prostředí a zcela novým podmínkám. Vaše vlastní čakrové systémy jim budou ukazovat cestu. To je to, co dělají. Všichni ti, kteří se s vámi nyní spojili; všechna vaše seskupení Maji a všichni Cestovatelé, kteří jsou nyní také po celé Anastázi, sledují signály, které jim vaše těla, mysli a Duchové vysílají. Tato seskupení vám přiskočí na pomoc všemi způsoby a vždy. Většina z vás nebyla v kontaktu se skutečnou realitou, kterou vaše těla o vás ví víc než vy sami o sobě. Postavte se této pravdě čelem. Život v novém normálu není nezbytný jen pro vás, přežijí jen ti, kteří tak činí.

V novém normálu můžete a jste vybízeni k tomu, abyste zde vytvářeli velké Cyklické změny, dokud jste ještě ve smrtelné podobě. Nepřemýšlejte jen o změnách. STAŇTE SE změnou. Víte, Obhájci, teď, když už tolik milionů z vás nenosí na zádech batoh, je to opravdu mnohem jednodušší. Temní nikdy nechtěli, aby kdokoli z lidstva pochopil a následně jednal podle Stvoření změny. VĚDĚLI, jak jednoduché je změny uskutečnit. Proto se v dřívější ˝normálnosti˝ postarali o to, aby se všichni kromě opravdu bohatých národů nakonec vzdali jakýchkoli představ o změně proměn, protože národy byly naprogramovány tak, aby věřily, že je to příliš těžké. Národy tak podlehly jen tím, že následovaly kroky ostatních, kteří kapitulovali. Chápete?

Nyní použijte příruční diktafon nebo mějte po ruce množství zápisníků a začněte svůj seznam změn. Ne, záměrně jsem vás o tom neučil dříve, protože příliš mnoho z vás nebylo připraveno. Ergo další důvod pro tuto dvoudílnou publikaci. I vy jste dlouho věřili v ono obávané přesvědčení ˝žádná bolest, žádný zisk˝. Přesto to patřilo k dřívější normě; na tom, zda tomu chcete věřit, nebo ne, nezáleží. V dřívějším normálu tolik milionů kdysi dobrých osobností pracovalo se zkaženými Dušemi a tyto poskvrněné osobnosti a v rámci jejich nesvatého nevědomého spojenectví dělaly vše pro to, aby udržely dobré lidi ˝v nevědomosti˝. Byla to stále tvrdší práce, abyste se pokusili získat to, co vám bez jakéhokoli Duchovna viselo před očima. Houpali mrkví a BUM, všichni se po ní vrhli! Mnozí si zvykli na víru ˝účel světí prostředky˝.

Hraní se stalo synonymem pro demoralizované, téměř sociopatické chování v barech a klubech a ano, zejména v kavárenských klikách. Nebudu se ani obtěžovat vytahovat všechny ty cizoložné akce nebo ˝oblékání pro sex˝ jako normální životní styl! To je prostě příliš ponižující. (poozn. kupuju kuklu)

Začněte psát seriózní dokudrama jednoduchým jazykem. Dejte svému zápisku název, který se vám líbí, název, který vás osloví. Do nadpisu napište také své jméno. Pak se pečlivě zamyslete nad tím, co chcete, aby se vše změnilo, a jak můžete ke změnám přispět. Buďte realističtí; žádné nesplnitelné sny, žádné fantazie. Až začnete psát, napište, co uděláte pro dosažení svých cílů. Dejte si na čas a nechte se vést Silou mysli a Hlasem své duše. Pokud nemáte v podobných činnostech praxi, buďte trpěliví. Přizpůsobujete se svému novému normálnímu životu. Jakmile budete mít pocit, že jste prorazili, začněte při práci více relaxovat. Po počátečním průlomu pro vás bude vše snazší. Nebuďte na sebe přísní a nesnažte se, aby to bylo dokonalé. (pozn. zalovím v archivu hopelessly unrealistc)

Miliony a miliony vás po celé Anastasis buď již začaly mít epizody chybějícího času, nebo je budou mít velmi brzy. K těmto událostem dochází přirozeně. Samozřejmě vám to tak nemusí připadat, když k nim dojde. Čas a vše, co pro vás čas představuje, se mění přesně tak, jak má. Chybějící čas je jednoduše vymazání určitých prvků času. Nikdy vám nebylo souzeno pamatovat si všechno. Ano, může to pro vás být frustrující, zejména pokud máte důvod, proč si to chcete pamatovat. Ale pokud vám to jen zabírá místo v mysli, pak to není tak důležité. Většinou se vám však to, co chybí, vrátí právě na tak dlouho, abyste si tuto informaci mohli dát dohromady. Když je to pro vás dostatečně důležité, vrátí se to. Bohužel si mnoho lidí začne myslet, že je s nimi něco v nepořádku, ale ve skutečnosti tomu tak není. Také je tu však faktor chybějícího času, který se může stát, když se můžete ocitnout na výletě nebo dlouhé cestě a najednou nevíte, jak jste se dostali na místo, kde jste ˝přistáli˝. Nemusíte si na tuto událost vzpomenout, ani nemáte logický důvod, proč nebo jak se to stalo. Ano, tyto incidenty chybějícího času se mohou stát, i když s vámi v autě jede další osoba. Ani jeden z vás nebude mít žádné představy nebo vzpomínky na to, že se to stalo. Tyto časové úseky nastávají, když vás z nějakých důležitých důvodů musí vzít na palubu lodi a poskytnout vám informace a pak vás vrátit někam nedaleko místa, kde jste byli. Samozřejmě vám nebudu vysvětlovat, co to je, nebo bylo za důvody. V pravý čas vám bude řečeno. Nyní v novém normálu je budete zažívat častěji. (pozn. usilovně jsem pracovala na tom, abych je vyloučila. . . objektivně, bez nesmyslů mi stačí doba poloviční. . )

Nyní, Obhájci v této nové životní síle, kterou zažíváte, je pro vás snazší rozpoznat lidi, jejichž život se točí kolem myšlenkových pochodů. Je pravda, že čím více je člověk posedlý určitými situacemi nebo určitými lidmi, tím se rutina prohlubuje. To, jak jste je snášeli před příchodem nového normálu, jen ukazuje, jak moc jste se s nimi snažili vypořádat. Nyní však, když se setkáte s lidmi zaměřenými na mysl, vaše tělo se bude cítit velmi nepříjemně a vaše mysl se vás bude snažit od nich odtrhnout. Vaše jasnozřivost vás bude poměrně tvrdě tlačit k tomu, abyste si od nich vytvořili velký odstup. Nečekejte, prostě od nich odejděte a dejte si co největší odstup. Jejich životy ovládají rutiny a lidé, které ovládají, rychle ztrácejí poslední zbytky lidskosti. Stali se ještě nebezpečnějšími, než byli. Váš nový normál nebude nečinně přihlížet a nedovolí, abyste se stali jedním z těch druhých lidí. Rychle odejděte. . . dokud můžete. (pozn. většina měst má poměrně rozsáhlý kanalizační systém. . )

Druhý díl vás zavede hluboko do víru odhalení. Dozvíte se, jak se dívat dál než na tvář a vidět, co se skutečně děje, a jak oddělovat iluze od pravdy. Buďte připraveni, že si dávám na čas, abych vás naučil vše, abyste mohli správně učit ostatní a strávit zbytek svého života viděním všeho, co potřebujete vidět, a zbavením se všech těch věcí, kterým jsi téměř celý život nevěřil.

Tři slova, která si MUSÍTE zapamatovat a za každých okolností je uplatňovat: ÚTĚK, PŘESKUPENÍ, STÁT. Takto zvítězíte nad bestií. V tomto pořadí tak zanecháte za sebou vše, co není pro váš nový život důležité. Takto zachráníte sebe i všechny, které milujete. Buďte tedy připraveni, při dalším přenosu vás čeká spousta domácích úkolů. To, co jste dostali za úkol v tomto přenosu, vás na to připraví.

Prozatím žádám každého z vás, abyste byli bdělí; protože na tom může záviset váš život.

Odcházím zkontrolovat závěrečné zkoušky těch, kteří vás následovali. . . Modrá hvězda Plejáďanů

˝Je údolí, kde na jedné straně stojí Duchovní a na druhé straně Náboženští. Uprostřed kráčí Stvořitel a Stvoření. Časem bude VŠECHNO jako JEDNO. Sejdeme se tam. ˝ ...

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/23/blue-star-the-pleiadian-living-life-in-your-new-normal-while-madness-cavorts-all-around-you-2/

Zpět