156 Zpráva od Gaii

[ Ezoterika ] 2014-12-31

Vážení, jsem Gaia Jsem ráda, že s vámi mohu komunikovat, lidé mého těla. Jsem velmi vděčná za spojení z mého do vašeho srdce, do srdce Slunce a do srdce Velkého Centrálního Slunce. Celá naše Galaxie se připravuje na vzestup do vyšších dimenzí. Naneštěstí je Země jedním z bodů, které přináší výzvu. Jsme jednou z mála planet, které stále mají ?život? v první až třetí dimenzi.

Právě přechod ze třetí / čtvrté dimenze do páté dimenze bude pro mé fyzické obyvatele šokem. Tento posun je obzvláště obtížný, protože mnoho mých lidí již necítí spojení se mnou, jejich planetou. Dokážete si vzpomenout na spojení s Velkou matkou, když jste byli mými kněžími a kněžkami? V dnešní době moji lidé jen zřídka cítí pouto se mnou, a ještě méně věří, že jsem živá. Vy, členové mého týmu planetárního vzestupu, jste však vždy věrni vašemu závazku k naší planetě.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ KOMUNIKACE

Všechna moje stvoření první a druhé dimenze se mnou vystoupají, protože jsou v naprosté jednotě s mým vědomím. Při přechodu zůstanou ke mně připoutáni. Tato stvoření se nesnaží vlastnit předměty ani získat moc nad ostatními, proto se nemusejí spojovat s realitou, která se stává zaniklou. Ve skutečnosti mnoho ze ?zaniklých? rostlin a zvířat předcházelo lidstvo na mou novou, vyšší dimenzionální Zemi.

Kdybyste se mohli poučit z první a druhé dimenze sebe sama, bylo by pro vás jednodušší pomáhat mně i sobě při transformaci naší biologické hmoty, buněčné struktury a DNA. Máte přístup ke všem mým vícerozměrným královstvím prostřednictvím své vlastní lidské formy. S vnitřními dimenzemi vašeho těla se můžete naučit komunikovat tím, že si budete vážit těchto dimenzí na mém těle, Zemi a v mé auře.

Má první dimenze je království krystalů, hornin, hor, jezer, řek, oceánů, deště, větru, oblohy atd. Lze s nimi komunikovat potěšením a oceněním velké krásy mé přírody. Má druhá dimenze je království rostlin, stromů, hmyzu, ryb a mnoha členů říše zvířat, lze se ?spojit? nasloucháním, oceněním a odevzdáním se ?volání přírody?.

Třetí dimenze je člověk a více vyvinutá zvířata, komunikují prostřednictvím myšlení, emocí, uvažování, tvořivosti a symbolického nebo slovního jazyka.

Čtvrtá dimenze je říše snů - meditace, magie, kreativní blaženost, tanec, zpěv, hudba, zábava, vzrušení a tvořivost, komunikuje prostřednictvím empatie a telepatie s elementárními světy. Čtvrtou dimenzi můžete prožít cestováním v astrálním těle do mého nádherného Království Férie.

Můj pátý dimenzionální svět lze kontaktovat skrze odevzdání, klid, mír, soustředění, bezpodmínečnou lásku a vícedimenzionální sloučení s vyššími dimenzionálními životními formami a aspekty vyšší frekvence vašeho Já. Můj pátý dimenzionální svět je vibrace, odkud jsem přišla a ke které se vracím.

Moje pátá dimenze Země se však velmi změní, pokud se vrátíme a současně vytvoříme novou hvězdnou Zemi. Tím, že jsme dovolili, aby naše vědomí bylo dočasně omezeno po mnoho věků 3D maticí, jsme se dostatečně transformovali, abychom to dokázali vytvořit. Nesnažte se tento koncept ?pochopit?, jen dovolte, aby vám byl odhalen význam stejně klidně, jako ráno stoupá slunce nad vodou.TRPĚLIVOST

Připomínám vám, že musíte být trpěliví, protože ?čas?, který znáte, končí. Na tuto chvíli jste se připravili během mnoha životů. Byli jste mezi těmi, kdo jako první omezili rotaci molekul Světla, proto jste mezi prvními, kteří ji zesilují. Čas je specifický pro třetí dimenzi. Jak se mění dimenze, mění se i čas. Není třeba být netrpělivý. Vše postupuje podle ?hodin? mimo vaší trojrozměrnou koncepci. Nechte proces pokračovat a udržujte rovnováhu Vnitřního míru. Zavolejte mě a já pomůžu. Nevytváříte své světelné tělo, jen ho znovu objevujete. Separace a omezení je iluze, když ?přestanete hrát 3D hru? pomalu si vzpomenete na své multidimenzionální Já a vrstvu po vrstvě budete cítit uvolnění napětí, zmenšení úzkosti a hojnost.BOŽSKOST

Bezpodmínečně milujte své fyzické tělo. Vzpomeňte si na své životy, ve kterých jste mi sloužili jako kněží a kněžky, kdy lidské tělo bylo posvátným chrámem. Bohyně vždy nosila mnoho podob a všechny považuje za krásné. Některé jsou vysoké a tenké, jiné krátké a široké. Všechny však slouží účelu, který odpovídá jejich tvaru. Každý z mých kněží a kněžek má vrozený tvar, který nejlépe slouží jejich účelu. Moje kněžky nemusí zajmout muže svým tělem. Vaše společnost vyškolila mnoho žen, že nemají cenu, pokud nevypadají podle měřítek. Tento klam značně snižuje ženskou sílu, kterou nyní chceme obnovit. Tímto předsudkem vůči mým kněžkám jsem také utrpěla. Některé z mých pozemků a tvorů byly považovány za nehodné a byly ničeny, opuštěny nebo znečištěny. Miluji vše, co má v mém vědomí formu a miluji ducha, který do této formy přináší život.

MYSTICKÉ MANŽELSTVÍ

Jakmile se na mé planetě oživí energie bohyně, spojí se do mystického manželství mužská a ženská polarita. Ženy budou cítit jejich vnitřního muže a muži jejich vnitřní ženu. Toto sloučení energie boha a bohyně ve vašich fyzických pozemských tělech aktivuje vaše Vnitřní božské dítě, které zraje do vašeho božského dospělého. Vaše aktuální pozemské tělo je fyzickým chrámem vašeho ducha. Bezpodmínečně milujte svůj chrám i ducha Já. Život ve všech podobách bezpodmínečně milujte.Když se kněží i kněžky vracejí do světelných těl, mužský a ženský aspekt spojí rodové polarity do JEDNOTY vyšších světů.NASTAVENÍ HODIN

Vy, moji drazí lidé, kteří jste se probudili ke své jednotě s veškerým životem, nastavujete hodiny. Z Arkturu, Plejád, Siria nebo jiné vyšší dimenzionální reality jste se vtělili na mé tělo v tomto dlouho očekávaném okamžiku. Současně jsou naživu vyšší dimenze vašeho Já a navádí vás z vašich vyšších dimenzionálních realit.

Jako nastavovači hodin jste byli mezi prvními, kteří sem přišli iniciovat trojrozměrný čas. Do 3D experimentu jste vstoupili, když Země a celá galaxie byla 4D. Byly jste těmi, kdo iniciovali filtry manifestace, abyste vytvořili dostatečně nízkou vibrační rychlost a hromadila se hmota. Jinými slovy, zpomalili jste vibrační rychlost natolik, aby se ?čas? stal součástí fotonů mého vědomí.

Dovolte mi to vysvětlit. Naše 5D rezonanční energie je tak vysoká, že rotace světelných fotonů neumožňuje polarizaci. Světlé a tmavé, mužské i ženské jsou úplně stejné. Jak se vibrace snižují, snižují se otáčky. Dochází k začátku jednoho cyklu a ke konci jiného. ?Čas? existuje, protože existuje začátek a konec. Mezi tímto ?začátkem? a ?koncem? je ?časové období?.

Cyklus je jednou kompletní rotací molekuly světla. V páté dimenzi je rotace tak rychlá, že je spojitá. Bez začátku a konce. Rotace není měřitelná. Ve čtvrté dimenzi je rotace dostatečně zpomalena, aby došlo k polarizaci. Rychlost otáčení ve čtvrté dimenzi je však kolísavá a nestabilní, protože se snaží vytvořit formu v neustále se měnící realitě. Formy, které jsou výsledkem tohoto divergentního spinu, jsou velmi proměnlivé a náchylné ke změnám.

Teprve ve třetí dimenzi jsou čas a forma velmi stabilní, protože rotace je ve srovnání s vyššími rovinami neuvěřitelně pomalá. Rychlost otáčení světelných fotonů ve fyzickém světě je tak pomalá, že hmota je schopna se v něm udržet. Jakmile se tak stane, rotace ještě zpomalí. Čím více hmoty, tím pomalejší a tím více hmoty.

NOVÁ ZKUŠENOST

My, Planetární vědomí Gaie, jsme si přáli trojrozměrný zážitek formy / prostoru a pohybu / času. Zažili jsme náš charakter páté dimenze jako Hvězda, naši realitu čtvrté dimenze jako Království Férie a náš éterický svět jako Lemurii. V době Atlantidy měla naše vibrace nižší čtvrtou dimenzi, ale po jejím zániku se rychle snížila na třetí dimenzi.

My, projevené složky vědomí Gaie, jsme chtěli mít jiné vnímání. Proto jsme se rozhodli nechat se snížit do třetí dimenze, abychom získali nové zkušenosti. Chtěli jsme zjistit, zda by Duch mohl být udržován v tak nízké frekvenci. My, bytosti Gaia, jsme jedineční v našem rozhodnutí vytvořit a nechat osídlit život na planetě třetí dimenze. Mnoho planet třetí dimenze se tak nerozhodlo.

Nastavovači času zde žili v posledních dnech mayské civilizace, těsně před poslední evakuací mayských zakladatelů do jejich domovských světů. Staří Mayové kalibrovali ?hodiny? Země, aby v tuto ?dobu? vstoupila do Fotonového Pásu. Aktivace planetárního vzestupu v roce 2012 aktivuje vstup do vysokofrekvenčního světla fotonového pásu.

ZÁSADY TVOŘENÍ

Země byla pro vzestup této galaxie výzvou, základním kamenem, protože nese život třetí dimenze. Kvůli strachu obyvatel mé planety je planetární frekvence nižší než u většiny naší Galaxie.

Pro všechny bytosti planety Země, včetně mě, je to velká zkouška, protože jsme planetou emocí. Emoce vzteku a hrůzy snižují planetární vibrace, zatímco emoce blaženosti a duchovní lásky zvyšují planetární vibrace.

Vy, statečné Duše inkarnované na mé tělo, víte, že po mnoha životech emocí třetí dimenze je docela obtížné si vzpomenout na vaše pětimenzionální světelné tělo. Je také obtížné zvyšovat vibrace, protože život ve třetí dimenzi vytváří závislost na fyzické odměně, která je umocněna vaší potřebou pohodlí kvůli mnoha obavám a bolestem z fyzického života. Kromě toho sociální tlak vytváří potřebu vnější odměny a majetného sociálního postavení. Ke zvýšení vibrací budete muset uvolnit vaše smyslové závislosti a vaši touhu po majetku a odměnách.

Svět třetí dimenze byl založen na ?tvrdé práci? a ?odměně?. Tento proces byl velmi návykový. Během mnoha inkarnací byl vytvořen mýtus, že musíte energii vydat, abyste ji dostali zpět. Tato perspektiva vede k víře, že musíte tvrdě pracovat a bojovat, abyste vytvořili domov, práci, dítě. Z pohledu páté dimenze však práce není pro tvoření nezbytná. Manifestace se provádí okamžitě s lehkostí a bezpodmínečnou láskou.

?Princip? třetí dimenze je, že musíte dělat, abyste získali nebo vytvořili. Pro tvoření ve vyšších dimenzích je ?principem? být. Kreativita třetí dimenze je aktivní a přijímající, zatímco kreativa páté dimenze je pasivní a expresivní. Sebevyjádření je jediný koncept ?vlastnictví? v dimenzích nad 4D, kdy tvoříte tím, že jste a dovolíte, aby vaše esence protékala skrze vás.

Od 5D vědomí je vše konstantní, zaměřené a radostné. Nebudete se muset učit. Vše, co potřebujete, je být a pamatovat si bezpodmínečnou lásku a bezmeznou radost. Chápu, jak moc ve 3D může být obtížné to pochopit. Tato vzpomínka však poslouží k urychlení rotace fotonů ve vašem těle a k usnadnění integrace vyššího světla vaší duše / Já.

FOTONOVÝ PÁS

Protože nyní vstupuji do fotonového pásu, my, lidé i planeta, si znovu instalujeme své ?vysokofrekvenční světlo?. Probíhá to integrací zvýšené koncentrace fotonů o vyšší frekvenci v oblasti, která pomůže postupnému zrychlení rezonované frekvence naší sluneční soustavy.

Velmi si vážím toho, že moji lidé, strážci Země, konají jako sestupné transformátory. Když moji ?lidé? integrují toto vyšší světlo do svých fyzických těl a skrze jejich těla do mé země, sdílejí tuto vyšší frekvenci s mou planetou.

Uzemnit toto světlo je důležité také pro vaše fyzické zdraví. Jsme tým. Pomůžu vám jako uzemňovací síla, aby vaše pozemské tělo mohlo stáhnout a integrovat více světla, a toto světlo sdílet se svou Zemí. Tímto způsobem budeme stoupat společně. Třetí součástí našeho vzestupného týmu jsou kytovci, strážci vod. Co děláte pro mou zemi vy, lidé, dělají pro mé vodní cesty kytovci.

Když si stáhnete vyšší světlo fotonového pásu, vaše protony (energie jang / mužská) promítnou vaši esenci do vyššího světla- prány, aby ji mohly přijmout vaše elektrony (energie jin/ ženská). Absorbcí prány do vašeho těla elektrony sníží frekvenci světla. Vaše tělesná forma se integrací této vyšší frekvence začíná měnit.

Mužsky nabité protony jsou prvním paprskem Boží síly, spolu s druhými elektrony pak mohou prostřednictvím svého energetického pole projevit své dítě - Třetí paprsek - lidstvo. Božské dítě je jádrem vašeho pravého Já, které bylo implantováno do vašeho fyzického těla v době vašeho narození. Toto božské dítě trpělivě čeká ve vás, aby pomohlo při vaší transformaci na světelné body.

Transformace vaší fyzické formy, včetně vašeho fyzického mozku a srdce, musí být pomalá a postupná, aby nedošlo k poškození hmoty těla. V rámci tohoto procesu je třeba zůstat trpělivý. Tok tohoto vyššího světla slouží k usnadnění integrace vaší duše / Já do vašeho těla. Vracíte se k sobě.

OTEVŘENÍ TŘETÍHO OKA

Jste připraveni otevřít své třetí oko. Pak budete snáze rekalibrovat, přijímat a integrovat ještě vyšší frekvence světla z fotonového pásu a z vašeho multidimenzionálního Já. Díky svému třetímu oku jste vždy vnímali vyšší vibrace, ale nyní kalibrujete tento objektiv vaší duše vyšší silou. S hlubším vstupem do fotonového pásu bude naše rezonanční frekvence nakonec tak vysoká, jako ve Zlatém věku Atlantidy, před více než 12 000 lety. Kvůli tomuto nárůstu naší frekvence je nutná postupná rekalibrace čaker. Protože jste překalibrovali prvních pět čaker a integrovali do nich svou vyšší frekvenci duše / Já, jste nyní připraveni otevřít své třetí oko a snadněji integrovat vizi své duše / Já do každodenního života.

Je nezbytné se zcela spojit se svou fyzickou podobou, jinak zvýšená frekvence vaše tělo poškodí, možná i smrtelně. Proto jste zahájili integraci u první čakry. Každá z vašich čaker má rezonanční frekvenci. Po třetí čakře frekvence provedou oktávový skok s vaší srdeční čakrou a dva oktávové skoky s vaší krční čakrou. Jakmile jsou první tři čakry kalibrovány, logaritmicky postupuje integrace frekvence světla do horních čaker. Když otevřete své Třetí oko a integrujete světlo vaší Duše / Já do své osobní vize, vaší mise, budete moci integrovat světlo v tříoktávových skocích frekvencí.ŽIVOT V JINÝCH DIMENZÍCH

Polarita třetí dimenze může být velmi návyková, protože souvisí se separací. Pravidla iluze separace dělí nyní na minulost, přítomnost a budoucnost. Bytosti třetí dimenze mohou rozdělit svou podstatu na ?někoho jiného? nebo ?někdy jindy?, tj. ?V budoucnu to neudělám, nebo donutil mě to udělat, udělal jsi mi to. Odpovědnost přenášíte, nebo odvracíte.

V páté dimenzi je vše, co děláte, prožíváte a vnímáte, součástí vašeho Já. Každá bytost je součástí většího Já, jako prsty na ruce. Proto si mnozí ponechají své vědomí ve čtvrté dimenzi, aby se vyhnuli úplné odpovědnosti za své každé stvoření. Na druhé straně se mnoho mých bytostí rozhodlo vědomě se vrátit ke svému šestimenzionálnímu Já, nebo dokonce k Nadduši v sedmé dimenzi.

V šesté dimenzi máte přístup k primárním ovládacím panelům pro holografické programy pro život třetí dimenze a v sedmé dimenzi se můžete spojit se svou Nadduší a dohlížet na vzestup nižších dimenzí vašich životů. Každá Nadduše má tisíce a tisíce individuálních výrazů. Ti z vás, kteří se rozhodnou znovu získat spojení s vaší Nadduší, nabídnou nesmírný příspěvek planetárnímu a galaktickému vědomí.

Děkuji vám za váš velký příspěvek k našemu planetárnímu vzestupu a oceňuji, jaké oběti jste ve svém osobním životě učinili, abyste zůstali věrní své misi.https://www.theangelsmessages.com/blogs/spiritual-living/messages-from-gaia-part-1

Zprávy od Gaii ? Jen Dundee

Drazí přátelé, jsem Gaia. Jsem duchovní bytost, která obývá vaši planetu po mnoho tisíciletí.

Viděla jsem velké změny přicházet a odcházet. Vy, kteří se reinkarnujete, můžete již nějakou dobu cítit změny, o kterých mluvím. Byla doba, kdy Země neměla konflikt a temnotu. Byla doba, kdy byla Země naplněna světlem, láskou a velkým záměrem. Hluboko ve vaší mysli si část z vás pamatuje čas, kdy Země byla taková. Země je často považována za místo změny a místo, kde se ?může stát cokoli?. Po většinu historie Země to byla pravda. Nyní jsme v době, kdy se to má změnit. Víra, že se může stát cokoli, je nahrazena směrnicí, že nastane pouze světlo.

Země byla domovem mnoha civilizací. A mnoho z těchto civilizací nebylo světlo.

Civilizace, které nebyly světlem, zanechaly otisky na povrchu planety, po které dnes chodíte.

Zanechané otisky jsou konflikty, tma a bolest. To neznamená, že to musíte zažít, ale že to někteří prožívají.

Já, Gaia, jsem součástí větší skupiny duchovních bytostí, které se snaží odstranit tyto otisky. Připojte se k naší skupině světla. Neangažujte se v konfliktu, temnotě a bolesti. Přemýšlejte o tom, a až budete připraveni, jednoduše si řekněte, že jste členem skupiny světla a proto se nezabýváte konfliktem, temnotou ani bolestí.

S tímto vaším závazkem vás uvedeme do našeho světla. Když jste venku, s nohama na zemi, můžete požádat o obrázek otisků. Pošlu vám obrázek, který vám ukáže otisk mřížky, ve které stojíte, a energii, která jej doprovází. V některých místech na Zemi se otisky šíří až 3 stopy od země a jinde ledva 3 palce. V různých zemích je to jiné. Jakmile ve své mysli uvidíte otisk, pochopíte, proč ovlivňuje vaši civilizaci. Jedním ze způsobů, jak zvrátit účinky otisků, když se necítíte dobře, je koupel v mořské soli. Mořská sůl má čisticí funkci a po mnoho tisíciletí je čističem negativity na planetě. Mořská sůl také přináší vibraci čistoty.

Když se koupete v mořské slané vodě, koupáte se ve vibraci čistoty. Vykročte na svou cestu zpět do čistoty.

Zdroj: http://www.multidimensions.com/integration-process/chakras-of-the-superconscious/message-from-gaia/

Zpět